Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3430 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
81. 
NN 10/2020, (187), odluka, 24.1.2020.
2020. godine donijela ODLUKU O POPISU ISKRCAJNIH MJESTA ZA RIBARSKA PLOVILA KOJA OBAVLJAJU GOSPODARSKI ... RIBOLOV NA MORU I. Ovom se Odlukom utvrđuje popis iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja ... mjesto dužno je omogućiti nesmetan iskrcaj ulova s plovila. IV. Tijelo nadležno za upravljanje područjem ... i postavljeni tako da su vidljivi ribarskom plovilu prilikom dolaska na iskrcajno mjesto. V. Tijelo nadležno
82. 
NN 22/2019, (455), odluka, 6.3.2019.
donosi ODLUKU O UPISU ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF ... BFT CATCHING VESSELS) U 2019. GODINI I. Ovom Odlukom određuju se: – popis plovila koja zadovoljavaju ... udičarskim alatima po plovilima u 2019. godini. II. Pravo na upis u Registar ulovnih brodova ICCAT ... -a za ribolov tune udičarskim alatima u 2019. godini ostvaruju plovila s pripadajućim individualnim ... kvotama, kako slijedi: Redni brojCFR brojReg. oznaka plovilaICCAT brojIndividualna kvota za 2019. g. (t
83. 
NN 16/2021, (307), kolektivni ugovor, 17.2.2021.
Tijekom straže u plovidbi, časniku plovidbene straže će pomagati član plovidbene straže za vrijeme ... NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI HRVATSKE DRŽAVNE PRIPADNOSTI (2021. – 2022.) Ovaj Nacionalni Kolektivni ... ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne ... posjednik Broda nositelj plovidbenog pothvata, s tim što se pretpostavlja, dok se ne dokaže protivno, da ... na brodovima u međunarodnoj plovidbi upisanim u hrvatski upisnik brodova. 2. Ovaj Kolektivni ugovor
84. 
NN 48/2022, (616), kolektivni ugovor, 22.4.2022.
TREĆIH ZEMALJA NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI HRVATSKE DRŽAVNE PRIPADNOSTI (2021. – 2022.) Ove ... u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (2021. – 2022.), u daljnjem tekstu »Izmjene ... u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (2021. – 2022.) 13. siječnja 2021. godine ... zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (2021. – 2022.) privremeno ... mjesec, ovisno o zahtjevima plovidbe, mogućnosti zamjene posade ili drugim opravdanim okolnostima
85. 
NN 16/2022, (160), rješenje, 4.2.2022.
LUČKE KAPETANIJE OSIJEK U UPRAVI SIGURNOSTI PLOVIDBE U MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ... Imenuje se DRAGAN MIJIĆ, lučkim kapetanom Lučke kapetanije Osijek u Upravi sigurnosti plovidbe
86. 
NN 39/2023, (679), naredba, 7.4.2023.
iskrcajnih mjesta za plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 10/20 ... ISKRCAJNIH MJESTA ZA ISKRCAJ ULOVA S RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU ... I. U Naredbi o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski
87. 
NN 138/2015, (2594), pravilnik, 24.12.2015.
plovidbe svako plovilo mora cijelo vrijeme ploviti sigurnom brzinom.(2) Zapovjednik je dužan, pored ... na plovilu:a) Svjedodžba plovila unutarnje plovidbe,b) Svjedodžba o baždarenju, po mogućnosti,c) Popis posade ... se uz plovila ili plutajućeg tijela za vrijeme njihove plovidbe, priključivati se ili ploviti u njihovoj ... opasnost za druga plovila.Članak 6.32 – Plovidba pomoću radara(1) Kada plovilo plovi pomoću radara ... pojedinih izrazaU ovom Pravilniku upotrebljavaju se sljedeći izrazi:I. Vrste plovila1) »Plovilo
88. 
NN 17/2016, (469), odluka, 24.2.2016.
ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2016 ... . GODINII.Ovom Odlukom određuju se:– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje ... ,– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT ... -a,– individualne kvote za ulov tune po plovilima u 2016. godini, ribolovne grupe za tunolov plivaricama tunolovkama ... te njihove grupne kvote za 2016. godinu.II.Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja imaju
89. 
NN 141/2015, (2644), naredba, 31.12.2015.
ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2016. GODINUČlanak 1.Ovom Naredbom propisuje se mjesečna ... osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi ... u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje ... plovidbi za 2015. godinu (»Narodne novine« br. 18/2015.).Članak 4.Ova Naredba stupa na snagu danom ... ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2016. GODINU Kategorija Radno mjesto Osnovica
90. 
NN 16/2017, (389), odluka, 22.2.2017.
plovilaCFR plovilaICCAT brojIndividualna kvota 2017. (t) 1.700-VDHRV000001609ATEU0HRV001425,483 2.214 ... donosi ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT ... kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim ... tekstu: ICCAT registar) u 2017. godini, – popis plovila koja obavljaju gospodarski ribolov udičarskim ... za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2017. godini. II. Ova Odluka primjenjuje se na sva
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 ... 99 100 > >|