Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3430 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 100/2022, (1473), pravilnik, 31.8.2022.
sredstvo – automobil, autobus, plovilo, zrakoplov, šinsko vozilo itd. opremljeno sustavom
972. 
NN 30/2021, (656), pravilnik, 26.3.2021.
morskih organizama dopušteno je obavljati isključivo korištenjem plovila na koje je izdana povlastica ... od 500 m od pozicije plovila. (5) Sakupljanje morskih organizama dozvoljeno je obavljati u skladu ... . studenoga do 31. svibnja. (3) Zabranjeno je sakupljanje, držanje na plovilu, prebačaj, iskrcaj ... mora ostati pričvršćena za dno. (5) Zabranjeno je sakupljanje, držanje na plovilu, prebačaj, iskrcaj ... prosječnog ulova u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2020. godine ostvarenog plovilom
973. 
NN 99/2022, (1456), pravilnik, 26.8.2022.
članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi: »Članak 11.a (1) Plovila na koja je bilo izdano važeće ... , za razdoblja iz članka 6.a stavka 1. ovog Pravilnika. (2) Pojedinačne količine ulova koralja po plovilima ... ) Vlasnicima plovila iz Odluke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje Odobrenje koje se uvijek mora ... nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov. (4) Odobrenja izdana na temelju Odluke iz stavka 1. ovoga ... koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan je podnijeti zahtjev za promjenom podataka
974. 
NN 99/2022, (1448), odluka, 26.8.2022.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1448 Na temelju članka 133. stavka 1. Zakona o plovidbi i lukama
975. 
NN 42/2023, (754), odluka, 19.4.2023.
jednom godinom plovidbenog iskustva u svojstvu časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem ... prometa s najmanje jednom godinom plovidbenog iskustva u svojstvu časnika odgovornog za stražu ... godinom plovidbenog iskustva u svojstvu časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne ... s najmanje jednom godinom plovidbenog iskustva u svojstvu časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa ... tehnologije s najmanje jednom godinom plovidbenog iskustva u svojstvu časnika odgovornog za stražu
976. 
NN 104/2020, (1948), pravilnik, 23.9.2020.
ovoga članka je ovlaštenik povlastice. (3) U slučaju ulaganja u ribarsko plovilo, ovlaštenik ... povlastice može biti korisnik isključivo uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica ... obuhvaćaju: a) ulaganja u ribarsko plovilo u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije plovila za potrebe ... izvan ribarskog plovila u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije i/ili uspostave objekata/zahvata ... i izgradnje plovila q) troškovi vezani za povećanje ribolovnih kapaciteta plovila ili oprema kojom
977. 
NN 141/2022, (2136), zakon, 6.12.2022.
pumpe i plovila 5.Oprema i roba za opskrbu, smještaj i zdravstveno zbrinjavanje stanovništvax 6
978. 
NN 90/2023, (1395), pravilnik, 2.8.2023.
automobili, zrakoplovi, plovila, vlakovi, svemirske letjelice, vojna vozila, gađanja, sudjelovanju
979. 
NN 76/2021, (1430), pravilnik, 5.7.2021.
morska plovila, hidraulične dizalice i dr.) − troškovi osiguranja tehnike, scenografije, lokacija
980. 
NN 97/2020, (1815), uredba, 31.8.2020.
vozila i plovila); poslove vezane uz korištenje i održavanje prijevoznih sredstava i opreme te ... i pokretninama; vođenja evidencije nekretnina i pokretnina (službena vozila i plovila); pribavljanje ... novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila ... sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja ... motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, razmjenjuje informacije
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 100 > >|