Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno su pronađena 2803 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 91/2008, (2900), ostalo, 6.8.2008.
ribnjačarstvo, navodnjavanje, plovidba, turizam) obuhvaća one dionike u vodnom sustavu koji djeluju ... na vodotocima, Zakon o plovidbi unutarnjim vodama, koji propisuje ovlasti i obveze u vezi ... za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) sa sjedištem u Beču. Okvir za rješavanje problematike plovidbe ... na dunavskom je slivu uspostavljen Dunavskom komisijom za plovidbu. Slika 3.3. REGIONALNA HIDROLOŠKA ... Save (Kranjska gora, 2002.). Cilj mu je uspostava međunarodnog režima plovidbe na Savi i pokretanje
982. 
NN 28/1995, (572), pravilnik, 27.4.1995.
imati popis narkotika. Članak 8. Sadraj ormarića s lijekovima ovisi o području plovidbe ... . TABLICAPODRUČJA PLOVIDBE A 1Duga plovidba B 2Velika obalna plovidba C 3Mala obalna ... plovidba D 44 5 Područja plovidbe prema 6 Hrvatskom registru brodova 7 Sadraj ... , za brodove u domaćoj plovidbi mora sadravati: 1. ime ili naziv i sjedite izdavatelja; 2. datum ... plovidbi podaci prema zahtjevima točaka od 1. do 3. i 5. ovoga članlsa moraju biti na engleskom
983. 
NN 18/2013, (300), ostalo, 15.2.2013.
i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe 10.Zakon o potvrđivanju Protokola iz ... željezničkog prometa 54.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda 55
984. 
NN 122/2015, (2330), pravilnik, 6.11.2015.
za zrakoplovne, pomorske, radiolokacijske, radionavigacijske službe te službe plovidbe unutarnjim ... ili pomorskoj službi, radiolokacijskoj ili radionavigacijskoj službi te službi plovidbe unutarnjim
985. 
NN 36/2017, (782), rješenje, 13.4.2017.
predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu – doc. dr. sc. DUŠKA ... KUNŠTEK, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu – ZRINKA ... ČOBANKOVIĆ, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu – SAŠA
986. 
NN 87/2015, (1722), pravilnik, 7.8.2015.
plovidbeni poslovi* Pomoćni poslovi** Datum stjecanja broda Datum prodaje broda ... : _______________Potpis i pečat ovlaštene osobe brodara: _________________* Potrebno navesti pomorsko plovidbene poslove
987. 
NN 107/2015, (2085), pravilnik, 7.10.2015.
ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem ... rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog;p) troškovi kupnje službenih vozila i plovila;q
988. 
NN 107/2015, (2088), pravilnik, 7.10.2015.
glase:»Promjene u povlastici – zamjena plovila na koje je izdana povlastica, zamjena porivnog stroja ... u plovilu, promjena bruto tonaže (GT)Članak 16.(1) Zamjena plovila na koje je izdana povlastica ... dozvoljena je isključivo ako je novo plovilo istog vlasnika iste ili manje bruto tonaže u GT i iste ili ... manje snage porivnog stroja u kW.(2) Zamjena plovila sukladno stavku 1. ovog članka izvršit će ... se ukidanjem povlastice u koju je upisano staro plovilo i izdavanjem povlastice u koju će se upisati novo
989. 
NN 97/2015, (1885), ostalo, 11.9.2015.
Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog ... Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava nadzora plovidbe
990. 
NN 157/2014, (2979), pravilnik, 31.12.2014.
Zakona, neamortizirani trošak nabave uništenog plovila i porezno priznati rashod iz članka 12. stavka 23 ... potporu, dostaviti dokumentaciju o uništenju plovila, dokumentaciju o primljenim bespovratnim ... sredstvima za uništenje plovila te izračun razlike između neamortiziranog troška nabave uništenog plovila
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|