Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3230 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 26/2014, (465), pravilnik, 25.2.2014.
brodar je fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenog pothvata, s tim što ... u liniji je brzina koju brod mora na određenoj liniji postići u plovidbi od izlaska iz jedne luke ... pomorskog prijevoza.(4) Maksimalno vrijeme trajanja plovidbe između pojedinih luka na određenoj ... i dopunjena, te ostalim ispravama sukladno zakonu kojim se uređuje pomorska plovidba,2. Dozvolom za rad ... za brodove koji viju zastavu druge države članice EU,7. odobrenjem za plovidbu na redovnoj liniji
982. 
NN 25/2017, (555), rješenje, 20.3.2017.
statistike - LUKŠA ČIČOVAČKI, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za sigurnost plovidbe - doc. dr
983. 
NN 134/2013, (2901), pravilnik, 9.11.2013.
je uređen,13) plovilo je plovni objekt namijenjen za plovidbu ili plutanje unutarnjim vodama,14) javno ... ili bočni sastav,22) međunarodni vodni put je vodni put na kojemu je dozvoljena plovidba plovilima ... svih zastava,23) međudržavni vodni put je vodni put na kojemu je dozvoljena plovidba plovila ... na kojemu je bez posebnog odobrenja dozvoljena plovidba samo plovilima pod zastavom Republike ... plovidbe.Članak 4.Ovlašteni carinski službenik koji zapovijeda carinskim plovilom dužan je neposredno
984. 
NN 137/2013, (2948), pravilnik, 15.11.2013.
sposobnosti za plovidbu, te o rezultatima pregleda sačiniti zapisnik.(3) Lučka kapetanija ili ispostava kojoj ... . dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu ukoliko je brodica opremljena radijskom ... Predavanja Vježbe 1. POMORSKA PLOVIDBA (NAVIGACIJA) 1.1. Pomorska karta, općenito (vrste, sadržaj ... . Propisi o plovidbi u lukama, tjesnacima, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru 3.1.2 ... ; vrijeme i uvjeti plovidbe; Ukupno: 3,0 1,0 4. MANEVRIRANJE BRODICOM I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU
985. 
NN 137/2013, (2950), naredba, 15.11.2013.
u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u 1.000,00 D4 Član posade koji čini dio plovidbene straže ... 2.000,00 D5 Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi ... i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina 3.000,00 D7 Član posade koji čini dio plovidbene ... snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi 2.000,00 D9 Radiooperator s ograničenom ovlasti (HR IV/1 ... odredbe - D30 Rad na brzom plovilu 2.000,00 D31 Upravljanje brzim plovilom 3.000,00 D32 Časnik
986. 
NN 140/2013, (3001), pravilnik, 22.11.2013.
plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova (»Narodne novine«, br. 86/13).(5) Zahtjev za privremeni upis ... deklaracija– potvrda o tipu/homologacijski list (Type Certificate)– potvrda o plovidbenosti zrakoplova
987. 
NN 133/2013, (2889), ostalo, 6.11.2013.
Svjetla za određivanje pozicije sredstava za spašavanje:– za plovila za preživljavanje i brodice ... +FG A.1/1.22 Uređaji za slobodno izranjanje plovila za preživljavanje prebačeno u A.2/1.3 A.1 ... . A.658(16). B+DB+EB+F A.1/1.31 VHF primoodašiljači plovila za preživljavanje Prebačeno u A.1/5.17 ... Vitla za plovilo za preživljavanje i brodica za prikupljanje – Pravilo III/4,– Pravilo X/3 ... . MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7.Napomena: Ova oprema je samo za brza plovila građena prema zahtjevima
988. 
NN 46/2015, (914), pravilnik, 24.4.2015.
o slučaju kada su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe,«.Članak 2.U članku 3. stavku ... o slučaju kada su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe,«.Članak 3.(1) U članku 4 ... . iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:»(3) Ukoliko su vlasnik plovila i ovlaštenik
989. 
NN 157/2014, (2976), pravilnik, 31.12.2014.
u međunarodnoj plovidbi,2. poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog ... plovidbi rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se po isteku godine za koju se obveza utvrđuje.(4 ... u međunarodnoj plovidbi je dužan plaćati predujam za svaku vrstu doprinosa u iznosu – umnošku iznosa ... i predstavnika obiteljskog doma, te osiguranicima po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi ... plovidbi i obvezu plaćanja predujma do donošenja rješenja osiguraniku po osnovi pomorac – član posade
990. 
NN 78/2015, (1498), zakon, 17.7.2015.
specifikacije goriva koje se koristi na plovilima na unutarnjim plovnim putovima i stavljanju izvan snage
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|