Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3336 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 122/2015, (2327), pravilnik, 6.11.2015.
i manipulativni prostori, lučice, privezišta za plovila, pojedinačne zgrade uz uzgajališta u funkciji ... i površine pomorske plovidbe (osim luke nautičkog turizma) državnog značaja određene prema posebnom ... propisu,– građevine unutarnje plovidbe državnog značaja određene prema posebnom propisu,– građevine ... plovidbe,– građevine i telekomunikacijska i navigacijska infrastruktura za nadzor i upravljanje pomorskim ... prometom,odnosno, sve građevine i površine pomorske plovidbe državnog značaja određene prema
982. 
NN 14/2015, (275), odluka, 5.2.2015.
na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila te porez na automate
983. 
NN 137/2015, (2570), pravilnik, 23.12.2015.
posade broda u međunarodnoj plovidbi koji ostvare dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada ... na brodu u međunarodnoj plovidbi, a koji su rezidenti, u skladu s člankom 85. stavkom 1. točkom 6. ovog
984. 
NN 134/2015, (2517), pravilnik, 11.12.2015.
je zamjena plovila u povlastici, novim plovilom veće veličine u GT i/ili veće snage porivnog stroja ... u kW, brisanjem kapaciteta starog plovila iz registra flote i spajanjem s kapacitetom plovila drugog ... vlasnika koje je upisano u Registar ribarske flote RH.(13) Drugi vlasnik plovila iz stavka (12) ovoga ... članka mora dostaviti ovjerenu Izjavu o trajnom ustupanju kapaciteta svog plovila u kW i/ili GT ... osobi koja želi izvršiti zamjenu plovila, bez mogućnosti ponovnog upisa tog plovila u Registar ribarske
985. 
NN 134/2015, (2519), pravilnik, 11.12.2015.
glase:»(4) U slučaju zamjene plovila u povlastici istog vlasnika obavljene u razdoblju od 30. lipnja ... 2014. godine do 30. studenoga 2014. godine, kao broj ribolovnih dana plovila za koje se traži Odobrenje ... iz stavka 1. točke 2. ovog članka uzima se broj ribolovnih dana obavljenih starim plovilom ... u referentnom periodu iz istog stavka.(5) Iznimno od stavka (1) točke 2. ovog članka, za plovila čiji su
986. 
NN 132/2015, (2480), naredba, 4.12.2015.
u međunarodnoj plovidbi, -8265 Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem – pomorci ... – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi. U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki ... plovidbi, -2356 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž ... s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi. U istoj glavi ... osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi. U istoj glavi i istoj točki
987. 
NN 131/2015, (2473), pravilnik, 2.12.2015.
skladišta neposredno u zrakoplov, odnosno plovni objekt ili plovilo dozvoljeno je bez primjene e-TD ... o odredbama stavka 4. ovoga članka, ako se opskrba plovnih objekata ili plovila energentima koji ... u plovni objekt ili plovilo, nego prijevoznim sredstvima iz trošarinskog skladišta do mjesta opskrbe ... otpremaju iz trošarinskog skladišta neposredno u zrakoplov, odnosno plovni objekt ili plovilo ako ... skladišta neposredno u zrakoplov, odnosno plovni objekt ili plovilo (npr. isporuka energenata koja
988. 
NN 11/2015, (229), pravilnik, 30.1.2015.
Odluke o kriterijima raspodjele Državne i trajne individualne kvote, s vlasnicima/ovlaštenicima plovila ... o kriterijima raspodjele Državne i trajne individualne kvote, s vlasnicima/ovlaštenicima plovila kojima ... plovilu ___________________________________, (ime i/ili registarska oznaka)CFR_______________________ ... iskaznice) / vlasniku/ ovlašteniku povlastice – kome se ustupa kvotaza plovilo ... – koji ustupa kvotuizjavljujem da kvotu za ulov tune (Thunnus thynnus)koja je dodijeljena plovilu
989. 
NN 6/2017, (193), odluka, 20.1.2017.
te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša ... , sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje, te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra
990. 
NN 1/2015, (10), odluka, 2.1.2015.
u obzir plovidbene putove, postojeću infrastrukturu, zabranjena i zaštićena područja kao što su turističke
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|