Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno su pronađena 3284 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 100/2015, (1938), zakon, 18.9.2015.
plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva utvrdi da se označena plinska ulja iz članka 87 ... motornog vozila, plovnog objekta, plovila, drugog motora ili stroja trošarina se obračunava ... .(5) Plinska ulja u spremniku motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora ili ... , plovila, drugih motora ili strojeva utvrdi da se označena plinska ulja iz članka 87. ovoga Zakona ... poduzeti sve mjere, uključujući oduzimanje motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog
982. 
NN 12/2016, (306), odluka, 5.2.2016.
na plovila – plivarice tunolovke,– raspodjela Državne kvote i Trajne individualne kvote za 2016. godinu ... na plovila – udičarski alati u gospodarskom ribolovu.II.Ministarstvo poljoprivrede će zaključiti Ugovor ... sa vlasnicima/ovlaštenicima ribarskih plovila kojima je dodijeljen dio Državne kvote, kojim će ... (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« broj 2/2016), kako slijedi:Popis plovila – plivaričara ... trajnog ustupanja kvote iz prijašnjih godina.Popis plovila – plivaričara tunolovaca s dodijeljenim
983. 
NN 123/2016, (2722), pravilnik, 30.12.2016.
u Prilogu I. Akcijski plan, u stupcu »Duljina plovila (m)«, za DTS segment, riječ: »<12« u prvom
984. 
NN 5/2017, (181), odluka, 18.1.2017.
kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2017. godini – popis plovila ... . godini – popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu namijenjenu za ribolov udičarskim ... alatima u 2017. godini – popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu namijenjenu ... za ribolov plivaricama tunolovkama u 2017. godini – popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu ... kvote iz prijašnjih godina. III. Kriteriji kojima plovila moraju udovoljiti da bi ostvarila pravo
985. 
NN 5/2016, (72), pravilnik, 15.1.2016.
povlasticu;b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću ... Svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu. U tom smislu podrazumijeva se da je plovilo upisano u hrvatski ... i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;d) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ... ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana ... privremene obustave, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:a) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću
986. 
NN 40/2015, (827), odluka, 10.4.2015.
sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornoga uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati
987. 
NN 15/2017, (357), pravilnik, 17.2.2017.
u članku 4. stavak 5. mijenja se i glasi: »(5) Vlasnici plovila iz stavaka 3. i 4. ovoga članka imaju ... podataka navedenih u Izjavi, vlasnicima plovila iz stavaka 3 i 4. ovoga članka će se trajno oduzeti ... kvote, za vlasnike plovila iz stavka 3. ovoga članka. – do 30. travnja tekuće godine, za vlasnike ... plovila iz stavka 4. ovoga članka.«. Stavak 7. mijenja se i glasi: »(7) Vlasnik plovila iz stavka 3 ... . ovoga članka dodijeljenu Državnu i/ili Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom vlasniku plovila
988. 
NN 20/2015, (426), pravilnik, 23.2.2015.
za igranje, plovila za napuhavanje te ostala slična tlačna oprema3.16. ispušne i usisne prigušivače
989. 
NN 122/2015, (2310), uredba, 6.11.2015.
sigurnosti plovidbe i smanjenja opasnosti od onečišćenja s brodova, i to:1. pravovremenim pokretanjem ... u budućnosti, unaprjeđenja sigurnosti plovidbe i smanjenja opasnosti od onečišćenja s brodova.(3 ... brzo putničko plovilo državne pripadnosti članice Europske unije na redovitoj liniji, kojemu ... putovima unutarnjih voda (rijeke, kanali i jezera na kojima se obavlja plovidba, osim rijeka ... u budućnosti ili unaprjeđenja sigurnosti plovidbe.ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA I POJMOVAČlanak 4.Pojedini
990. 
NN 37/2015, (769), pravilnik, 1.4.2015.
točaka 3. i 4. ovog članka Odobrenje se može izdati na plovilo čija je duljina veća od petnaest (15 ... povlastica. Na tim plovilima će Ministarstvo, u dogovoru s vlasnikom plovila, osigurati postavljanje VMS ... povlastice, a ta plovila ne smiju obavljati ribolov u razdoblju do postavljanja VMS uređaja i/ili
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|