Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 2779 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 66/2008, (2211), pravilnik, 6.6.2008.
objekata za poljoprivrednu proizvodnju i akvakulturu; e) Nabava ribarskih plovila te nove opreme ... , obrade tla, sadnje, postavljanja ograde i armature i analize tla; g) Kod kupnje plovila ... prihvatljivi su troškovi kupnje plovila, brodskog motora, opreme za plovila i alata; (2) Troškovi na računima ... i ribarskih plovila presliku knjižice vozila/plovila; 12. U slučaju adaptacije i opremanja objekata
982. 
NN 61/2008, (2097), odluka, 29.5.2008.
plovila koja obavljaju ribolov plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus) u vodama kojima upravlja ICCAT ... međunarodne inspekcije; d) Plovila na kojima se smještaju imenovani inspektori moraju imati posebnu ... zastavu odobrenu od Komisije ICCAT-a (PRILOG 2.). Imena plovila, koja mogu biti posebna inspekcijska ... plovila, ili ribarska plovila prijavljuju se Komisiji ICCAT-a; e) Plovila koja obavljaju ribolov tuna ... aktivnost u toku, u kojem se slučaju plovilo dužno zaustaviti odmah po završetku aktivnosti ribolova
983. 
NN 91/2008, (2900), ostalo, 6.8.2008.
ribnjačarstvo, navodnjavanje, plovidba, turizam) obuhvaća one dionike u vodnom sustavu koji djeluju ... na vodotocima, Zakon o plovidbi unutarnjim vodama, koji propisuje ovlasti i obveze u vezi ... za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) sa sjedištem u Beču. Okvir za rješavanje problematike plovidbe ... na dunavskom je slivu uspostavljen Dunavskom komisijom za plovidbu. Slika 3.3. REGIONALNA HIDROLOŠKA ... Save (Kranjska gora, 2002.). Cilj mu je uspostava međunarodnog režima plovidbe na Savi i pokretanje
984. 
NN 28/1995, (572), pravilnik, 27.4.1995.
imati popis narkotika. Članak 8. Sadraj ormarića s lijekovima ovisi o području plovidbe ... . TABLICAPODRUČJA PLOVIDBE A 1Duga plovidba B 2Velika obalna plovidba C 3Mala obalna ... plovidba D 44 5 Područja plovidbe prema 6 Hrvatskom registru brodova 7 Sadraj ... , za brodove u domaćoj plovidbi mora sadravati: 1. ime ili naziv i sjedite izdavatelja; 2. datum ... plovidbi podaci prema zahtjevima točaka od 1. do 3. i 5. ovoga članlsa moraju biti na engleskom
985. 
NN 18/2013, (300), ostalo, 15.2.2013.
i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe 10.Zakon o potvrđivanju Protokola iz ... željezničkog prometa 54.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda 55
986. 
NN 122/2015, (2330), pravilnik, 6.11.2015.
za zrakoplovne, pomorske, radiolokacijske, radionavigacijske službe te službe plovidbe unutarnjim ... ili pomorskoj službi, radiolokacijskoj ili radionavigacijskoj službi te službi plovidbe unutarnjim
987. 
NN 36/2017, (782), rješenje, 13.4.2017.
predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu – doc. dr. sc. DUŠKA ... KUNŠTEK, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu – ZRINKA ... ČOBANKOVIĆ, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu – SAŠA
988. 
NN 87/2015, (1722), pravilnik, 7.8.2015.
plovidbeni poslovi* Pomoćni poslovi** Datum stjecanja broda Datum prodaje broda ... : _______________Potpis i pečat ovlaštene osobe brodara: _________________* Potrebno navesti pomorsko plovidbene poslove
989. 
NN 107/2015, (2085), pravilnik, 7.10.2015.
ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem ... rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog;p) troškovi kupnje službenih vozila i plovila;q
990. 
NN 107/2015, (2088), pravilnik, 7.10.2015.
glase:»Promjene u povlastici – zamjena plovila na koje je izdana povlastica, zamjena porivnog stroja ... u plovilu, promjena bruto tonaže (GT)Članak 16.(1) Zamjena plovila na koje je izdana povlastica ... dozvoljena je isključivo ako je novo plovilo istog vlasnika iste ili manje bruto tonaže u GT i iste ili ... manje snage porivnog stroja u kW.(2) Zamjena plovila sukladno stavku 1. ovog članka izvršit će ... se ukidanjem povlastice u koju je upisano staro plovilo i izdavanjem povlastice u koju će se upisati novo
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|