Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađen 2861 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 91/2011, (1936), odluka, 3.8.2011.
sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.Ovlaštenik ... , te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe
982. 
NN 121/2011, (2380), odluka, 28.10.2011.
realizaciju osnovnih funkcija: odvodnjavanje i navodnjavanje, uređenje vodnog režima, te plovidbu ... Cerna moguće je organizirati plovidbu za najveće plovne sustave uz određena ograničenja. U tu svrhu ... potrebno je planirati pristaništa za plovila koja čekaju na istočnom i zapadnom prilazu Cerni.Članak 30 ... pregled i mosnu vagu,– površine za prihvat, manipulaciju i privremeni smještaj otpada iz plovila ... Vinkovaca na lokaciji iz PPUG Vinkovci.Članak 120.Za prihvat komunalnog otpada iz plovila koja će
983. 
NN 132/2006, (2958), uredba, 6.12.2006.
– očekivana razina obavljenog rada (u NM i satima plovidbe) na održavanju linije uz propisanu ... učestalost, – planirana razina obavljenog rada (u NM i satima plovidbe) za prijevoz na liniji iznad ... i kapacitet broda, – pogonska snaga motora i očekivana potrošnja goriva (ukupno i po NM ili satu plovidbe ... u posljednjih 12 mjeseci primio priznanja za sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru3–brodar ... mjeseci primio priznanja za sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru3–brodar primio
984. 
NN 122/2011, (2425), odluka, 31.10.2011.
386Kapitalne pomoći6.007.8243.500.00009.507.824 K401095SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA2.266.0000 ... pomoći500.0000-500.0000 A570017SIGURNOST PLOVIDBE6.430.0000-700.0005.730.000 322Rashodi za materijal ... PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM3.570.000100.000-450.0003.220.000 323Rashodi za usluge3.000.0000 ... i oprema400.000100.0000500.000 K250796USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE6.980.000460.000 ... donacije57.000.0000-15.086.26541.913.735 K819013VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA
985. 
NN 123/2011, (2446), pravilnik, 2.11.2011.
se prijenos prava odnosno upis prava u povlasticu za sva plovila na kojima je izvršena promjena ... ., 5. i 6. odobriti će se prijenos prava odnosno upis prava u povlasticu za sva plovila na kojima ... je došlo do promjene GT-a i snage motora na temelju premjeravanja a da nije bilo zahvata na plovilu ... za plovidbu izdanu od Hrvatskog registra brodova.«Članak 2.U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:»(3 ... ukoliko je vlasnik plovila predao zahtjev za izdavanje nove povlastice najkasnije do 31. prosinca
986. 
NN 121/2006, (2689), odluka, 8.11.2006.
na građevinskim objektima 1.000.000 0 -500.000 500.000 1202 MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE ... MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE 1.300.000 30.000 -82.580 1.247.420 3235 ... 70.000 -50.000 20.000 K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM ... i osobne usluge 500.000 0 -500.000 0 K407071 VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA ... I UNUTARNJE PLOVIDBE 550.000 -180.000 370.000 A570181 IZVRŠENJA INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA 550.000
987. 
NN 135/2006, (3047), uredba, 13.12.2006.
za skladištenje i utovar benzina u vozila cisterne, željezničke vagone-cisterne ili plovila, uključujući sve ... cisternu; 15. plovilo označava plovilo za unutarnje vodene putove s posebnom namjenom za upotrebu ... , predviđen za tegljenje i potiskivanje ili pokretanje plovila usporedo, – uključujući sva plovila ... koja nose: (a) certifikat za plovidbu unutarnjim plovnim putovima prema Zakonu o plovidbi unutarnjim ... uključeni: putnički brod, trajekt, plovilo za zabavu, servisno plovilo nadzornog tijela, vatrogasno
988. 
NN 5/2018, (150), uredba, 12.1.2018.
VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE VODITELJ PREGOVARAČA ... POSLOVE SIGURNOSTI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE ... , PLOVILA, VOZILA, ODRŽAVANJE I TEHNIČKU POTPORU RONJENJA U SPECIJALNOJ POLICIJI POSLUŽITELJ BAROKOMORE
989. 
NN 44/2011, (1031), pravilnik, 18.4.2011.
potrošnje motora pomoćnog plovila upisanog u povlasticu za gospodarski ribolov.«.Dosadašnji stavak 2
990. 
NN 101/2007, (2983), pravilnik, 9.10.2007.
obrane, 3. građevine za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije), 4. građevine za sigurnost zračnog ... plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe propisanih posebnim zakonom ili propisom donesenim
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|