Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3189 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 45/2014, (841), pravilnik, 9.4.2014.
13.U članku 29. stavak 1. alineja 4. riječi »plovidbe službu« zamjenjuju se riječima: »plovidbene ... )7. Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3)8 ... plovidbi (HR II/1)10. Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/5)11. Član ... plovidbi (R-HR VI/4)13. Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj ... Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi1. Brod do 500 BT
982. 
NN 111/2012, (2401), ostalo, 10.10.2012.
vozilima ili drugim sredstvima prijevoza koja za pogon koriste naftne derivate, ograničenje plovidbe ... , odnosno ograničenje plovidbe i zrakoplova koji za pogon koriste naftne derivate, Stručno
983. 
NN 113/2013, (2458), uredba, 11.9.2013.
necestovnih pokretnih strojeva, plovila za unutarnju plovidbu i plovidbu unutarnjim morskim vodama ... na plovilima za unutarnju plovidbu prema posebnim propisima, kad plove morem;a. brodsko dizelsko ... traktore i plovila za unutarnju plovidbu), koje spada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature ... pokretnim strojevima (uključujući plovila za unutarnju plovidbu), poljoprivrednim i šumskim traktorima ... prema redu plovidbe i plovila koja isključe sve strojeve za vrijeme boravka u luci, a opskrbljuju
984. 
NN 131/2013, (2860), pravilnik, 30.10.2013.
prijevoznika prema redovnom voznom redu ili redu plovidbe.(2) Ministarstvo obrane organizira i osigurava
985. 
NN 130/2013, (2835), pravilnik, 28.10.2013.
plovila, uz pisanu i ovjerenu suglasnost ovlaštenika povlastice ukoliko se radi o slučaju kada su vlasnik ... plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe, donosi rješenje o izdavanju povlastice i obrazac ... povlastice.(2) Povlastica će se izdati vlasniku plovila u slučajevima:– kupnje plovila s povlasticom ... u cijelosti;– prijenosa povlastice putem javnog poziva;– nasljeđivanja plovila koje ima povlasticu ... ;– darovanja plovila s povlasticom u cijelosti bračnom drugu ili srodniku po krvi u ravnoj liniji do 2
986. 
NN 69/2016, (1649), pravilnik, 27.7.2016.
se i glasi:»(18) Izjavu o ustupanju kvote vlasnik/ovlaštenik plovila dužan je dostaviti Ministarstvu
987. 
NN 132/2014, (2468), odluka, 12.11.2014.
drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog
988. 
NN 119/2013, (2553), ostalo, 25.9.2013.
ultravisokih frekvencija (UHF) na palubi plovila -- 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća ... na plovilima (ESVs), koje rade u frekvencijskim pojasevima 4/6 GHz namijenjenim za nepokretnu satelitsku ... postaje na plovilima koje rade u frekvencijskim pojasevima iznad 3 GHz (EN 301 843-6 V1.1.1:2006)EN 301 ... za uporabu na non-SOLAS plovilima -- Usklađena europska norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE ... na plovilima (ESVs) u frekvencijskom području 11/12/14 GHz namijenjenom nepokretnoj satelitskoj službi (FSS
989. 
NN 32/2017, (725), pravilnik, 6.4.2017.
i za hitne obavijesti plovilima, uz uporabu uskopojasne telegrafije s izravnim ispisom. Uvjeti uporabe ... plovila s posadom. Uvjeti uporabe ovih radijskih frekvencija propisani su člankom 31. RR-a. Isto ... pojasa 4000-4063 kHz u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na radijske postaje na plovilu koje ... i navigacijskih upozorenja i za hitne obavijesti plovilima, uz uporabu uskopojasne telegrafije ... je prednost dana pomorskoj pokretnoj službi mogu se upotrebljavati za radijske komunikacije u plovidbi
990. 
NN 25/2011, (525), pravilnik, 28.2.2011.
000 m po jednom ribarskom plovilu.«Članak 2.(1) U članku 22. stavku 1. iza riječi »milimetara
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|