Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "plovi*", službeni dio. Ukupno je pronađeno 3418 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 135/2022, (2039), pravilnik, 21.11.2022.
uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, u odnosu na ribarska plovila obuhvaćena Zahtjevom moraju biti ... za ribarsko plovilo koje mora biti u funkciji, a što se dokazuje važećim dokumentima b) u slučaju ... okružujućih mreža plivarica – srdelara i pridnenih povlačnih mreža koća, ribarsko plovilo iz točke ... a) ovoga stavka mora biti autorizirano u tome segmentu ribolova c) ribarsko plovilo iz točke a) ovoga ... godine) d) ribarsko plovilo točke a) ovoga stavka mora imati ostvarenu minimalnu količinu prodanog
992. 
NN 64/2018, (1305), zakon, 18.7.2018.
plovidbiBroj plovila na unutarnjim plovnim putovima u Republici Hrvatskoj tijekom godine100 Obavijesti ... HrvatskojPokrivenost 500 riječnih km Baza podataka o trupu plovila u unutarnjoj plovidbiBroj plovila ... dolazaka brodova iz međunarodne plovidbenajmanje 4.000 Godišnji broj putovanja brodova u domaćem ... službeGodišnji broj dolazaka brodova iz međunarodne plovidbenajmanje 4.000 Godišnji broj putovanja brodova ... sigurnosti plovidbeBez iznimke– Prijevoz putnika u međunarodnom i/ili domaćem prometuBroj putnika
993. 
NN 68/2018, (1399), uredba, 27.7.2018.
plovidbi Onemogućavanje rada »RIS« sustava koji se odnosi na »Praćenje i lociranje plovila u unutarnjoj ... plovidbi« (VTT)Ugroza praćenja i lociranja minimalno jednog plovila u unutarnjoj plovidbi Obavijesti ... plovidbiUgroza točnosti sadržaja u bazi podatakaUgroza sadržaja u bazi podataka za minimalno jedno plovilo ... plovidbeNedostupnost najmanje 20% objekata pomorske signalizacije 1. kategorije značaja po sigurnost ... plovidbe u pojedinom plovnom području u trajanju dužem od 3 sata Nedostupnost najmanje 20% objekata
994. 
NN 72/2015, (1385), pravilnik, 30.6.2015.
s plovilaRemont plovila 1.0 C Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i slaganje tereta bez obzira ... o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014) ministar ... : Grupa Vrsta usluge k A Privez i odvez brodova, plovila, čamaca i plovnih objekata.Boksaža.Prihvat ... i posluživanje plovila na sidrištu.Opskrba plovila, posade i putnika. 0.9 B Prihvat otpada
995. 
NN 21/2024, (350), rješenje, 23.2.2024.
unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila, – benzinskih ... , zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata
996. 
NN 83/2023, (1293), zakon, 21.7.2023.
objekti za sigurnost plovidbe u luci i sl.) izgrađene na lučkom području 11. lučko područje je područje ... , sukladno ovom Zakonu, propisu kojim se uređuje sigurnost plovidbe i općima aktima nadležne lučke uprave ... na pomorskim kartama i služi u svrhu čekanja plovila radi obavljanja ukrcaja/iskrcaja u luci i čini dio ... plovila ili replike plovila projektiranih prije 1950. godine uz korištenje pretežito izvornih ... na pomorskom dobru, a u funkciji su sigurnosti plovidbe, pomorsko su dobro, zajedno sa zemljištem koje služi
997. 
NN 55/2018, (1097), pravilnik, 15.6.2018.
plovidbenog pothvata, kao i fizička ili pravna osoba koja je kao poslovođa broda, kompanija ... studij pomorskog usmjerenja i najmanje 12 mjeseci plovidbene službe, 2. nije pravomoćno osuđena ... saznanja da ne udovoljavaju standardima sigurnosti plovidbe, zaštite mora od onečišćenja, te ... pomorca unijeti u informacijski sustav u kojem se vode podaci o plovidbenoj službi hrvatskih pomoraca ... plovidbene službe pomorca za koju je obavljao posredovanje pri zapošljavanju. Članak 21. Posrednik je dužan
998. 
NN 69/2022, (1029), pravilnik, 17.6.2022.
ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plovilom na koje je izdano važeće Odobrenje ... koćom (u daljnjem tekstu: Zahtjev za izdavanje Odobrenja) podnosi vlasnik plovila Ministarstvu ... Odobrenja Ministarstvo izdaje i obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu. (4) Ukoliko ... nastane bilo koja promjena podataka koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan ... Odobrenja. (5) Vlasnici plovila čiji ovlaštenici povlastice imaju namjeru koristiti mrežu
999. 
NN 5/2024, (101), pravilnik, 12.1.2024.
klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu d) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ... plovila (u daljnjem tekstu: član posade)« – osoba zaposlena kod ovlaštenika povlastice za obavljanje ... poslova na ribarskom plovilu c) »Duljina plovila« – duljina preko svega (LoA), odnosno duljina ... mjerena između dviju krajnjih točaka plovila na pramcu i na krmi d) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ... potpore je naknada ovlaštenicima povlastica za ribarsko plovilo i članove posade ribarskog plovila
1000. 
NN 69/2009, (1663), zakon, 17.6.2009.
za plovidbenost i da je sposoban za sigurnu zračnu plovidbu,26) kontinuirani nadzor (continuing oversight ... se propisana naknada.Glava 5.Plovidbenost zrakoplovaSvjedodžba o plovidbenostiČlanak 67.(1) Sposobnost ... zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu (u daljnjem tekstu: plovidbenost zrakoplova) utvrđuje ... u zračnoj plovidbiČlanak 96.(1) Usluge u zračnoj plovidbi pružaju se u području letnih informacija ... zračne plovidbeČlanak 97.(1) Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi dužni su, u skladu s propisom
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|