Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "predsjednik OR predsjednica", službeni dio. Ukupno je pronađeno 56076 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
21. 
NN 10/2023, (211), rješenje, 27.1.2023.
PREDSJEDNICE I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA 1 ... . Razrješuje se NATAŠA TRAMIŠAK dužnosti predsjednice Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada ... , predsjednikom Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, po položaju. Klasa: 080-02/23-02/13 ... Urbroj: 50301-15/28-23-01 Zagreb, 20. siječnja 2023. Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
22. 
NN 145/2021, (2500), rješenje, 29.12.2021.
prosinca 2021. donijela RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ZAMJENICE PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ... ODBORA ZAKLADE »HRVATSKA ZA DJECU« 1. Razrješuje se JOSIP ALADROVIĆ dužnosti predsjednika Upravnog odbora ... Zaklade »Hrvatska za djecu«. 2. Razrješuje se MARGARETA MAĐERIĆ dužnosti zamjenice predsjednice ... , 23. prosinca 2021. Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
23. 
NN 2/2021, (31), rješenje, 8.1.2021.
30. prosinca 2020. donijela RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE I ČLANA ... predsjednice Nadzornog odbora Financijske agencije, zbog isteka mandata. 2. Razrješuje se MILAN KOVAČ ... dužnosti zamjenika predsjednice Nadzornog odbora Financijske agencije, zbog isteka mandata. 3. Razrješuje ... . Klasa: 080-02/20-02/189 Urbroj: 50301-15/28-20-02 Zagreb, 30. prosinca 2020. Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
24. 
NN 91/2018, (1770), rješenje, 12.10.2018.
godine donijela RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA I ZAMJENICA ... ČLANOVA VIJEĆA ZA DJECU 1. Imenuje se dr. sc. MAJA VUČINIĆ-KNEŽEVIĆ predsjednicom Vijeća za djecu. 2 ... . Imenuje se IVICA BOŠNJAK zamjenikom predsjednice Vijeća za djecu. 3. Za članove Vijeća za djecu ... : 50301-15/07-18-03 Zagreb, 4. listopada 2018. Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
25. 
NN 116/2020, (2263), odluka, 23.10.2020.
2020. donio je ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA »NAGRADE IVAN ... FILIPOVIĆ« I. Za predsjednicu Odbora »Nagrade Ivan Filipović« imenuje se dr. sc. VESNA BEDEKOVIĆ ... , predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora. II. Dr. sc. IRENI ... PETRIJEVČANIN VUKSANOVIĆ, dosadašnjoj predsjednici Odbora »Nagrade Ivan Filipović« mandat je prestao 22. srpnja ... : 021-13/20-06/18 Zagreb, 16. listopada 2020. HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.
26. 
NN 77/2004, (1551), rješenje, 9.6.2004.
održanoj 3. lip­­nja 2004. godine donijela RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA ... PREDSJEDNICE, ČLANOVA I TAJNICE SAVJETA ZA MLADE 1. Imenuje se JADRANKA KOSOR, dipl. iur., predsjednicom ... Savjeta za mlade. 2. Za zamjenike predsjednice Savjeta za mlade, imenuju se: – doc. dr. sc. DRAGAN ... , 3. lip­­nja 2004. Predsjednik dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
27. 
NN 58/2008, (1992), rješenje, 21.5.2008.
PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA I TAJNICE SAVJETA ZA MLADE 1. Imenuje se JADRANKA KOSOR, dipl ... solidarnosti, predsjednicom Savjeta za mlade, po položaju. 2. Za zamjenike predsjednice Savjeta ... ADANIĆ zamjenikom predsjednice Savjeta za mlade. 4. Za članove Savjeta za mlade, imenuju se: – IVAN ... Savjeta za mlade. Klasa: 080-02/08-01/327 Urbroj: 50304/2-08-01 Zagreb, 15. svibnja 2008. Predsjednik dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
28. 
NN 37/2020, (797), rješenje, 27.3.2020.
2020. godine donijela RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE VIJEĆA ZA DJECU Razrješuje se dr. sc ... . MAJA VUČINIĆ-KNEŽEVIĆ dužnosti predsjednice Vijeća za djecu. Klasa: 080-02/20-02/19 Urbroj: 50301-15/07 ... -20-02 Zagreb, 26. ožujka 2020. Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
29. 
NN 60/2017, (1347), odluka, 23.6.2017.
PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE, RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU ... HRVATSKOGA SABORA I. Razrješuje se predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga ... sabora ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA. II. Za predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga ... na snagu danom donošenja. Klasa: 021-13/17-03/41 Zagreb, 19. lipnja 2017. HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.
30. 
NN 83/2014, (1605), odluka, 11.7.2014.
PREDSJEDNICE I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA ... SABORAI.Razrješuje se predsjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora ... DRAGICA ZGREBEC.II.Za predsjednika Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|