Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "predsjednik OR predsjednica", službeni dio. Ukupno je pronađeno 50314 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
61. 
NN 101/2008, (3061), ostalo, 5.9.2008.
održanoj 28. kolovoza 2008. godine donijela RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA SAVJETA ... ZA POPULACIJSKU POLITIKU 1. Razrješuje se JADRANKA KOSOR, dipl. iur., dužnosti predsjednice Savjeta ... : 50304/2-08-01 Zagreb, 28. kolovoza 2008. Predsjednik dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
62. 
NN 123/2002, (1991), rješenje, 22.10.2002.
listopada 2002. godine donijela RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA SLUŽBENIČKOG SUDA ... U BJELOVARU 1. Imenuje se DAVORKA HUDOLETNJAK predsjednicom Službeničkog suda u Bjelovaru. 2 ... : 50304/2-02-01 Zagreb, 17. listopada 2002. Predsjednik Ivica Račan, v. r.
63. 
NN 17/2019, (370), rješenje, 20.2.2019.
PREDSJEDNICE I ČLANICE KOMISIJE ZA GRANICE 1. Razrješuje se TOMA GALLI dužnosti zamjenika predsjednice ... -15/07-19-02 Zagreb, 14. veljače 2019. Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
64. 
NN 113/2008, (3289), odluka, 3.10.2008.
Hrvatski sabor na sjednici 26. rujna 2008. donio je ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICE ... PREDSJEDNICE I ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 1. Imenuje se VLASTA ... PAVLIČEVIĆ predsjednicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, s danom 17. listopada 2008. 2 ... . Imenuje se MARIJA CVRLJE zamjenicom predsjednice Državne komisije za kontrolu postupaka javne ... : 021-13/08-07/99 Zagreb, 26. rujna 2008. HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić, v. r.
65. 
NN 73/2008, (2444), rješenje, 26.6.2008.
je na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine donijela RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICA ... PREDSJEDNICE I ČLANOVA ŽALBENIH VIJEĆA U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA 1. Imenuje sc ROMANA ... MATANOVAĆ VUČKOVIĆ predsjednicom Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva. 2. Imenuje ... se mr. sc. ZLATA SLADIĆ zamjenicom predsjednice Žalbenih vijeća za područje patenata i topografija. 3 ... . Imenuje se MARIJA ŠIŠA HRLIĆ zamjenicom predsjednice Žalbenih vijeća za područje žiga
66. 
NN 63/2004, (1376), rješenje, 19.5.2004.
donijela RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA, TAJNICE I POMOĆNICE ... . Razrješuje se ZORISLAV BOBUŠ, dr. med., dužnosti zamjenika predsjednice Povjerenstva Vlade Republike ... : 50304/2-04-02 Zagreb, 13. svib­nja 2004. Predsjednik dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
67. 
NN 23/2017, (522), rješenje, 15.3.2017.
održanoj 8. ožujka 2017. godine donijela RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICE PREDSJEDNICE ... I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAKLADE »HRVATSKA ZA DJECU« 1. Imenuje se NADA MURGANIĆ predsjednicom Upravnog ... odbora Zaklade »Hrvatska za djecu«. 2. Imenuje se MARIJA PLETIKOSA zamjenicom predsjednice Upravnog ... za socijalnu skrb. Klasa: 080-02/17-01/110 Urbroj: 5030115/1-17-02 Zagreb, 8. ožujka 2017. Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
68. 
NN 10/2005, (164), rješenje, 19.1.2005.
13. siječ­nja 2005. godine donijela RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE ... GOSPODARSTVO 1. Razrješuje se JASNICA DANIČIĆ dužnosti predsjednice hrvatske skupine Stalne hrvatsko-slovenske ... komisije za vodno gospodarstvo. 2. Razrješuje se JAKŠA MARASOVIĆ dužnosti zamjenika predsjednice ... – NADA LULIĆ ŠARIĆ. Klasa: 080-02/05-02/02 Urbroj: 50304/2-05-02 Zagreb, 13. siječ­nja 2005. Predsjednik dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
69. 
NN 92/2004, (1741), rješenje, 7.7.2004.
Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lip­nja 2004. godine donijela RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE ... , ZAMJENICE PREDSJEDNICE, ČLANOVA, ZAMJENIKA ČLANOVA, TAJNICE I POMOĆNICA TAJNICE VIJEĆA ZA DJECU 1 ... . Imenuje se JADRANKA KOSOR, dipl. iur., predsjednicom Vijeća za djecu. 2. Imenuje se ZDENKA NINIĆ ... , zamjenicom predsjednice Vijeća za djecu. 3. Za članove Vijeća za djecu, imenuju se: – VILMICA ... : 080-02/04-01/344 Urbroj: 50304/2-04-02 Zagreb, 30. lip­nja 2004. Predsjednik dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
70. 
NN 54/2020, (1080), odluka, 6.5.2020.
donio je ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ... I ČLANOVA ODBORA »NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ« I. Za predsjednicu Odbora »Nagrade Ivan Filipović« imenuje se dr ... . sc. IRENA PETRIJEVČANIN VUKSANOVIĆ, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu ... . prestala je dužnost predsjednice Odbora »Nagrade Ivan Filipović«, zbog prestanka zastupničkog mandata. IV ... na snagu danom donošenja. Klasa: 021-13/20-06/04 Zagreb, 30. travnja 2020. HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 99 100 > >|