Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 10532 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 94/1999, (1599), uredba, 17.9.1999.
94 17.9.1999 Uredba o dopuni Carinskog zakona VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... . stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga ... Hrvatske je na sjednici odranoj 16. rujna 1999. godine donijela UREDBU O DOPUNI CARINSKOG ZAKONA Članak ... 1. U članku 265. Carinskog zakona (»Narodne novine«, broj 78/99) dodaje se novi stavak 2, koji ... odredbe ovog Zakona u dijelu potrebitom za njihovu primjenu, primjenjuju se od 1. listopada 1999
2. 
NN 30/1999, (600), uredba, 29.3.1999.
30 29.3.1999 Uredba o izmjeni Carinskog zakona VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... . stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 1999. godine, donijela UREDBU O IZMJENI CARINSKOG ZAKONA ... odgovarajućega posla. Članak 3. Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Carinskog zakona ... Članak 1. U Carinskom zakonu ("Narodne novine", br. 53A/91, 64/91, 33/92, 106/93 i 92/94
3. 
NN 142/2006, (3207), uredba na temelju zakonske ovlasti, 28.12.2006.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3207 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2006 ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijela UREDBU O DOPUNI ... ZAKONA O LJEKARNIŠTVU Članak 1. U Zakonu o ljekarništvu (»Narodne novine«, broj 121/2003), iza ... je osnivač županija na druge pravne ili fizičke osobe nije dopušten.«. Članak 2. Ova Uredba stupa
4. 
NN 187/2003, (2913), uredba, 26.11.2003.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2913 Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvat­ske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003 ... ), Vlada Republike Hr­vat­ske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2003. godine donijela UREDBU ... o izmjeni Zakona o prekrŠajima Članak 1. U Zakonu o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/2002 i 122 ... 2004.«. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 740-04/02
5. 
NN 98/1999, (3000), uredba, 27.9.1999.
98 27.9.1999 Uredba o izmjeni Carinskog zakona VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... . stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... Hrvatske je na sjednici odranoj 23. rujna 1999. godine donijela UREDBU O IZMJENI CARINSKOG ZAKONA ... Članak 1. U Carinskom zakonu (»Narodne novine«, br. 53A/91, 64/91, 33/92, 106/93, 92/94 i 62/99), članak ... vai za robu koja se uvozi«. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama
6. 
NN 150/2008, (4102), uredba, 22.12.2008.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE4102Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008 ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine donijelaUREDBUO DOPUNI ZAKONA ... O ŠPORTUČlanak 1.U Zakonu o športu (»Narodne novine«, broj 71/2006), u članku 67. stavku 1 ... .Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.Klasa: 620-01/08-01/02Urbroj: 5030104
7. 
NN 158/2013, (3310), uredba, 27.12.2013.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3310Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2013 ... ZAKONA O PREBIVALIŠTUČlanak 1.U Zakonu o prebivalištu (»Narodne novine«, broj 144/2012), u članku 18 ... godine«.Članak 2.Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 29. prosinca 2013
8. 
NN 187/2004, (3201), uredba, 29.12.2004.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3201 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvat­ske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 136/2004 ... ), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijela UREDBU ... o izmjenama Zakona o kemikalijama Članak 1. U Zakonu o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 173/2003 ... .«. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 541-01/04-01/01
9. 
NN 144/1999, (2168), uredba, 24.12.1999.
CARINSKOG ZAKONA DIO I. UVODNE ODREDBE Članak 1. Ovom Uredbom uređuju se: - uvjeti za izdavanje ... Carinskog zakona. Članak 2. Za primjenu ove Uredbe pojedini izrazi imaju sljedeće značenje: a) “podaci ... zakonom i ovom Uredbom jednako se primjenjuju na hrvatsku i uvoznu robu. Članak 12. Nepovlašteno ... 25. Carinskog zakona i ove Uredbe smatra se obradba ili preradba: a) uslijed koje se dobiveni ... to nije propisano zakonom, ovom Uredbom ili međunarodnim ugovorom. Poglavlje 2. Povlašteno podrijetlo
10. 
NN 37/1999, (751), uredba, 16.4.1999.
37 16.4.1999 Uredba o izmjeni Zakona o otrovima VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... . stavka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 1999. godine donijela UREDBU O IZMJENI ZAKONA ... O OTROVIMA Članak 1. U Zakonu o otrovima ("Narodne novine", broj 27/99) u članku 69. riječi "danom ... stupanja na snagu" zamjenjuju se riječima "danom početka primjenjivanja". Članak 2. Ova Uredba
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|