Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 10950 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 94/1999, (1599), uredba, 17.9.1999.
94 17.9.1999 Uredba o dopuni Carinskog zakona VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... . stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga ... Hrvatske je na sjednici odranoj 16. rujna 1999. godine donijela UREDBU O DOPUNI CARINSKOG ZAKONA Članak ... 1. U članku 265. Carinskog zakona (»Narodne novine«, broj 78/99) dodaje se novi stavak 2, koji ... odredbe ovog Zakona u dijelu potrebitom za njihovu primjenu, primjenjuju se od 1. listopada 1999
2. 
NN 30/1999, (600), uredba, 29.3.1999.
30 29.3.1999 Uredba o izmjeni Carinskog zakona VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... . stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 1999. godine, donijela UREDBU O IZMJENI CARINSKOG ZAKONA ... odgovarajućega posla. Članak 3. Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Carinskog zakona ... Članak 1. U Carinskom zakonu ("Narodne novine", br. 53A/91, 64/91, 33/92, 106/93 i 92/94
3. 
NN 142/2006, (3207), uredba na temelju zakonske ovlasti, 28.12.2006.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3207 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2006 ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijela UREDBU O DOPUNI ... ZAKONA O LJEKARNIŠTVU Članak 1. U Zakonu o ljekarništvu (»Narodne novine«, broj 121/2003), iza ... je osnivač županija na druge pravne ili fizičke osobe nije dopušten.«. Članak 2. Ova Uredba stupa
4. 
NN 187/2003, (2913), uredba, 26.11.2003.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2913 Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvat­ske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003 ... ), Vlada Republike Hr­vat­ske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2003. godine donijela UREDBU ... o izmjeni Zakona o prekrŠajima Članak 1. U Zakonu o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/2002 i 122 ... 2004.«. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 740-04/02
5. 
NN 98/1999, (3000), uredba, 27.9.1999.
98 27.9.1999 Uredba o izmjeni Carinskog zakona VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... . stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... Hrvatske je na sjednici odranoj 23. rujna 1999. godine donijela UREDBU O IZMJENI CARINSKOG ZAKONA ... Članak 1. U Carinskom zakonu (»Narodne novine«, br. 53A/91, 64/91, 33/92, 106/93, 92/94 i 62/99), članak ... vai za robu koja se uvozi«. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama
6. 
NN 150/2008, (4102), uredba, 22.12.2008.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE4102Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008 ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine donijelaUREDBUO DOPUNI ZAKONA ... O ŠPORTUČlanak 1.U Zakonu o športu (»Narodne novine«, broj 71/2006), u članku 67. stavku 1 ... .Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.Klasa: 620-01/08-01/02Urbroj: 5030104
7. 
NN 101/2023, (1469), uredba na temelju zakonske ovlasti, 1.9.2023.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2023. donijela UREDBU O DOPUNI ZAKONA ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1469 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 149/22 ... O ŠUMAMA Članak 1. U Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20 ... održivog gospodarenja šumama.«. Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. Članak 2. Ova Uredba stupa
8. 
NN 158/2013, (3310), uredba, 27.12.2013.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3310Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2013 ... ZAKONA O PREBIVALIŠTUČlanak 1.U Zakonu o prebivalištu (»Narodne novine«, broj 144/2012), u članku 18 ... godine«.Članak 2.Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 29. prosinca 2013
9. 
NN 187/2004, (3201), uredba, 29.12.2004.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3201 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvat­ske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 136/2004 ... ), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijela UREDBU ... o izmjenama Zakona o kemikalijama Članak 1. U Zakonu o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 173/2003 ... .«. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 541-01/04-01/01
10. 
NN 144/1999, (2168), uredba, 24.12.1999.
CARINSKOG ZAKONA DIO I. UVODNE ODREDBE Članak 1. Ovom Uredbom uređuju se: - uvjeti za izdavanje ... Carinskog zakona. Članak 2. Za primjenu ove Uredbe pojedini izrazi imaju sljedeće značenje: a) “podaci ... zakonom i ovom Uredbom jednako se primjenjuju na hrvatsku i uvoznu robu. Članak 12. Nepovlašteno ... 25. Carinskog zakona i ove Uredbe smatra se obradba ili preradba: a) uslijed koje se dobiveni ... to nije propisano zakonom, ovom Uredbom ili međunarodnim ugovorom. Poglavlje 2. Povlašteno podrijetlo
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|