Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 10820 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
61. 
NN 1/2015, (1), uredba na temelju zakonske ovlasti, 2.1.2015.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. siječnja 2015. godine donijelaUREDBUO IZMJENAMA ZAKONA ... O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMAČlanak 1.U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 ... «.Članak 2.Plaće rukovodećih državnih službenika iz članka 1. ove Uredbe obračunavat će se prema
62. 
NN 156/2022, (2518), uredba, 30.12.2022.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela UREDBU O DOPUNI ZAKONA ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2518 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 149/22 ... O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Članak 1. U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19 ... 261. stavaka 1. i 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19., 147/20
63. 
NN 21/1995, (422), uredba, 29.3.1995.
21 29.03.1995 Uredba o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina ... ) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 1995. donijela Uredbu o izmjeni Zakona ... ." Članak 2. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o poljoprivrednom ... o poljoprivrednom zemljištu Članak 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj
64. 
NN 44/1995, (853), uredba, 30.6.1995.
44 30.06.1995 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o standardizaciji VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 1995. godine donijela UREDBU ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STANDARDIZACIJI Članak 1. U Zakonu o standardizaciji ("Narodne novine ... donesenim na temelju ovoga Zakona moraju imati propisane isprave, tehničke upute ili upute za upotrebu
65. 
NN 25/1996, (457), uredba, 29.3.1996.
25 29.03.1996 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja ... i dopunama Zakona o lovu Članak 1. U Zakonu o lovu ("Narodne novine", broj 10/94) u članku 22 ... članka 42. stavka 2. ovoga Zakona. Članak 6. U članku 103. stavak 1. mijenja se i glasi: "(1 ... ) Ugovori o davanju lovišta na gospodarenje sklopljeni na temelju Zakona o lovstvu ("Narodne novine
66. 
NN 24/1996, (442), uredba, 26.3.1996.
24 26.03.1996 Uredba o izmjeni Zakona o bankama ištedionicama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina ... Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 1996. godine donijela UREDBU O IZMJENI ... ZAKONA O BANKAMA I ŠTEDIONICAMA Članak 1. U Zakonu o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj
67. 
NN 154/2014, (2906), uredba na temelju zakonske ovlasti, 24.12.2014.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2906Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014 ... ZAKONA O ZAŠTITI NA RADUČlanak 1.U Zakonu o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/2014 i 118/2014 ... Zakonom.«.Stavak 6. mijenja se i glasi:»(6) Ministarstvo nadležno za rad postupat će i rješavati o pravima ... nadležno za rad, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.Članak 2.Ova Uredba stupa
68. 
NN 78/2016, (1791), uredba na temelju zakonske ovlasti, 31.8.2016.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1791Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 102/15), Vlada ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2016. godine donijelaUREDBUO IZMJENI ZAKONA ... O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJIČlanak 1.U Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137 ... novine«, broj 21/16), obavljat će svoju dužnost do 1. listopada 2016. godine.Članak 3.Ova Uredba stupa
69. 
NN 136/2015, (2554), uredba na temelju zakonske ovlasti, 18.12.2015.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2554Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 102/15), Vlada ... ZAKONA O POREZU NA DOHODAKČlanak 1.U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04, 73/08, 80 ... za ostvarene kapitalne gubitke iz članka 30. stavka 24. ovoga Zakona«.U stavku 10. riječi: »pri čemu ... .),« brišu se.Članak 4.Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016
70. 
NN 14/1993, (218), uredba, 15.2.1993.
14 15.02.1993 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o šumama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 1993. godine, donijela UREDBU o izmjenama ... i dopunama Zakona o šumama Članak 1. U Zakonu o šumama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 52/90 ... glasi: "Šume i šumska zemljišta zaštićuju se i iskorišćuju na način određen ovim Zakonom
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 99 100 > >|