Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 11236 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
61. 
NN 25/1996, (459), uredba, 29.3.1996.
25 29.03.1996 Uredba o dopuni Zakona o slobodnim zonama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 1996. godine donijela U R E D B U o dopuni Zakona ... o slobodnim zonama Članak 1. U Zakonu o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. 53A/91 i 94/93 ... stupanja na snagu Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", broj 53A/91), mogu nastaviti s radom
62. 
NN 16/1993, (251), uredba, 25.2.1993.
16 25.02.1993 Uredba o izmjeni Zakona o financijskoj policiji VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1993. godine, donijela UREDBU o izmjeni Zakona ... o financijskoj policiji Članak 1. U Zakonu o financijskoj policiji ("Narodne novine", broj 89/92 ... se riječima "30. lipnja 1993.". Članak 2. Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim
63. 
NN 40/1992, (1018), uredba, 26.6.1992.
40 26.06.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi ... članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene ... . lipnja 1992. god. donijela je UREDBU o izmjenama i dopunama Carinskog zakona Članak 1 ... svoje poslovanje s odredbama ove uredbe i propisima donošenim za izvršenje Carinskog zakona (članak ... na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga
64. 
NN 65/1992, (1723), uredba, 10.10.1992.
65 10.10.1992 Uredba o izmjeni Zakona o slobodnim zonama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... članka 2. stavak 1. Zakona o odredivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske ... održanoj 9. listopada 1992. godine, donijela je UREDBU o izmjeni Zakona o slobodnim zonama Članak ... donesene na temelju zakonshe ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama ureduje pojedina pitanja iz ... 1. U Zakonu o slobodnim zonama ("Narodne novine", broj 53A/91). u članku 33. riječi "godinu dana
65. 
NN 28/1993, (531), uredba, 10.4.1993.
28 10.04.1993 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o vodama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi ... članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi Uredbe kojima se uređuju pojedina ... je na sjednici održanoj 9. travnja 1993., donijela UREDBU o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ... Članak 1. U Zakonu o vodama ("Narodne novine". broj 53/90, 9/91 i 61/91) članak 123. mijenja ... za zaštitu voda iz članka 135. ovoga Zakona, za vodu koja se isporućuje potrošačima putem javnoga
66. 
NN 153/2005, (2967), uredba, 28.12.2005.
donijela UREDBU O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OTPADU Članak 1. U Zakonu o otpadu (»Narodne novine ... . točke 1. i 3. alineje 1. Zakona o otpadu sukladno ovoj Uredbi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja ... . Zakona o otpadu sukladno ovoj Uredbi u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe. (3 ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2967 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, br. 115/2005
67. 
NN 112/2013, (2443), uredba, 6.9.2013.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2443Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012 ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. rujna 2013. godine donijelaUREDBUO DOPUNAMA ZAKONA ... O MIROVINSKOM OSIGURANJUČlanak 1.U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98 ... :»(3) U postupku nadzora i kontrole iz članka 92.a ovoga Zakona, Zavod može obavljati kontrolni
68. 
NN 96/2008, (2998), uredba, 21.8.2008.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2998 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 103/2007 ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. kolovoza 2008. godine donijela UREDBU ... O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI Članak 1. U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/2008 ... . stavka 1. ovog Zakona početak radnog vremena prodavaonica ne može biti određen ranije od 6.00
69. 
NN 61/1992, (1636), uredba, 2.10.1992.
61 02.10.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi ... članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene ... . listopada 1992. godine, donijela je UREDBU o izmjenama i dopunama Carinskog zakona Članak 1 ... na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga ... . U Carinskom zakonu ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92 i 40/92), u članku 27. u stavku 1. točka 3
70. 
NN 60/1993, (1216), uredba, 25.6.1993.
60 25.06.1993 Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju ... Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 40/92), 2) Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 1993. godine donijela UREDBU o izmjenama ... i dopunama Carinskog zakona Članak 1. U Carinskom zakonu ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92, 61
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 99 100 > >|