Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađen 9881 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
61. 
NN 147/2020, (2842), uredba, 30.12.2020.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela UREDBU O IZMJENAMA ZAKONA ... . prosinca 2022.«. Članak 4. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona ... Vlada Republike Hrvatske 2842 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 133/20 ... O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Članak 1. U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125
62. 
NN 197/2003, (3123), uredba, 17.12.2003.
se pokrenuti nakon stupanja na snagu ovog Zakona.«. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3123 Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hr­vat­ske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003 ... ), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2003. godine, donijela UREDBU ... o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama SteČajnog zakona Članak 1. U Zakonu o izmjenama i dopunama
63. 
NN 97/2013, (2188), uredba, 26.7.2013.
VLADA REPUBLIKE RHVATSKE2188Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012 ... ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBIČlanak 1.U Zakonu o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/2008 ... boravišnu pristojbu turističkoj zajednici, sukladno propisu iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona.«.Članak 4 ... .Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.Klasa: 022-03/13-03
64. 
NN 158/2013, (3309), uredba, 27.12.2013.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3309Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2013 ... ZAKONA O IGRAMA NA SREĆUČlanak 1.Trgovačkim društvima koja su pribavila odobrenje u skladu s člankom 78 ... .a stavkom 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/2009 i 35/2013) produžuje se pravo ... primjenjuju sva prava i obveze priređivača igara na sreću na automatima.Članak 2.Ova Uredba stupa na snagu
65. 
NN 92/2009, (2314), uredba, 29.7.2009.
na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2314Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008), Vlada ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine donijelaUREDBUO IZMJENI ZAKONA ... O DEVIZNOM POSLOVANJUČlanak 1.U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/2003, 140
66. 
NN 131/2017, (3012), uredba na temelju zakonske ovlasti, 28.12.2017.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3012 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/17 ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine donijela UREDBU O DOPUNAMA ... ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Članak 1. U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08 ... praksu na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08
67. 
NN 30/1999, (601), uredba, 29.3.1999.
30 29.3.1999 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja ... i dopunama Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 101/98). Članak 7. Ova Uredba stupa na snagu ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 1999. godine, donijela UREDBU O IZMJENAMA ... I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI Članak 1. U Zakonu o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96) iza
68. 
NN 62/1999, (1152), uredba, 18.6.1999.
62 18.6.1999. Uredba o izmjeni i dopuni Carinskog zakona VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... odgovarajućeg posla. Članak 3. Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Carinskog zakona ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. svibnja 1999. godine donijela UREDBU O IZMJENI ... I DOPUNI CARINSKOG ZAKONA Članak 1. U Carinskom zakonu ("Narodne novine", broj 53A/91, 64/91, 33/92
69. 
NN 7/2003, (80), uredba, 14.1.2003.
»stupa­nja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu«. Članak 3. Ova Uredba stupa ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 80 Na teme­lju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 113/2002 ... ), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 9. siječ­nja 2003. godine, donijela UREDBU ... O IZMJENAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU Članak 1. U Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne
70. 
NN 25/2000, (446), uredba, 29.2.2000.
25 29.2.2000 Uredba o izmjenama Zakona o doplatku za djecu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 446 ... Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... Hrvatske je na sjednici odranoj 26. veljače 2000. godine, donijela UREDBU O IZMJENAMA ZAKONA ... O DOPLATKU ZA DJECU Članak 1. U Zakonu o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 77/99 i 145/99 ... .« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2001.«. Članak 4. Ova Uredba stupa na snagu danom objave
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 99 100 > >|