Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 11324 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
71. 
NN 59/1993, (1180), uredba, 24.6.1993.
59 24.06.1993 Uredba o izmjeni Zakona o boravišnoj pristojbi VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina ... Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja t993 godine, donijela UREDBU o izmjeni Zakona o boravišnoj ... zakona." Članak 2. Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". Klasa : 412-04 ... pristojbi Članak 1. U Zakonu o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", broj 27/91), u članku 8
72. 
NN 56/1993, (1137), uredba, 13.6.1993.
56 13.06.1993 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina ... Hrvatske je na sjednici održanoj 11. lipnja 1993. donijela UREDBU o izmjenama i dopunama Zakona ... , prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 49/92 ... o cestama Članak 1. U Zakonu o cestama ("Narodne novine", broj 56/91-pročišćeni tekst, 61/91 i 26/93
73. 
NN 25/1996, (461), uredba, 29.3.1996.
25 29.03.1996 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o standardizaciji VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje ... U o izmjenama i dopunama Zakona o standardizaciji Članak 1. U Zakonu o standardizaciji ("Narodne ... propisom donesenim na temelju ovog Zakona moraju imati propisane isprave, tehničke upute ili upute ... na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom." Članak 2. U članku 77., stavku 1. Zakona, riječi: "u dinarskoj
74. 
NN 5/1995, (57), uredba, 23.1.1995.
5 23.01.1995 UREDBU o izmjenama i dopunama Zakona o lovu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina ... Republike Hrvatske je na sjednici odranoj 19. siječnja 1995. donijela UREDBU o izmjenama i dopunama ... Zakona o lovu Članak 1. U Zakonu o lovu (Narodne novine, broj 10/94) u članku 22. iza stavka 2 ... . ovoga Zakona". Članak 6. U članku 103. stavak 1. mijenja se i glasi: "(1) Ugovori o davanju lovita
75. 
NN 22/1995, (435), uredba, 31.3.1995.
22 31.03.1995 Uredba o dopuni Zakona o slobodnim zonama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 1995. donijela Uredbu o dopuni Zakona o slobodnim ... . Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine ... zonama Članak 1. U Zakonu o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. 53A/91 i 94/93) iza članka
76. 
NN 1/2015, (1), uredba na temelju zakonske ovlasti, 2.1.2015.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. siječnja 2015. godine donijelaUREDBUO IZMJENAMA ZAKONA ... O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMAČlanak 1.U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 ... «.Članak 2.Plaće rukovodećih državnih službenika iz članka 1. ove Uredbe obračunavat će se prema
77. 
NN 156/2022, (2518), uredba, 30.12.2022.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela UREDBU O DOPUNI ZAKONA ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2518 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 149/22 ... O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Članak 1. U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19 ... 261. stavaka 1. i 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19., 147/20
78. 
NN 21/1995, (422), uredba, 29.3.1995.
21 29.03.1995 Uredba o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina ... ) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 1995. donijela Uredbu o izmjeni Zakona ... ." Članak 2. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o poljoprivrednom ... o poljoprivrednom zemljištu Članak 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj
79. 
NN 44/1995, (853), uredba, 30.6.1995.
44 30.06.1995 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o standardizaciji VLADA REPUBLIKE HRVATSKE ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 1995. godine donijela UREDBU ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STANDARDIZACIJI Članak 1. U Zakonu o standardizaciji ("Narodne novine ... donesenim na temelju ovoga Zakona moraju imati propisane isprave, tehničke upute ili upute za upotrebu
80. 
NN 25/1996, (457), uredba, 29.3.1996.
25 29.03.1996 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja ... i dopunama Zakona o lovu Članak 1. U Zakonu o lovu ("Narodne novine", broj 10/94) u članku 22 ... članka 42. stavka 2. ovoga Zakona. Članak 6. U članku 103. stavak 1. mijenja se i glasi: "(1 ... ) Ugovori o davanju lovišta na gospodarenje sklopljeni na temelju Zakona o lovstvu ("Narodne novine
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 99 100 > >|