Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 9755 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
941. 
NN 73/2013, (1463), uredba, 18.6.2013.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1463Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br ... 2013. godine donijelaUREDBUO STANDARDU KAKVOĆE VODAI. PREDMET UREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje ... , monitoring stanja voda i izvještavanje o stanju voda.Ova Uredba ne primjenjuje se na vode namijenjene ... ljudskoj potrošnji, osim voda u tijelima površinskih i podzemnih voda iz članka 88. Zakona o vodama ... i drugoj ambalaži.Članak 2.Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive
942. 
NN 74/2008, (2452), uredba, 27.6.2008.
O IZMJENAMA UREDBE ZA PROVOĐENJE ZAKONA O KONVALIDACIJI ZA UPRAVNO PODRUČJE RADA, ZAPOŠLJAVANJA ... INVALIDA RATA Članak 1. U Uredbi za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2452 Na temelju članka 3. Zakona o konvalidaciji (»Narodne novine«, broj ... 104/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine donijela UREDBU ... vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 51/98), naziv Uredbe mijenja se i glasi: »Uredba
943. 
NN 100/2018, (1930), zakon, 14.11.2018.
ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO ... DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim ... dijagnostičke medicinske proizvode. Članak 2. Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih uredbi Europske ... . 2017.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/746. Članak 3. Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju ... . NADLEŽNA TIJELA Članak 5. Nadležna tijela za potrebe provedbe uredbi iz članka 2. ovoga Zakona
944. 
NN 25/1992, (587), uredba, 29.4.1992.
25 29.04.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ... Vlade Republike Hrvatske, donosim UREDBU o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona ... Hrvatske Članak 1. U Uredbi o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili ... : "Postupak za krivična djela iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema pravilima Glave XXV Zakona ... za krivična djela navedena u članku 4. točke 3. i 4. Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu
945. 
NN 116/2003, (1592), uredba, 22.7.2003.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1592 Na temelju članka 126. stavka 5. Zakona o obrani (Narodne novine ... donijela UREDBU O SNIMANJU IZ ZRAKA Članak 1. Ovom Uredbom određuju se pravne i fizičke osobe koje ... . ove Uredbe smiju snimati iz zraka područja i vodene površine u Republici Hrvat­skoj samo nakon ... članka sadrži podatke iz članka 5. ove Uredbe. Članak 7. Pravne i fizičke osobe kojima je izdano ... . Članak 9. Pravne i fizičke osobe iz članaka 2. i 6. ove Uredbe smiju umnožavati, objavljivati ili
946. 
NN 64/1997, (1002), uredba, 25.6.1997.
64 25.6.1997 Uredba o održavanju zgrada VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 387. Zakona ... je na sjednici održanoj 19. lipnja 1997. godine donijela UREDBU O ODRŽAVANJU ZGRADA Članak 1 ... . Ovom Uredbom uređuju se pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada ... stanova. Članak 8. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". Klasa: 370
947. 
NN 102/2019, (2054), uredba, 25.10.2019.
ove iskaznice ovlašten je, pod uvjetima propisanim zakonom i Uredbom o pričuvnoj policiji ... Vlada Republike Hrvatske 2054 Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine ... Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2019. godine donijela UREDBU O PRIČUVNOJ POLICIJI I. OPĆE ... ODREDBE Članak 1. (1) Ovom Uredbom propisuje se način organizacije, broj i sastav pričuvne policije ... ) Pojedini pojmovi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeće značenje: 1) pričuvni policijski službenik
948. 
NN 34/2012, (820), uredba, 21.3.2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 820Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine ... donijelaUREDBUO UREDU ZA UDRUGEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda za udruge ... zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te uključivanja udruga i ostalih ... se za učinkovito obavljanje poslova iz članka 2. ove Uredbe ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene
949. 
NN 71/1992, (1887), uredba, 28.10.1992.
članka 2. Zakona o odredivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene ... 71 28.10.1992 Uredba o statusu prognanika i izbjeglica VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi ... 1992. donijela je UREDBU o statusu prognanika i izbjeglica I. OPĆE ODREDBE Članak 1 ... se na osnovi ove uredbe prizna status prognanika ili izbjeglice. II. STATUS PROGNANIKA I IZBJEGLICE ... izbjeglice. Prognanik u smislu ove uredbe je osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je s jednog
950. 
NN 75/2008, (2489), uredba, 1.7.2008.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2489 Na temelju članka 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66 ... donijela UREDBU O TRŽNOM REDU ZA ŽITARICE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Uredbom propisuju, radi ... . Definicije Članak 2. U smislu ove Uredbe pojedini izrazi imaju sljedeće značenje: – »Ravnateljstvo ... ) koja provodi aktivnosti propisane ovom Uredbom; – »zajamčena cijena« je cijena po kojoj se žitarice ... odredbe ove Uredbe; – »javne intervencije« su aktivnosti koje provodi Ravnateljstvo u postupku otkupa
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 93 94 95 96 97 ... 99 100 > >|