Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 9604 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
951. 
NN 28/2019, (572), uredba, 22.3.2019.
Vlada Republike Hrvatske 572 Na temelju članka 100. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13 ... je na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donijela UREDBU O SNIMANJU IZ ZRAKA Opća odredba ... Članak 1. Ovom Uredbom propisuju se uvjeti za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka državnog područja ... Članak 2. (1) Pojedini pojmovi koji se koriste u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje: 1. ciljano ... Hrvatskoj. (2) Pojedine kratice koje se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje: 1. GSD (Ground
952. 
NN 130/2012, (2768), uredba, 28.11.2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2768Na temelju članka 126. stavka 5. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br ... . studenoga 2012. godine donijelaUREDBUO SNIMANJU IZ ZRAKAPodručje primjeneČlanak 1.Ovom Uredbom propisuju ... pojmovi koje se koriste u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:1. Iznošenje zračnih snimaka iz ... bez posade opremljene uređajem za snimanje.(2) Pojedine kratice koje se koriste u ovoj Uredbi imaju ... ) Pod snimanjem iz zraka, u smislu ove Uredbe, ne smatra se snimanje koje sukladno posebnim propisima
953. 
NN 129/2011, (2581), uredba, 14.11.2011.
uredbom sukladno Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o policiji.III. DODACI ZA SPECIFIČNOST ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2581Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 34 ... PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKAI. OSNOVNA ODREDBAČlanak 1.Ovom se Uredbom utvrđuju vrijednosti ... , potkategorije i razine potkategorija propisane Zakonom o policiji i propisima donesenim na temelju ... hijerarhije rukovođenja.Članak 4.Dodaci iz članka 3. točaka 1. i 3. ove Uredbe stalni su, isplaćuju
954. 
NN 67/2017, (1573), uredba, 12.7.2017.
propisom. (2) Ovom Uredbom utvrđuje se tko su ovlašteni vještaci iz članka 3. stavka 4. Zakona ... o predmetu vještačenja. (10) Vještaci i viši vještaci dužni su u svom radu držati se zakona, ove Uredbe ... Vlada Republike Hrvatske 1573 Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o jedinstvenom tijelu ... . godine donijela UREDBU O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovom Uredbom ... kada je to propisano Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (u daljnjem tekstu: Zakon) ili posebnim
955. 
NN 7/2009, (171), uredba, 16.1.2009.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 171Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave ... . OPĆE ODREDBEPrimjena uredbeČlanak 1.Ovom uredbom uređuje se uredsko poslovanje u tijelima državne ... uprave.Podredna primjena uredbeČlanak 2.Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na uredsko poslovanje ... ispravama.Temeljni pojmovi uredskog poslovanjaČlanak 4.U smislu ove Uredbe:– pisarnica je posebna ... bilješka. S takvim podneskom postupit će se na način propisan Zakonom o upravnim pristojbama.Predaja
956. 
NN 55/2011, (1207), uredba, 18.5.2011.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1207Na temelju članka 48. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne ... donijelaUREDBUO REGISTRU DRŽAVNE IMOVINEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se način ... . ove Uredbe iz evidencije sudova, tijela državne uprave, zavoda i pravnih osoba kojih je osnivač ... članka 2. ove Uredbe, koji vodi Agencija.2) Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu ... upotrebom modema i odgovarajućeg komunikacijskog protokola, u skladu s odredbama ove Uredbe koje
957. 
NN 60/1993, (1218), uredba, 25.6.1993.
stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja ... 60 25.06.1993 Uredba o upravnim pristojbama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... i na sjednici 25. lipnja 1993. godine donijela UREDBU o upravnim pristojbama Članak 1. Za spise ... koje imaju javne ovlasti, plaćaju se upravne pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) po ovoj Uredbi ... za međunarodni cestovni prijevoz stvari, izuzimajući slučajeve iz čl. 38. Zakona o prijevozu
958. 
NN 40/1992, (1023), uredba, 26.6.1992.
Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju ... 40 26.06.1992 Uredba o administrativnim taksama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 2 ... zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike ... . godine donijela je UREDBU o administrativnim taksama Članak 1. Za spise i radnje pred ... takse po ovoj uredbi i Tarifi administrativnih taksa. Članak 2. Takseni obveznik je osoba
959. 
NN 53/2020, (1062), uredba, 30.4.2020.
Vlada Republike Hrvatske 1062 Na temelju članka 10. stavka 6. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu ... . travnja 2020. godine donijela UREDBU O OSIGURANJU IZVOZA I. OPĆE ODREDBE Predmet Uredbe Članak 1 ... . (1) Ovom Uredbom uređuje se način obavljanja poslova osiguranja izvoza hrvatskih roba, radova ... ove Uredbe obavljaju se sa svrhom promicanja i poticanja hrvatskog izvoza te konkurentnosti ... gospodarstva. Pravna stečevina Europske unije Članak 2. Ova Uredba sadržava odredbe koje su u skladu sa
960. 
NN 98/2011, (2030), uredba, 29.8.2011.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2030Na temelju članka 15. stavka 1. podstavka 1. Zakona o uređenju tržišta ... ODREDBEČlanak 1.Ovom se Uredbom propisuju proizvodi i uvjeti za proizvode koji su predmet javne ... intervencije te se utvrđuju interventni centri.Članak 2.Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim ... aktima Europske unije:– Uredbom Komisije (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. godine ... proizvode (Single CMO) (SL L 299, 16. 11. 2007.);– Uredbom Komisije (EU) br. 1272/2009 od 11. prosinca 2009
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 94 95 96 97 98 99 100 > >|