Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 10645 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
961. 
NN 17/1993, (277), uredba, 3.3.1993.
17 03.03.1993 Uredba o snimanju iz zraka VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 149. i 198 ... . Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91, 53A/91, 73/91, 19/92 i 55/92), Vlada Republike ... Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1993. godine, donijela UREDBU o snimanju iz zraka ... Članak 1. Ovom se uredbom određuju pravne osobe koje mogu snimati iz zraka teritorij Republike Hrvatske ... samo za svoje potrebe. Članak 3. Poduzeća i organi državne uprave iz članka 2. ove uredbe mogu
962. 
NN 77/2020, (1464), uredba, 3.7.2020.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1464 Na temelju članka 100. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13 ... Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2020. donijela UREDBU O SNIMANJU IZ ZRAKA POGLAVLJE ... I. OSNOVNE ODREDBE Članak 1. Ovom Uredbom uređuje se snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske ... . Članak 2. (1) Ova Uredba ne primjenjuje se na snimanja iz zraka koja provode Ministarstvo obrane ... pojmovi koji se koriste u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje: 1. bespilotni zrakoplov je zrakoplov
963. 
NN 73/2013, (1463), uredba, 18.6.2013.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1463Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br ... 2013. godine donijelaUREDBUO STANDARDU KAKVOĆE VODAI. PREDMET UREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje ... , monitoring stanja voda i izvještavanje o stanju voda.Ova Uredba ne primjenjuje se na vode namijenjene ... ljudskoj potrošnji, osim voda u tijelima površinskih i podzemnih voda iz članka 88. Zakona o vodama ... i drugoj ambalaži.Članak 2.Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive
964. 
NN 92/2021, (1661), uredba, 20.8.2021.
Vlada Republike Hrvatske 1661 Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o strancima (»Narodne novine ... «, broj 133/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. donijela UREDBU ... O VIZNOM SUSTAVU Članak 1. Ovom Uredbom propisuju se: – vizni sustav Republike Hrvatske i – visina ... . Ovom Uredbom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2018/1806 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga ... Uredbom (EU) 2019/592 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1806
965. 
NN 55/2015, (1056), uredba, 20.5.2015.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1056Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o strancima (»Narodne novine ... donijelaUREDBUO VIZNOM SUSTAVUČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se vizni sustav Republike Hrvatske ... , u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) broj 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji ... od tog zahtjeva (SL L 81, 21. 3. 2001.), kako je zadnji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) br. 509 ... /2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001
966. 
NN 7/2022, (66), uredba, 17.1.2022.
posebnom uredbom sukladno Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o policiji. III. DODACI ZA SPECIFIČNOST ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 66 Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11 ... Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2022. donijela UREDBU O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ... I. UVODNA ODREDBA Članak 1. Ovom Uredbom utvrđuju se vrijednosti koeficijenata složenosti poslova ... potkategorija propisane Zakonom o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno
967. 
NN 102/2019, (2054), uredba, 25.10.2019.
ove iskaznice ovlašten je, pod uvjetima propisanim zakonom i Uredbom o pričuvnoj policiji ... Vlada Republike Hrvatske 2054 Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine ... Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2019. godine donijela UREDBU O PRIČUVNOJ POLICIJI I. OPĆE ... ODREDBE Članak 1. (1) Ovom Uredbom propisuje se način organizacije, broj i sastav pričuvne policije ... ) Pojedini pojmovi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeće značenje: 1) pričuvni policijski službenik
968. 
NN 34/2012, (820), uredba, 21.3.2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 820Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine ... donijelaUREDBUO UREDU ZA UDRUGEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda za udruge ... zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te uključivanja udruga i ostalih ... se za učinkovito obavljanje poslova iz članka 2. ove Uredbe ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene
969. 
NN 71/1992, (1887), uredba, 28.10.1992.
članka 2. Zakona o odredivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene ... 71 28.10.1992 Uredba o statusu prognanika i izbjeglica VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi ... 1992. donijela je UREDBU o statusu prognanika i izbjeglica I. OPĆE ODREDBE Članak 1 ... se na osnovi ove uredbe prizna status prognanika ili izbjeglice. II. STATUS PROGNANIKA I IZBJEGLICE ... izbjeglice. Prognanik u smislu ove uredbe je osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je s jednog
970. 
NN 133/2005, (2466), uredba, 9.11.2005.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2466 Na temelju članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti zraka ... . godine donijela UREDBU O OZONU U ZRAKU Članak 1. Ovom se Uredbom u svrhu vrednovanja značajnosti ... i rokovi za smanjivanje razine ozona u zraku. Članak 2. Ciljevi ove Uredbe jesu: – utvrditi ... mogućnosti koje nude prekogranične mjere i dogovora o takvim mjerama. Članak 3. U smislu ove Uredbe ... u tablici 3. ove Uredbe; (10) AOT40: parametar, izražen u µg/m3.h, koji označava zbroj razlika
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 95 96 97 98 99 100 > >|