Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 9550 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
961. 
NN 118/2018, (2348), zakon, 27.12.2018.
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16 ... Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta ... -Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ... . 842/2006 Članak 1. U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16 ... . TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006
962. 
NN 56/2016, (1449), zakon, 17.6.2016.
Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona provode poljoprivredni inspektori, sanitarni inspektori ... oblike informiranja potrošača o hrani koji ne ispunjavaju uvjete iz ovoga Zakona, uredbi iz članka 1 ... . stavku 4. ovoga Zakona;– popis sastojaka nije naveden sukladno članku 18. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe ... ovoga Zakona, što je protivno članku 8. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011;– u okviru svog ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANIProglašavam Zakon o izmjenama
963. 
NN 110/2019, (2214), zakon, 15.11.2019.
52, 27. 2. 2008.). (2) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) 2018/644 Europskog parlamenta ... na temelju ovoga Zakona« dodaju se zarez i riječi: »Uredbe (EU) 2018/644«. Iza stavka 9. dodaje ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o poštanskim uslugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. listopada 2019. Klasa: 011 ... Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA Članak 1
964. 
NN 14/2014, (276), zakon, 5.2.2014.
Tijela nadležna za provedbu službenih kontrola nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga ... Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona te posebnih propisa koji se odnose na hranu provode ... ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANIProglašavam Zakon o izmjeni Zakona o informiranju ... , v. r.ZAKONO IZMJENI ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANIČlanak 1.U Zakonu o informiranju ... Zakona su Ministarstvo i ministarstvo nadležno za zdravlje.(4) Službene kontrole nad provedbom ovoga
965. 
NN 57/2006, (1353), zakon, 24.5.2006.
Zakona plaća se po kilogramu neto-težine derivata. (3) Vlada Republike Hrvatske donosi uredbu ... na snagu uredbe iz stavka 3. članka 1. ovoga Zakona, primjenjuju se posebni porezi na naftne derivate ... ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona ... Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE Članak 1 ... . U Zakonu o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107
966. 
NN 9/1992, (147), zakon, 21.2.1992.
poslova. Članak 3. Danom stupanja na snagu ovoga zakona; preštaju važiti Uredba o Uredu ... 9 21.02.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske SABOR ... zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim UKAZ o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona ... o Vladi Republike Hrvatske Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske, kojeg ... , 19. veljače 1992. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON o izmjeni
967. 
NN 67/2001, (1099), zakon, 24.7.2001.
stupa­nja na snagu ovoga Zakona uredbom urediti unutar­nje ustrojstvo Ministarstva financija. Ministar ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FINANCIJSKOJ POLICIJI Proglašavam Zakon ... o prestanku važe­­­­­­­­nja Zakona o financijskoj policiji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13 ... Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FINANCIJSKOJ POLICIJI Članak 1 ... . Zakon o financijskoj policiji (»Narodne novine«, br. 89/92., 16/93., 94/93. i 28/94.) prestaje važiti
968. 
NN 121/2016, (2625), zakon, 23.12.2016.
Zakonom te uz odgovarajuću primjenu uredbe Vlade Republike Hrvatske iz stavka 3. ovoga članka. (2 ... ) Procjena učinaka propisa na malo gospodarstvo (MSP test) odnosi se na provedbene propise zakona (uredbe ... i pravilnike) i provodi se temeljem ovog Zakona i uredbe iz stavka 3. ovoga članka. (3) Način provedbe ... . Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu ... ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA Proglašavam Zakon o dopuni Zakona
969. 
NN 159/2013, (3331), zakon, 30.12.2013.
se uređuju ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013. kao i u vrednovanje imovine, upotrebu vanjskih ... rizike za njihovo trajno financijsko stanje ili ukazuju na kršenje odredbi ovoga Zakona i Uredbe (EU ... da osigura regulatorni kapital veći od zahtijevanog sukladno članku 176. ovoga Zakona i Uredbe (EU ... obuhvaćeni kapitalnim zahtjevima iz ovoga Zakona ili iz Uredbe (EU) br. 575/2013,3. nije vjerojatno ... zahtjevima u svezi s upravljanjem rizicima iz ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013,7. investicijsko
970. 
NN 137/2013, (2944), zakon, 15.11.2013.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJUProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. studenoga ... .PredsjednikRepublike HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM ... OSIGURANJUČlanak 1.U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13.) u članku 3 ... . stavku 2. riječi: »Uredbom EU br. 1124/2012« zamjenjuju se riječima: »Uredbom EU br. 1224/2012
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 95 96 97 98 99 100 > >|