Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 9908 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
961. 
NN 96/1994, (1651), uredba, 29.12.1994.
96 29.12.1994 Uredba o računovodstvu proračuna VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 39 ... . stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 92/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici ... održanoj 28. prosinca 1994. donijela UREDBU O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA 1. TEMELJNE ODREDBE ... Članak 1. Uredbom o računovodstvu proračuna (u daljnjem tekstu: Uredba) uređuju se računovodstvene ... i druga područja u svezi s računovodstvom proračuna. Članak 2. Odredbe ove uredbe odnose se na državni
962. 
NN 28/2019, (572), uredba, 22.3.2019.
Vlada Republike Hrvatske 572 Na temelju članka 100. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13 ... je na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donijela UREDBU O SNIMANJU IZ ZRAKA Opća odredba ... Članak 1. Ovom Uredbom propisuju se uvjeti za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka državnog područja ... Članak 2. (1) Pojedini pojmovi koji se koriste u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje: 1. ciljano ... Hrvatskoj. (2) Pojedine kratice koje se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje: 1. GSD (Ground
963. 
NN 7/2009, (171), uredba, 16.1.2009.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 171Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave ... . OPĆE ODREDBEPrimjena uredbeČlanak 1.Ovom uredbom uređuje se uredsko poslovanje u tijelima državne ... uprave.Podredna primjena uredbeČlanak 2.Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na uredsko poslovanje ... ispravama.Temeljni pojmovi uredskog poslovanjaČlanak 4.U smislu ove Uredbe:– pisarnica je posebna ... bilješka. S takvim podneskom postupit će se na način propisan Zakonom o upravnim pristojbama.Predaja
964. 
NN 55/2011, (1207), uredba, 18.5.2011.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1207Na temelju članka 48. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne ... donijelaUREDBUO REGISTRU DRŽAVNE IMOVINEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se način ... . ove Uredbe iz evidencije sudova, tijela državne uprave, zavoda i pravnih osoba kojih je osnivač ... članka 2. ove Uredbe, koji vodi Agencija.2) Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu ... upotrebom modema i odgovarajućeg komunikacijskog protokola, u skladu s odredbama ove Uredbe koje
965. 
NN 70/1992, (1862), uredba, 26.10.1992.
1. U Uredbi o podrućjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju ... 70 26.10.1992 Uredba o dopuni Uredbe o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena ... prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1. stavak 2. Zakona o financiranju obnove ("Narodne novine ... , donijela je UREDBU o dopuni Uredbe o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema
966. 
NN 130/2012, (2768), uredba, 28.11.2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2768Na temelju članka 126. stavka 5. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br ... . studenoga 2012. godine donijelaUREDBUO SNIMANJU IZ ZRAKAPodručje primjeneČlanak 1.Ovom Uredbom propisuju ... pojmovi koje se koriste u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:1. Iznošenje zračnih snimaka iz ... bez posade opremljene uređajem za snimanje.(2) Pojedine kratice koje se koriste u ovoj Uredbi imaju ... ) Pod snimanjem iz zraka, u smislu ove Uredbe, ne smatra se snimanje koje sukladno posebnim propisima
967. 
NN 129/2011, (2581), uredba, 14.11.2011.
uredbom sukladno Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o policiji.III. DODACI ZA SPECIFIČNOST ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2581Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 34 ... PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKAI. OSNOVNA ODREDBAČlanak 1.Ovom se Uredbom utvrđuju vrijednosti ... , potkategorije i razine potkategorija propisane Zakonom o policiji i propisima donesenim na temelju ... hijerarhije rukovođenja.Članak 4.Dodaci iz članka 3. točaka 1. i 3. ove Uredbe stalni su, isplaćuju
968. 
NN 60/1993, (1218), uredba, 25.6.1993.
stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja ... 60 25.06.1993 Uredba o upravnim pristojbama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... i na sjednici 25. lipnja 1993. godine donijela UREDBU o upravnim pristojbama Članak 1. Za spise ... koje imaju javne ovlasti, plaćaju se upravne pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) po ovoj Uredbi ... za međunarodni cestovni prijevoz stvari, izuzimajući slučajeve iz čl. 38. Zakona o prijevozu
969. 
NN 40/1992, (1023), uredba, 26.6.1992.
Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju ... 40 26.06.1992 Uredba o administrativnim taksama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 2 ... zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike ... . godine donijela je UREDBU o administrativnim taksama Članak 1. Za spise i radnje pred ... takse po ovoj uredbi i Tarifi administrativnih taksa. Članak 2. Takseni obveznik je osoba
970. 
NN 53/2020, (1062), uredba, 30.4.2020.
Vlada Republike Hrvatske 1062 Na temelju članka 10. stavka 6. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu ... . travnja 2020. godine donijela UREDBU O OSIGURANJU IZVOZA I. OPĆE ODREDBE Predmet Uredbe Članak 1 ... . (1) Ovom Uredbom uređuje se način obavljanja poslova osiguranja izvoza hrvatskih roba, radova ... ove Uredbe obavljaju se sa svrhom promicanja i poticanja hrvatskog izvoza te konkurentnosti ... gospodarstva. Pravna stečevina Europske unije Članak 2. Ova Uredba sadržava odredbe koje su u skladu sa
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 95 96 97 98 99 100 > >|