Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 10652 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 34/2012, (820), uredba, 21.3.2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 820Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine ... donijelaUREDBUO UREDU ZA UDRUGEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda za udruge ... zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te uključivanja udruga i ostalih ... se za učinkovito obavljanje poslova iz članka 2. ove Uredbe ustrojavaju sljedeće unutarnje ustrojstvene
972. 
NN 71/1992, (1887), uredba, 28.10.1992.
članka 2. Zakona o odredivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene ... 71 28.10.1992 Uredba o statusu prognanika i izbjeglica VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi ... 1992. donijela je UREDBU o statusu prognanika i izbjeglica I. OPĆE ODREDBE Članak 1 ... se na osnovi ove uredbe prizna status prognanika ili izbjeglice. II. STATUS PROGNANIKA I IZBJEGLICE ... izbjeglice. Prognanik u smislu ove uredbe je osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je s jednog
973. 
NN 22/1994, (365), uredba, 23.3.1994.
stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... 22 23.03.1994 Uredba o posebnom porezu na kamate VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 1994. godine donijela UREDBU O POSEBNOM POREZU NA KAMATE ... osobe kada odobravaju kredite odnosno zajmove sukladno Uredbi o mogućnosti korištenja kredita ... . Članak 3. Iznimno od stavka 1. članka 2. ove Uredbe, ako je banka uzela kredit iz inozemstva
974. 
NN 141/2005, (2651), uredba, 30.11.2005.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2651 Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narod­ne ... donijela UREDBU O KAKVOĆI BIOGORIVA Članak 1. Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti ... biogoriva te način dokazivanja sukladnosti. Članak 2. Ova Uredba ima za cilj staviti u promet ... . Članak 3. U smislu ove Uredbe: – biogoriva su tekuća ili plinska goriva za potrebe prijevoza ... značajki kakvoće iz članka 9. ove Uredbe; – čisto biljno ulje koje udovoljava propisanim graničnim
975. 
NN 39/2001, (679), uredba, 3.5.2001.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 679 Na temelju članka 86. i članka 129. stavka 1. podstavka 5. Zakona ... . travnja 2001. godine donijela UREDBU O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I. OSNOVNA ODREDBA Članak 1 ... . Ovom se Uredbom uređuju plaće policijskih službenika. Plaća policijskog službenika sastoji ... posjeduje. Članak 6. Ostali dodaci iz članka 87. stavka 1. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129 ... su u Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika koji je tiskan uz ovu Uredbu i njen
976. 
NN 147/2021, (2535), uredba, 31.12.2021.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2535 Na temelju članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim ... . prosinca 2021. donijela UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Članak 1. Ovom se Uredbom uspostavljaju uslužna ... i Sveta Katarina iz Općine Pićan, navedena u članku 25. stavku 3. ove Uredbe. (3) Uslužno područje 24 ... je ovom Uredbom drukčije određeno. (2) Kada su u uslužno područje uključena pojedina naselja iz gradova ... Uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«. Članak 46. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje
977. 
NN 34/1997, (500), uredba, 2.4.1997.
34 02.04.1997 Uredba o procjeni utjecaja na okoliš VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka ... 26. stavka 1., članka 27. stavka 6. i članka 29. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine ... UREDBU O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Uredbom određuju ... o procjeni utjecaja na okoliš. Članak 2. U ovoj Uredbi u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem ... na okoliš potrebna je za zahvate određene u Popisu zahvata koji, tiskan uz ovu Uredbu, čini njezin
978. 
NN 11/1994, (213), uredba, 17.2.1994.
11 17.02.1994 Uredba o izvršavanju radne obveze VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 20 ... . točka 8. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 74/93 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske ... je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. godine donijela UREDBU O IZVRŠAVANJU RADNE OBVEZE ... I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Uredbom se uređuje: ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti obveznika ... . Ocjenu zdravstvene sposobnosti obveznika radne obveze iz članka 4. ove Uredbe donose novačke komisije
979. 
NN 48/1994, (828), uredba, 20.6.1994.
članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... 48 20.06.1994 Uredba o plaćama u djelatnosti zdravstva VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 1994. godine donijela UREDBA o plaćama u djelatnosti ... zdravstva Članak 1. Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja plaće i dodatka na plaću ... koeficijentima utvrđenim ovom Uredbom za određena zanimanja - poslove i stručnu spremu (osnovna plaća
980. 
NN 2/1998, (16), uredba, 8.1.1998.
2 8.1.1998 Uredba o područjima matičnih ureda VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 60 ... . stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 3. stavka 2. Zakona ... 30. prosinca 1997. godine donijela UREDBU O PODRUČJIMA MATIČNIH UREDA Članak 1. Ovom ... se Uredbom određuju matični uredi i njihova matična područja za koja se vode državne matice (rođenih ... . Članak 28. Za provedbu ove Uredbe zaduženi su župani i Ministarstvo uprave. Članak 29
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 100 > >|