Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 9549 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 80/2013, (1671), zakon, 28.6.2013.
djelokruga i nadležnosti određenih ovim Zakonom, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 vezano uz primjenu članaka ... u smislu članka 30. točke 3. ovoga Zakona i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003,15. utvrđuje nepostojanje ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJAProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013 ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJAČlanak 1
972. 
NN 16/2017, (367), zakon, 22.2.2017.
84. ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 312/2014 i 33. primijeniti pravila interoperabilnosti ... uravnoteženja u skladu s aktom iz članka 84. ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 312/2014.«. Članak 11 ... platformi u skladu s aktom iz članka 83. ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 312/2014, 6. obračunavati ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... -Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA Članak 1. U Zakonu o tržištu
973. 
NN 76/2013, (1526), zakon, 21.6.2013.
2009.).(2) Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:1. Uredba (EZ) br. 785 ... zrakoplov registriran u skladu s odredbama ovoga Zakona i Uredbom br. (EZ) 785/2004, ako se nalazi ... neosiguranim zrakoplovom za kojeg važi obvezno osiguranje po ovome Zakonu ili Uredbi br. (EZ) 785/2004, osim ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETUProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja
974. 
NN 127/2019, (2555), zakon, 27.12.2019.
ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ... . 842/2006 Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog ... Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 ... IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006 Članak 1. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti ... Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014
975. 
NN 76/2013, (1527), zakon, 21.6.2013.
se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:– Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog ... financija – Carinska uprava u skladu s Uredbom (EZ) br. 1889/2005 obavlja u smislu članka 40. ovoga Zakona ... je očitovanjem iz članka 40.a stavka 4. ovoga Zakona utvrđeno da su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004 ... i članak 3. Uredbe (EZ) br. 1889/2005).(2) Gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona koja je predmet ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJUProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama
976. 
NN 18/2015, (354), zakon, 18.2.2015.
zahtjeve o velikoj izloženosti sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 575/2013 i ovoga Zakona ili ... propuštanjem postupilo protivno ovom Zakonu, Uredbi (EU) br. 575/2013 ili drugim relevantnim propisima ... , opravdano očekivati da će u bliskoj budućnosti doći do kršenja odredbi ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575 ... u značajnoj mjeri krši zahtjeve iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575/2013 i drugih relevantnih propisa ... zakonom ili uredbama Europske unije, takve transakcije podliježu obvezi poravnanja posredstvom operatera
977. 
NN 78/2015, (1498), zakon, 17.7.2015.
se na način uređen ovim Zakonom i uredbom iz stavka 6. ovoga članka.«.Članak 15.U članku 67. stavku 3 ... prirode, veličine ili lokacije, određenih ovim Zakonom i uredbom iz članka 78. stavka 3. ovoga ... i uredbe iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona.«.Članak 22.U članku 112. stavak 3. mijenja ... Zakonom i uredbom iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona uz obvezno saslušanje operatera.«.Članak 23 ... . ovoga članka operater je dužan sukladno odredbama uredbe iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona
978. 
NN 75/2009, (1795), zakon, 30.6.2009.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICIProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o službenoj statistici, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.Klasa ... Mesić, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICIČlanak 1.U Zakonu o službenoj ... područnih jedinica uredit će se Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku.« Članak 4 ... Grada Zagreba u skladu s odredbama ovog Zakona.« Članak 5.U članku 18. stavku 1. brojka: 13 mijenja
979. 
NN 14/2019, (282), zakon, 7.2.2019.
nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za provedbu ovoga Zakona i članka 5. stavka 1. Uredbe Vijeća ... 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 51. stavku 2. ovoga Zakona 14. ribarsko plovilo čija ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2019. Klasa: 011-01/19 ... Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU Članak 1. U Zakonu
980. 
NN 61/2017, (1382), zakon, 28.6.2017.
mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada će: – uskladiti Uredbu o raspisivanju i provedbi ... .) s odredbama ovoga Zakona, – donijeti uredbu iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona. Članak 20 ... . Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 19. ovoga Zakona ostaju na snazi: ‒ Uredba ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o državnim službenicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2017. Klasa
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 100 > >|