Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 10518 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 98/2005, (1900), uredba, 10.8.2005.
2005. godine donijela UREDBU O UTVRĐIVANJU POSLOVA IZ ČLANKA 4.A I 4.C ZAKONA O FINANCIJSKOJ ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1900 Na temelju članka 4.d Zakona o Financijskoj agenciji (»Narod­ne ... AGENCIJI Članak 1. Ovom Uredbom utvrđuju se poslovi koje je Financijska agencija (u daljnjem tekstu ... članka 4.a Zakona o Financijskoj agenciji, te administrativno tehnički poslovi, u vezi s osiguravanjem ... i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, prema članku 4.c Zakona
982. 
NN 72/1995, (1224), zakon, 26.9.1995.
72 26.09.1995 Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja iz djelokruga ... HRVATSKE Proglašavam Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja iz djelokruga ... Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA ... Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ureduje pojedina ... Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O OVLASTI VLADE
983. 
NN 33/1997, (484), uredba, 28.3.1997.
33 28.03.1997 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ure/đuje pojedina ... .), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 1997. godine donijela UREDBU ... O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIZNAVANJU NOVOSTVORENIH, ODOBRAVANJU UVOĐENJA U PROIZVODNJU STRANIH I ZAŠTITI ... SORTI POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA Članak 1. U Zakonu o priznavanju novostvorenih
984. 
NN 25/1996, (458), uredba, 29.3.1996.
25 29.03.1996 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina ... U o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih ... i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja Članak 1. U Zakonu o priznavanju novostvorenih ... pokusu, u jednoj vegetacijskoj sezoni". Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim
985. 
NN 30/1996, (605), odluka, 19.4.1996.
I DOPUNI ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU I. U Uredbi o izmjenama ... na sjednici 12. travnja 1996., donio je ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODREDBE UREDBE O IZMJENAMA ... i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br
986. 
NN 94/1995, (1519), uredba, 22.11.1995.
94 22.11.1995 Uredba o raspolaganju dionicama i udjelima koje je Hrvatski fond za privatizaciju ... stekao temeljem Zakona o pretvorbi VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona ... o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog ... je na sjednici održanoj 16. studenoga 1995. godine donijela UREDBU O RASPOLAGANJU DIONICAMA I UDJELIMA ... KOJE JE HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU STEKAO TEMELJEM ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA Članak
987. 
NN 102/2015, (1969), zakon, 25.9.2015.
ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA ... SABORAProglašavam Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... Hrvatskoga sabora izvješće o uredbama koje je na temelju ovlasti iz članka 1. ovoga Zakona donijela ... je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ... stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama
988. 
NN 80/2013, (1662), zakon, 28.6.2013.
ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 834/2007 O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH ... PROIZVODAProglašavam Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji ... za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poljoprivredu ... na neudovoljavanje ili na vjerojatnost neudovoljavanja ovome Zakonu i Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 ... nad provedbom Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega
989. 
NN 97/2012, (2168), uredba, 24.8.2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2168Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 114/2011 ... ZAKONA O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA, POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OVLAŠTENIH ... SLUŽBENIH OSOBAČlanak 1.U Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba ... se i glasi:»Uredbom Vlade Republike Hrvatske utvrđuju se dužnosti iz stavka 1. ovoga članka na kojima
990. 
NN 89/1993, (1743), uredba, 4.10.1993.
89 04.10.1993 Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru ... održanoj 3. listopaela l993. godine donijela UREDBU o izmjeni Zakona o zdravstvenoj ispravnosti ... nad namirnicama i predmetima opće uporabe VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1. slavka 1. Zakona ... o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da, donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga ... i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe Članak 1. U Zakonu o zdravstvenoj
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|