Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 9852 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 16/2017, (367), zakon, 22.2.2017.
84. ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 312/2014 i 33. primijeniti pravila interoperabilnosti ... uravnoteženja u skladu s aktom iz članka 84. ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 312/2014.«. Članak 11 ... platformi u skladu s aktom iz članka 83. ovoga Zakona i Uredbom (EU) br. 312/2014, 6. obračunavati ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... -Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA Članak 1. U Zakonu o tržištu
982. 
NN 76/2013, (1526), zakon, 21.6.2013.
2009.).(2) Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:1. Uredba (EZ) br. 785 ... zrakoplov registriran u skladu s odredbama ovoga Zakona i Uredbom br. (EZ) 785/2004, ako se nalazi ... neosiguranim zrakoplovom za kojeg važi obvezno osiguranje po ovome Zakonu ili Uredbi br. (EZ) 785/2004, osim ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETUProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja
983. 
NN 18/2015, (354), zakon, 18.2.2015.
zahtjeve o velikoj izloženosti sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 575/2013 i ovoga Zakona ili ... propuštanjem postupilo protivno ovom Zakonu, Uredbi (EU) br. 575/2013 ili drugim relevantnim propisima ... , opravdano očekivati da će u bliskoj budućnosti doći do kršenja odredbi ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575 ... u značajnoj mjeri krši zahtjeve iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575/2013 i drugih relevantnih propisa ... zakonom ili uredbama Europske unije, takve transakcije podliježu obvezi poravnanja posredstvom operatera
984. 
NN 47/2014, (880), zakon, 16.4.2014.
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) br. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA ... Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem ... .PredsjednikRepublike HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) br. 528/2012 ... PROIZVODAČlanak 1.U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa ... STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODAProglašavam Zakon o izmjenama
985. 
NN 115/2018, (2261), zakon, 20.12.2018.
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI ... Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU ... I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA Članak 1. U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta ... ) Pri provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje s Institutom
986. 
NN 115/2018, (2257), zakon, 20.12.2018.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA ... o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ ... , AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA Članak 1. U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskoga ... iz stavka 1. ovoga članka, u inspekcijskom nadzoru nad provedbom Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona ... ozbiljno ugroziti zdravlje i okoliš. Upravni nadzor nad provedbom Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona
987. 
NN 18/1992, (409), zakon, 31.3.1992.
Zakona o prestanku važenja Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će ... važenja Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina ... Članak 1. Prestaje važiti Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima ... 18 31.03.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o ovlaštenju Vlade Republike ... Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike
988. 
NN 32/2020, (707), zakon, 19.3.2020.
ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA ... Hrvatske Zoran Milanović, v. r. ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 ... Članak 1. U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida ... U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA Proglašavam Zakon o dopuni Zakona ... o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani
989. 
NN 78/2015, (1498), zakon, 17.7.2015.
se na način uređen ovim Zakonom i uredbom iz stavka 6. ovoga članka.«.Članak 15.U članku 67. stavku 3 ... prirode, veličine ili lokacije, određenih ovim Zakonom i uredbom iz članka 78. stavka 3. ovoga ... i uredbe iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona.«.Članak 22.U članku 112. stavak 3. mijenja ... Zakonom i uredbom iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona uz obvezno saslušanje operatera.«.Članak 23 ... . ovoga članka operater je dužan sukladno odredbama uredbe iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona
990. 
NN 76/2013, (1527), zakon, 21.6.2013.
se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:– Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog ... financija – Carinska uprava u skladu s Uredbom (EZ) br. 1889/2005 obavlja u smislu članka 40. ovoga Zakona ... je očitovanjem iz članka 40.a stavka 4. ovoga Zakona utvrđeno da su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004 ... i članak 3. Uredbe (EZ) br. 1889/2005).(2) Gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona koja je predmet ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJUProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|