Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 11324 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 67/2023, (1101), zakon, 21.6.2023.
u prostoru županijskog značaja određene uredbom iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka ... i drugog grada ili općine 5. određene uredbom iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona kao građevine i drugi ... Hrvatske će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 15 ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. lipnja 2023. Klasa: 011-02
982. 
NN 54/2013, (1086), zakon, 7.5.2013.
360. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »i Uredbom Komisije (EZ-a) broj 809/2004 ... : »pravilnika iz članka 360. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Uredbe Komisije (EZ-a) broj ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... , v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALAČlanak 1.U Zakonu o tržištu kapitala ... :»– subjekt za zajednička ulaganja koji je dobio odobrenje Agencije sukladno zakonu koji uređuje uvjete
983. 
NN 100/2001, (1649), uredba, 14.11.2001.
pravne osobe, s pravima i obvezama propisanima ovom Uredbom, drugim zakonima i statutom Zavoda. Zavod ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1649 Na teme­lju članka 4. stavka 2. Zakona o po­ljoprivrednom ... zem­ljištu (»Narodne novine«, broj 66/2001) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine ... donijela UREDBU O OSNIVANJU ZAVODA ZA TLO Članak 1. Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom ... . obav­lja­nje drugih poslova i zadataka utvrđenih statutom i Zakonom o po­ljoprivrednom zem­ljištu
984. 
NN 8/1991, (190), uredba, 21.2.1991.
8 21.02.1991 Uredba Vlade Republike Hrvatske VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 140 ... 1. veljače 1991. godine donijela je slijedeću UREDBU Vlade Republike Hrvatske Članak 1 ... Ustava i zakona i za odluke Vlade odnosno odluke i radnje koje su osobno donijeli u područjima svoga ... članka 1. ove uredbe, predsjednik potpredsjednici, ministri i drugi članovi Vlade Republike Hrvatske ne ... Republike Hrvatske ili Vlada Republike Hrvatske ne odluče drugačije. Članak 3. Ova uredba podnijet će
985. 
NN 22/1995, (434), uredba, 31.3.1995.
Zakona o vlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga ... 22 31.03.1995 Uredba o minimalnoj plaći VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1. stavka 1 ... je na sjednici održanoj 30. ožujka 1995. donijela Uredbu o minimalnoj plaći Članak 1. Minimalna ... propisa o oporezivanju dohotka. Članak 2. Uredba o minimalnoj plaći obvezuje sve subjekte koje ne ... 3. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". Klasa: 120-02/95-01/01 Urbroj
986. 
NN 46/1993, (893), uredba, 17.5.1993.
46 17.05.1993 Uredba o Uredu za žrtve rata VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 25. stavka ... 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92. i 55 ... /92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 1993. godine donijela UREDBU ... obitelji, te ostvarivanjem njihovih prava i interesa utvrdenih zakonima i drugim propisima ... . Pod žrtvama rata, u smislu ove uredbe razumijevaju se osobe ubijene ili nestale u domovinskom ratu i članovi
987. 
NN 33/1997, (480), uredba, 28.3.1997.
Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga ... . Povratnik u smislu ove Uredbe je prognanik ili izbjeglica koji je taj status stekao temeljem Zakona ... 28 03.1997 Uredba o pravima povratnika VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1. stavka 1 ... je na sjednici održanoj 27. ožujka 1997. godine donijela UREDBU O PRAVIMA POVRATNIKA Članak 1 ... članovi njegove obitelji; 2. prognana osoba koja je prema Zakonu o privremenom preuzimanju
988. 
NN 25/1996, (466), uredba, 29.3.1996.
na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina ... 25 29.03.1996 Uredba o pravima povratnika VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Vlada Republike Hrvatske ... .), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 1996. godine donijela UREDBU ... o pravima povratnika Članak 1. Povratnik u smislu ove Uredbe je prognanik ili izbjeglica koji je taj ... status stekao temeljem Zakona o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine" broj 96/93.), a koji
989. 
NN 40/1997, (563), uredba, 16.4.1997.
40 16.04.1997 Uredba o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97) i članka 10. stavka 2 ... . Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", broj 56/96 - pročišćeni tekst), Vlada Republike ... Hrvatske je na sjednici održanoj 10. travnja 1997. godine donijela UREDBU O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA ... U KARLOVCU Članak 1. Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Veleučilište u Karlovcu
990. 
NN 8/2014, (119), uredba, 22.1.2014.
u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:1. Emisije su industrijske emisije sukladno Zakonu.2 ... postupka iz članaka 9., 10., 11., 12., 13. i 16. ove Uredbe.11. Zakon je Zakon o zaštiti ... o tajnosti podataka sukladno Zakonu i odredbama ove Uredbe primjenjuju se na odgovarajući način i u postupku ... graničnih vrijednosti pokazatelja na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona i ove Uredbe koje ... Ministarstvo utvrdi da Zahtjev ne sadrži sve podatke i dokaze sukladno odredbama Zakona i ove Uredbe, odnosno
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|