Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 10720 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 92/2021, (1661), uredba, 20.8.2021.
Vlada Republike Hrvatske 1661 Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o strancima (»Narodne novine ... «, broj 133/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. donijela UREDBU ... O VIZNOM SUSTAVU Članak 1. Ovom Uredbom propisuju se: – vizni sustav Republike Hrvatske i – visina ... . Ovom Uredbom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2018/1806 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga ... Uredbom (EU) 2019/592 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1806
982. 
NN 55/2015, (1056), uredba, 20.5.2015.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1056Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o strancima (»Narodne novine ... donijelaUREDBUO VIZNOM SUSTAVUČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se vizni sustav Republike Hrvatske ... , u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) broj 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji ... od tog zahtjeva (SL L 81, 21. 3. 2001.), kako je zadnji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) br. 509 ... /2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001
983. 
NN 7/2022, (66), uredba, 17.1.2022.
posebnom uredbom sukladno Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o policiji. III. DODACI ZA SPECIFIČNOST ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 66 Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11 ... Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2022. donijela UREDBU O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ... I. UVODNA ODREDBA Članak 1. Ovom Uredbom utvrđuju se vrijednosti koeficijenata složenosti poslova ... potkategorija propisane Zakonom o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno
984. 
NN 53/2020, (1062), uredba, 30.4.2020.
Vlada Republike Hrvatske 1062 Na temelju članka 10. stavka 6. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu ... . travnja 2020. godine donijela UREDBU O OSIGURANJU IZVOZA I. OPĆE ODREDBE Predmet Uredbe Članak 1 ... . (1) Ovom Uredbom uređuje se način obavljanja poslova osiguranja izvoza hrvatskih roba, radova ... ove Uredbe obavljaju se sa svrhom promicanja i poticanja hrvatskog izvoza te konkurentnosti ... gospodarstva. Pravna stečevina Europske unije Članak 2. Ova Uredba sadržava odredbe koje su u skladu sa
985. 
NN 133/2005, (2466), uredba, 9.11.2005.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2466 Na temelju članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti zraka ... . godine donijela UREDBU O OZONU U ZRAKU Članak 1. Ovom se Uredbom u svrhu vrednovanja značajnosti ... i rokovi za smanjivanje razine ozona u zraku. Članak 2. Ciljevi ove Uredbe jesu: – utvrditi ... mogućnosti koje nude prekogranične mjere i dogovora o takvim mjerama. Članak 3. U smislu ove Uredbe ... u tablici 3. ove Uredbe; (10) AOT40: parametar, izražen u µg/m3.h, koji označava zbroj razlika
986. 
NN 68/1991, (1796), uredba, 13.12.1991.
Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja ... . Članak 24. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Zakon o administrativnim taksama ... 68 13.12.1991 Uredba o administrativnim taksama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 1991. godine donijela je UREDBU o administrativnim ... plaćaju se administrativne takse po ovoj uredbi i Tarifi administrativnih taksa. Članak 2. Takseni
987. 
NN 77/1998, (1037), uredba, 2.6.1998.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj ... 107/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 1998. godine, donijela UREDBU ... O KLASIFIKACIJI VODA Članak 1. Ovom Uredbom određuju se vrste voda koje odgovaraju uvjetima ... vode i mora u pogledu zaštite od onečišćenja s kopna i otoka. Uredba se ne odnosi na termalne ... graničnim vrijednostima pokazatelja iz članka 3. ove Uredbe svrstavaju u pet vrsta od I do V. Svrstavanje
988. 
NN 98/2011, (2030), uredba, 29.8.2011.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2030Na temelju članka 15. stavka 1. podstavka 1. Zakona o uređenju tržišta ... ODREDBEČlanak 1.Ovom se Uredbom propisuju proizvodi i uvjeti za proizvode koji su predmet javne ... intervencije te se utvrđuju interventni centri.Članak 2.Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim ... aktima Europske unije:– Uredbom Komisije (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. godine ... proizvode (Single CMO) (SL L 299, 16. 11. 2007.);– Uredbom Komisije (EU) br. 1272/2009 od 11. prosinca 2009
989. 
NN 141/2005, (2651), uredba, 30.11.2005.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2651 Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narod­ne ... donijela UREDBU O KAKVOĆI BIOGORIVA Članak 1. Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti ... biogoriva te način dokazivanja sukladnosti. Članak 2. Ova Uredba ima za cilj staviti u promet ... . Članak 3. U smislu ove Uredbe: – biogoriva su tekuća ili plinska goriva za potrebe prijevoza ... značajki kakvoće iz članka 9. ove Uredbe; – čisto biljno ulje koje udovoljava propisanim graničnim
990. 
NN 39/2001, (679), uredba, 3.5.2001.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 679 Na temelju članka 86. i članka 129. stavka 1. podstavka 5. Zakona ... . travnja 2001. godine donijela UREDBU O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I. OSNOVNA ODREDBA Članak 1 ... . Ovom se Uredbom uređuju plaće policijskih službenika. Plaća policijskog službenika sastoji ... posjeduje. Članak 6. Ostali dodaci iz članka 87. stavka 1. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129 ... su u Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika koji je tiskan uz ovu Uredbu i njen
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|