Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađen 10951 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 67/2017, (1573), uredba, 12.7.2017.
propisom. (2) Ovom Uredbom utvrđuje se tko su ovlašteni vještaci iz članka 3. stavka 4. Zakona ... o predmetu vještačenja. (10) Vještaci i viši vještaci dužni su u svom radu držati se zakona, ove Uredbe ... Vlada Republike Hrvatske 1573 Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o jedinstvenom tijelu ... . godine donijela UREDBU O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovom Uredbom ... kada je to propisano Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (u daljnjem tekstu: Zakon) ili posebnim
982. 
NN 64/1991, (1643), uredba, 3.12.1991.
članka 1. Zakona o ovlatenju Vlade Republike Hrvatske za donoenje uredbi kojima će uređivati pojedina ... uredbe ,obustavljaju se prava i oblici socijalne zatite koja je ostvario na osnovi Zakona o socijalnoj ... 64 03.12.1991 Uredba o statusu prognanika i izbjeglica VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi ... Republike Hrvatske na sjednici odranoj 22. studenoga 1991. godine donijela je UREDBU o statusu prognanika ... drugih nunih ivotnih potreba svim osobama kojima se na osnovi ove uredbe prizna status prognanika ili
983. 
NN 7/2009, (171), uredba, 16.1.2009.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 171Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave ... . OPĆE ODREDBEPrimjena uredbeČlanak 1.Ovom uredbom uređuje se uredsko poslovanje u tijelima državne ... uprave.Podredna primjena uredbeČlanak 2.Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na uredsko poslovanje ... ispravama.Temeljni pojmovi uredskog poslovanjaČlanak 4.U smislu ove Uredbe:– pisarnica je posebna ... bilješka. S takvim podneskom postupit će se na način propisan Zakonom o upravnim pristojbama.Predaja
984. 
NN 55/2011, (1207), uredba, 18.5.2011.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1207Na temelju članka 48. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne ... donijelaUREDBUO REGISTRU DRŽAVNE IMOVINEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se način ... . ove Uredbe iz evidencije sudova, tijela državne uprave, zavoda i pravnih osoba kojih je osnivač ... članka 2. ove Uredbe, koji vodi Agencija.2) Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu ... upotrebom modema i odgovarajućeg komunikacijskog protokola, u skladu s odredbama ove Uredbe koje
985. 
NN 13/2006, (324), uredba, 6.2.2006.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 324 Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ... . godine donijela UREDBU O JEDINSTVENIM ZNAKOVIMAZA UZBUNJIVANJE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom ... Uredbom propisuju se znakovi za uzbunjivanje stanov­ništva i vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite ... grafičkih znakova za uzbunjivanje iz članka 4. ove Uredbe, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ... ove Uredbe. Za potrebe turističkih mjesta, prometnih terminala, hotela i autokampova izrađuje
986. 
NN 57/2004, (1266), uredba, 5.5.2004.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1266 Na temelju članka 29. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne ... novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i članka 15. u vezi sa člancima 20. i 29. Zakona ... . travnja 2004. godine donijela UREDBU o viznom sustavu Članak 1. Ovom Uredbom propisuje se vizni ... režima za odre­đe­no razdoblje. Članak 5. Iznimno od odredbi članka 4. ove Uredbe, nositelji valjanih ... . Iznimno od odredbi članka 4. ove Uredbe, nositelji valjanih diplomatskih, službenih ili običnih
987. 
NN 60/1993, (1218), uredba, 25.6.1993.
stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja ... 60 25.06.1993 Uredba o upravnim pristojbama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... i na sjednici 25. lipnja 1993. godine donijela UREDBU o upravnim pristojbama Članak 1. Za spise ... koje imaju javne ovlasti, plaćaju se upravne pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) po ovoj Uredbi ... za međunarodni cestovni prijevoz stvari, izuzimajući slučajeve iz čl. 38. Zakona o prijevozu
988. 
NN 40/1992, (1023), uredba, 26.6.1992.
Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju ... 40 26.06.1992 Uredba o administrativnim taksama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 2 ... zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike ... . godine donijela je UREDBU o administrativnim taksama Članak 1. Za spise i radnje pred ... takse po ovoj uredbi i Tarifi administrativnih taksa. Članak 2. Takseni obveznik je osoba
989. 
NN 112/2015, (2161), uredba, 16.10.2015.
je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.(2) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Uredbi imaju ... sukladno Zakonu i donošenja odluke iz članka 4. stavka 5. ove Uredbe jedinična naknada iznosi 0,60 ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2161Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ... . godine donijelaUREDBUO GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMAČlanak 1.Ovom Uredbom se propisuje način ... i iznos naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.Članak 2.(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi
990. 
NN 53/2020, (1062), uredba, 30.4.2020.
Vlada Republike Hrvatske 1062 Na temelju članka 10. stavka 6. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu ... . travnja 2020. godine donijela UREDBU O OSIGURANJU IZVOZA I. OPĆE ODREDBE Predmet Uredbe Članak 1 ... . (1) Ovom Uredbom uređuje se način obavljanja poslova osiguranja izvoza hrvatskih roba, radova ... ove Uredbe obavljaju se sa svrhom promicanja i poticanja hrvatskog izvoza te konkurentnosti ... gospodarstva. Pravna stečevina Europske unije Članak 2. Ova Uredba sadržava odredbe koje su u skladu sa
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|