Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 8863 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 44/2006, (1083), zakon, 21.4.2006.
Zakona. Članak 37. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o međusobnim pravima ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o socijalnoj skrbi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. ožujka 2006. godine. Klasa ... Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI Članak 1. U Zakonu ... centar započet će s radom kada se na temelju rješenja iz članka 80.a ovoga Zakona upiše u sudski
982. 
NN 68/2018, (1397), zakon, 27.7.2018.
stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »(2) Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 1227 ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI Proglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ... O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI Članak 1. U Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine
983. 
NN 63/2011, (1401), zakon, 8.6.2011.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. svibnja 2011 ... . PredsjednikRepublike Hrvatskeprof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ... ZEMLJIŠTU Članak 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08., 25/09., 153 ... stupanja na snagu ovoga Zakona nalazi izvan granica građevinskog područja, a nakon izmjene
984. 
NN 65/2017, (1494), zakon, 7.7.2017.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2017. Klasa: 011-01 ... Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU Članak 1. U Zakonu ... : »Članak 1.a Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske ... vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na način propisan ovim Zakonom
985. 
NN 108/2017, (2491), zakon, 8.11.2017.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27 ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ... O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Članak 1. U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67 ... , 29. 4. 2014.).«. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »(2) Ovim se Zakonom utvrđuju
986. 
NN 82/2013, (1736), zakon, 30.6.2013.
stupanja na snagu ovoga Zakona.Članak 57.Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITIProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio ina sjednici 28. lipnja 2013. godine.Klasa ... Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITIČlanak 1.U Zakonu o zdravstvenoj ... glasi:»Članak 1.aOvim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive
987. 
NN 80/2013, (1670), zakon, 28.6.2013.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMAProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA ... NA CESTAMAČlanak 1.U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. i 74/11.) iza ... članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:»Članak 1.aOvim se Zakonom u pravni poredak Republike
988. 
NN 56/2013, (1151), zakon, 10.5.2013.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSKO--MEDICINSKIM PROIZVODIMAProglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici ... .PredsjednikRepublike HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSKO ... -MEDICINSKIM PROIZVODIMAČlanak 1.U Zakonu o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 84 ... i članak 1.a koji glase:»Prijenos propisa Europske unijeČlanak 1.aOvaj Zakon sadrži odredbe koje su
989. 
NN 130/2017, (2988), zakon, 27.12.2017.
Ovaj Zakon sadržava odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije: – Uredbom Vijeća ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI Proglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, koji je Hrvatski sabor donio ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ... O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI Članak 1. U Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne
990. 
NN 29/1996, (575), zakon, 17.4.1996.
29 17.04.1996 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima ZASTUPNIČKI DOM SABORA ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKIM UČILIŠTIMA Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o visokim učilištima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici ... . Franjo Tuđman, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKIM UČILIŠTIMA Članak 1 ... . U Zakonu o visokim učilištima ("Narodne novine" br. 96/93., 34/94., 21/95. i 48/95.), u članku 2. točki
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|