Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 8440 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 109/1993, (2115), zakon, 7.12.1993.
Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br ... 109 07.12.1993 Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima ... ODLUKU o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima Proglašavam Zakon ... o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike ... . Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona
982. 
NN 67/2008, (2229), zakon, 9.6.2008.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o zaštiti biljnih sorti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. svibnja 2008 ... Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI Članak 1 ... . U Zakonu o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine«, br. 131/97. i 62/00.) u članku 1. iza riječi ... « Članak 2. Članak 2. mijenja se i glasi: »U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća
983. 
NN 130/2017, (2990), zakon, 27.12.2017.
se i glasi: »Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije: – Uredbe (EZ) br. 764/2008 ... sa zahtjevima utvrđenim u Uredbi (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom i propisima donesenim za provedbu ... njihove sukladnosti s objavljenim svojstvima, sukladnosti s Uredbom (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom ... s objavljenim svojstvima te utvrditi njihovu sukladnost s Uredbom (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom ... na objavljena svojstva te zahtjeve utvrđene Uredbom (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom i propisima donesenim
984. 
NN 152/2014, (2869), zakon, 22.12.2014.
88/10. i 30/14.) do dana stupanja na snagu Uredbe o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu ... na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne ... ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMUProglašavam Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga ... , v. r.ZAKONO IZMJENI ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMUČlanak 1.U Zakonu o pružanju usluga u turizmu ... ., 47., 50., 54. i 55. ovoga Zakona.(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor
985. 
NN 33/2015, (677), zakon, 24.3.2015.
Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/14.).Članak ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJUProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. ožujka 2015. godine.Klasa ... HrvatskeKolinda Grabar-Kitarović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJUČlanak 1 ... .U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13. i 151/14.) u članku 4. stavku 1. iza
986. 
NN 84/2008, (2720), zakon, 18.7.2008.
se primijeniti odredbe te Uredbe. Postupak će se nastaviti prema odredbama ovoga Zakona prema stanju u kojem ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o parničnom postupku, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2008. godine ... Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU Članak 1. U Zakonu ... djelatnošću, osim ako nije riječ o sporovima u kojima prema ovom Zakonu uvijek sude općinski sudovi (članak
987. 
NN 107/2007, (3139), odluka, 19.10.2007.
Članak 5. Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Uredba o dopuni Zakona o državnim ... službenicima (»Narodne novine«, br. 142/06.) i Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o državnim službenicima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007 ... Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Članak
988. 
NN 121/2005, (2252), zakon, 17.10.2005.
važiti Uredba o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 187/04 ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA Proglašavam Zakon o dopuni ... Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. listopada ... Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA Članak 1 ... . U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99
989. 
NN 115/2005, (2091), zakon, 30.9.2005.
Članak 2. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o reviziji ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REVIZIJI PRETVORBE I PRIVATIZACIJE Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona ... Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENI ZAKONA O REVIZIJI PRETVORBE I PRIVATIZACIJE Članak 1. U Zakonu ... pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine«, br. 105/05.). Članak 3. Ovaj Zakon stupa na snagu
990. 
NN 174/2004, (3012), odluka, 10.12.2004.
Članak 6. Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 5. ovoga Zakona u roku od 60 ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU POSLOVNOGA PROSTORA Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o zakupu poslovnoga prostora, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 26 ... Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU POSLOVNOGA PROSTORA Članak 1 ... . Naziv Zakona o zakupu poslovnoga prostora (»Narodne novine«, br. 91/96. i 124/97.), mijenja
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|