Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 10285 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 34/1997, (500), uredba, 2.4.1997.
34 02.04.1997 Uredba o procjeni utjecaja na okoliš VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka ... 26. stavka 1., članka 27. stavka 6. i članka 29. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine ... UREDBU O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Uredbom određuju ... o procjeni utjecaja na okoliš. Članak 2. U ovoj Uredbi u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem ... na okoliš potrebna je za zahvate određene u Popisu zahvata koji, tiskan uz ovu Uredbu, čini njezin
982. 
NN 11/1994, (213), uredba, 17.2.1994.
11 17.02.1994 Uredba o izvršavanju radne obveze VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 20 ... . točka 8. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 74/93 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske ... je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. godine donijela UREDBU O IZVRŠAVANJU RADNE OBVEZE ... I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Uredbom se uređuje: ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti obveznika ... . Ocjenu zdravstvene sposobnosti obveznika radne obveze iz članka 4. ove Uredbe donose novačke komisije
983. 
NN 48/1994, (828), uredba, 20.6.1994.
članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... 48 20.06.1994 Uredba o plaćama u djelatnosti zdravstva VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 1994. godine donijela UREDBA o plaćama u djelatnosti ... zdravstva Članak 1. Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja plaće i dodatka na plaću ... koeficijentima utvrđenim ovom Uredbom za određena zanimanja - poslove i stručnu spremu (osnovna plaća
984. 
NN 112/2015, (2161), uredba, 16.10.2015.
je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.(2) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Uredbi imaju ... sukladno Zakonu i donošenja odluke iz članka 4. stavka 5. ove Uredbe jedinična naknada iznosi 0,60 ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2161Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ... . godine donijelaUREDBUO GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMAČlanak 1.Ovom Uredbom se propisuje način ... i iznos naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.Članak 2.(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi
985. 
NN 67/2017, (1573), uredba, 12.7.2017.
propisom. (2) Ovom Uredbom utvrđuje se tko su ovlašteni vještaci iz članka 3. stavka 4. Zakona ... o predmetu vještačenja. (10) Vještaci i viši vještaci dužni su u svom radu držati se zakona, ove Uredbe ... Vlada Republike Hrvatske 1573 Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o jedinstvenom tijelu ... . godine donijela UREDBU O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovom Uredbom ... kada je to propisano Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (u daljnjem tekstu: Zakon) ili posebnim
986. 
NN 151/2014, (2825), uredba, 19.12.2014.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2825Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj ... 2015. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.029,55 kuna.Članak 2.Ova Uredba objavit će
987. 
NN 7/2009, (171), uredba, 16.1.2009.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 171Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave ... . OPĆE ODREDBEPrimjena uredbeČlanak 1.Ovom uredbom uređuje se uredsko poslovanje u tijelima državne ... uprave.Podredna primjena uredbeČlanak 2.Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na uredsko poslovanje ... ispravama.Temeljni pojmovi uredskog poslovanjaČlanak 4.U smislu ove Uredbe:– pisarnica je posebna ... bilješka. S takvim podneskom postupit će se na način propisan Zakonom o upravnim pristojbama.Predaja
988. 
NN 55/2011, (1207), uredba, 18.5.2011.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1207Na temelju članka 48. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne ... donijelaUREDBUO REGISTRU DRŽAVNE IMOVINEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se način ... . ove Uredbe iz evidencije sudova, tijela državne uprave, zavoda i pravnih osoba kojih je osnivač ... članka 2. ove Uredbe, koji vodi Agencija.2) Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu ... upotrebom modema i odgovarajućeg komunikacijskog protokola, u skladu s odredbama ove Uredbe koje
989. 
NN 60/1993, (1218), uredba, 25.6.1993.
stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja ... 60 25.06.1993 Uredba o upravnim pristojbama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... i na sjednici 25. lipnja 1993. godine donijela UREDBU o upravnim pristojbama Članak 1. Za spise ... koje imaju javne ovlasti, plaćaju se upravne pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) po ovoj Uredbi ... za međunarodni cestovni prijevoz stvari, izuzimajući slučajeve iz čl. 38. Zakona o prijevozu
990. 
NN 40/1992, (1023), uredba, 26.6.1992.
Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju ... 40 26.06.1992 Uredba o administrativnim taksama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 2 ... zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike ... . godine donijela je UREDBU o administrativnim taksama Članak 1. Za spise i radnje pred ... takse po ovoj uredbi i Tarifi administrativnih taksa. Članak 2. Takseni obveznik je osoba
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|