Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 9617 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 59/2001, (963), zakon, 30.6.2001.
područne (re­gionalne) samouprave, do donoše­nja uredbe iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona. Uredi ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2001 ... . ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE Članak 1. U Zakonu o sustavu ... na teme­­­lju javnog natječaja, ako zakonom nije što drugo određeno. Pomoćno-tehničke poslove u tijelima
982. 
NN 76/2013, (1527), zakon, 21.6.2013.
se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:– Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog ... financija – Carinska uprava u skladu s Uredbom (EZ) br. 1889/2005 obavlja u smislu članka 40. ovoga Zakona ... je očitovanjem iz članka 40.a stavka 4. ovoga Zakona utvrđeno da su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004 ... i članak 3. Uredbe (EZ) br. 1889/2005).(2) Gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona koja je predmet ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJUProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama
983. 
NN 94/2018, (1820), zakon, 24.10.2018.
se odobriti obročna otplata pod uvjetima propisanima Uredbom iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona. (12 ... na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište ... . Do stupanja na snagu uredbe iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 23. stavka ... 2. ovoga Zakona ostaju na snazi Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva ... na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz (»Narodne novine
984. 
NN 150/2005, (2902), zakon, 21.12.2005.
uredbu iz članka 6. ovoga Zakona, 2. uredbu iz članka 16. ovoga Zakona, i 3. odluku iz članka 19 ... na snagu uredbe iz članka 16. ovoga Zakona, svi ugovori sklopljeni na temelju članka 37. stavka 2 ... uredbe iz članka 50. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona. Članak 57. U Zakonu o financiranju vodnoga ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA Proglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, kojega je Hrvatski sabor donio
985. 
NN 14/2019, (282), zakon, 7.2.2019.
nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za provedbu ovoga Zakona i članka 5. stavka 1. Uredbe Vijeća ... 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 51. stavku 2. ovoga Zakona 14. ribarsko plovilo čija ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2019. Klasa: 011-01/19 ... Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU Članak 1. U Zakonu
986. 
NN 79/2009, (1879), zakon, 8.7.2009.
(članak 17. stavak 3.).«Članak 76.Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 57. ovoga Zakona ... će uredbu iz članka 141.a, koji je dodan člankom 66. ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... Mesić, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČAČlanak 1.U Zakonu o zaštiti potrošača ... (»Narodne novine« br. 79/07. i 125/07.) članak 3. mijenja se i glasi:»(1) U smislu ovoga Zakona
987. 
NN 14/2019, (277), zakon, 7.2.2019.
Stavak 2. mijenja se i glasi: »(2) Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu Uredbe (EZ-a) br ... otpada i usluge povezane s javnom uslugom na način propisan ovim Zakonom i uredbom iz članka 29 ... i biorazgradivog komunalnog otpada u skladu s Uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona.«. U stavku 5 ... cijene javne usluge mora biti u skladu s uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona.«. U stavku 3 ... «. Stavak 11. mijenja se i glasi: »(11) Usklađenost cjenika s odredbama ovoga Zakona, uredbe iz
988. 
NN 47/2014, (880), zakon, 16.4.2014.
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) br. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA ... Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem ... .PredsjednikRepublike HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) br. 528/2012 ... PROIZVODAČlanak 1.U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa ... STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODAProglašavam Zakon o izmjenama
989. 
NN 115/2018, (2261), zakon, 20.12.2018.
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI ... Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU ... I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA Članak 1. U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta ... ) Pri provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje s Institutom
990. 
NN 115/2018, (2257), zakon, 20.12.2018.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA ... o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ ... , AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA Članak 1. U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskoga ... iz stavka 1. ovoga članka, u inspekcijskom nadzoru nad provedbom Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona ... ozbiljno ugroziti zdravlje i okoliš. Upravni nadzor nad provedbom Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|