Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 8944 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 115/2018, (2258), zakon, 20.12.2018.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018 ... Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU ... POTROŠNJU Članak 1. U Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15. i 104/17 ... . mijenja se i glasi: »(1) Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih
982. 
NN 125/2008, (3562), zakon, 29.10.2008.
Zakona Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti iz članka 5.a i članka 9. ovoga Zakona ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Članak 1. U Zakonu o javnoj ... : »(2) Ovaj se Zakon primjenjuje i na postupke davanja koncesija za javne radove te na postupke ... Zakona, ako propisom kojim se uređuju koncesije nije drugačije određeno.« Dosadašnji stavak 2. postaje
983. 
NN 136/2012, (2879), zakon, 7.12.2012.
predstečajne nagodbe propisat će Uredbom Vlada Republike Hrvatske.«.Članak 15.Ovaj Zakon stupa na snagu ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Općeg ... poreznog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. studenoga 2012. godine.Klasa: 011-01/12-01 ... , v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONAČlanak 1.U Općem poreznom zakonu (»Narodne novine ... osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 5. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1
984. 
NN 199/2003, (3189), zakon, 22.12.2003.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 22. prosinca ... Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE Članak 1 ... . U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98., 15/00. i 117/01.), u članku 2. stavak ... evidenciju o državnoj imovini koja nije posebnim zakonom povjerena na upravljanje drugom tijelu državne
985. 
NN 103/2003, (1366), zakon, 26.6.2003.
upravlja upravno vijeće u skladu s odredbama ovoga Zakona, Uredbe Vlade Republike Hrvatske, statuta ... Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 42. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. lip­nja 2003. Broj: 01 ... -081-03-2254/2 Zagreb, 18. lip­nja 2003. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON
986. 
NN 87/1992, (2233), uredba, 18.12.1992.
87 18.12.1992 Uredba o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama ... . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz ... , na sjednici održanoj 18. prosinca 1992. godine, donijela je UREDBU o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih ... . U članku 5. stavku 6. Zakona o pripadnosti javnih prlihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne ... "u 1992. godini" zamjenjuju se riječima "u 1993. godini". Članak 2. Ova uredba stupa na snagu danom
987. 
NN 40/1992, (1017), uredba, 26.6.1992.
40 26.06.1992 Uredba o izmjenama Zakona o zajmu Republike Hrvatske za finanaranje javnih potreba ... u 1992. godini VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju ... vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju Zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92 ... ) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je UREDBU
988. 
NN 94/1995, (1519), uredba, 22.11.1995.
94 22.11.1995 Uredba o raspolaganju dionicama i udjelima koje je Hrvatski fond za privatizaciju ... stekao temeljem Zakona o pretvorbi VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona ... o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog ... je na sjednici održanoj 16. studenoga 1995. godine donijela UREDBU O RASPOLAGANJU DIONICAMA I UDJELIMA ... KOJE JE HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU STEKAO TEMELJEM ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA Članak
989. 
NN 115/2016, (2518), zakon, 9.12.2016.
ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA ... HRVATSKOGA SABORA Proglašavam Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja ... HrvatskeKolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA ... sjednicu Hrvatskoga sabora izvješće o uredbama koje je na temelju ovlasti iz članka 1. ovoga Zakona ... . Utvrđuje se da je Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
990. 
NN 80/2013, (1662), zakon, 28.6.2013.
ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 834/2007 O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH ... PROIZVODAProglašavam Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji ... za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poljoprivredu ... na neudovoljavanje ili na vjerojatnost neudovoljavanja ovome Zakonu i Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 ... nad provedbom Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|