Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 11166 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 12/2012, (334), zakon, 26.1.2012.
stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima ... ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESAProglašavam Zakon o izmjenama Zakona ... , v. r.ZAKONO IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESAČlanak 1.U Zakonu o sprječavanju sukoba ... u smislu ovoga Zakona su:1. Predsjednik Republike Hrvatske,2. predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga ... posebnog zakona i drugih pravnih akata,37. načelnik i zamjenici načelnika Glavnog stožera Oružanih
992. 
NN 150/2011, (3088), zakon, 22.12.2011.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o državnim službenicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. prosinca 2011 ... Hrvatskeprof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMAČlanak 1 ... .U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08. i 49/11.) u članku 66 ... , ravnatelja ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi koje Vlada osniva uredbom te
993. 
NN 69/2017, (1609), zakon, 14.7.2017.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona ... -Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA Članak 1. U Zakonu o državnim ... koji glase: »Usklađenost s pravnim aktima Europske unije Članak 1.a Ovim Zakonom osiguravaju ... se pretpostavke za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih ... prijave Europskoj komisiji iz članka 8. ovoga Zakona – pojedinačnih državnih potpora i programa
994. 
NN 7/2009, (171), uredba, 16.1.2009.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 171Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave ... . OPĆE ODREDBEPrimjena uredbeČlanak 1.Ovom uredbom uređuje se uredsko poslovanje u tijelima državne ... uprave.Podredna primjena uredbeČlanak 2.Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na uredsko poslovanje ... ispravama.Temeljni pojmovi uredskog poslovanjaČlanak 4.U smislu ove Uredbe:– pisarnica je posebna ... bilješka. S takvim podneskom postupit će se na način propisan Zakonom o upravnim pristojbama.Predaja
995. 
NN 55/2011, (1207), uredba, 18.5.2011.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1207Na temelju članka 48. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne ... donijelaUREDBUO REGISTRU DRŽAVNE IMOVINEI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se način ... . ove Uredbe iz evidencije sudova, tijela državne uprave, zavoda i pravnih osoba kojih je osnivač ... članka 2. ove Uredbe, koji vodi Agencija.2) Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu ... upotrebom modema i odgovarajućeg komunikacijskog protokola, u skladu s odredbama ove Uredbe koje
996. 
NN 60/1993, (1218), uredba, 25.6.1993.
stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja ... 60 25.06.1993 Uredba o upravnim pristojbama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1 ... i na sjednici 25. lipnja 1993. godine donijela UREDBU o upravnim pristojbama Članak 1. Za spise ... koje imaju javne ovlasti, plaćaju se upravne pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) po ovoj Uredbi ... za međunarodni cestovni prijevoz stvari, izuzimajući slučajeve iz čl. 38. Zakona o prijevozu
997. 
NN 40/1992, (1023), uredba, 26.6.1992.
Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju ... 40 26.06.1992 Uredba o administrativnim taksama VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 2 ... zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike ... . godine donijela je UREDBU o administrativnim taksama Članak 1. Za spise i radnje pred ... takse po ovoj uredbi i Tarifi administrativnih taksa. Članak 2. Takseni obveznik je osoba
998. 
NN 50/2017, (1138), uredba, 26.5.2017.
usluge sukladno Zakonu, ovoj Uredbi i Odluci 5. zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom ... usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, ovom Uredbom ... objavljeni Zakon i ova Uredba, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest ... u skladu sa Zakonom, ovom Uredbom i Odlukom – prijedlog datuma početka primjene cjenika. (2 ... Vlada Republike Hrvatske 1138 Na temelju članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju
999. 
NN 53/2020, (1062), uredba, 30.4.2020.
Vlada Republike Hrvatske 1062 Na temelju članka 10. stavka 6. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu ... . travnja 2020. godine donijela UREDBU O OSIGURANJU IZVOZA I. OPĆE ODREDBE Predmet Uredbe Članak 1 ... . (1) Ovom Uredbom uređuje se način obavljanja poslova osiguranja izvoza hrvatskih roba, radova ... ove Uredbe obavljaju se sa svrhom promicanja i poticanja hrvatskog izvoza te konkurentnosti ... gospodarstva. Pravna stečevina Europske unije Članak 2. Ova Uredba sadržava odredbe koje su u skladu sa
1000. 
NN 112/2015, (2161), uredba, 16.10.2015.
je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.(2) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Uredbi imaju ... sukladno Zakonu i donošenja odluke iz članka 4. stavka 5. ove Uredbe jedinična naknada iznosi 0,60 ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2161Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ... . godine donijelaUREDBUO GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMAČlanak 1.Ovom Uredbom se propisuje način ... i iznos naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.Članak 2.(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|