Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 9247 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 25/1996, (458), uredba, 29.3.1996.
25 29.03.1996 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja ... Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina ... U o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih ... i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja Članak 1. U Zakonu o priznavanju novostvorenih ... pokusu, u jednoj vegetacijskoj sezoni". Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim
992. 
NN 30/1996, (605), odluka, 19.4.1996.
I DOPUNI ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU I. U Uredbi o izmjenama ... na sjednici 12. travnja 1996., donio je ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODREDBE UREDBE O IZMJENAMA ... i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br
993. 
NN 94/1995, (1519), uredba, 22.11.1995.
94 22.11.1995 Uredba o raspolaganju dionicama i udjelima koje je Hrvatski fond za privatizaciju ... stekao temeljem Zakona o pretvorbi VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona ... o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog ... je na sjednici održanoj 16. studenoga 1995. godine donijela UREDBU O RASPOLAGANJU DIONICAMA I UDJELIMA ... KOJE JE HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU STEKAO TEMELJEM ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA Članak
994. 
NN 89/1993, (1743), uredba, 4.10.1993.
89 04.10.1993 Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru ... održanoj 3. listopaela l993. godine donijela UREDBU o izmjeni Zakona o zdravstvenoj ispravnosti ... nad namirnicama i predmetima opće uporabe VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1. slavka 1. Zakona ... o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da, donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga ... i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe Članak 1. U Zakonu o zdravstvenoj
995. 
NN 40/1992, (1017), uredba, 26.6.1992.
40 26.06.1992 Uredba o izmjenama Zakona o zajmu Republike Hrvatske za finanaranje javnih potreba ... u 1992. godini VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju ... vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju Zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92 ... ) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je UREDBU
996. 
NN 87/1992, (2233), uredba, 18.12.1992.
87 18.12.1992 Uredba o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama ... . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz ... , na sjednici održanoj 18. prosinca 1992. godine, donijela je UREDBU o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih ... . U članku 5. stavku 6. Zakona o pripadnosti javnih prlihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne ... "u 1992. godini" zamjenjuju se riječima "u 1993. godini". Članak 2. Ova uredba stupa na snagu danom
997. 
NN 61/2017, (1381), zakon, 28.6.2017.
procjenjivanja kvalitete zraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona određuje Vlada uredbom.«. Članak 6 ... 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona Europskoj agenciji za okoliš sukladno člancima 7., 8., 13. i 14. Uredbe ... i obrtnika«. Članak 44. U članku 132. stavku 3. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i uredbama EU ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... -Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Članak 1. U Zakonu o zaštiti zraka
998. 
NN 28/2013, (476), zakon, 6.3.2013.
21. 5. 2009.).Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu pojedinih odredaba sljedećih uredbi Europske ... i padežu.Članak 19.Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:1. Uredba o prekograničnom prijenosu ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMAProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22 ... .PredsjednikRepublike HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM
999. 
NN 14/2014, (276), zakon, 5.2.2014.
Tijela nadležna za provedbu službenih kontrola nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga ... Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona te posebnih propisa koji se odnose na hranu provode ... ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANIProglašavam Zakon o izmjeni Zakona o informiranju ... , v. r.ZAKONO IZMJENI ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANIČlanak 1.U Zakonu o informiranju ... Zakona su Ministarstvo i ministarstvo nadležno za zdravlje.(4) Službene kontrole nad provedbom ovoga
1000. 
NN 57/2006, (1353), zakon, 24.5.2006.
Zakona plaća se po kilogramu neto-težine derivata. (3) Vlada Republike Hrvatske donosi uredbu ... na snagu uredbe iz stavka 3. članka 1. ovoga Zakona, primjenjuju se posebni porezi na naftne derivate ... ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona ... Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA NAFTNE DERIVATE Članak 1 ... . U Zakonu o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|