Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 9600 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 59/2001, (963), zakon, 30.6.2001.
područne (re­gionalne) samouprave, do donoše­nja uredbe iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona. Uredi ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2001 ... . ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE Članak 1. U Zakonu o sustavu ... na teme­­­lju javnog natječaja, ako zakonom nije što drugo određeno. Pomoćno-tehničke poslove u tijelima
992. 
NN 124/2019, (2480), pravilnik, 18.12.2019.
74. stavka 7. Zakona te postupci iz članka 32. stavka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 i članka 65 ... sljedeće značenje: 1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18) 2. Uredba (EU) br ... potencijalnim kršenjem Zakona, Uredbe (EU) br. 600/2014 odnosno Uredbe (EU) br. 596/2014. 7. podnositelj ... kršenju Zakona, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 ili Uredbe (EU) br. 909/2014 u smislu ... . i članka 516. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18) i članka 15. stavka 1. Zakona
993. 
NN 94/2018, (1820), zakon, 24.10.2018.
se odobriti obročna otplata pod uvjetima propisanima Uredbom iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona. (12 ... na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište ... . Do stupanja na snagu uredbe iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 23. stavka ... 2. ovoga Zakona ostaju na snazi Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva ... na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz (»Narodne novine
994. 
NN 118/2018, (2346), zakon, 27.12.2018.
Članak 57. (1) Vlada će uredbu iz članka 39. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 9. ovoga Zakona ... donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Vlada će uredbu iz članka ... stupanja na snagu ovoga Zakona. (3) Vlada će uredbu iz članka 81. stavka 1. koji je izmijenjen člankom ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... -Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Članak 1. U Zakonu o zaštiti
995. 
NN 15/2018, (315), zakon, 14.2.2018.
podzakonskim propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, Uredbom (EU) br. 575/2013 i propisima ... propisan dijelom šestim Uredbe (EU) br. 575/2013 i odredbama ovoga Zakona kojima se uređuje supervizija ... sastavljanja zapisnika doći do kršenja odredbi ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575/2013 ili drugih propisa ... uvjeta za izdavanje odobrenja protivno članku 114. ovoga Zakona ili protivno dijelu trećem Uredbe (EU ... koje je Hrvatska narodna banka donijela temeljem odredbi ovog Zakona ili Uredbe (EU) br. 575/2013 54
996. 
NN 150/2005, (2902), zakon, 21.12.2005.
uredbu iz članka 6. ovoga Zakona, 2. uredbu iz članka 16. ovoga Zakona, i 3. odluku iz članka 19 ... na snagu uredbe iz članka 16. ovoga Zakona, svi ugovori sklopljeni na temelju članka 37. stavka 2 ... uredbe iz članka 50. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona. Članak 57. U Zakonu o financiranju vodnoga ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA Proglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, kojega je Hrvatski sabor donio
997. 
NN 79/2009, (1879), zakon, 8.7.2009.
(članak 17. stavak 3.).«Članak 76.Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 57. ovoga Zakona ... će uredbu iz članka 141.a, koji je dodan člankom 66. ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... Mesić, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČAČlanak 1.U Zakonu o zaštiti potrošača ... (»Narodne novine« br. 79/07. i 125/07.) članak 3. mijenja se i glasi:»(1) U smislu ovoga Zakona
998. 
NN 14/2019, (277), zakon, 7.2.2019.
Stavak 2. mijenja se i glasi: »(2) Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu Uredbe (EZ-a) br ... otpada i usluge povezane s javnom uslugom na način propisan ovim Zakonom i uredbom iz članka 29 ... i biorazgradivog komunalnog otpada u skladu s Uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona.«. U stavku 5 ... cijene javne usluge mora biti u skladu s uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona.«. U stavku 3 ... «. Stavak 11. mijenja se i glasi: »(11) Usklađenost cjenika s odredbama ovoga Zakona, uredbe iz
999. 
NN 25/2012, (630), zakon, 28.2.2012.
Republike Hrvatske uredit će uredbom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, unutarnji ... ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA FINANCIJSKOJ POLICIJIProglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona ... , v. r.ZAKONO PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FINANCIJSKOJ POLICIJIČlanak 1.Danom stupanja na snagu ovoga ... Zakona prestaje važiti Zakon o Financijskoj policiji (»Narodne novine«, br. 177/04. i 55/11.).Članak ... 2.Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Financijska policija.Članak 3.Poslove koje
1000. 
NN 39/2015, (803), zakon, 8.4.2015.
stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.Članak 23 ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTIProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27 ... .PredsjednicaRepublike HrvatskeKolinda Grabar-Kitarović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ ... I NUKLEARNOJ SIGURNOSTIČlanak 1.U Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|