Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 8290 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 62/2001, (1006), uredba, 11.7.2001.
srp­­nja 2001. godine donijela UREDBU O UTVRĐIVANJU ROKA IZ ČLANKA 3. STAVKA 1. ZAKONA O KREDITNIM ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1006 Na teme­­lju članka 3. stavka 3. Zakona o kreditnim poslovima ... POSLOVIMA S INOZEMSTVOM Članak 1. U smislu članka 3. stavka 1. Zakona o kreditnim poslovima ... dana. Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 441-01/95-01
992. 
NN 50/2016, (1335), uredba sa zakonskom snagom, 1.6.2016.
ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1060/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. RUJNA 2009 ... . O AGENCIJAMA ZA KREDITNI REJTINGProglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta ... se Zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta ... u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EZ) br. 1060 ... 4.(1) Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona i Uredbe (EZ) br. 1060/2009 je Agencija.(2) Sektorska
993. 
NN 157/2014, (2962), uredba, 31.12.2014.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2962Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014 ... ZAKONA O USKRATI PRAVA NA UVEĆANJE PLAĆE PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽAČlanak 1.U Zakonu ... .Na prava iz članka 1. Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža ... (»Narodne novine«, broj 41/2014), ne primjenjuje se odredba članka 9. stavka 3. Zakona o radu
994. 
NN 148/2013, (3135), zakon, 11.12.2013.
ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 850/2004 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMAProglašavam Zakon ... uporabljeni u aktima Europske unije iz članka 1. ovoga Zakona u provedbi Uredbe 850/2004/EZ i ovoga ... . NADZORUpravni nadzorČlanak 9.Upravni nadzor nad primjenom Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona ... kemikalije.Članak 11.Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona obavljaju ... ) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona obavljaju državni
995. 
NN 54/2013, (1079), zakon, 7.5.2013.
ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE U VEZI S TRGOVINOM ILEGALNO POSJEČENIM DRVOM I PROIZVODIMA ... OD TAKVOG DRVAProglašavam Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim ... se koriste u ovom Zakonu imaju isto značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbama iz članka 1. ovoga ... Zakona.Članak 3.Nadležna tijela za provedbu Uredbi iz članka 1. ovoga Zakona su ministarstvo nadležno ... 4.(1) Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbi iz članka 1. ovoga Zakona prikuplja informacije
996. 
NN 81/2013, (1703), zakon, 29.6.2013.
ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1946/2003 O PREKOGRANIČNOM PRIJENOSU GENETSKI MODIFICIRANIH ... ORGANIZAMAProglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski ... Uredbe (EZ) br. 1946/2003 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave ... koje se odnose na provedbu Uredbe (EZ) br. 1946/2003 i ovoga Zakona, Carinska uprava dužna je odmah ... novine«, br. 89/10.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama te Uredbe.(2
997. 
NN 121/2009, (2978), zakon, 7.10.2009.
ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA ... SABORAProglašavam Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz ... sabora izvješće o uredbama koje je na temelju ovlasti iz članka 1. ovoga Zakona donijela između dviju ... Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje ... na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje
998. 
NN 107/2009, (2703), uredba, 9.9.2009.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2703Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008), Vlada ... Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. rujna 2009. godine donijelaUREDBUO IZMJENI ZAKONA ... POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODAČlanak 1.U Zakonu o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla ... .«.Članak 2.Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.Klasa: 310-01/09-01
999. 
NN 130/2011, (2610), zakon, 16.11.2011.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICEProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o nadzoru državne granice, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. listopada 2011 ... Hrvatskeprof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICEU ... Zakonu o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 173/03., 141/06., 8/07. – ispravak, 40/07 ... . i 146/08.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:»Članak 1.aOvaj Zakon sadrži odredbe koje su
1000. 
NN 127/2010, (3292), zakon, 16.11.2010.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORIProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29 ... .PredsjednikRepublike Hrvatskeprof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ ... POLJOPRIVREDNOJ KOMORIČlanak 1.U Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine«, br ... s posebnim zakonima, Statutom i općim aktima Komore.(3) Poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost obavlja
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|