Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 9849 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 75/2009, (1795), zakon, 30.6.2009.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICIProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o službenoj statistici, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.Klasa ... Mesić, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICIČlanak 1.U Zakonu o službenoj ... područnih jedinica uredit će se Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku.« Članak 4 ... Grada Zagreba u skladu s odredbama ovog Zakona.« Članak 5.U članku 18. stavku 1. brojka: 13 mijenja
992. 
NN 124/2019, (2480), pravilnik, 18.12.2019.
74. stavka 7. Zakona te postupci iz članka 32. stavka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 i članka 65 ... sljedeće značenje: 1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18) 2. Uredba (EU) br ... potencijalnim kršenjem Zakona, Uredbe (EU) br. 600/2014 odnosno Uredbe (EU) br. 596/2014. 7. podnositelj ... kršenju Zakona, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 ili Uredbe (EU) br. 909/2014 u smislu ... . i članka 516. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18) i članka 15. stavka 1. Zakona
993. 
NN 61/2017, (1382), zakon, 28.6.2017.
mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada će: – uskladiti Uredbu o raspisivanju i provedbi ... .) s odredbama ovoga Zakona, – donijeti uredbu iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona. Članak 20 ... . Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 19. ovoga Zakona ostaju na snazi: ‒ Uredba ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o državnim službenicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2017. Klasa
994. 
NN 83/2009, (2023), zakon, 15.7.2009.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINAČlanak 1.U Zakonu o tržištu plina (»Narodne novine«, br ... , a na kraju rečenice dodaju se riječi: »i Zakona o koncesijama«. U drugoj rečenici iza riječi: »prirodnog ... u smislu Zakona o koncesijama. (2) Koncesija za izgradnju distribucijskog sustava je koncesija za javne ... radove u smislu Zakona o koncesijama.«.Članak 8.Naslov iznad članka 15. mijenja se i glasi: »Područje
995. 
NN 80/2013, (1674), zakon, 28.6.2013.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o osiguranju depozita, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.Klasa: 011 ... Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITAČlanak 1.U Zakonu o osiguranju ... .a koji glase:»PRIJENOS PRAVNIH AKATA EUROPSKE UNIJEČlanak 1.aOvim se Zakonom u pravni poredak ... , u slučaju potrebe Vlada Republike Hrvatske uredbom može propisati i viši iznos osiguranog depozita.«.Članak
996. 
NN 59/2001, (963), zakon, 30.6.2001.
područne (re­gionalne) samouprave, do donoše­nja uredbe iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona. Uredi ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2001 ... . ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE Članak 1. U Zakonu o sustavu ... na teme­­­lju javnog natječaja, ako zakonom nije što drugo određeno. Pomoćno-tehničke poslove u tijelima
997. 
NN 14/2019, (282), zakon, 7.2.2019.
nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka za provedbu ovoga Zakona i članka 5. stavka 1. Uredbe Vijeća ... 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i članku 51. stavku 2. ovoga Zakona 14. ribarsko plovilo čija ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2019. Klasa: 011-01/19 ... Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU Članak 1. U Zakonu
998. 
NN 94/2018, (1820), zakon, 24.10.2018.
se odobriti obročna otplata pod uvjetima propisanima Uredbom iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona. (12 ... na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište ... . Do stupanja na snagu uredbe iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 23. stavka ... 2. ovoga Zakona ostaju na snazi Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva ... na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz (»Narodne novine
999. 
NN 109/1993, (2118), zakon, 7.12.1993.
u odgovarajućem padežu. Članak 6. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama ... 109 07.12.1993 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama ... Hrvatske, donosim ODLUKU o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama ... u turističkim zajednicama Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim ... . Franjo Tuđman, v. r. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim
1000. 
NN 116/2018, (2289), zakon, 21.12.2018.
će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ... stavka 1. ovoga članka. Članak 4. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba ... ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Vladi ... -Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE Članak 1. U Zakonu o Vladi Republike ... 2. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo unutarnjih poslova preuzima sve poslove iz
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|