Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 10724 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 39/2001, (679), uredba, 3.5.2001.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 679 Na temelju članka 86. i članka 129. stavka 1. podstavka 5. Zakona ... . travnja 2001. godine donijela UREDBU O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I. OSNOVNA ODREDBA Članak 1 ... . Ovom se Uredbom uređuju plaće policijskih službenika. Plaća policijskog službenika sastoji ... posjeduje. Članak 6. Ostali dodaci iz članka 87. stavka 1. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129 ... su u Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika koji je tiskan uz ovu Uredbu i njen
992. 
NN 112/2015, (2161), uredba, 16.10.2015.
je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.(2) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Uredbi imaju ... sukladno Zakonu i donošenja odluke iz članka 4. stavka 5. ove Uredbe jedinična naknada iznosi 0,60 ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2161Na temelju članka 53. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ... . godine donijelaUREDBUO GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMAČlanak 1.Ovom Uredbom se propisuje način ... i iznos naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.Članak 2.(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi
993. 
NN 147/2021, (2535), uredba, 31.12.2021.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2535 Na temelju članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim ... . prosinca 2021. donijela UREDBU O USLUŽNIM PODRUČJIMA Članak 1. Ovom se Uredbom uspostavljaju uslužna ... i Sveta Katarina iz Općine Pićan, navedena u članku 25. stavku 3. ove Uredbe. (3) Uslužno područje 24 ... je ovom Uredbom drukčije određeno. (2) Kada su u uslužno područje uključena pojedina naselja iz gradova ... Uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«. Članak 46. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje
994. 
NN 151/2014, (2825), uredba, 19.12.2014.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2825Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj ... 2015. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.029,55 kuna.Članak 2.Ova Uredba objavit će
995. 
NN 74/2008, (2452), uredba, 27.6.2008.
O IZMJENAMA UREDBE ZA PROVOĐENJE ZAKONA O KONVALIDACIJI ZA UPRAVNO PODRUČJE RADA, ZAPOŠLJAVANJA ... INVALIDA RATA Članak 1. U Uredbi za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2452 Na temelju članka 3. Zakona o konvalidaciji (»Narodne novine«, broj ... 104/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine donijela UREDBU ... vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 51/98), naziv Uredbe mijenja se i glasi: »Uredba
996. 
NN 25/1992, (587), uredba, 29.4.1992.
25 29.04.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ... Vlade Republike Hrvatske, donosim UREDBU o izmjenama i dopunama Uredbe o primjeni Zakona ... Hrvatske Članak 1. U Uredbi o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili ... : "Postupak za krivična djela iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema pravilima Glave XXV Zakona ... za krivična djela navedena u članku 4. točke 3. i 4. Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu
997. 
NN 100/2018, (1930), zakon, 14.11.2018.
ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO ... DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim ... dijagnostičke medicinske proizvode. Članak 2. Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih uredbi Europske ... . 2017.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/746. Članak 3. Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju ... . NADLEŽNA TIJELA Članak 5. Nadležna tijela za potrebe provedbe uredbi iz članka 2. ovoga Zakona
998. 
NN 57/2005, (1090), uredba, 4.5.2005.
zakonom, ovom Uredbom i Statutom. Članak 8. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1090 Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne ... novine« br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 16. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 142/98 ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2005. godine donijela UREDBU ... za njegove obveze. Članak 4. Muzej obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima
999. 
NN 2/1998, (16), uredba, 8.1.1998.
2 8.1.1998 Uredba o područjima matičnih ureda VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 60 ... . stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 3. stavka 2. Zakona ... 30. prosinca 1997. godine donijela UREDBU O PODRUČJIMA MATIČNIH UREDA Članak 1. Ovom ... se Uredbom određuju matični uredi i njihova matična područja za koja se vode državne matice (rođenih ... . Članak 28. Za provedbu ove Uredbe zaduženi su župani i Ministarstvo uprave. Članak 29
1000. 
NN 156/2022, (2519), uredba, 30.12.2022.
uređenja i obuhvat primjene Članak 1. (1) Ovom Uredbom osigurava se provedba Zakona o poticanju ... za ulaganje sukladno Zakonu. (2) Ova Uredba ne primjenjuje se na poduzetnike kojima se ne mogu dodijeliti ... ), kojom se potvrđuje da podnositelj Prijave ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i ovom Uredbom ... . ove Uredbe sadrži odredbu da se korištenje potpore odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz Zakona te uz ... odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz članka 17. Zakona i članka 13. ove Uredbe. Uvjeti za odobrenje
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|