Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 9082 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 76/2013, (1526), zakon, 21.6.2013.
2009.).(2) Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:1. Uredba (EZ) br. 785 ... zrakoplov registriran u skladu s odredbama ovoga Zakona i Uredbom br. (EZ) 785/2004, ako se nalazi ... neosiguranim zrakoplovom za kojeg važi obvezno osiguranje po ovome Zakonu ili Uredbi br. (EZ) 785/2004, osim ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETUProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja
992. 
NN 18/2015, (354), zakon, 18.2.2015.
zahtjeve o velikoj izloženosti sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 575/2013 i ovoga Zakona ili ... propuštanjem postupilo protivno ovom Zakonu, Uredbi (EU) br. 575/2013 ili drugim relevantnim propisima ... , opravdano očekivati da će u bliskoj budućnosti doći do kršenja odredbi ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575 ... u značajnoj mjeri krši zahtjeve iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 575/2013 i drugih relevantnih propisa ... zakonom ili uredbama Europske unije, takve transakcije podliježu obvezi poravnanja posredstvom operatera
993. 
NN 78/2015, (1498), zakon, 17.7.2015.
se na način uređen ovim Zakonom i uredbom iz stavka 6. ovoga članka.«.Članak 15.U članku 67. stavku 3 ... prirode, veličine ili lokacije, određenih ovim Zakonom i uredbom iz članka 78. stavka 3. ovoga ... i uredbe iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona.«.Članak 22.U članku 112. stavak 3. mijenja ... Zakonom i uredbom iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona uz obvezno saslušanje operatera.«.Članak 23 ... . ovoga članka operater je dužan sukladno odredbama uredbe iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona
994. 
NN 30/2015, (613), zakon, 17.3.2015.
br. 162/98.) i Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja (»Narodne novine«, br ... ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENJAProglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona ... Grabar-Kitarović, v. r.ZAKONO PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENJAČlanak 1.Danom ... stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Zakon o listi tjelesnih oštećenja (»Narodne novine ... . 154/14.).Članak 2.Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.Klasa
995. 
NN 73/2017, (1767), zakon, 26.7.2017.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja ... Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM ... GOSPODARENJU OTPADOM Članak 1. U Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13 ... se točka i dodaje se podstavak 4. koji glasi: » – Uredba Komisije (EU) br. 1357/2014 od 18. prosinca
996. 
NN 55/1992, (1452), zakon, 11.9.1992.
od dana stupanja na snagu ovoga zakona uredbu kojom će urediti djelokrug i način rada, kao i druga pitanja ... 55 11.09.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... , donosim UKAZ o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zahona o Vladi Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom ... Republihe Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi
997. 
NN 19/2015, (397), zakon, 20.2.2015.
EU).(2) Ovim se Zakonom detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta ... . Uredbe (EU) br. 575/201313) financijski ugovori kako je uređeno člankom 4. stavkom 2. točkom 97. Zakona ... . točkom 42. Uredbe (EU) br. 575/2013,50) ovlast za sanaciju kako je uređeno glavom X. Zakona ... . mijenja se i glasi:»(1) Hrvatska narodna banka je u smislu ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013 ... se u skladu s člancima 431. do 434. Uredbe (EU) br. 575/2013.Primjena odredaba ovoga Zakona
998. 
NN 109/1993, (2115), zakon, 7.12.1993.
Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br ... 109 07.12.1993 Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima ... ODLUKU o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima Proglašavam Zakon ... o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike ... . Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona
999. 
NN 75/2009, (1795), zakon, 30.6.2009.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICIProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o službenoj statistici, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.Klasa ... Mesić, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICIČlanak 1.U Zakonu o službenoj ... područnih jedinica uredit će se Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku.« Članak 4 ... Grada Zagreba u skladu s odredbama ovog Zakona.« Članak 5.U članku 18. stavku 1. brojka: 13 mijenja
1000. 
NN 61/2017, (1382), zakon, 28.6.2017.
mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada će: – uskladiti Uredbu o raspisivanju i provedbi ... .) s odredbama ovoga Zakona, – donijeti uredbu iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona. Članak 20 ... . Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 19. ovoga Zakona ostaju na snazi: ‒ Uredba ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o državnim službenicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2017. Klasa
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|