Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno su pronađena 10532 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 89/1993, (1743), uredba, 4.10.1993.
89 04.10.1993 Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru ... održanoj 3. listopaela l993. godine donijela UREDBU o izmjeni Zakona o zdravstvenoj ispravnosti ... nad namirnicama i predmetima opće uporabe VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1. slavka 1. Zakona ... o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da, donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga ... i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe Članak 1. U Zakonu o zdravstvenoj
992. 
NN 40/1992, (1017), uredba, 26.6.1992.
40 26.06.1992 Uredba o izmjenama Zakona o zajmu Republike Hrvatske za finanaranje javnih potreba ... u 1992. godini VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju ... vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju Zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da ... uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92 ... ) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je UREDBU
993. 
NN 87/1992, (2233), uredba, 18.12.1992.
87 18.12.1992 Uredba o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama ... . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz ... , na sjednici održanoj 18. prosinca 1992. godine, donijela je UREDBU o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih ... . U članku 5. stavku 6. Zakona o pripadnosti javnih prlihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne ... "u 1992. godini" zamjenjuju se riječima "u 1993. godini". Članak 2. Ova uredba stupa na snagu danom
994. 
NN 121/2005, (2268), zakon, 17.10.2005.
2268 Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o ovlasti ... je objav­ljen u »Narodnim novinama«, broj 115 od 30. rujna 2005., te se daje ISPRAVAK ZAKONA ... O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA ... U nazivu Zakona umjesto riječi: »ZAKON O PROGLAŠENJU ZAKONA O OVLASTI VLADE« trebaju stajati riječi ... : »ZAKON O OVLASTI VLADE«. Klasa: 002-03/05-01/03 Zagreb, 12. listopada 2005. Tajnik Hrvatskoga sabora Josip Sesar,prof., v. r.
995. 
NN 118/2019, (2346), zakon, 4.12.2019.
ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA ... HRVATSKOGA SABORA Proglašavam Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja ... Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE ... Zakona odmah nakon njezina donošenja, a na svaku sjednicu Hrvatskoga sabora izvješće o uredbama koje ... . Uredbe koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da
996. 
NN 96/2018, (1853), zakon, 31.10.2018.
ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA ... HRVATSKOGA SABORA Proglašavam Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja ... Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE ... Zakona odmah nakon njezina donošenja, a na svaku sjednicu Hrvatskoga sabora izvješće o uredbama koje ... . Uredbe koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da
997. 
NN 103/2007, (2995), zakon, 11.10.2007.
ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA ... HRVATSKOGA SABORA Proglašavam Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina ... Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE ... izvješća. Članak 4. Uredbe koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti ... Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga
998. 
NN 39/2012, (1002), uredba, 4.4.2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1002Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... (»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine ... «, broj 150/2011) i članka 18. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82 ... UREDU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVAI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se djelokrug rada Ureda ... nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova,– prati usklađenost i primjenu zakona i drugih
999. 
NN 51/2004, (1161), uredba, 21.4.2004.
udovoljavaju uvjetima iz ove Uredbe, ne primjenjuju se odred­be Zakona o zabranjenim sporazumima ... je sporazum iz članka 13. stav­ka 2. Zakona koji udovoljava uvjetima iz ove Uredbe, f) poduzetnik ... uvjete iz članka 13. stavka 2. Zakona i uvjete iz ove Uredbe, ako kumulativni učinci tog sporazuma ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1161 Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog ... 2004. godine, donijela UREDBU o sporazumima male vrijednosti I. OPĆE ODREDBE Predmet Uredbe
1000. 
NN 17/2012, (486), uredba, 10.2.2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 486Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine ... «, broj 150/2011), a u vezi sa Zakonom o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, broj 90/2011 ... ZA ZAKONODAVSTVOI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda za zakonodavstvo ... za Vladu obavlja sljedeće stručne poslove:– daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|