Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 10285 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 57/2005, (1090), uredba, 4.5.2005.
zakonom, ovom Uredbom i Statutom. Članak 8. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1090 Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne ... novine« br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 16. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 142/98 ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2005. godine donijela UREDBU ... za njegove obveze. Članak 4. Muzej obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima
992. 
NN 53/2020, (1062), uredba, 30.4.2020.
Vlada Republike Hrvatske 1062 Na temelju članka 10. stavka 6. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu ... . travnja 2020. godine donijela UREDBU O OSIGURANJU IZVOZA I. OPĆE ODREDBE Predmet Uredbe Članak 1 ... . (1) Ovom Uredbom uređuje se način obavljanja poslova osiguranja izvoza hrvatskih roba, radova ... ove Uredbe obavljaju se sa svrhom promicanja i poticanja hrvatskog izvoza te konkurentnosti ... gospodarstva. Pravna stečevina Europske unije Članak 2. Ova Uredba sadržava odredbe koje su u skladu sa
993. 
NN 98/2011, (2030), uredba, 29.8.2011.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2030Na temelju članka 15. stavka 1. podstavka 1. Zakona o uređenju tržišta ... ODREDBEČlanak 1.Ovom se Uredbom propisuju proizvodi i uvjeti za proizvode koji su predmet javne ... intervencije te se utvrđuju interventni centri.Članak 2.Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim ... aktima Europske unije:– Uredbom Komisije (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. godine ... proizvode (Single CMO) (SL L 299, 16. 11. 2007.);– Uredbom Komisije (EU) br. 1272/2009 od 11. prosinca 2009
994. 
NN 39/2012, (1002), uredba, 4.4.2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1002Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... (»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine ... «, broj 150/2011) i članka 18. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 82 ... UREDU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVAI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se djelokrug rada Ureda ... nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova,– prati usklađenost i primjenu zakona i drugih
995. 
NN 51/2004, (1161), uredba, 21.4.2004.
udovoljavaju uvjetima iz ove Uredbe, ne primjenjuju se odred­be Zakona o zabranjenim sporazumima ... je sporazum iz članka 13. stav­ka 2. Zakona koji udovoljava uvjetima iz ove Uredbe, f) poduzetnik ... uvjete iz članka 13. stavka 2. Zakona i uvjete iz ove Uredbe, ako kumulativni učinci tog sporazuma ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE1161 Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog ... 2004. godine, donijela UREDBU o sporazumima male vrijednosti I. OPĆE ODREDBE Predmet Uredbe
996. 
NN 75/1995, (1278), odluka, 29.9.1995.
1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelolcruga ... 75 29.09.1995 Uredba o minimalnoj plaći VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 1. stavka ... se oporezivim dohotkom u smislu propisa o oporezivanju dohotka. Članak 2. Uredba o minimalnoj plaći ... poduzeća (" Narodne novine", broj 16/95) i odredbe aneksa tog Ugovora. Članak 3. Ova Uredba stupa
997. 
NN 71/1992, (1892), uredba, 28.10.1992.
članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene ... 71 28.10.1992 Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora ... . listopada 1992. godine, donijela je UREDBU o upravljanju nacionalnim parkovima Članak 1. Ovom ... uredbom propisuje se način upravljanja i financiranja nacionalnim parkovima kao dobrima od osobitog
998. 
NN 17/2012, (486), uredba, 10.2.2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 486Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine ... «, broj 150/2011), a u vezi sa Zakonom o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, broj 90/2011 ... ZA ZAKONODAVSTVOI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Uredbom propisuje se djelokrug Ureda za zakonodavstvo ... za Vladu obavlja sljedeće stručne poslove:– daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa
999. 
NN 63/2010, (1999), uredba, 24.5.2010.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1999Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike ... . travnja 2010. godine donijelaUREDBUO INDEKSU RAZVIJENOSTIČlanak 1.Ovom Uredbom propisuju ... . točke 1. ove Uredbe izračunava se kao omjer broja nezaposlenih i zbroja svih zaposlenih te nezaposlenih ... po stanovniku iz članka 2. točke 2. ove Uredbe izračunava se kao omjer ukupnog iznosa dohotka kojega ... jedinice.Dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema Zakonu o porezu na dohodak i uključuje ukupni iznos
1000. 
NN 91/2011, (1933), uredba, 3.8.2011.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1933Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... . stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000 ... 2011. godine donijelaUREDBUO UREDU ZA NACIONALNE MANJINEČlanak 1.Ovom Uredbom utvrđuju se djelokrug ... utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, te predlaže ... provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|