Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 11320 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 63/2011, (1401), zakon, 8.6.2011.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. svibnja 2011 ... . PredsjednikRepublike Hrvatskeprof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ... ZEMLJIŠTU Članak 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08., 25/09., 153 ... stupanja na snagu ovoga Zakona nalazi izvan granica građevinskog područja, a nakon izmjene
992. 
NN 65/2017, (1494), zakon, 7.7.2017.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2017. Klasa: 011-01 ... Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU Članak 1. U Zakonu ... : »Članak 1.a Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske ... vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na način propisan ovim Zakonom
993. 
NN 8/2014, (119), uredba, 22.1.2014.
u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:1. Emisije su industrijske emisije sukladno Zakonu.2 ... postupka iz članaka 9., 10., 11., 12., 13. i 16. ove Uredbe.11. Zakon je Zakon o zaštiti ... o tajnosti podataka sukladno Zakonu i odredbama ove Uredbe primjenjuju se na odgovarajući način i u postupku ... graničnih vrijednosti pokazatelja na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona i ove Uredbe koje ... Ministarstvo utvrdi da Zahtjev ne sadrži sve podatke i dokaze sukladno odredbama Zakona i ove Uredbe, odnosno
994. 
NN 108/2017, (2491), zakon, 8.11.2017.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27 ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ... O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Članak 1. U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67 ... , 29. 4. 2014.).«. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »(2) Ovim se Zakonom utvrđuju
995. 
NN 100/2001, (1648), uredba, 14.11.2001.
svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanima ovom Uredbom, drugim zakonima i statutom ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1648 Na teme­lju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne ... , donijela UREDBU O OSNIVANJU ZAVODA ZA VOĆARSTVO Članak 1. Ovom Uredbom osniva se ustanova ... i zadataka utvrđenih statutom Zavoda sukladno zakonu. Zavod ne može mije­njati djelatnost ... ovom Uredbom, organizira i osigurava zakonito i učin­kovito obav­lja­nje poslova iz djelokruga rada
996. 
NN 101/1997, (1575), uredba, 29.9.1997.
101 29.09.1997 Uredba o Državnoj ergeli lipicanaca VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka ... 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske ... je na sjednici održanoj 25. rujna 1997. godine donijela UREDBU O DRŽAVNOJ ERGELI LIPICANACA Članak 1 ... . Ovom Uredbom osniva se ustanova pod nazivom: Državna ergela lipicanaca. Sjedište Državne ergele ... Uredbom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Ergele
997. 
NN 51/1998, (645), uredba, 10.4.1998.
51/10.04.1998. Uredba o uredu za europske integracije VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 645 ... Na temelju članka 25. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9 ... , donijela UREDBU O UREDU ZA EUROPSKE INTEGRACIJE Članak 1. Radi obavljanja stručnih i drugih ... na snagu ove Uredbe. Članak 5. U odnosu na državne službenike i namještenike Ureda, predstojnik ... osiguravaju se u Državnom proračunu. Članak 7. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim
998. 
NN 2/1992, (22), uredba, 15.1.1992.
1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina ... uređena ovom uredbom primjenjuje se Zakon o poduzećima. Članak 12. Ova uredba stupa na snagu danom ... 2 15.01.1992 Uredba o osnivanju Brodarskog instituta VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka ... Hrvatske na sjednici održanoj 13. siječnja 1992. godine, donijela je UREDBU o osnivanju ... od bivšeg Brodarskog instituta SSNO temeljem odredbi Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO
999. 
NN 132/1998, (1599), uredba, 9.10.1998.
132 9.10.1998 Uredba o Uredu za nacionalne manjine VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka ... 24. stavka 1., članka 37. stavka 2. i članka 26. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... ("Narodne novine", broj 101/98) i članka 60. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine ... UREDBU O UREDU ZA NACIONALNE MANJINE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Uredbom utvrđuju se nazivi ... kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom i zakonom, predlaže mjere za ostvarivanje tih prava, priprema
1000. 
NN 22/2001, (394), uredba, 21.3.2001.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 394 Na teme­lju članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... 2001. godine donijela je UREDBU O UREDU ZA LJUDSKA PRAVA Članak 1. Ovom Uredbom osniva se Ured ... Republike Hrvatske, Ustavnog zakona o ljud­skim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih ... utvrđuje se u tabeli koja se daje u prilogu i čini sastavni dio ove Uredbe, a koja se ne objav­ljuje ... dužan je donijeti u roku od 60 dana od dana primjene ove Uredbe. Članak 7. Ova Uredba stupa na snagu
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|