Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "uredba AND "zakon o"", službeni dio. Ukupno je pronađeno 9346 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 80/2013, (1676), zakon, 28.6.2013.
2) Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu Uredbe (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta ... Zakona,«.Točka 60. mijenja se i glasi:»60. ako ne postupa u skladu s pravilima i rokovima iz Uredbe (EU ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMAProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013 ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMAČlanak
992. 
NN 14/2019, (280), zakon, 7.2.2019.
Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu ... .) s ovim Zakonom. (2) Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga ... ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA Proglašavam Zakon o izmjenama ... Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25 ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU
993. 
NN 152/2014, (2862), zakon, 22.12.2014.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVUProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o javno--privatnom partnerstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. prosinca 2014 ... .PredsjednikRepublike HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OJAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVUČlanak ... 1.U Zakonu o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 78/12.) u članku 1. stavku 1. točki ... i konkurentnost (u daljnjem tekstu: Agencija) u provedbi ovoga Zakona.«.Članak 2.U članku 2. stavku 2
994. 
NN 118/2018, (2345), zakon, 27.12.2018.
programa, te ostale podatke sukladno uredbi iz članka 64. stavka 6. ovoga Zakona.«. Dosadašnji stavci ... i skladištenja opasnih tvari sukladno uredbi iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona, kao i na jalovišta koja ... koji sadrže opasne tvari sukladno uredbi iz članka 120. stavka 2. ovoga Zakona.«. Članak 37. U članku ... se na temelju ocjene je li Politika sprječavanja velikih nesreća u skladu s odredbama Zakona i uredbe ... praćenja stanja okoliša u skladu s ovim Zakonom, dužni su sukladno uredbi iz članka 149. stavka 3. ovoga
995. 
NN 54/2013, (1087), zakon, 7.5.2013.
se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:– Uredba Vijeća (EZ) br. 1338/2001 ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCIProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013 ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCIČlanak 1.U Zakonu ... .a koji glase:»Prijenos i provedba pravnih akata Europske unijeČlanak 1.aOvim se Zakonom u pravni
996. 
NN 116/2018, (2291), zakon, 21.12.2018.
biogoriva za prijevoz i Uredbom (EU) br. 2017/1369, ako ovim Zakonom nisu uređeni drugačije ... korektivne mjere kako bi se proizvod uskladio s odredbama ovoga Zakona, zahtjevima Uredbe (EU) br. 2017 ... . do 5. ovoga članka Zakona ne ograničavaju postupanja tržišnog inspektora u skladu s odredbama Uredbe ... – suprotno članku 24. stavku 2. ovoga Zakona, ne ispuni zahtjeve Uredbe (EU) br. 2017/1369 i njezinih ... Zakona Uredbu o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 11/15
997. 
NN 48/2015, (936), zakon, 30.4.2015.
Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 25. stavka 5., koji je dodan člankom 8. ovoga Zakona ... , u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.(2) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu ... od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:– Uredbu o osnivanju Agencije za poljoprivredno ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTUProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. travnja 2015
998. 
NN 93/2014, (1878), zakon, 30.7.2014.
je donijeti uredbu iz članka 5. ovoga Zakona kojom se propisuje način utvrđivanja jedinstvenog ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRUProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... , v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRUČlanak 1.U Zakonu o sudskom registru ... .).«.Članak 2.U članku 11. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:»(2) Ako ovim Zakonom ... se odredbe o objavi upisa iz Zakona o trgovačkim društvima.«.Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8
999. 
NN 12/2012, (334), zakon, 26.1.2012.
stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima ... ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESAProglašavam Zakon o izmjenama Zakona ... , v. r.ZAKONO IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESAČlanak 1.U Zakonu o sprječavanju sukoba ... u smislu ovoga Zakona su:1. Predsjednik Republike Hrvatske,2. predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga ... posebnog zakona i drugih pravnih akata,37. načelnik i zamjenici načelnika Glavnog stožera Oružanih
1000. 
NN 150/2011, (3088), zakon, 22.12.2011.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o državnim službenicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. prosinca 2011 ... Hrvatskeprof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMAČlanak 1 ... .U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08. i 49/11.) u članku 66 ... , ravnatelja ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi koje Vlada osniva uredbom te
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|