Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 888 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
11. 
NN 76/1999, (1359), zakon, 19.7.1999.
na temelju ovoga Zakona. (3) Uvjete za postavljanje, uporabu, održavanje i kontrolu emisija ... 76 19.7.1999 Zakon o telekomunikacijama ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA Na temelju ... članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA ... Proglašavam Zakon o telekomunikacijama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora ... Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON O TELEKOMUNIKACIJAMA I. OPĆE ODREDBE Sadržaj
12. 
NN 84/2002, (1388), zakon, 17.7.2002.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O BANKAMA Proglašavam Zakon o bankama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. srpnja ... , v. r. ZAKON O BANKAMA I. OPĆE ODREDBE OpĆa odredba Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju uvjeti ... društvo ako je to drugim zakonom dopušteno. (5) Pod odobrenjem za rad u smislu ovoga Zakona ... podrazumijeva se odobrenje iz članka 33. ovoga Zakona. Bankovne usluge Članak 3. Bankovne usluge su ... za pružanje tih usluga, 2) banka države članice Europske unije iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona
13. 
NN 33/2006, (862), zakon, 24.3.2006.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... Zagreb, 16. ožujka 2006. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA ... I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA Članak 1. U Zakonu o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99. i 32/02 ... se. Članak 2. U članku 3. stavku 2. riječi: »a osobito nekorišteno poljoprivredno zemljište i zgrade ... sukladno Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, koje zbog invalidnosti ne mogu
14. 
NN 21/2023, (350), zakon, 22.2.2023.
ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ... , ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE Proglašavam Zakon o obnovi zgrada ... HrvatskeZoran Milanović, v. r. ZAKON O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA ... zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje d) obiteljska kuća je stambena zgrada s najviše tri ... radovima i uvjetima održavanja građevine r) višestambena zgrada je zgrada namijenjena stanovanju
15. 
NN 90/2020, (1747), pravilnik, 7.8.2020.
radovima i uvjetima održavanja građevine, vizualni pregled zgrade, te izradu izvješća o energetskom ... je Zakon o gradnji 28. zgrada s više namjena je zgrada koja ima više od 10 % građevinske (bruto ... . Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ministar prostornoga uređenja ... PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU Članak 1. U Pravilniku o energetskom pregledu zgrade ... ) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na zgrade s krovom i zidovima u kojima se koristi energija radi
16. 
NN 125/2019, (2489), zakon, 20.12.2019.
ovoga Zakona imaju sljedeće značenje: 1. dubinska obnova je energetska obnova zgrade koja obuhvaća ... tehničkim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije propisano drukčije. (2) Svaka zgrada, ovisno ... ) Zahtjevi iz članka 21.b ovoga Zakona ne primjenjuju se na zgrade čiji su vlasnici ili korisnici mala ... članaka 22.a i 22.b ovoga Zakona. (5) Zgrade koje su opremljene sustavima automatizacije ... projekta, kontroli projekta, stručnom nadzoru građenja, građenju ili održavanju zgrade, te izradi
17. 
NN 110/2008, (3240), ostalo, 26.9.2008.
treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja novih zgrada, te tijekom uporabe postojećih zgrada ... potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje zgrade, – održavanje zgrade ... koji se odnosi na: – propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih zgrada ... se moraju ispuniti projektiranjem i građenjem novih zgrada, odnosno projektiranjem rekonstrukcije ... i rekonstrukcijom postojećih zgrada, vlasnik zgrade je dužan očuvati njezinim održavanjem. (2
18. 
NN 79/2005, (1560), ostalo, 1.7.2005.
donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji. (2) Održavanje zgrade koja je izvedena odnosno koja ... projektiranja novih i projektiranja rekonstrukcije i adaptacije postojećih zgrada koje se griju ... i toplinsku zaštitu, iskaznica potrebne topline za grijanje zgrade, te održavanje zgrade u odnosu ... zgrade, i kod projektiranja novih odnosno kod projektiranja rekonstrukcije i adaptacije postojećih ... dijelova zgrade koje treba ispuniti pri projektiranju novih i projektiranju rekonstrukcije
19. 
NN 28/2013, (473), zakon, 6.3.2013.
poslova u sudu, i to:– vodi brigu o održavanju zgrade suda, radnih prostorija i opreme za rad te ... ZAKONA O SUDOVIMAProglašavam Zakon o sudovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2013 ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKON O SUDOVIMAI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.(1) Ovim se Zakonom uređuje ... ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova ako nije određena drugim zakonom, unutarnje ustrojstvo ... Zakonu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe (sudac
20. 
NN 150/2005, (2896), zakon, 21.12.2005.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUDOVIMA Proglašavam Zakon o sudovima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9 ... Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O SUDOVIMA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim ... se Zakonom uređuje ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova ako nije određena drugim zakonom ... . (1) Sudovi štite Ustavom i zakonima utvrđeni pravni poredak Republike Hrvatske, te osiguravaju ... jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom. (2) Sudovi odlučuju u sporovima
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 88 89 > >|