Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 717 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 70/1997, (1211), zakon, 7.7.1997.
70 07.07.1997 Zakon o veterinarstvu ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka ... 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O VETERINARSTVU Proglašavam ... Zakon o veterinarstvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 18 ... Tuđman, v. r. ZAKON O VETERINARSTVU I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom ... Hrvatsku. Članak 2. U ovom Zakonu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 1. Životinje - kopitari
42. 
NN 56/2013, (1139), zakon, 10.5.2013.
Zakona, ako bitno ne mijenja prirodne procese, te ako služi održavanju voda i vodnih putova ... se.Članak 52.U članku 99. stavku 1. riječi: »ili radova održavanja voda iz članka 107. ovoga Zakona ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ... I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMAČlanak 1.U Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11 ... Europske unijeČlanak 1.aOvim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive
43. 
NN 116/2018, (2291), zakon, 21.12.2018.
ili hlađenog dijela zgrade, a što uključuje i održavanje obnovljenih dijelova zgrade i opremu ... u smislu odredbe članka 4. stavka 2. točke 9. ovoga Zakona donose suvlasnici zgrade temeljem ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018 ... Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ
44. 
NN 90/2011, (1923), zakon, 2.8.2011.
način.Članak 15.bEnergetska svojstva postojećih i novih zgrada, način izračuna toplinskih svojstava ... zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona kojim se uređuje ... i postupci izdavanja potvrda izvedenog stanja za zgrade započeti po odredbama Zakona o prostornom ... zgrada pokrenuti prema odredbama Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJIProglašavam Zakon o izmjenama
45. 
NN 47/1990, (883), zakon, 14.11.1990.
47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani ... o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani Proglašava se Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća ... . studenoga 1990. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON o izmjenama ... i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani Član l U Zakunu o općenarodnoj obrani ("Narodne novine
46. 
NN 130/2017, (2988), zakon, 27.12.2017.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI Proglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, koji je Hrvatski sabor donio ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ... O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI Članak 1. U Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne ... novine«, br. 141/13. i 39/15.) članak 1. mijenja se i glasi: »(1) Ovim se Zakonom određuju mjere
47. 
NN 92/2005, (1835), zakon, 27.7.2005.
ovoga Zakona uzeti u obzir ukupne procijenjene troškove novih radova, – za robe koje kotiraju ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o javnoj nabavi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2005. godine ... . ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Članak 1. U Zakonu o javnoj nabavi ... subjekata iz članka 4. Zakona i jednog ili više gospodarskih subjekata. 14. Otvoreni postupak nabave
48. 
NN 81/2012, (1905), pravilnik, 19.7.2012.
projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja zgrada i ostalih građevina, ispitivanja građevinskog ... preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada provodi na način propisan Zakonom, podzakonskim ... , održavanje građevinskog dijela zgrade, ispitivanje građevinskog dijela zgrade odnosno građevine, energetski ... novih ili izmjena i dopuna postojećih zakona i propisa iz područja energetske učinkovitosti ... MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 1905Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona
49. 
NN 113/2008, (3294), pravilnik, 3.10.2008.
dodatnom obradom zraka, – zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s novim tehnologijama ... , stručnog nadzora građenja, održavanja, odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu ... odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove na toj zgradi ili je sudjelovala u održavanju ... MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA 3294 a temelju članka 15. Zakona ... PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju
50. 
NN 82/2014, (1570), odluka, 9.7.2014.
izgrađene zgrade u prostoru, na temelju zakona kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama ... Programa (popravak zgrada odnosno izgradnju novih zgrada).Ovlašćuje se ministrica graditeljstva ... prebivalište ili boravište. Pod pojmom stambene zgrade prema Zakonu podrazumijevaju se i pomoćne ... ).Korisnik obnove zgrade po ovom Programu, temeljem članka 18. Zakona, je vlasnik, odnosno posjednik ... i izgradnjom novih zgrada provodi uz poštivanje sljedećega:1. odluka o obnovi može se donijeti za zgrade
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 72 > >|