Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno su pronađena 844 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 125/2019, (2489), zakon, 20.12.2019.
ovoga Zakona imaju sljedeće značenje: 1. dubinska obnova je energetska obnova zgrade koja obuhvaća ... tehničkim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije propisano drukčije. (2) Svaka zgrada, ovisno ... ) Zahtjevi iz članka 21.b ovoga Zakona ne primjenjuju se na zgrade čiji su vlasnici ili korisnici mala ... članaka 22.a i 22.b ovoga Zakona. (5) Zgrade koje su opremljene sustavima automatizacije ... projekta, kontroli projekta, stručnom nadzoru građenja, građenju ili održavanju zgrade, te izradi
42. 
NN 116/2018, (2291), zakon, 21.12.2018.
ili hlađenog dijela zgrade, a što uključuje i održavanje obnovljenih dijelova zgrade i opremu ... u smislu odredbe članka 4. stavka 2. točke 9. ovoga Zakona donose suvlasnici zgrade temeljem ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018 ... Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ
43. 
NN 90/2011, (1923), zakon, 2.8.2011.
način.Članak 15.bEnergetska svojstva postojećih i novih zgrada, način izračuna toplinskih svojstava ... zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona kojim se uređuje ... i postupci izdavanja potvrda izvedenog stanja za zgrade započeti po odredbama Zakona o prostornom ... zgrada pokrenuti prema odredbama Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJIProglašavam Zakon o izmjenama
44. 
NN 28/2013, (473), zakon, 6.3.2013.
poslova u sudu, i to:– vodi brigu o održavanju zgrade suda, radnih prostorija i opreme za rad te ... ZAKONA O SUDOVIMAProglašavam Zakon o sudovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2013 ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKON O SUDOVIMAI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.(1) Ovim se Zakonom uređuje ... ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova ako nije određena drugim zakonom, unutarnje ustrojstvo ... Zakonu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe (sudac
45. 
NN 150/2005, (2896), zakon, 21.12.2005.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUDOVIMA Proglašavam Zakon o sudovima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9 ... Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O SUDOVIMA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim ... se Zakonom uređuje ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova ako nije određena drugim zakonom ... . (1) Sudovi štite Ustavom i zakonima utvrđeni pravni poredak Republike Hrvatske, te osiguravaju ... jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom. (2) Sudovi odlučuju u sporovima
46. 
NN 80/2022, (1170), zakon, 11.7.2022.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o parničnom postupku, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. srpnja 2022. Klasa: 011-02/22 ... Milanović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU Članak 1. U Zakonu o parničnom ... , ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. U tom sastavu viši sud odlučuje i u svim drugim ... slučajevima, ako zakonom nije drugačije određeno. O žalbi protiv rješenja odlučuje sudac pojedinac višeg
47. 
NN 122/2003, (1731), zakon, 30.7.2003.
imenovanja novih članova Vijeća Agencije prema ovom Zakonu. (3) Vijeće Agencije će u roku od 30 dana ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA Proglašavam Zakon o telekomunikacijama, koji je donio Hrvatski sabor ... Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O TELEKOMUNIKACIJAMA I. OPĆE ODREDBE Sadržaj Zakona ... Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje područje telekomunikacija i radij­skih komunikacija, način i uvjeti ... telekomunikacijskih usluga, izgradnja, održavanje i uporaba telekomunikacijske infrastrukture i opreme
48. 
NN 47/1990, (883), zakon, 14.11.1990.
47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani ... o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani Proglašava se Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća ... . studenoga 1990. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON o izmjenama ... i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani Član l U Zakunu o općenarodnoj obrani ("Narodne novine
49. 
NN 144/2021, (2457), zakon, 27.12.2021.
ZAKONA O PRORAČUNU Proglašavam Zakon o proračunu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15 ... Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r. ZAKON O PRORAČUNU I. OPĆE ODREDBE Sadržaj i područje primjene ... zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna ... Članak 2. Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske preuzima Direktiva Vijeća Europske unije ... Zakona imaju sljedeća značenja: 1. AFCOS je sustav kroz koji se provodi koordinacija zakonodavnih
50. 
NN 70/1997, (1211), zakon, 7.7.1997.
70 07.07.1997 Zakon o veterinarstvu ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka ... 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O VETERINARSTVU Proglašavam ... Zakon o veterinarstvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 18 ... Tuđman, v. r. ZAKON O VETERINARSTVU I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom ... Hrvatsku. Članak 2. U ovom Zakonu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 1. Životinje - kopitari
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 84 85 > >|