Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 711 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 56/2013, (1139), zakon, 10.5.2013.
Zakona, ako bitno ne mijenja prirodne procese, te ako služi održavanju voda i vodnih putova ... se.Članak 52.U članku 99. stavku 1. riječi: »ili radova održavanja voda iz članka 107. ovoga Zakona ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ... I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMAČlanak 1.U Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11 ... Europske unijeČlanak 1.aOvim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive
42. 
NN 116/2018, (2291), zakon, 21.12.2018.
ili hlađenog dijela zgrade, a što uključuje i održavanje obnovljenih dijelova zgrade i opremu ... u smislu odredbe članka 4. stavka 2. točke 9. ovoga Zakona donose suvlasnici zgrade temeljem ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018 ... Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ
43. 
NN 90/2011, (1923), zakon, 2.8.2011.
način.Članak 15.bEnergetska svojstva postojećih i novih zgrada, način izračuna toplinskih svojstava ... zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona kojim se uređuje ... i postupci izdavanja potvrda izvedenog stanja za zgrade započeti po odredbama Zakona o prostornom ... zgrada pokrenuti prema odredbama Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJIProglašavam Zakon o izmjenama
44. 
NN 47/1990, (883), zakon, 14.11.1990.
47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani ... o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani Proglašava se Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća ... . studenoga 1990. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON o izmjenama ... i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani Član l U Zakunu o općenarodnoj obrani ("Narodne novine
45. 
NN 130/2017, (2988), zakon, 27.12.2017.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI Proglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, koji je Hrvatski sabor donio ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ... O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI Članak 1. U Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne ... novine«, br. 141/13. i 39/15.) članak 1. mijenja se i glasi: »(1) Ovim se Zakonom određuju mjere
46. 
NN 107/1995, (1770), zakon, 27.12.1995.
Zakonu o vodama vodno dobro, odnosno javno vodno dobro, 3. zemljišta pod zgradama ako se plaća vodna ... 107 27.12.1995 Zakon o financiranju vodnog gospodarstva Na temelju članka 89. Ustava Republike ... Hrvatske, donosim odluku o proglašenju zakona o financiranju vodnog gospodarstva proglašavam ZAKON ... Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva I. TEMELJNE ODREDBE ... Članak 1. Ovim se Zakonom utvrđuju izvori sredstava za financiranje poslova i namjena kojima
47. 
NN 153/2013, (3220), zakon, 18.12.2013.
za područja na kojima pretežu zgrade ozakonjene na temelju posebnog zakona.(6) Područja iz stavka 4. ovoga ... ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJUProglašavam Zakon o prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio ... Zakona i cilj sustava prostornog uređenjaČlanak 1.Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog ... pojmovi u smislu ovoga Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovoga Zakona, imaju ... se dijelove izdaju posebne građevinske dozvole3. građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina
48. 
NN 90/2011, (1919), zakon, 2.8.2011.
obuhvaća:gradnju novih zgrada i pogona, obnavljanje i opće popravke. 45000000 45.1 Priprema ... ZAKONA O JAVNOJ NABAVIProglašavam Zakon o javnoj nabavi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15 ... ZakonaČlanak 1.(1) Ovim se Zakonom uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih ... središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.(2) Ovaj se Zakon primjenjuje ... na naručitelje iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona.(3) Ovaj se Zakon primjenjuje i na druge subjekte kada
49. 
NN 40/2007, (1343), zakon, 18.4.2007.
na donošenju novih i usklađivanju postojećih općih akata s ovim Zakonom, kao i nad provedbom ovoga Zakona ... 107. Do stupanja na snagu propisa iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona, radove na održavanju ... ZAKONA O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU Proglašava Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu ... -05-03/1-07-2 Zagreb, 5. travnja 2007. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON ... O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti
50. 
NN 77/1992, (2017), zakon, 13.11.1992.
Zakona o prometnim i signalnim pravilima, o održavanju željezničkih pruga i željezničkih vozila, ili ... 77 13.11.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ZASTUPNIČKI DOM ... o proglašenju Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu Proglašavam Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu ... . ZAKON o sigurnosti u željezničkom prometu I. OPČE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom ... : "siguran tijek prometa"). Članak 2. Ovaj Zakon odnosi se na željeznički promet u javnom
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 72 > >|