Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 655 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 47/1990, (883), zakon, 14.11.1990.
47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani ... o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani Proglašava se Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća ... . studenoga 1990. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON o izmjenama ... i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani Član l U Zakunu o općenarodnoj obrani ("Narodne novine
42. 
NN 92/2005, (1835), odluka, 27.7.2005.
ovoga Zakona uzeti u obzir ukupne procijenjene troškove novih radova, – za robe koje kotiraju ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o javnoj nabavi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2005. godine ... . ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI Članak 1. U Zakonu o javnoj nabavi ... subjekata iz članka 4. Zakona i jednog ili više gospodarskih subjekata. 14. Otvoreni postupak nabave
43. 
NN 107/1995, (1770), zakon, 27.12.1995.
Zakonu o vodama vodno dobro, odnosno javno vodno dobro, 3. zemljišta pod zgradama ako se plaća vodna ... 107 27.12.1995 Zakon o financiranju vodnog gospodarstva Na temelju članka 89. Ustava Republike ... Hrvatske, donosim odluku o proglašenju zakona o financiranju vodnog gospodarstva proglašavam ZAKON ... Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva I. TEMELJNE ODREDBE ... Članak 1. Ovim se Zakonom utvrđuju izvori sredstava za financiranje poslova i namjena kojima
44. 
NN 153/2013, (3220), zakon, 18.12.2013.
za područja na kojima pretežu zgrade ozakonjene na temelju posebnog zakona.(6) Područja iz stavka 4. ovoga ... ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJUProglašavam Zakon o prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio ... Zakona i cilj sustava prostornog uređenjaČlanak 1.Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog ... pojmovi u smislu ovoga Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovoga Zakona, imaju ... se dijelove izdaju posebne građevinske dozvole3. građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina
45. 
NN 90/2011, (1919), zakon, 2.8.2011.
obuhvaća:gradnju novih zgrada i pogona, obnavljanje i opće popravke. 45000000 45.1 Priprema ... ZAKONA O JAVNOJ NABAVIProglašavam Zakon o javnoj nabavi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15 ... ZakonaČlanak 1.(1) Ovim se Zakonom uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih ... središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.(2) Ovaj se Zakon primjenjuje ... na naručitelje iz članaka 5. i 6. ovoga Zakona.(3) Ovaj se Zakon primjenjuje i na druge subjekte kada
46. 
NN 40/2007, (1343), zakon, 18.4.2007.
na donošenju novih i usklađivanju postojećih općih akata s ovim Zakonom, kao i nad provedbom ovoga Zakona ... 107. Do stupanja na snagu propisa iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona, radove na održavanju ... ZAKONA O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU Proglašava Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu ... -05-03/1-07-2 Zagreb, 5. travnja 2007. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON ... O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti
47. 
NN 77/1992, (2017), zakon, 13.11.1992.
Zakona o prometnim i signalnim pravilima, o održavanju željezničkih pruga i željezničkih vozila, ili ... 77 13.11.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ZASTUPNIČKI DOM ... o proglašenju Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu Proglašavam Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu ... . ZAKON o sigurnosti u željezničkom prometu I. OPČE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom ... : "siguran tijek prometa"). Članak 2. Ovaj Zakon odnosi se na željeznički promet u javnom
48. 
NN 122/2010, (3172), zakon, 3.11.2010.
u pravilu bez održavanja ročišta.Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ... 2010. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o sudovima.Pročišćeni tekst Zakona o sudovima ... obuhvaća Zakon o sudovima (»Narodne novine« br. 150/05.) te njegove izmjene i dopune objavljene ... 1.Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudova ako nije određena drugim ... zakonom, unutarnje ustrojstvo sudova, unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda Republike Hrvatske, prava
49. 
NN 91/1996, (1597), zakon, 28.10.1996.
370. stavka 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, vlasnik posebnoga dijela zgrade koji ... 91 28.10.1996 Zakon o zemljišnim knjigama ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Z A K O N ... za neka zemljišta nije što posebno određeno. Članak 2. (1) Zemljište je u smislu ovoga Zakona dio ... ispod nje u pravnom je smislu sastavni dio zemljišta i ako zakonom nije drukčije određeno, dijeli ... njegovu pravnu sudbinu, pa se sve odredbe ovoga Zakona utvrđene glede zemljišta odnose i na to. Članak
50. 
NN 96/2003, (1218), odluka, 10.6.2003.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA Proglašavam Zakon o zaštiti potrošača, koji je donio Hrvat­ski ... Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v.r. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA Dio I. OPĆE ODREDBE Svrha ... i sadržaj Zakona Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji ... . (2) Ovim se Zakonom propisuje donošenje Nacionalnog programa zaštite potrošača kao i nadležna tijela ... koja štite prava i interese potrošača. (3) Prava potrošača mogu se iznimno ograničiti zakonom radi
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 65 66 > >|