Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 888 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
51. 
NN 47/1990, (883), zakon, 14.11.1990.
47 14.11.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani ... o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani Proglašava se Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća ... . studenoga 1990. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON o izmjenama ... i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani Član l U Zakunu o općenarodnoj obrani ("Narodne novine
52. 
NN 130/2017, (2988), zakon, 27.12.2017.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI Proglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, koji je Hrvatski sabor donio ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ... O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI Članak 1. U Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne ... novine«, br. 141/13. i 39/15.) članak 1. mijenja se i glasi: »(1) Ovim se Zakonom određuju mjere
53. 
NN 19/1990, (380), zakon, 3.5.1990.
19 03.05.1990 Zakon o neposrednim porezima SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju ... člana 389 Ustava Socijalističke Repubtike Hrvatske, donosim UKAZ o proglašenju Zakona ... o neposrednim porezima Proglašava se Zakon o neposrednim porezima, koji je Sabor Socijalističke Republike ... Zagreb, 27. travnja 1990. Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske Ivo Latin, v. r. ZAKON ... o neposrednim porezima I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se sistem, izvori i vrste
54. 
NN 66/2019, (1286), zakon, 10.7.2019.
temeljem zakona prestaje pravo na posjed svih stvari obuhvaćenih rješenjem. Pristup novih jedinica ... Zakona ne plaća se porez na dobit. Ugradnja pojedinačnih vodomjera u zgrade već priključene na komunalne ... članku 60. ovoga Zakona i općim uvjetima isporuke vodnih usluga. U zgradama gdje postoji više suvlasnika ... ZAKONA O VODNIM USLUGAMA Proglašavam Zakon o vodnim uslugama, koji je Hrvatski sabor donio ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O VODNIM USLUGAMA I. UVODNE ODREDBE
55. 
NN 73/2008, (2420), zakon, 26.6.2008.
ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA Proglašavam Zakon o elektroničkim komunikacijama, kojega ... -08-2 Zagreb, 24. lipnja 2008. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON ... O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA I. OPĆE ODREDBE Sadržaj Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje područje ... , postavljanje, održavanje i korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme ... pojmova Članak 2. (1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 1. adresa
56. 
NN 35/1995, (710), pročišćeni tekst, 26.5.1995.
na snagu Zakona o rudarstvu ("Narodne novine" br. 27/91.). Članak 86. Do donošenja novih propisa ... 35 26.05.1995 Zakon o rudarstvu (pročišćeni tekst) ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA ... SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudsrstvu ... na sjednici održanoj 27. travnja 1995. godine utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o rudarstvu ... . Pročišćeni tekst Zakona o rudarstvu obuhvaća Zakon o rudarstvu ("Narodne novine" br. 27/91.) te njegove
57. 
NN 150/2005, (2897), zakon, 21.12.2005.
društva za upravljanje s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima, te za održavanje kontakata ... takvih okolnosti potpisati ugovor iz članka 76. ovoga Zakona s novim društvom za upravljanje ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA Proglašavam Zakon o investicijskim fondovima, kojega ... 2005. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA ... GLAVA I. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. ODREĐENJE POJMOVA Predmet Zakona o investicijskim
58. 
NN 52/2018, (1024), zakon, 6.6.2018.
točkom 2. ovoga Zakona 3. dokaz o ishođenju i održavanju financijskog jamstva u skladu s člankom 95 ... . ovoga Zakona 15. ako ne imenuje odgovornog voditelja radova na održavanju naftno-rudarskih objekata ... ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA Proglašavam Zakon o istraživanju i eksploataciji ... -Kitarović, v. r. ZAKON O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA DIO PRVI UVODNE ODREDBE Predmet Zakona ... Članak 1. (1) Ovim Zakonom uređuje se istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje
59. 
NN 90/2011, (1929), zakon, 2.8.2011.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMAProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011 ... Hrvatskeprof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM ... KOMUNIKACIJAMAČlanak 1.U Zakonu o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08.) članak 1 ... . mijenja se i glasi:»Ovim se Zakonom uređuje područje elektroničkih komunikacija, i to korištenje
60. 
NN 57/2022, (806), zakon, 20.5.2022.
propisanom zakonom kojim je uređeno ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, raspolaže ministarstvo ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2022 ... Hrvatske Zoran Milanović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Članak 1 ... . U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18., 115/18. i 98/19.) u članku 3
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 88 89 > >|