Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađen 661 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
621. 
NN 116/2005, (2120), odluka, 3.10.2005.
stavka 3. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« br. 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05) (dalje ... u tekstu: Zakon o telekomunikacijama), članka 50. stavka 3. Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama ... je da Standardna ponuda ispunjava uvjete određene čl. 54. st. 4. i 5. Zakona o telekomunikacijama, čl ... i međusobnom povezivanju, te ju je Vijeće Agencije temeljem članka 54. st. 4. i 56. st. 4. Zakona ... prijedlog Dodatka 1. Temeljem članka 56. st. 4. Zakona o telekomunikacijama, članka 6. st. 8. i članka
622. 
NN 91/1992, (2371), odluka, 31.12.1992.
investicijsko održavanje poslovnih zgrada kapetanija 22,000.000 79. nabava novih ... . sredstva za održavanje zgrade Sabora u Otočcu : 6,000.000 7. sredstva ... za investictjsho održavanje osnovnih sredstava, inventara i zgrada Sabora ... Hrvatske i članka 33. stavaka 2. i 4. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", br. 58/90 ... AKADEMIJE 53. 418 sredstva za osnovnu djelatnost f investicijsko održavanje
623. 
NN 74/2005, (1464), odluka, 17.6.2005.
stavka 3. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« 122/03, 158/03 i 60/04), te članka 41. st. 1 ... «. Obrazloženje Sukladno članku 54. st. 4. Zakona o telekomunikacijama i članku 41. st. 1. Pravilnika ... i usklađivanje sa Zakonom o telekomunikacijama i Pravilnikom o telekomunikacijskim uslugama. HT d.d. je 9 ... . Na temelju članka 56. st. 4. Zakona o telekomunikacijama i članka 3. st. 11. Pravilnika o pristupu mreži ... odredbama Zakona o telekomunikacijama, Pravilnika o pristupu mreži i međusobnom povezivanju
624. 
NN 42/2011, (998), rješenje, 13.4.2011.
13. stavka 1. i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u postupku ... ., 2.714.801,00 kuna 2013. i 2.526.344,00 kuna za 2014., jer je sukladna Zakonu o državnim potporama.II ... je podnesen sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 ... , naknade i nadzora u cilju izbjegavanja prekomjerne naknade,2.3. Zakon o zračnim lukama (»Narodne ... novine« 19/98),2.4. Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine« 69/09).3. Utvrđivanje činjenicaNa temelju
625. 
NN 47/2011, (1076), pravilnik, 26.4.2011.
22. stavka 5. i članka 32. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06 ... osoba – osoba odgovorna u skladu s člankom 32. stavkom 3. Zakona o zaštiti životinja;23. osoba odgovorna ... zgrada treba također zaštititi odgovarajućim građevinskim mjerama i rješenjima kojima se ograničava ... broj ulaza i sprječava neovlašteno kretanje.7. U objektima moraju postojati programi održavanja kako bi ... generator za podršku sustavu održavanja životnih funkcija životinja i osvjetljenje u slučaju kvara ili
626. 
NN 49/2017, (1131), pravilnik, 24.5.2017.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje 1131 Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o sustavu ... i pravnih osoba u sustavu civilne zaštite) te građana koji su se temeljem odredbi Zakona o sustavu ... terorizmom i kriminalnim aktivnostima) – područje primjene mjera – pravni temelj (nacionalni zakoni ... za pružanje logističke potpore za nabavu roba i usluga koji su izuezetak ili se ne primjenjuje Zakon ... u izvanrednom događaju – ovlasti i odgovornosti (mehanizmi za razvoj i održavanje ovog dijela Plana
627. 
NN 112/2004, (2158), ostalo, 13.8.2004.
ministar gospodarstva, rada i poduzetništva 2158 Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu ... održavanja motornih vozila i poljoprivrednih strojevima i uređajima, svrsishodnost raspolaganja tehničkim ... podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila . Upoznati pojedine ... nastava u školi- Tehnologija obrade i montaže- Tehnologija održavanja vozila- Tehnika motornih ... : Poljoprivredni strojevi i uređaji, 2 sata 3.razred: Tehnologija održavanja strojeva i vozila, 1 sat 2
628. 
NN 142/2012, (3012), pravilnik, 19.12.2012.
39. stavka 4., članka 41. stavka 3., članka 43. stavka 2. i članka 67. Zakona o sredstvima ... »površinske vode« i »podzemne vode« imaju ista značenja kao u Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br ... bilja na tržište;(b) biocidni pripravak, kako je definirano u Zakonu o biocidnim pripravcima ... , vrijeme i mjesto održavanja ispita, imena i prezimena kandidata koji su pristupili i koji nisu ... . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Zakon).(5) Pravne i fizičke osobe koje
629. 
NN 10/2008, (209), uredba, 23.1.2008.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 209 Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine ... i proračunske korisnike definirane Zakonom o proračunu i utvrđene Registrom korisnika proračuna. Članak ... vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine. (2) Zgrade i ostali ... u skladu sa zakonima i drugim propisima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne ... neprofitne organizacije ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima od pravnih i/ili fizičkih
630. 
NN 134/2014, (2541), uredba, 17.11.2014.
i protupožarnom zaštitom, stručne tehničke poslove, telefonske službe, poslove održavanja zgrada u kojima rade ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2541Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ... (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 18. stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne ... propisa o informacijskoj sigurnosti, obavlja i druge poslove u svezi s provedbom zakona ... djelatnici Ministarstva, poslove održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 61 62 63 64 65 66 67 > >|