Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 755 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
711. 
NN 47/2011, (1076), pravilnik, 26.4.2011.
22. stavka 5. i članka 32. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06 ... osoba – osoba odgovorna u skladu s člankom 32. stavkom 3. Zakona o zaštiti životinja;23. osoba odgovorna ... zgrada treba također zaštititi odgovarajućim građevinskim mjerama i rješenjima kojima se ograničava ... broj ulaza i sprječava neovlašteno kretanje.7. U objektima moraju postojati programi održavanja kako bi ... generator za podršku sustavu održavanja životnih funkcija životinja i osvjetljenje u slučaju kvara ili
712. 
NN 7/2015, (126), pravilnik, 21.1.2015.
članka Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2013, 41/2014 i 107 ... propisima koji uređuju područje gradnje.f) »Održavanje građevine« je izvedba građevinskih i drugih radova ... i licence,c) autorska prava,d) registracija i održavanje žigova ie) ostala nematerijalna ulaganja povezana ... vozila te radni strojevi,e) svi troškovi održavanja i amortizacije,f) troškovi vezani uz ugovor ... Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima
713. 
NN 84/1994, (1459), pravilnik, 24.11.1994.
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o sigurnosti ... održavanja i građenja, privremeni predmeti (podgrade, skele i sl.) mogu uz primjenu posebnih mjera ... željezničkog prometa, te privremeni predmeti pri održavanju i građenju, pod uvjetima navedenim ... (zgrade, cestovni nadvožnjaci i sl.), mogu se zadržati. Razmak kolosijeka Članak 15. Razmak ... , proučavanja svojstava novih elemenata i konstrukcije gornjeg ustroja pruge i znanstvenih ispitivanja
714. 
NN 49/2017, (1131), pravilnik, 24.5.2017.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje 1131 Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o sustavu ... i pravnih osoba u sustavu civilne zaštite) te građana koji su se temeljem odredbi Zakona o sustavu ... terorizmom i kriminalnim aktivnostima) – područje primjene mjera – pravni temelj (nacionalni zakoni ... za pružanje logističke potpore za nabavu roba i usluga koji su izuezetak ili se ne primjenjuje Zakon ... u izvanrednom događaju – ovlasti i odgovornosti (mehanizmi za razvoj i održavanje ovog dijela Plana
715. 
NN 10/2008, (209), uredba, 23.1.2008.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 209 Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine ... i proračunske korisnike definirane Zakonom o proračunu i utvrđene Registrom korisnika proračuna. Članak ... vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine. (2) Zgrade i ostali ... u skladu sa zakonima i drugim propisima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne ... neprofitne organizacije ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima od pravnih i/ili fizičkih
716. 
NN 102/2011, (2087), pravilnik, 9.9.2011.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA2087Na temelju članka 1. i 4. Zakona ... : IPARD Program), a u skladu s odredbama Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske ... rekonstrukcija« podrazumijeva građenje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne ... izvan nje, stvaranju novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti ... koju obavlja (Zakon o pružanju usluga u turizmu »Narodne novine« 68/07, 88/10, Zakon o ugostiteljskoj
717. 
NN 142/2012, (3012), pravilnik, 19.12.2012.
39. stavka 4., članka 41. stavka 3., članka 43. stavka 2. i članka 67. Zakona o sredstvima ... »površinske vode« i »podzemne vode« imaju ista značenja kao u Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br ... bilja na tržište;(b) biocidni pripravak, kako je definirano u Zakonu o biocidnim pripravcima ... , vrijeme i mjesto održavanja ispita, imena i prezimena kandidata koji su pristupili i koji nisu ... . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Zakon).(5) Pravne i fizičke osobe koje
718. 
NN 34/2018, (667), ostalo, 11.4.2018.
LNG HRVATSKA d.o.o. 667 Na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« br. 18/18 ... su izrađena sukladno odredbama Zakona o tržištu plina, Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta ... značenja utvrđena zakonodavstvom Europske unije te zakonima Republike Hrvatske kojima se uređuje ... na temelju tih zakona. (2) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima imaju sljedeće značenje (uključujući ... posla, punomoći ili zakona) koja ima dozvolu za trgovinu ili opskrbu plinom, koja je sklopila Ugovor
719. 
NN 127/2005, (2370), pravilnik, 26.10.2005.
Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04) i članka 51. stavak 1. alineja 2. Zakona ... Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet, odredaba ... Zakona o postupnom isključenju tankera bez dvostruke oplate, odredaba Tehničkih pravila, te odredaba ... , izdavanje svjedodžbi i održavanje straže pomoraca, 1978./1995. (STCW 78), – Konvencija ... objekti, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti), uključujući nadzor primjene Zakona kojim
720. 
NN 134/2014, (2541), uredba, 17.11.2014.
i protupožarnom zaštitom, stručne tehničke poslove, telefonske službe, poslove održavanja zgrada u kojima rade ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2541Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ... (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 18. stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne ... propisa o informacijskoj sigurnosti, obavlja i druge poslove u svezi s provedbom zakona ... djelatnici Ministarstva, poslove održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 70 71 72 73 74 75 76 > >|