Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 755 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
721. 
NN 92/2019, (1825), pravilnik, 30.9.2019.
Ministarstvo zdravstva 1825 Na temelju članka 14. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (»Narodne ... zakonom i statutom bolničke zdravstvene ustanove. 3. U dokumentu iz zahtjeva 2. mora biti određeno ... zemljišta, ii. poboljšanje zgrada i opreme, iii. zamjena, modernizacija i proširenje prostora ... zdravstvena ustanova mora uspostaviti postupak za uvođenje novih radnika u posao. 3. Novog ... sustava upravljanja kvalitetom, e) uporabu novih tehnologija/opreme/postupaka, f) povratne
722. 
NN 111/2013, (2441), rješenje, 4.9.2013.
7. i članka 14. stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11 ... ) i članka 79. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), u upravnom ... se nezakonitim i Agencija je ovlaštena naložiti njihov povrat temeljem članka 14. Zakona o državnim potporama ... ., također pokrenutom u Agenciji po službenoj dužnosti sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o državnim ... .).Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj: 145/10) od 1
723. 
NN 123/2003, (1745), ostalo, 31.7.2003.
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 1745 Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne ... je sukladna na razini razreda i svim agregatnim višim razinama. Stupila je na snagu Zakonom o NKD ... Zakona o NKD-u treba obvezatno koristiti za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavu i diseminaciju ... sa statistikom EU-a postaje obveza DZS-a. Iako se NKD na temelju Zakona o NKD-u donosi Odlukom Vlade ... se na temelju spomenutog Zakona može koristiti isključivo u statističke svrhe. Prijedlog nove
724. 
NN 19/2018, (394), uredba, 28.2.2018.
Vlada Republike Hrvatske 394 Na temelju članka 45. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj ... 120/16) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119 ... članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016). (2) Nabava iz ... rezultiralo neusklađenošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, s time da trajanje ... za izvorni ugovor uračunata je ukupna procijenjena vrijednost novih usluga koje će se ponavljati, te f) ovaj
725. 
NN 103/1998, (1432), odluka, 30.7.1998.
limitiran odredbama Zakona o bankama i štedionicama. Ulaganja banke u zemljišta, zgrade, opremu ... Nadzornog izvješća HRVATSKA NARODNA BANKA Na temelju članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ... ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst) i članka 75. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ... . Naputak o primjeni odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ... (obrazac R-4.3.2), Krediti dani osobama iz članka 22. i 23. Zakona o bankama (obrazac R-4.3.2), Krediti
726. 
NN 89/2002, (1471), ostalo, 25.7.2002.
zaštita te raspolaga­­nje poljoprivrednim zem­ljiš­tem uređeni su novim Zakonom o poljoprivrednom ... obvezna biti ustrojena prema Zakonu o trgovačkim društvima ili Zakonu o poduzećima i tada nemaju ... seljaci-zadrugari. Iako je godine 1995. donesen novi Zakon o zadrugama, koji omogućava ... , a također je slabo utemelje­­nje novih zadruga. Očito je da su i državne mjere potica­­nja ... i otpornosti biljaka s pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava
727. 
NN 2/2016, (17), presuda, 5.1.2016.
tužitelj je radi pojašnjavanja određenih mu regulatornih obveza zatražio održavanje sastanka ... međupovezivanja niti je držao da je tužitelj objavom ponude postupio protivno članku 58. stavak 2. Zakona ... regulatornih obveza koje određuje u skladu s odredbama zakona bilo u svrhu ostvarivanja regulatornih ... te predlaže da Sud temeljem članka 57. Zakona o upravnim sporovima odbije tužbu kao neosnovanu.Uvodno ... potrebno provesti postupak izmjene standardne ponude iz članka 58. stavak 3. Zakona o elektroničkim
728. 
NN 85/2017, (2033), odluka, 26.8.2017.
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 2033 Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o strukovnom ... upućivanja u različitim vrstama tekstova Tehnička uputa Zakoni Napomene:Polaznici tijekom nastavne ... gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom. Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku ... osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima Čitanje 1 ... jezičnog sustava na novim sadržajima 2. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima
729. 
NN 85/2015, (1666), ostalo, 1.8.2015.
HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA1666Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o tržištu ... ,– održavanje mjernih uređaja,– postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje električne ... u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija ... zakona.(2) U ovim Općim uvjetima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće ... energije u stambenim i/ili poslovnim zgradama zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi ovlašteni
730. 
NN 64/2011, (1416), odluka, 10.6.2011.
i održavanjem konzultacija sa svim zainteresiranim stranama na koje utječe planirana mjera države članice ... kopanje, polaganje kabela, kabliranje u zgradama, itd.), države članice mogu u skladu s regulatornim ... (uključujući nove mreže vodovoda, energije, prometa ili kanalizacije) i/ili zgrade mora postojati ... uvjete, te da li postoji, ili će se vjerojatno pojaviti, potražnja za novim uslugama koju postojeća ... za brzi razvoj širokopojasnih mreža ocjenjuje se sukladno člancima 3. i 4. Zakona o državnim potporama
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 71 72 73 74 75 76 > >|