Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 767 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
731. 
NN 142/2012, (3012), pravilnik, 19.12.2012.
39. stavka 4., članka 41. stavka 3., članka 43. stavka 2. i članka 67. Zakona o sredstvima ... »površinske vode« i »podzemne vode« imaju ista značenja kao u Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br ... bilja na tržište;(b) biocidni pripravak, kako je definirano u Zakonu o biocidnim pripravcima ... , vrijeme i mjesto održavanja ispita, imena i prezimena kandidata koji su pristupili i koji nisu ... . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Zakon).(5) Pravne i fizičke osobe koje
732. 
NN 92/2019, (1825), pravilnik, 30.9.2019.
Ministarstvo zdravstva 1825 Na temelju članka 14. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (»Narodne ... zakonom i statutom bolničke zdravstvene ustanove. 3. U dokumentu iz zahtjeva 2. mora biti određeno ... zemljišta, ii. poboljšanje zgrada i opreme, iii. zamjena, modernizacija i proširenje prostora ... zdravstvena ustanova mora uspostaviti postupak za uvođenje novih radnika u posao. 3. Novog ... sustava upravljanja kvalitetom, e) uporabu novih tehnologija/opreme/postupaka, f) povratne
733. 
NN 134/2014, (2541), uredba, 17.11.2014.
i protupožarnom zaštitom, stručne tehničke poslove, telefonske službe, poslove održavanja zgrada u kojima rade ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2541Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ... (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 18. stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne ... propisa o informacijskoj sigurnosti, obavlja i druge poslove u svezi s provedbom zakona ... djelatnici Ministarstva, poslove održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza
734. 
NN 111/2013, (2441), rješenje, 4.9.2013.
7. i članka 14. stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11 ... ) i članka 79. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), u upravnom ... se nezakonitim i Agencija je ovlaštena naložiti njihov povrat temeljem članka 14. Zakona o državnim potporama ... ., također pokrenutom u Agenciji po službenoj dužnosti sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o državnim ... .).Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj: 145/10) od 1
735. 
NN 19/2018, (394), uredba, 28.2.2018.
Vlada Republike Hrvatske 394 Na temelju članka 45. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj ... 120/16) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119 ... članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016). (2) Nabava iz ... rezultiralo neusklađenošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, s time da trajanje ... za izvorni ugovor uračunata je ukupna procijenjena vrijednost novih usluga koje će se ponavljati, te f) ovaj
736. 
NN 123/2003, (1745), ostalo, 31.7.2003.
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 1745 Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne ... je sukladna na razini razreda i svim agregatnim višim razinama. Stupila je na snagu Zakonom o NKD ... Zakona o NKD-u treba obvezatno koristiti za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavu i diseminaciju ... sa statistikom EU-a postaje obveza DZS-a. Iako se NKD na temelju Zakona o NKD-u donosi Odlukom Vlade ... se na temelju spomenutog Zakona može koristiti isključivo u statističke svrhe. Prijedlog nove
737. 
NN 103/1998, (1432), odluka, 30.7.1998.
limitiran odredbama Zakona o bankama i štedionicama. Ulaganja banke u zemljišta, zgrade, opremu ... Nadzornog izvješća HRVATSKA NARODNA BANKA Na temelju članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ... ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst) i članka 75. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ... . Naputak o primjeni odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ... (obrazac R-4.3.2), Krediti dani osobama iz članka 22. i 23. Zakona o bankama (obrazac R-4.3.2), Krediti
738. 
NN 89/2002, (1471), ostalo, 25.7.2002.
zaštita te raspolaga­­nje poljoprivrednim zem­ljiš­tem uređeni su novim Zakonom o poljoprivrednom ... obvezna biti ustrojena prema Zakonu o trgovačkim društvima ili Zakonu o poduzećima i tada nemaju ... seljaci-zadrugari. Iako je godine 1995. donesen novi Zakon o zadrugama, koji omogućava ... , a također je slabo utemelje­­nje novih zadruga. Očito je da su i državne mjere potica­­nja ... i otpornosti biljaka s pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava
739. 
NN 85/2017, (2033), odluka, 26.8.2017.
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 2033 Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o strukovnom ... upućivanja u različitim vrstama tekstova Tehnička uputa Zakoni Napomene:Polaznici tijekom nastavne ... gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom. Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku ... osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima Čitanje 1 ... jezičnog sustava na novim sadržajima 2. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima
740. 
NN 2/2016, (17), presuda, 5.1.2016.
tužitelj je radi pojašnjavanja određenih mu regulatornih obveza zatražio održavanje sastanka ... međupovezivanja niti je držao da je tužitelj objavom ponude postupio protivno članku 58. stavak 2. Zakona ... regulatornih obveza koje određuje u skladu s odredbama zakona bilo u svrhu ostvarivanja regulatornih ... te predlaže da Sud temeljem članka 57. Zakona o upravnim sporovima odbije tužbu kao neosnovanu.Uvodno ... potrebno provesti postupak izmjene standardne ponude iz članka 58. stavak 3. Zakona o elektroničkim
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 72 73 74 75 76 77 > >|