Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 858 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
791. 
NN 84/2000, (1742), pravilnik, 30.8.2000.
Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine« br. 27/99.) ministar zdravstva donosi ... je udovoljeno uvjetima koji su propisani Zakonom o zaštiti od ionizirajućih zračenja (dalje u tekstu ... : Zakon), odredbama ovoga Pravilnika i odredbama drugih propisa donesenih temeljem Zakona. (2 ... monitore. Članak 4. Pored uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za obavljanje ... . stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba), 2. uporabna dozvola ministra
792. 
NN 52/2014, (994), rješenje, 28.4.2014.
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/09 i 80/13), u postupku ocjene ... Optima na veleprodajnoj razini ostalim operatorima na tržištu (postojećim i/ili novim), po troškovno ... članka 15. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/09 i 80 ... : održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, instalacija uređaja i opreme, mjerenje radi izdavanja ... , razvijanja, uvođenja, integriranja i održavanja cjelovitih informatičko – aplikativno – komunikacijskih
793. 
NN 130/2011, (2617), kolektivni ugovor, 16.11.2011.
radničkog vijeća i Poslodavca, Ugovorom ili zakonom primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.II ... se u ugovoru o radu uputiti na odgovarajuće zakone, druge propise, ovaj Ugovor ili pravilnike koji ... obvezno sadrži i dodatne uglavke propisane Zakonom o radu.Članak 5.Ugovor o radu sklapa se u pisanom ... na neodređeno vrijeme).Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom ... jedinica podružnice na koju se odluka odnosi (upravna zgrada – sjedište podružnice, sjedište svih
794. 
NN 14/2020, (259), rješenje, 5.2.2020.
Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i zakonom te ... rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom ... suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 1., članka 2. stavka 1., članka 3. stavka 1. točaka 3., 15., 16., 20 ... /19.). II. Na temelju članka 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine ... o suglasnosti s Ustavom i zakonom osporenih Uredbi iz točke I. izreke ovog rješenja privremeno
795. 
NN 85/2017, (2033), odluka, 26.8.2017.
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 2033 Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o strukovnom ... upućivanja u različitim vrstama tekstova Tehnička uputa Zakoni Napomene:Polaznici tijekom nastavne ... gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom. Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku ... osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima Čitanje 1 ... jezičnog sustava na novim sadržajima 2. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima
796. 
NN 17/2012, (493), rješenje, 10.2.2012.
članka 13. stavka 1., 2., i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11 ... . temelje se na Zakonu o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05) i Uredbi o državnim ... je primijenila Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11; dalje: ZDP), Uredbu o državnim ... Agencije, sukladno članku 7. ZDP-a, primijenjen je Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine ... «, broj 53/91 i 103/06; dalje; ZUP) budući da je odredbom članka 168. Zakona o općem upravom postupku
797. 
NN 117/2017, (2708), pravilnik, 29.11.2017.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 2708 Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom ... Hrvatskoj te potvrđuje primopredaju pošiljke otpada između određenih osoba sukladno zakonu kojim ... posjednika otpada; 12) Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom; 13) zeleni otok je prostor javne ... Pravilniku imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. (3 ... uvjeti za tehnološke procese propisani su Zakonom i ovim Pravilnikom. Tehnološki proces prikupljanja
798. 
NN 115/2003, (1578), odluka, 21.7.2003.
HRVATSKA NARODNA BANKA 1578 Na temelju članka 25. i 39. stavak 2. pod i) Zakona o Hrvat­skoj ... narodnoj banci (»Narodne novine« broj 36/01) i članka 105. stavka 1. točke 1. Zakona o bankama »Narodne ... usklađivanje) 004Stambene zgrade i stanovi 0040Trošak ulaganja 0048Akumulirana amortizacija ... (vrijednosno usklađivanje) 024Stambene zgrade i stanovi 0240Predujmovi za stambene zgrade ... i stanove 0241Stambene zgrade i stanovi u pripremi – izgradnji 0249Ispravak vrijednosti (vrijednosno
799. 
NN 82/2009, (2005), statut, 13.7.2009.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA2005Na temelju članka 155. stavka 2. Zakona o arhitektonskim ... u skladu sa Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju ... i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon), te drugi poslovi određeni ovim statutom.(2) Komora obavlja sljedeće ... u kojima ovlašteni inženjeri strojarstva obavljaju svoje poslove u skladu s posebnim zakonom;– skrbi se da ... ovlašteni inženjeri strojarstva savjesno i u skladu s posebnim zakonom obavljaju svoje poslove, te
800. 
NN 91/1992, (2371), odluka, 31.12.1992.
investicijsko održavanje poslovnih zgrada kapetanija 22,000.000 79. nabava novih ... . sredstva za održavanje zgrade Sabora u Otočcu : 6,000.000 7. sredstva ... za investictjsho održavanje osnovnih sredstava, inventara i zgrada Sabora ... Hrvatske i članka 33. stavaka 2. i 4. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", br. 58/90 ... AKADEMIJE 53. 418 sredstva za osnovnu djelatnost f investicijsko održavanje
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 78 79 80 81 82 ... 85 86 > >|