Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 885 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
791. 
NN 96/2011, (2009), ostalo, 19.8.2011.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 2009Na temelju članka 39. stavka 4. Zakona o obrtu ... novih tehnologija i uključivati nove tehnologije u sadržaje stručno – teoretskih predmeta.Stručno ... u licenciranim radionicama obrta ili kod pravne osobe.Sukladno članku. 29. Zakona o strukovnom ... instalacija.– Razviti vještine za održavanje jednostavnih strojeva i uređaja.– Moći ugraditi ... od korozije• zaštita na radu i zaštita okoliša Održavanje tehničkih sustava• provjeriti tehničku ispravnost
792. 
NN 17/2011, (309), uredba, 7.2.2011.
zakup poslovnog prostora te upravljanje i održavanje stanova, stambenih zgrada i poslovnog prostora ... i kontrolira izgradnju i održavanje informacijskog sustava Ministarstva u cilju ostvarivanja zakonom ... sustava; nadzire investicijsku izgradnju, održavanje i projektiranje novih telekomunikacijskih ... donošenje novih i izmjene postojećih zakona i podzakonskih propisa iz toga područja te pristupanje ... zakona te donošenje novih zakona kao i drugih podzakonskih akata; daje naputke i predlaže nove metode
793. 
NN 137/2013, (2952), pravilnik, 15.11.2013.
62. stavka 8. i članka 68. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013 ... se prekršajne mjere propisane Zakonom o veterinarstvu.Članak 13.(1) Ako se primjenjuje jamstvo iz članaka 14 ... prije uporabe, osim novih instrumenata i instrumenata za jednokratnu uporabu koji se bacaju nakon ... svakog punjenja, osim novih kontejnera i kontejnera za jednokratnu uporabu koji se bacaju nakon ... -kontaminacije zametaka potrebno je pregledati konstrukciju i nacrt zgrada i laboratorija, te opis
794. 
NN 58/1990, (1134), ostalo, 29.12.1990.
za održavanje zgrade Sabora u Otočcu 1,460.000 13. sredstva za održavanje zgrade ... 123. investicijsko održavanje poslovnih zgrada ... zgrada kapetanija 3,000.000 146. nabava novih ... . 418 sredstva za investicijsko održavanje zgrada organa državne uprave ... HRVATSKE Na temelju članka 89 Ustava Republike Hrvatske a u svezi članka 6. i 7. Ustavnog zakona
795. 
NN 2/2016, (17), presuda, 5.1.2016.
tužitelj je radi pojašnjavanja određenih mu regulatornih obveza zatražio održavanje sastanka ... međupovezivanja niti je držao da je tužitelj objavom ponude postupio protivno članku 58. stavak 2. Zakona ... regulatornih obveza koje određuje u skladu s odredbama zakona bilo u svrhu ostvarivanja regulatornih ... te predlaže da Sud temeljem članka 57. Zakona o upravnim sporovima odbije tužbu kao neosnovanu.Uvodno ... potrebno provesti postupak izmjene standardne ponude iz članka 58. stavak 3. Zakona o elektroničkim
796. 
NN 28/2023, (471), uredba, 10.3.2023.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 471 Na temelju članka 41. Zakona o obnovljivim izvorima energije ... i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, broj 138/21.) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi ... proizvodnih postrojenja visokoučinkovite kogeneracije izgrađenih prije stupanja na snagu zakona koji ... sa zakonom kojim je uređeno održivo gospodarenje otpadom, normalizacijsko pravilo za obračunavanje ... zakonu koji uređuje zaštitu okoliša i pripadajućim propisima u djelokrugu ministarstva nadležnog
797. 
NN 110/2017, (2597), ostalo, 15.11.2017.
Hrvatska energetska regulatorna agencija 2597 Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona ... . Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13, 14/14 i 16/17) Hrvatska energetska regulatorna ... . (1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje ... na temelju tih zakona. (2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju ... sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (EUR), IPT+i-1–planirana vrijednost novih investicija
798. 
NN 39/2017, (848), pravilnik, 21.4.2017.
Ministarstvo poljoprivrede 848 Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... « preusmjeravanje prema uzgoju novih akvatičnih organizama s dobrim tržišnim izgledima; e) »Fizički ... plovila« – plovila koja su neophodna za rad i održavanje uzgajališta; aa) »Specijalizirana vozila ... « – vozila koja su neophodna za rad i održavanje mrjestilišta i/ili predrasta i/ili uzgajališta ... postojećih poduzeća u akvakulturi ili izgradnju novih. (3) Potpora iz stavka 1. ovoga članka može
799. 
NN 63/2023, (1037), odluka, 12.6.2023.
K810016REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA736.612736.612 11Opći prihodi ... , ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA42.212.611-2.879.32039.333.291 K544052PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH ... -138.550481.281 32Materijalni rashodi619.831-138.550481.281 A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE ... A532009PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA61.68461.684 11Opći prihodi ... I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI2.853.5402.853.540 11Opći prihodi i primici2.853.5402.853.540 3Rashodi
800. 
NN 36/2024, (580), ostalo, 25.3.2024.
omogućiti prilagođavanje stalnim promjenama i novim okolnostima na radnome mjestu. Usto, izmjenama Zakona ... HRVATSKI SABOR 580 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja ... za poboljšanje zakona, izradu i provođenje akcijskih planova i programa u drugim povezanim sektorima. Zbog ... od najranije dobi. Suvremeno roditeljstvo suočava se s brojnim društvenim promjenama i novim izazovima ... za ostvarenje prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora u Republici Hrvatskoj čine Zakon o radu
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 78 79 80 81 82 ... 88 89 > >|