Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 859 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
801. 
NN 91/1992, (2371), odluka, 31.12.1992.
investicijsko održavanje poslovnih zgrada kapetanija 22,000.000 79. nabava novih ... . sredstva za održavanje zgrade Sabora u Otočcu : 6,000.000 7. sredstva ... za investictjsho održavanje osnovnih sredstava, inventara i zgrada Sabora ... Hrvatske i članka 33. stavaka 2. i 4. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", br. 58/90 ... AKADEMIJE 53. 418 sredstva za osnovnu djelatnost f investicijsko održavanje
802. 
NN 116/2005, (2120), odluka, 3.10.2005.
stavka 3. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« br. 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05) (dalje ... u tekstu: Zakon o telekomunikacijama), članka 50. stavka 3. Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama ... je da Standardna ponuda ispunjava uvjete određene čl. 54. st. 4. i 5. Zakona o telekomunikacijama, čl ... i međusobnom povezivanju, te ju je Vijeće Agencije temeljem članka 54. st. 4. i 56. st. 4. Zakona ... prijedlog Dodatka 1. Temeljem članka 56. st. 4. Zakona o telekomunikacijama, članka 6. st. 8. i članka
803. 
NN 154/2014, (2920), odluka, 24.12.2014.
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA2920Na temelju članka 50. Zakona o azilu (»Narodne ... jezika, jezično znanje služi ponajprije za ovladavanje novim znanjem potrebnim za snalaženje u novoj ... upute o uporabi i održavanju predmeta.– Mogu prepoznati vrste trgovina (male trgovine, trgovački ... u gradu i selu.Naučiti nazive za različite prostorije i dijelove zgrade i okućnice.Upotrijebiti izraze
804. 
NN 47/2011, (1076), pravilnik, 26.4.2011.
22. stavka 5. i članka 32. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06 ... osoba – osoba odgovorna u skladu s člankom 32. stavkom 3. Zakona o zaštiti životinja;23. osoba odgovorna ... zgrada treba također zaštititi odgovarajućim građevinskim mjerama i rješenjima kojima se ograničava ... broj ulaza i sprječava neovlašteno kretanje.7. U objektima moraju postojati programi održavanja kako bi ... generator za podršku sustavu održavanja životnih funkcija životinja i osvjetljenje u slučaju kvara ili
805. 
NN 74/2005, (1464), odluka, 17.6.2005.
stavka 3. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« 122/03, 158/03 i 60/04), te članka 41. st. 1 ... «. Obrazloženje Sukladno članku 54. st. 4. Zakona o telekomunikacijama i članku 41. st. 1. Pravilnika ... i usklađivanje sa Zakonom o telekomunikacijama i Pravilnikom o telekomunikacijskim uslugama. HT d.d. je 9 ... . Na temelju članka 56. st. 4. Zakona o telekomunikacijama i članka 3. st. 11. Pravilnika o pristupu mreži ... odredbama Zakona o telekomunikacijama, Pravilnika o pristupu mreži i međusobnom povezivanju
806. 
NN 5/2018, (152), uredba, 12.1.2018.
stavka 4. i članka 111. stavaka 4. i 10. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 ... Priloga I. ove Uredbe, a na koje se ne može primijeniti definicija postrojenja iz Zakona (npr. mobilni ... je postrojenje prema odredbama Zakona, a u kojem se obavlja barem jedna od djelatnosti iz Priloga I. ove ... su nadležna te, povezano s time, iznimno zahtjeva strožeg postupanja u skladu sa Zakonom, a koji su ... na okoliš druge države, zahtjev i sve podatke propisane Zakonom, Ministarstvo dostavlja nadležnom
807. 
NN 89/2015, (1753), odluka, 14.8.2015.
nasilja, nove odredbe u novim člancima 332. i 333. Kaznenog zakona samo su potvrdile tu sudsku praksu ... počinjeno i njegovih kasnijih izmjena odnosno kasnijeg novog zakona ili kasnijih novih zakona postoji ... u konkretnom slučaju ili ne, osobito u situaciji kad je novim zakonom za isto djelo propisan još ... d.d., s Konačnim prijedlogom zakona. Njime se predlagala dopuna Zakona novim člankom 10.a koji bi ... . U provedenom je kaznenom postupku primijenjeno više materijalnih zakona, i to:– Kazneni zakon (»Narodne novine
808. 
NN 42/2011, (998), rješenje, 13.4.2011.
13. stavka 1. i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05), u postupku ... ., 2.714.801,00 kuna 2013. i 2.526.344,00 kuna za 2014., jer je sukladna Zakonu o državnim potporama.II ... je podnesen sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 ... , naknade i nadzora u cilju izbjegavanja prekomjerne naknade,2.3. Zakon o zračnim lukama (»Narodne ... novine« 19/98),2.4. Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine« 69/09).3. Utvrđivanje činjenicaNa temelju
809. 
NN 97/2020, (1817), uredba, 31.8.2020.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1817 Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave ... (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 37. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne ... zakona i prijedloge drugih propisa i akata; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i drugih akata ... učinaka propisa sukladno posebnom zakonu; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina, povjerenstava ... u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata; zaprima upite, predstavke i pritužbe građana
810. 
NN 85/2018, (1683), odluka, 24.9.2018.
stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15 ... /2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75 ... završetka izvještajnog tromjesečja 6) nekonsolidirana revidirana izvješća u roku iz članka 163. Zakona ... izvještajnog datuma i 8) konsolidirana revidirana izvješća najkasnije u roku iz članka 163. Zakona ... Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju. Obilježje 7. »P matični broj
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 79 80 81 82 83 ... 85 86 > >|