Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno su pronađena 843 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
801. 
NN 49/2017, (1131), pravilnik, 24.5.2017.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje 1131 Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o sustavu ... i pravnih osoba u sustavu civilne zaštite) te građana koji su se temeljem odredbi Zakona o sustavu ... terorizmom i kriminalnim aktivnostima) – područje primjene mjera – pravni temelj (nacionalni zakoni ... za pružanje logističke potpore za nabavu roba i usluga koji su izuezetak ili se ne primjenjuje Zakon ... u izvanrednom događaju – ovlasti i odgovornosti (mehanizmi za razvoj i održavanje ovog dijela Plana
802. 
NN 9/2023, (200), rješenje, 25.1.2023.
je učinkovitost gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina. U aspektu održavanja Zakon dodatno određuje ... , rješavajući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ... suglasnosti s Ustavom članka 7. stavka 2., članka 88. stavaka 2. i 6., članka 89. i članka 100. Zakona ... za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 88. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« broj 66 ... SUDOM 1. Zakon o vodnim uslugama donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava deveti
803. 
NN 142/2012, (3012), pravilnik, 19.12.2012.
39. stavka 4., članka 41. stavka 3., članka 43. stavka 2. i članka 67. Zakona o sredstvima ... »površinske vode« i »podzemne vode« imaju ista značenja kao u Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br ... bilja na tržište;(b) biocidni pripravak, kako je definirano u Zakonu o biocidnim pripravcima ... , vrijeme i mjesto održavanja ispita, imena i prezimena kandidata koji su pristupili i koji nisu ... . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Zakon).(5) Pravne i fizičke osobe koje
804. 
NN 129/2014, (2450), pravilnik, 3.11.2014.
smatraju se:– troškovi redovitog održavanja opreme, zgrada i postrojenja,– PDV (kod Podnositelja ... MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2450Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 7. stavka 7. Zakona ... . Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjeliniB) Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne ... , trajanje punog jamstva i mogućnost servisiranja (broj godina za jamstvo i za tehničko održavanje) te da će ... ulazi redovito održavanje 1.4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini – izgradnja popratnih
805. 
NN 134/2014, (2541), uredba, 17.11.2014.
i protupožarnom zaštitom, stručne tehničke poslove, telefonske službe, poslove održavanja zgrada u kojima rade ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2541Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ... (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 18. stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne ... propisa o informacijskoj sigurnosti, obavlja i druge poslove u svezi s provedbom zakona ... djelatnici Ministarstva, poslove održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza
806. 
NN 108/2008, (3198), ostalo, 22.9.2008.
Usluge upravljanja i održavanja zgrada te usluge uređenja i održavanja krajolika 81.1 ... DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 3198 Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne ... novim verzijama. 1. Revizija središnjih klasifikacija proizvoda Statističke klasifikacije, koje ... revizijama međunarodnih statističkih klasifikacija i razvijanjem nekih novih klasifikacijskih sustava ... kontekstu usklađivanje ne znači samo agregiranje ili dezagregiranje, nego održavanje konzistentnih
807. 
NN 19/2018, (394), uredba, 28.2.2018.
Vlada Republike Hrvatske 394 Na temelju članka 45. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj ... 120/16) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119 ... članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016). (2) Nabava iz ... rezultiralo neusklađenošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, s time da trajanje ... za izvorni ugovor uračunata je ukupna procijenjena vrijednost novih usluga koje će se ponavljati, te f) ovaj
808. 
NN 10/2023, (227), odluka, 27.1.2023.
Hrvatska narodna banka 227 Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavka 3. Zakona ... ., 53. i 54. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150 ... /2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010., 76/2013., 52/2021. i 141 ... poduzeća u koja se investira, tablicu treba proširiti koristeći se novim šiframa (B003, B004 ... podružniceNeto imovina na kraju prethodnog tromjesečjaPromjena vrijednosti neto imovine zbog novih poslovnih
809. 
NN 87/1993, (1696), pravilnik, 28.9.1993.
objekata MINISTARSTVO TURIZMA Na temelju članka 21. stavka l. Zakona o ugostiteljskoj i 1.urističkoj ... se izdaju sobe i apartmani. Hotel mora biti smješten u zasebnoj zgradi ili u potpu no odvojenom ... dijelu zgrade koji čini homogenu cjelinu. Hotel može imati depandansu Depandansa je objekt ... ; građevinski objekt, jedan i više apartmana u jednoj zgradi (u daljnjem tekstu: blokovi) i više apartmana ... za iznajmljivanje Članak 15. Soba za iznajmljivanje je objekt u okviru stambene zgrade odnosno
810. 
NN 151/2022, (2366), statut, 22.12.2022.
Hrvatska odvjetnička komora 2366 Na temelju odredbe članka 41. stavka 1. Zakona o odvjetništvu ... je samostalna, neovisna i obvezatna, zakonom utemeljena organizacija odvjetnika. (2) Komora predstavlja ... nalazi znak Komore. Članak 4. (1) Komora unapređuje, u skladu s Ustavom, Zakonom o odvjetništvu ... ) Mandat izbornih tijela Komore traje tri godine, odnosno do izbora novih tijela. (3) U tijela Komore ... njezina održavanja. Poziv se objavljuje na internetskim stranicama Komore, a može se objaviti
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 79 80 81 82 83 84 85 > >|