Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 888 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
811. 
NN 63/2017, (1454), ostalo, 4.7.2017.
i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (N 81), Uredske administrativne ... Hrvatski sabor 1454 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine ... je GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2017. GODINE UVOD Na temelju Zakona ... istraživanja Državnog zavoda za statistiku provode se na temelju Zakona o službenoj statistici. U skladu ... s odredbama navedenog Zakona, Godišnjim provedbenim planom propisuje se provođenje triju vrsta
812. 
NN 33/2012, (801), pravilnik, 16.3.2012.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE801Na temelju članka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade ... rekonstrukcija« podrazumijeva građenje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne ... zgrada, bez obzira na to da li najam rezultira vlasništvom prenesenim u korist najmoprimca;4. novčane ... u naturi;10. svi troškovi održavanja, amortizacije i najma;11. troškovi vezani uz ugovore o zakupu ... Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), osigurati
813. 
NN 74/2017, (1816), pravilnik, 28.7.2017.
Ministarstvo poljoprivrede 1816 Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne ... , osim održavanja građevine 11) rekonstrukcija kako je definirano u propisima kojima se uređuje ... gradnja 12) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada obuhvaća agrotehničke ... , poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće ... u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi b) mora imati podmirene, odnosno uređene
814. 
NN 124/2023, (1717), pravilnik, 25.10.2023.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 1717 Na temelju članka 88. stavka 3. Zakona ... o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave ... Članak 13. (1) Pojmovi navedeni u ovom Pravilniku dopunjuju pojmove iz Zakona o gospodarenju otpadom ... (u daljnjem tekstu: Zakon) i imaju sljedeće značenje 1. Aktivni medicinski proizvod za ugradnju ... je aktivni medicinski proizvod kako je definiran zakonom kojim se uređuju medicinski proizvodi, a koji
815. 
NN 75/2018, (1548), pravilnik, 22.8.2018.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine ... ) Profesionalna rehabilitacija obuhvaća mjere i aktivnosti propisane u članku 4. stavku 4. Zakona ... /14 i 39/18 – u daljnjem tekstu: Zakon). (2) Mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije su ... 6. stavak 2. Zakona, te ima isključivo pravo odlučivanja o provedbi daljnjih mjera i aktivnosti ... i zakonske pretpostavke Poštuje prava koja osiguravaju Ustav i zakoni Republike Hrvatske te međunarodni
816. 
NN 97/2015, (1883), pravilnik, 11.9.2015.
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 1883Na temelju članka 67. stavka 7. Zakona ... .– mogućnost održavanja: vjerojatnost da djelovanja na tehničkom održavanju uređaja mogu biti obavljena ... prijenos informacija i podataka za potrebe upravljanja prometom i održavanje infrastrukture, prijenos ... podataka do radnika i operativnih službi koje su uključene u upravljanje prometom i održavanje ... , Availability, Maintainability, Safety: pouzdanost, dostupnost, sposobnost održavanja, sigurnostRBC – Radio
817. 
NN 45/2013, (873), pravilnik, 16.4.2013.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 873Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne ... odstranjivanja ili raznošenja korištene stelje ili gnojiva peradi bez odobrenja;(h) zabranu održavanja ... gnojiva peradi izvan ugroženog područja;(f) zabranu održavanja sajmova, tržnica, izložbi ili drugih ... mijenjati i nadopunjavati sukladno novim iskustvima i razvoju situacije u odnosu na newcastlesku bolest ... zgrada, dvorišta i gospodarstva, koji su kontaminirani za vrijeme klanja ili post-mortalnog pregleda
818. 
NN 79/2020, (1496), ostalo, 10.7.2020.
Hrvatska energetska regulatorna agencija 1496 Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona ... . podstavka 1. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna ... značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti ... i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona. (2) U ovoj Metodologiji koriste ... poslovnih rashoda. (3) OPEX uključuje i troškove nabave plina potrebnog za održavanje operativne
819. 
NN 36/2014, (640), pravilnik, 21.3.2014.
podrazumijeva građenje sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine« broj 153/2013) isključujući održavanje koje ... građevinama i radovima i dovršetak građenja nezavršene zgrade sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito ... MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE640Na temelju članaka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između ... VI – »Popis gradova i općina obuhvaćenih Zakonom o brdskoplaninskim područjima«Prilog VII ... izgrađenim zgradama (»Narodne novine« br. 82/2012 i 143/2013).– »Restrukturiranje trajnih nasada
820. 
NN 45/2023, (786), odluka, 26.4.2023.
i 5/14.) i zakonom, na sjednici održanoj 18. travnja 2023. donio je ODLUKU I. Utvrđuje se da je Odluka ... se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida točka III. Odluke o redoslijedu ... za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točke I. i II. Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja ... za ocjenu suglasnosti Odluke s Ustavom i zakonom podnijeli su: – 21. veljače 2019. trgovačko društvo ... . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 80 81 82 83 84 ... 88 89 > >|