Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno su pronađena 843 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
811. 
NN 84/1994, (1459), pravilnik, 24.11.1994.
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o sigurnosti ... održavanja i građenja, privremeni predmeti (podgrade, skele i sl.) mogu uz primjenu posebnih mjera ... željezničkog prometa, te privremeni predmeti pri održavanju i građenju, pod uvjetima navedenim ... (zgrade, cestovni nadvožnjaci i sl.), mogu se zadržati. Razmak kolosijeka Članak 15. Razmak ... , proučavanja svojstava novih elemenata i konstrukcije gornjeg ustroja pruge i znanstvenih ispitivanja
812. 
NN 64/2011, (1416), odluka, 10.6.2011.
i održavanjem konzultacija sa svim zainteresiranim stranama na koje utječe planirana mjera države članice ... kopanje, polaganje kabela, kabliranje u zgradama, itd.), države članice mogu u skladu s regulatornim ... (uključujući nove mreže vodovoda, energije, prometa ili kanalizacije) i/ili zgrade mora postojati ... uvjete, te da li postoji, ili će se vjerojatno pojaviti, potražnja za novim uslugama koju postojeća ... za brzi razvoj širokopojasnih mreža ocjenjuje se sukladno člancima 3. i 4. Zakona o državnim potporama
813. 
NN 47/2022, (591), pravilnik, 20.4.2022.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 591 Na temelju članka 142. točka 8. Zakona o zračnom ... : a) tijekom projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i označavanja aerodroma, gradnje ... ovlaštene izmjene, 25. izvanredno održavanje: radovi kojima se operativna površina, objekti ... ili nepropisnog održavanja, 26. izvješće o stanju USS (Runway condition report (RCR)): sveobuhvatno ... u zrakoplovnom dizajnu, certificiranju, obuci, operacijama i održavanju u cilju postizanja sigurnog
814. 
NN 107/2016, (2273), pravilnik, 21.11.2016.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2273 Na temelju članka 76. stavka 7. Zakona ... primjenjuju se na funkcionalni podsustav »odvijanje i upravljanje prometom« kako je određeno zakonom kojim ... Pravilniku imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog ... sustava, zakonom kojim se uređuje željeznica ili se objašnjavaju kod njihovog prvog spominjanja u ovom ... smislu cjelina koju čine kolodvori, kolodvorske zgrade i otvorena pruga s drugim službenim mjestima
815. 
NN 200/2003, (3194), odluka, 23.12.2003.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3194 Na temelju članka 46. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna ... Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/2002 i 147/2003) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi ... ZAKONA I DRUGIH14 279 142-302 54813 976 594 PROPISA S USTAVOM 3111Plaće za redovan rad11 390 438 ... K100534MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE2 031 0002 031 000 - UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA 4123Licence481 000 ... u novcu16 039 220295 90116 335 121 A676006RAZVOJ NOVIH PROIZVODA I TEHNOLOGIJE15 526 829-10 52415 516 305
816. 
NN 71/2020, (1404), odluka, 23.6.2020.
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 1404 Na temelju članka 8. stavka 11. Zakona o strukovnom ... održavanja čistoće dijelova postrojenja za proizvodnju stakla. Opisati tehnološki postupak proizvodnje ... važnost održavanja čistoće dijelova postrojenja za proizvodnju stakla.Objasnitii tehnološki postupak ... utjecaj sirovine, načina održavanja i upravljanja strojevima i uređajima za proizvodnju stakla.Prepoznati ... tehnološki postupak strojnog oblikovanja stakla. Objasniti važnost održavanja čistoće dijelova stroja
817. 
NN 111/2013, (2441), rješenje, 4.9.2013.
7. i članka 14. stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11 ... ) i članka 79. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), u upravnom ... se nezakonitim i Agencija je ovlaštena naložiti njihov povrat temeljem članka 14. Zakona o državnim potporama ... ., također pokrenutom u Agenciji po službenoj dužnosti sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o državnim ... .).Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj: 145/10) od 1
818. 
NN 123/2003, (1745), ostalo, 31.7.2003.
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 1745 Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne ... je sukladna na razini razreda i svim agregatnim višim razinama. Stupila je na snagu Zakonom o NKD ... Zakona o NKD-u treba obvezatno koristiti za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavu i diseminaciju ... sa statistikom EU-a postaje obveza DZS-a. Iako se NKD na temelju Zakona o NKD-u donosi Odlukom Vlade ... se na temelju spomenutog Zakona može koristiti isključivo u statističke svrhe. Prijedlog nove
819. 
NN 48/2009, (1112), pravilnik, 17.4.2009.
članka 184. stavka 4., članka 185. stavka 4. i članka 191. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine ... . Zakona o tržištu kapitala (dalje: Zakon).Članak 3.(1) Investicijsko društvo dužno je održavati kapital ... i nelikvidnih sredstava, ako se odbijaju u skladu s člankom 161. stavkom 4. Zakona, u iznosu od 8% iznosa ... , uključujući minimalno izvedene financijske instrumente iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. Zakona ... , a mogu uključivati i tijela samouprave u skladu s određenim zakonom, a koja podliježu nadzoru
820. 
NN 103/1998, (1432), odluka, 30.7.1998.
limitiran odredbama Zakona o bankama i štedionicama. Ulaganja banke u zemljišta, zgrade, opremu ... Nadzornog izvješća HRVATSKA NARODNA BANKA Na temelju članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ... ("Narodne novine" br. 46/97 - pročišćeni tekst) i članka 75. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ... . Naputak o primjeni odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ... (obrazac R-4.3.2), Krediti dani osobama iz članka 22. i 23. Zakona o bankama (obrazac R-4.3.2), Krediti
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 80 81 82 83 84 85 > >|