Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 888 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
821. 
NN 13/2017, (318), odluka, 10.2.2017.
Hrvatska narodna banka 318 Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 86. stavka 3. Zakona ... . Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92 ... /2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010. i 76/2013.) guverner Hrvatske narodne ... »člankom 9. Zakona o kreditnim institucijama« zamjenjuju se riječima »člankom 3. točkom 9. Zakona ... , tablicu treba proširiti koristeći se novim šiframa (B003, B004...). Za specifičan oblik izravnog
822. 
NN 141/2008, (3930), odluka, 5.12.2008.
za ukidanje ili održavanje obveza pružanja javne usluge; budući da su, ipak, te obveze takve naravi da imaju ... koji bolje odgovara dotičnom prometu;budući da pri odlučivanju o održavanju obveza pružanja javnih ... prijevozu, svaka odluka nadležnih vlasti o održavanju obveze pružanja javne usluge koja je utvrđena ... na naknadu nastati u trenutku odluke države članice o održavanju dotične obveze pružanja javne usluge ... se naknada za financijske obveze koje padaju na teret poduzetnika prijevoznika zbog održavanja obveza
823. 
NN 48/2018, (922), ostalo, 25.5.2018.
Hrvatska energetska regulatorna agencija 922 Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona ... . Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija ... ) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje ... na temelju tih zakona. (2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju ... i ostalih poslovnih rashoda. (3) OPEX uključuje i troškove nabave plina potrebnog za održavanje
824. 
NN 154/2008, (4171), odluka, 29.12.2008.
pružiti prilike za inovaciju, stvaranje novih tržišta i povećanje konkurentnosti kroz učinkovitost ... i za potpore dodijeljene novim postrojenjima za proizvodnju obnovljive energije gdje je iznos potpore ... za nabavu novih transportnih vozila povrh standarda Zajednice ili potpore koje povećavaju razinu zaštite ... otpada od ekonomske aktivnosti, tako da rast EU-a neće dovesti do stvaranja novih količina otpada ... ) trgovanje novim ili značajno poboljšanim proizvodima;5) obnovljivi izvori energije označava sljedeće
825. 
NN 22/2016, (609), pravilnik, 11.3.2016.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE609Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... ) »Diversifikacija« – preusmjeravanje prema uzgoju novih akvatičnih organizama s dobrim tržišnim izgledima;e ... i održavanje uzgajališta;z) »Specijalizirana vozila« – vozila koja su neophodna za rad i održavanje ... izgradnju novih.(3) Potpora iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti pod uvjetom da je neovisnim ... amortizacije i najma;n) troškovi održavanja osim troškova uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja
826. 
NN 86/2015, (1709), odluka, 4.8.2015.
ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA1709Na temelju članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona ... financijskog izvještavanja nastali su sukladno Zakonu o računovodstvu, a donosi ih Odbor za standarde ... Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Posebno su ... , ako odredbe Zakona o računovodstvu i HSFI ne propisuju drugačije.2.15. Metoda troška ulaganja ... poduzetnike od javnog interesa ili ako Hrvatski standardi financijskog izvještavanja ili Zakon
827. 
NN 74/2009, (1778), statut, 29.6.2009.
održanoj dana 9. svibnja 2009. godine na temelju odredbe čl. 41. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine ... « broj 9/94) i čl. 31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« br. 117/08 ... ) Komora je samostalna, neovisna i obvezatna, zakonom utemeljena, organizacija odvjetnika.(2) Komora ... , pečate i žigove.Članak 3.(1) Komora unapređuje, u skladu s Ustavom, Zakonom o odvjetništvu i drugim ... zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drukčije određeno, ovlaštena tijela Komore
828. 
NN 111/2007, (3258), pravilnik, 29.10.2007.
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 3258 Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o zaštiti ... za održavanje elemenata sustava za uzbunjivanje, 6./ tim civilne zaštite za opsluživanje sirena. Članak ... od kakvog su uobičajeno napravljene stambene zgrade (ali ne i za rezanje, bušenje i razbijanje ... od zapovjednika skupine i četiri ekipe po dva sanitarca). 5./ Tim za održavanje elemenata sustava ... zaštite može se mijenjati sukladno promjenama u procjenama ugroženosti, zbog utvrđivanja novih zahtjeva
829. 
NN 30/2002, (648), ostalo, 26.3.2002.
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 648 Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj ... i zdravstvenom stanju.O cjelokupnom radu teza potrebe registara prema Zakonu o statističkim ... zdravstvenih problema. 3. Održavanje tečaja "Zdravo dojenče i dijete"; na području gdje se ne ... i unapređenja zdravlja djece. Osiguranje i kontrola održavanja higijenskih uvjeta prostora u kojem borave ... prema planu terapije. Individualno upućivanje u upotrebu i održavanje higijene protetskog rada
830. 
NN 12/2007, (541), pravilnik, 1.2.2007.
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO 541 Temeljem članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa ... , mostovi ili zgrade. Površina sloja ispitne staze mora zadovoljavati zahtjeve iz Priloga IV ... je u skladu s jasno određenim zahtjevima za održavanje i ugradbu. 3.5.2 Zahtjevi za razinu buke 3.5.2.1 ... usporediv s izvorno ugrađenim prigušnikom zvuka, također novim, pošto se oba redom ugrade na moped ... ili zgrade. Površina ispitne staze mora zadovoljavati zahtjeve iz Priloga VII. U blizini mikrofona
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 81 82 83 84 85 ... 88 89 > >|