Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 859 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
821. 
NN 19/2018, (394), uredba, 28.2.2018.
Vlada Republike Hrvatske 394 Na temelju članka 45. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj ... 120/16) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119 ... članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016). (2) Nabava iz ... rezultiralo neusklađenošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, s time da trajanje ... za izvorni ugovor uračunata je ukupna procijenjena vrijednost novih usluga koje će se ponavljati, te f) ovaj
822. 
NN 10/2023, (227), odluka, 27.1.2023.
Hrvatska narodna banka 227 Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavka 3. Zakona ... ., 53. i 54. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150 ... /2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010., 76/2013., 52/2021. i 141 ... poduzeća u koja se investira, tablicu treba proširiti koristeći se novim šiframa (B003, B004 ... podružniceNeto imovina na kraju prethodnog tromjesečjaPromjena vrijednosti neto imovine zbog novih poslovnih
823. 
NN 77/2023, (1239), naredba, 12.7.2023.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1239 Na temelju članka 7. stavka 6. i članka 36. stavka 6. Zakona ... svinje – održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te svih drugih okupljanja životinja ... . – zaštitne ograde za životinje barem oko prostora u kojima se drže svinje te oko zgrada u kojima ... za prehranu osoblja itd. ii. određivanje i, prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za ulazak novih ... dvostrukom ili čvrstom zidanom ogradom koji je kao takav registriran sukladno članku 51. Zakona o zdravlju
824. 
NN 87/1993, (1696), pravilnik, 28.9.1993.
objekata MINISTARSTVO TURIZMA Na temelju članka 21. stavka l. Zakona o ugostiteljskoj i 1.urističkoj ... se izdaju sobe i apartmani. Hotel mora biti smješten u zasebnoj zgradi ili u potpu no odvojenom ... dijelu zgrade koji čini homogenu cjelinu. Hotel može imati depandansu Depandansa je objekt ... ; građevinski objekt, jedan i više apartmana u jednoj zgradi (u daljnjem tekstu: blokovi) i više apartmana ... za iznajmljivanje Članak 15. Soba za iznajmljivanje je objekt u okviru stambene zgrade odnosno
825. 
NN 151/2022, (2366), statut, 22.12.2022.
Hrvatska odvjetnička komora 2366 Na temelju odredbe članka 41. stavka 1. Zakona o odvjetništvu ... je samostalna, neovisna i obvezatna, zakonom utemeljena organizacija odvjetnika. (2) Komora predstavlja ... nalazi znak Komore. Članak 4. (1) Komora unapređuje, u skladu s Ustavom, Zakonom o odvjetništvu ... ) Mandat izbornih tijela Komore traje tri godine, odnosno do izbora novih tijela. (3) U tijela Komore ... njezina održavanja. Poziv se objavljuje na internetskim stranicama Komore, a može se objaviti
826. 
NN 64/2011, (1416), odluka, 10.6.2011.
i održavanjem konzultacija sa svim zainteresiranim stranama na koje utječe planirana mjera države članice ... kopanje, polaganje kabela, kabliranje u zgradama, itd.), države članice mogu u skladu s regulatornim ... (uključujući nove mreže vodovoda, energije, prometa ili kanalizacije) i/ili zgrade mora postojati ... uvjete, te da li postoji, ili će se vjerojatno pojaviti, potražnja za novim uslugama koju postojeća ... za brzi razvoj širokopojasnih mreža ocjenjuje se sukladno člancima 3. i 4. Zakona o državnim potporama
827. 
NN 84/1994, (1459), pravilnik, 24.11.1994.
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o sigurnosti ... održavanja i građenja, privremeni predmeti (podgrade, skele i sl.) mogu uz primjenu posebnih mjera ... željezničkog prometa, te privremeni predmeti pri održavanju i građenju, pod uvjetima navedenim ... (zgrade, cestovni nadvožnjaci i sl.), mogu se zadržati. Razmak kolosijeka Članak 15. Razmak ... , proučavanja svojstava novih elemenata i konstrukcije gornjeg ustroja pruge i znanstvenih ispitivanja
828. 
NN 47/2022, (591), pravilnik, 20.4.2022.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 591 Na temelju članka 142. točka 8. Zakona o zračnom ... : a) tijekom projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i označavanja aerodroma, gradnje ... ovlaštene izmjene, 25. izvanredno održavanje: radovi kojima se operativna površina, objekti ... ili nepropisnog održavanja, 26. izvješće o stanju USS (Runway condition report (RCR)): sveobuhvatno ... u zrakoplovnom dizajnu, certificiranju, obuci, operacijama i održavanju u cilju postizanja sigurnog
829. 
NN 107/2016, (2273), pravilnik, 21.11.2016.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2273 Na temelju članka 76. stavka 7. Zakona ... primjenjuju se na funkcionalni podsustav »odvijanje i upravljanje prometom« kako je određeno zakonom kojim ... Pravilniku imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog ... sustava, zakonom kojim se uređuje željeznica ili se objašnjavaju kod njihovog prvog spominjanja u ovom ... smislu cjelina koju čine kolodvori, kolodvorske zgrade i otvorena pruga s drugim službenim mjestima
830. 
NN 200/2003, (3194), odluka, 23.12.2003.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3194 Na temelju članka 46. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna ... Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/2002 i 147/2003) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi ... ZAKONA I DRUGIH14 279 142-302 54813 976 594 PROPISA S USTAVOM 3111Plaće za redovan rad11 390 438 ... K100534MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE2 031 0002 031 000 - UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA 4123Licence481 000 ... u novcu16 039 220295 90116 335 121 A676006RAZVOJ NOVIH PROIZVODA I TEHNOLOGIJE15 526 829-10 52415 516 305
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 81 82 83 84 85 86 > >|