Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 876 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
831. 
NN 71/2013, (1432), odluka, 14.6.2013.
i 76/10.) i Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12.; u daljnjem tekstu: ZoLI ... : 2185/02-1-13-26Belišće, 3. lipnja 2013. godineNa temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona ... o lokalnim izborima ('Narodne novine', broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga ... članka 97. st. 1. Zakona, za gradonačelnika Grada Belišća izabran jeDINKO HUIS, dipl. iur ... na redni broj ispred imena kandidata stavili križić. Člankom 72. Zakona o lokalnim izborima
832. 
NN 104/2014, (2019), odluka, 28.8.2014.
provoditi i predlagati donošenje novih zakona (Vlada RH, predsjednik RH)o Sudbeni dio vlasti – ima ... i predlagati donošenje novih zakona (Vlada Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske ... i predlagati donošenje novih zakona (Vlada RH, predsjednik RH)o Sudbeni dio vlasti – ima ovlast rješavati ... )o Izvršni dio vlasti – ima ovlast provoditi i predlagati donošenje novih zakona (Vlada RH, predsjednik RH ... MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA2019Na temelju članka 27. stavka 12. Zakona o odgoju
833. 
NN 92/2019, (1825), pravilnik, 30.9.2019.
Ministarstvo zdravstva 1825 Na temelju članka 14. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (»Narodne ... zakonom i statutom bolničke zdravstvene ustanove. 3. U dokumentu iz zahtjeva 2. mora biti određeno ... zemljišta, ii. poboljšanje zgrada i opreme, iii. zamjena, modernizacija i proširenje prostora ... zdravstvena ustanova mora uspostaviti postupak za uvođenje novih radnika u posao. 3. Novog ... sustava upravljanja kvalitetom, e) uporabu novih tehnologija/opreme/postupaka, f) povratne
834. 
NN 78/2020, (1484), odluka, 8.7.2020.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1484 Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju ... te vještine slušanja, govorenja, čitanja, pisanja, obogaćivanja rječnika i prevođenja. Novim metodama ... samostalno produktivno upotrijebiti uvježbana preporučana jezična sredstava za produkciju novih ... ; Opis sela, grada; Opis zgrade; Monolog; Dijalog. Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ... nacionalne manjine u Hrvatskoj i drugim kulturama u novim kontekstima. – obilježava posebne datume
835. 
NN 57/2013, (1191), odluka, 15.5.2013.
povrijeđeni ustavno jamstvo jednakosti svih pred zakonom određeno u članku 14. stavku 2. »povezano ... . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02 ... . – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) podnositelj je u ustavnoj tužbi zatražio ... o kaznenoj odgovornosti podnositelja za djelo iz članka 337. stavka 4. Kaznenog zakona (»Narodne ... nekretnina 'T.o.B.'-a. ... Činjenica je da u vrijeme održavanja skupštine 'T.o.B.'-a, dakle 7. 4
836. 
NN 128/2009, (3153), pravilnik, 26.10.2009.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 3153Na temelju anka 31. stavka 3. Zakona o sigurnosti ... reda uz prethodno pribavljanje suglasnosti:– mjerodavnog tijela za slučajeve predviđene zakonom ... ovlaštena za gospodarenje i upravljanje željezničkom infrastrukturom i njezino održavanje te ... planovi za održavanje infrastrukture.(3) Tijekom postupka izrade nacrta voznog reda vrši ... ) Primjedba 1 2 3 4 5 (31) Tablica 23 – sadržava pregled zatvora pruge za redovito održavanje
837. 
NN 65/1996, (1276), ostalo, 1.8.1996.
MEĐUNARODNE RAČUNOVODSTVENE STANDARDE Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o računovodstvu ("Narodne ... novih informacija, većeg iskustva ili naknadnog razvoja. Po svojoj prirodi promjena procjene ne ... vlasti. Međutim, nacionalni zakoni mogu zahtijevati izmjenu takvih financijskih izvještaja. 37 ... računovodstvene politike treba provesti samo ako to zahtijeva zakon, tijelo koje donosi ... , a bili su registrirani ili pohranjeni kod nadležnih državnih organa. Međutim, nacionalni zakoni mogu
838. 
NN 9/2007, (383), pravilnik, 24.1.2007.
Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03) ministar poljoprivrede ... korištene stelje ili gnojiva peradi bez odobrenja; h) zabranu održavanja sajmova, tržnica, izložbi ... područja; f) zabranu održavanja sajmova, tržnica, izložbi ili drugih okupljanja peradi ili drugih ... ) Krizni plan može se naknadno mijenjati i nadopunjavati sukladno novim iskustvima i razvoju ... smještena i bilo koji dijelovi drugih zgrada, dvorišta i gospodarstva, koji su kontaminirani
839. 
NN 116/2018, (2300), uredba, 21.12.2018.
stavka 1. i članka 46. stavka 9. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ... sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom kojim je uređeno održivo ... značenja utvrđena zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije ... , zakonom kojim se uređuje energetski sektor, zakonom kojim se uređuje tržište električne energije ... na površini zgrade (krovovima, pokrovima, sjenilima, balkonima, terasama, balustradama, fasadama
840. 
NN 14/2009, (314), rješenje, 2.2.2009.
13. stavka 1. i 2. i članka 14. stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140 ... o mogućim izmjenama i dopunama istog, odnosno, ukoliko Ministarstvo raspolaže s novim saznanjima ... Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), Agencija je u provedbi ... . Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/02 i 63/07), te članka 16 ... . Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 90/92), pripada kategoriji velikih poduzetnika.Prema
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 82 83 84 85 86 87 88 > >|