Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno su pronađena 882 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
841. 
NN 42/2024, (742), odluka, 9.4.2024.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 742 Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o odgoju ... stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj ... mogućnostima i potrebama.[1](Na temelju Zakona o hrvatskom jeziku (»Narodne novine« br. 14/2024) u ovom ... su objavljeni prije stupanja Zakona o hrvatskom jeziku na snagu, u istom se značenju zadržava pojam ... u dijalogu u skladu s komunikacijskom situacijom služeći se novim riječima – pripovijeda događaje
842. 
NN 128/2009, (3153), pravilnik, 26.10.2009.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 3153Na temelju anka 31. stavka 3. Zakona o sigurnosti ... reda uz prethodno pribavljanje suglasnosti:– mjerodavnog tijela za slučajeve predviđene zakonom ... ovlaštena za gospodarenje i upravljanje željezničkom infrastrukturom i njezino održavanje te ... planovi za održavanje infrastrukture.(3) Tijekom postupka izrade nacrta voznog reda vrši ... ) Primjedba 1 2 3 4 5 (31) Tablica 23 – sadržava pregled zatvora pruge za redovito održavanje
843. 
NN 65/1996, (1276), ostalo, 1.8.1996.
MEĐUNARODNE RAČUNOVODSTVENE STANDARDE Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o računovodstvu ("Narodne ... novih informacija, većeg iskustva ili naknadnog razvoja. Po svojoj prirodi promjena procjene ne ... vlasti. Međutim, nacionalni zakoni mogu zahtijevati izmjenu takvih financijskih izvještaja. 37 ... računovodstvene politike treba provesti samo ako to zahtijeva zakon, tijelo koje donosi ... , a bili su registrirani ili pohranjeni kod nadležnih državnih organa. Međutim, nacionalni zakoni mogu
844. 
NN 9/2007, (383), pravilnik, 24.1.2007.
Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03) ministar poljoprivrede ... korištene stelje ili gnojiva peradi bez odobrenja; h) zabranu održavanja sajmova, tržnica, izložbi ... područja; f) zabranu održavanja sajmova, tržnica, izložbi ili drugih okupljanja peradi ili drugih ... ) Krizni plan može se naknadno mijenjati i nadopunjavati sukladno novim iskustvima i razvoju ... smještena i bilo koji dijelovi drugih zgrada, dvorišta i gospodarstva, koji su kontaminirani
845. 
NN 116/2018, (2300), uredba, 21.12.2018.
stavka 1. i članka 46. stavka 9. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ... sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom kojim je uređeno održivo ... značenja utvrđena zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije ... , zakonom kojim se uređuje energetski sektor, zakonom kojim se uređuje tržište električne energije ... na površini zgrade (krovovima, pokrovima, sjenilima, balkonima, terasama, balustradama, fasadama
846. 
NN 36/1993, (672), ostalo, 27.4.1993.
su neizravni materijali i rad, amortizacija materijalne imovine i održavanje tvorničkih zgrada ... . Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br. 90/92) Ministarstvo financija objavljuje ... Profiti i gubici Metode priznavanja prihoda Održavanje, popravci i poboljšanja Dobici i gubici ... sredstvo te program popravaka i održavanja u poduzeću, treba uzeti u obzir i druge čimbenike ... s građevinama kao sa sredstvima koja se amortiziraju, jer ukupna vrijednost zgrade i zemljišta
847. 
NN 14/2009, (314), rješenje, 2.2.2009.
13. stavka 1. i 2. i članka 14. stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140 ... o mogućim izmjenama i dopunama istog, odnosno, ukoliko Ministarstvo raspolaže s novim saznanjima ... Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), Agencija je u provedbi ... . Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/02 i 63/07), te članka 16 ... . Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 90/92), pripada kategoriji velikih poduzetnika.Prema
848. 
NN 50/2005, (963), uredba sa zakonskom snagom, 18.4.2005.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 963 Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 103. podstavka 2. Zakona ... .); Q13Materijali, tvari i proizvodi čija je uporaba zakonom zabranjena; Q14Proizvodi koje posjednik ... svojstava, tada se oni u Katalogu otpada označavaju novim ključnim brojem. Članak 7. (1) Kada ... 020Otpadne gipsane ploče ili žbuka nastala prilikom rušenja zgrada GG 0302621Pepeo i troska s dna ... i održavanja cesta koji ne sadrže katran GH. OTPAD OD KRUTE PLASTIKE Uključujući, ali ne ograničeno
849. 
NN 84/2000, (1742), pravilnik, 30.8.2000.
Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine« br. 27/99.) ministar zdravstva donosi ... je udovoljeno uvjetima koji su propisani Zakonom o zaštiti od ionizirajućih zračenja (dalje u tekstu ... : Zakon), odredbama ovoga Pravilnika i odredbama drugih propisa donesenih temeljem Zakona. (2 ... monitore. Članak 4. Pored uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za obavljanje ... . stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba), 2. uporabna dozvola ministra
850. 
NN 52/2014, (994), rješenje, 28.4.2014.
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/09 i 80/13), u postupku ocjene ... Optima na veleprodajnoj razini ostalim operatorima na tržištu (postojećim i/ili novim), po troškovno ... članka 15. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/09 i 80 ... : održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, instalacija uređaja i opreme, mjerenje radi izdavanja ... , razvijanja, uvođenja, integriranja i održavanja cjelovitih informatičko – aplikativno – komunikacijskih
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 83 84 85 86 87 88 89 > >|