Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 888 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
851. 
NN 116/2018, (2300), uredba, 21.12.2018.
stavka 1. i članka 46. stavka 9. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ... sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom kojim je uređeno održivo ... značenja utvrđena zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije ... , zakonom kojim se uređuje energetski sektor, zakonom kojim se uređuje tržište električne energije ... na površini zgrade (krovovima, pokrovima, sjenilima, balkonima, terasama, balustradama, fasadama
852. 
NN 36/1993, (672), ostalo, 27.4.1993.
su neizravni materijali i rad, amortizacija materijalne imovine i održavanje tvorničkih zgrada ... . Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br. 90/92) Ministarstvo financija objavljuje ... Profiti i gubici Metode priznavanja prihoda Održavanje, popravci i poboljšanja Dobici i gubici ... sredstvo te program popravaka i održavanja u poduzeću, treba uzeti u obzir i druge čimbenike ... s građevinama kao sa sredstvima koja se amortiziraju, jer ukupna vrijednost zgrade i zemljišta
853. 
NN 14/2009, (314), rješenje, 2.2.2009.
13. stavka 1. i 2. i članka 14. stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140 ... o mogućim izmjenama i dopunama istog, odnosno, ukoliko Ministarstvo raspolaže s novim saznanjima ... Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05; dalje: ZDP), Agencija je u provedbi ... . Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/02 i 63/07), te članka 16 ... . Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 90/92), pripada kategoriji velikih poduzetnika.Prema
854. 
NN 50/2005, (963), uredba sa zakonskom snagom, 18.4.2005.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 963 Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 103. podstavka 2. Zakona ... .); Q13Materijali, tvari i proizvodi čija je uporaba zakonom zabranjena; Q14Proizvodi koje posjednik ... svojstava, tada se oni u Katalogu otpada označavaju novim ključnim brojem. Članak 7. (1) Kada ... 020Otpadne gipsane ploče ili žbuka nastala prilikom rušenja zgrada GG 0302621Pepeo i troska s dna ... i održavanja cesta koji ne sadrže katran GH. OTPAD OD KRUTE PLASTIKE Uključujući, ali ne ograničeno
855. 
NN 84/2000, (1742), pravilnik, 30.8.2000.
Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine« br. 27/99.) ministar zdravstva donosi ... je udovoljeno uvjetima koji su propisani Zakonom o zaštiti od ionizirajućih zračenja (dalje u tekstu ... : Zakon), odredbama ovoga Pravilnika i odredbama drugih propisa donesenih temeljem Zakona. (2 ... monitore. Članak 4. Pored uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za obavljanje ... . stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba), 2. uporabna dozvola ministra
856. 
NN 52/2014, (994), rješenje, 28.4.2014.
Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/09 i 80/13), u postupku ocjene ... Optima na veleprodajnoj razini ostalim operatorima na tržištu (postojećim i/ili novim), po troškovno ... članka 15. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/09 i 80 ... : održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, instalacija uređaja i opreme, mjerenje radi izdavanja ... , razvijanja, uvođenja, integriranja i održavanja cjelovitih informatičko – aplikativno – komunikacijskih
857. 
NN 17/2012, (493), rješenje, 10.2.2012.
članka 13. stavka 1., 2., i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11 ... . temelje se na Zakonu o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05) i Uredbi o državnim ... je primijenila Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11; dalje: ZDP), Uredbu o državnim ... Agencije, sukladno članku 7. ZDP-a, primijenjen je Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine ... «, broj 53/91 i 103/06; dalje; ZUP) budući da je odredbom članka 168. Zakona o općem upravom postupku
858. 
NN 85/2017, (2033), odluka, 26.8.2017.
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 2033 Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o strukovnom ... upućivanja u različitim vrstama tekstova Tehnička uputa Zakoni Napomene:Polaznici tijekom nastavne ... gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom. Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku ... osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima Čitanje 1 ... jezičnog sustava na novim sadržajima 2. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima
859. 
NN 117/2017, (2708), pravilnik, 29.11.2017.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 2708 Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom ... Hrvatskoj te potvrđuje primopredaju pošiljke otpada između određenih osoba sukladno zakonu kojim ... posjednika otpada; 12) Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom; 13) zeleni otok je prostor javne ... Pravilniku imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. (3 ... uvjeti za tehnološke procese propisani su Zakonom i ovim Pravilnikom. Tehnološki proces prikupljanja
860. 
NN 33/1994, (597), pravilnik, 25.4.1994.
analitičkom opremom, održavanje kvalitetne razine nalaza, unapređenje postojećih i razvoj novih ... ZDRAVSTVA Temeljem članka 115. stavka 3. i članka 1 16. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ... djelatnicima, hrvatskim državljanima prema 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti može ... u ovaj program specijalizacije. D) - za kritičko korištenje literature i primjenu novih spoznaja ... zdravstvenih osiguranja, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju 1.2
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 84 85 86 87 88 89 > >|