Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 888 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
861. 
NN 24/2013, (397), pravilnik, 27.2.2013.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE397Na temelju članaka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između ... «Prilog VI – »Popis gradova i općina obuhvaćenih Zakonom o brdskoplaninskim područjima«Prilog VII ... « podrazumijeva građenje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38 ... u skladu s člankom 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 149/09), upisana u Upisnik ... Direktive (2008/1/EZ) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj110/07
862. 
NN 100/2019, (2006), pravilnik, 21.10.2019.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2006 Na temelju članka 142. točka 8. Zakona o zračnom ... : a) tijekom projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i označavanja aerodroma, gradnje ... značenje: 1. aerodrom (aerodrome): određeno područje (uključujući sve zgrade, instalacije i opremu ... . izvanredno održavanje: radovi kojima se operativna površina, objekti, instalacije, uređaji, oprema ili ... sredstava vraćaju u uporabljivo stanje nakon nekog izvanrednog događaja ili nepropisnog održavanja, 25
863. 
NN 91/1992, (2371), odluka, 31.12.1992.
investicijsko održavanje poslovnih zgrada kapetanija 22,000.000 79. nabava novih ... . sredstva za održavanje zgrade Sabora u Otočcu : 6,000.000 7. sredstva ... za investictjsho održavanje osnovnih sredstava, inventara i zgrada Sabora ... Hrvatske i članka 33. stavaka 2. i 4. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", br. 58/90 ... AKADEMIJE 53. 418 sredstva za osnovnu djelatnost f investicijsko održavanje
864. 
NN 115/2003, (1578), odluka, 21.7.2003.
HRVATSKA NARODNA BANKA 1578 Na temelju članka 25. i 39. stavak 2. pod i) Zakona o Hrvat­skoj ... narodnoj banci (»Narodne novine« broj 36/01) i članka 105. stavka 1. točke 1. Zakona o bankama »Narodne ... usklađivanje) 004Stambene zgrade i stanovi 0040Trošak ulaganja 0048Akumulirana amortizacija ... (vrijednosno usklađivanje) 024Stambene zgrade i stanovi 0240Predujmovi za stambene zgrade ... i stanove 0241Stambene zgrade i stanovi u pripremi – izgradnji 0249Ispravak vrijednosti (vrijednosno
865. 
NN 154/2014, (2920), odluka, 24.12.2014.
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA2920Na temelju članka 50. Zakona o azilu (»Narodne ... jezika, jezično znanje služi ponajprije za ovladavanje novim znanjem potrebnim za snalaženje u novoj ... upute o uporabi i održavanju predmeta.– Mogu prepoznati vrste trgovina (male trgovine, trgovački ... u gradu i selu.Naučiti nazive za različite prostorije i dijelove zgrade i okućnice.Upotrijebiti izraze
866. 
NN 47/2011, (1076), pravilnik, 26.4.2011.
22. stavka 5. i članka 32. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06 ... osoba – osoba odgovorna u skladu s člankom 32. stavkom 3. Zakona o zaštiti životinja;23. osoba odgovorna ... zgrada treba također zaštititi odgovarajućim građevinskim mjerama i rješenjima kojima se ograničava ... broj ulaza i sprječava neovlašteno kretanje.7. U objektima moraju postojati programi održavanja kako bi ... generator za podršku sustavu održavanja životnih funkcija životinja i osvjetljenje u slučaju kvara ili
867. 
NN 149/2023, (2149), ostalo, 14.12.2023.
imovine39.00019.81720.000 K810016REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA ... poslovanja481.281 32Materijalni rashodi481.281 A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC ... A532009PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA986,6960.85750.78350.78350.783 ... rashodi537.990,67570.708940.000850.000800.000 A830019USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e ... I ODRŽAVANJE ZGRADA4.141.224,7113.883.00015.090.00016.550.00012.930.000 11Opći prihodi
868. 
NN 116/2008, (3356), pravilnik, 11.10.2008.
Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog ... podjedinica« ili »podjedinica« je zgrada, mjesto ili zemlja unutar gospodarstva blizu smještena, na kojima ... se za održavanje niske temperature koriste ledeni ulošci ili suhi led, – ukoliko se radi o uzorcima ... epidemiologiji ASK i o genetskim varijacijama virusa. Molekularni podaci omogućavaju klasifikaciranje novih ... za pripremanje staklenog posuđa i podloga, za održavanje i pripremu nezaraženih staničnih kultura
869. 
NN 85/2018, (1683), odluka, 24.9.2018.
stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15 ... /2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75 ... završetka izvještajnog tromjesečja 6) nekonsolidirana revidirana izvješća u roku iz članka 163. Zakona ... izvještajnog datuma i 8) konsolidirana revidirana izvješća najkasnije u roku iz članka 163. Zakona ... Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju. Obilježje 7. »P matični broj
870. 
NN 148/1999, (2270), odluka, 30.12.1999.
Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92) i članka 4. stavka 1. točke g) Pravila ... papira dioničarima te mogućnosti prema zakonima i drugim propisima. 35. Objavljivanje koje se zahtijeva ... tijekova za stjecanje sredstva odnosno naknadnog novca potrebnog za poslovanje ili održavanje, koje ... nego je sredstvo spremno za upotrebu ili prodaju. Primjerice, to je slučaj zgrade u izgradnji ili ... novac kao i njenog knjigovodstvenog iznosa. Primjer Poduzeće posjeduje rudnik u zemlji gdje zakon
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 85 86 87 88 89 > >|