Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o održavanju novih zgrada", službeni dio. Ukupno je pronađeno 888 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
871. 
NN 148/1999, (2270), odluka, 30.12.1999.
Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92) i članka 4. stavka 1. točke g) Pravila ... papira dioničarima te mogućnosti prema zakonima i drugim propisima. 35. Objavljivanje koje se zahtijeva ... tijekova za stjecanje sredstva odnosno naknadnog novca potrebnog za poslovanje ili održavanje, koje ... nego je sredstvo spremno za upotrebu ili prodaju. Primjerice, to je slučaj zgrade u izgradnji ili ... novac kao i njenog knjigovodstvenog iznosa. Primjer Poduzeće posjeduje rudnik u zemlji gdje zakon
872. 
NN 10/2008, (209), uredba, 23.1.2008.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 209 Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine ... i proračunske korisnike definirane Zakonom o proračunu i utvrđene Registrom korisnika proračuna. Članak ... vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine. (2) Zgrade i ostali ... u skladu sa zakonima i drugim propisima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne ... neprofitne organizacije ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima od pravnih i/ili fizičkih
873. 
NN 49/2017, (1131), pravilnik, 24.5.2017.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje 1131 Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o sustavu ... i pravnih osoba u sustavu civilne zaštite) te građana koji su se temeljem odredbi Zakona o sustavu ... terorizmom i kriminalnim aktivnostima) – područje primjene mjera – pravni temelj (nacionalni zakoni ... za pružanje logističke potpore za nabavu roba i usluga koji su izuezetak ili se ne primjenjuje Zakon ... u izvanrednom događaju – ovlasti i odgovornosti (mehanizmi za razvoj i održavanje ovog dijela Plana
874. 
NN 142/2012, (3012), pravilnik, 19.12.2012.
39. stavka 4., članka 41. stavka 3., članka 43. stavka 2. i članka 67. Zakona o sredstvima ... »površinske vode« i »podzemne vode« imaju ista značenja kao u Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br ... bilja na tržište;(b) biocidni pripravak, kako je definirano u Zakonu o biocidnim pripravcima ... , vrijeme i mjesto održavanja ispita, imena i prezimena kandidata koji su pristupili i koji nisu ... . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Zakon).(5) Pravne i fizičke osobe koje
875. 
NN 136/2023, (1852), ostalo, 13.11.2023.
I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA736.612736.612165.146,2922,42 11Opći prihodi ... Hrvatski sabor 1852 Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144 ... i namještaj15.829.413,9431.776.449,10200,74 4222Komunikacijska oprema5.624.591,125.620.054,2299,92 4223Oprema za održavanje ... 4222Komunikacijska oprema17.348,28 4223Oprema za održavanje i zaštitu9.495,90 4241Knjige1.835,52 45Rashodi ... rashodi481.281481.281428.191,1988,97 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja428.191,19 A501004ODRŽAVANJE ZGRADE
876. 
NN 181/2004, (3142), zakon, 21.12.2004.
drugim zakonima, primjenjuju se običaji. Članak 5. Ako ovim Zakonikom nije drugačije određeno ... koja upravlja poslovanjem i/ili tehničkim održavanjem broda i/ili popunjavanjem broda posadom, 34 ... i održavanje potrebnih postrojenja i uređaja za istraživanja i poduzimanje djelatnosti radi iskorištavanja ... 35. do 39. ovoga Zakonika. (3) Ministarstvo odobrava i nadzire polaganje i održavanje podmorskih ... i trgovačko društvo koje se brine o održavanju i obilježavanju plovnih putova dužni su: 1) organizirati
877. 
NN 134/2014, (2541), uredba, 17.11.2014.
i protupožarnom zaštitom, stručne tehničke poslove, telefonske službe, poslove održavanja zgrada u kojima rade ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE2541Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ... (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) i članka 18. stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne ... propisa o informacijskoj sigurnosti, obavlja i druge poslove u svezi s provedbom zakona ... djelatnici Ministarstva, poslove održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza
878. 
NN 19/2018, (394), uredba, 28.2.2018.
Vlada Republike Hrvatske 394 Na temelju članka 45. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj ... 120/16) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119 ... članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016). (2) Nabava iz ... rezultiralo neusklađenošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, s time da trajanje ... za izvorni ugovor uračunata je ukupna procijenjena vrijednost novih usluga koje će se ponavljati, te f) ovaj
879. 
NN 10/2023, (227), odluka, 27.1.2023.
Hrvatska narodna banka 227 Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavka 3. Zakona ... ., 53. i 54. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150 ... /2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010., 76/2013., 52/2021. i 141 ... poduzeća u koja se investira, tablicu treba proširiti koristeći se novim šiframa (B003, B004 ... podružniceNeto imovina na kraju prethodnog tromjesečjaPromjena vrijednosti neto imovine zbog novih poslovnih
880. 
NN 127/2023, (1773), odluka, 28.10.2023.
Ministarstvo zdravstva 1773 Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne ... . Ebola), influence u ptica uzrokovanih novim podtipovima virusa (H5N1, H7N9 i sl.), pandemijske influence ... ili više) • Djelatnosti su definirane u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine ... i uvrštavanja novih postupaka. Pri pripremi prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite, Hrvatski ... postupka. Ministar zdravstva može posebnom odlukom dati suglasnost na prijedloge novih postupaka
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 86 87 88 89 > >|