Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1313 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
1. 
NN 149/2009, (3635), zakon, 15.12.2009.
ZAKONA O RADUProglašavam Zakon o radu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2009 ... rada nepovoljnije od uvjeta određenih ovim Zakonom, samo ako ih ovaj ili poseban zakon na to izričito ... o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom ... vrijemeČlanak 9.(1) Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, osim ako ovim Zakonom nije drukčije ... ne prestane na neki drugi način određen ovim Zakonom.(3) Ako ugovorom o radu nije određeno vrijeme
2. 
NN 93/2014, (1872), zakon, 30.7.2014.
ZAKONA O RADUProglašavam Zakon o radu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2014 ... za poslodavca.(4) Na osobu iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ugovoru o radu ... kolektivnim ugovorom ugovoriti uvjete rada nepovoljnije od uvjeta određenih ovim Zakonom, samo ako je ovim ili ... se na neodređeno vrijeme, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.(2) Ugovor o radu na neodređeno vrijeme ... obvezuje stranke dok ne prestane na način određen ovim Zakonom.(3) Ako ugovorom o radu nije određeno
3. 
NN 98/2019, (1940), zakon, 16.10.2019.
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o radu, koji je Hrvatski sabor ... O RADU Članak 1. U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14. i 127/17.) u članku 14. stavku 6 ... . listopada 2019. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA ... . riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada ... povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada (u daljnjem tekstu: nadležno
4. 
NN 38/1995, (758), zakon, 8.6.1995.
donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O RADU Proglašavam Zakon o radu, koji je donio Zastupnički dom ... . Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON O RADU I. OPĆE ODREDBE ... Predmet Zakona o radu Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj ... osigurati zaposleniku uvjete za siguran rad, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima ... ugovoriti uvjete rada nepovoljnije od uvjeta određenih ovim Zakonom, samo ako ih ovaj ili drugi zakon
5. 
NN 65/1995, (1168), zakon, 13.9.1995.
utvrdena je pogreška u Zakonu o radu objavljenom u "Narodnim novinama" broj 38 od 8. lipnja 1995. godine ... , te se daje ISPRAVAK ZAKONA O RADU U Članku 181. stavku 5. riječi: "u vrijeme i" treba brisati
6. 
NN 127/2017, (2877), zakon, 20.12.2017.
ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o radu, koji je Hrvatski sabor ... O RADU Članak 1. U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14.) članak 2. mijenja se i glasi: »(1 ... o radu (»Narodne novine«, br. 93/14.) započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će ... zaštite na radu, koji su prema odredbama posebnih propisa započeti sukladno odredbama Zakona o radu ... . prosinca 2017. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA
7. 
NN 54/1995, (1068), ostalo, 2.8.1995.
54 02.08.1995 Isprava zakona o radu SABOR REPUBLIKE HRVATSKENakon izvršenog uspoređivanja ... s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o radu objavljenom u "Narodnim novinama" broj 38 od 8 ... . lipnja 1995. godine, te se daje ISPRAVAK ZAKONA O RADU U članku 10 stavka 1. alineji 4. ispred ... riječi " i jednake vrijednosti" trebaju stajati riječi " i rad jednake vrijednosti". U članku 115
8. 
NN 137/2004, (2415), pročišćeni tekst, 1.10.2004.
Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 30/04.) Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 18. sjednici ... 21. rujna 2004. utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o radu. Pročišćeni tekst Zakona o radu obuhvaća ... Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 38/95.), ispravak Zakona o radu objavljen u »Narodnim novinama ... ., 114/03. i 30/04. i ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Za­kona o radu »Narodne novine« br. 142 ... . ZAKON O RADU (pročišćeni tekst) I. OPĆE ODREDBE Predmet Zakona o radu Članak 1. Ovim se Zakonom
9. 
NN 151/2022, (2343), zakon, 22.12.2022.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Članak 1. U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14., 127/17. i 98 ... dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom. (8) Svaka izmjena, odnosno dopuna ugovora o radu ... . ovoga Zakona, ako ono postoji 12. trajanju i uvjetima probnog rada, ako je ugovoren. (2) Iznimno ... se u ugovoru o radu, odnosno potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu uputiti na odgovarajući zakon, drugi
10. 
NN 73/2013, (1455), zakon, 18.6.2013.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADUProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji ... ).Članak 2.U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 149/09., 61/11. i 82/12.) u članku 3. stavak 5. mijenja ... 12. stavka 3. ovoga Zakona mora biti naveden.(5) Svaka izmjena, odnosno dopuna ugovora o radu iz ... . ovoga članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o otkazu ugovora o radu, osim članka 109., 112 ... Grada Zagreba nadležan za poslove rada će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|