Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1230 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
11. 
NN 17/2001, (309), zakon, 2.3.2001.
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Proglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o radu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 8. veljače 2001 ... , v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Članak 1. U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br ... ) Privremena nesposobnost za rad, vojna služba ili drugi zakonom određeni slučaj opravdanog odsustvovanja ... duže od zakonom utvrđenog (članak 35. stavak 4. i 5.), 27.b ako malodobnom radniku naredi rad
12. 
NN 61/2011, (1353), zakon, 3.6.2011.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu ... , v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Članak 1. U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br ... na način propisan odredbama članka 55. i 56. ovoga Zakona, za svaki mjesec rada: 1) ako u kalendarskoj ... radnika, odredi da rad radnika traje duže od Zakonom utvrđenog (članak 48. stavak 6. i 7.)«. Iza stavka ... o trajanju rada noćnog radnika, dnevnom i tjednom odmoru, pod uvjetom da je tim ugovorom radniku osiguran
13. 
NN 114/2003, (1574), zakon, 19.7.2003.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... ZAKONA O RADU Članak 1. U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01 ... zakonom i odredbe ovoga ili posebnih zakona, kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i ugovora ... , za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. (3) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom ... odredaba ovog i drugih zakona i propisa kojima su uređeni zaštita zdravlja, zaštita na radu i posebna
14. 
NN 30/2004, (825), zakon, 9.3.2004.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RADU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu ... O RADU Članak 1. U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01 ... . stavka 1., odnosno pravo na mirovanje radnog odnosa iz članka 62. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38 ... . Članak 6. U cijelom tekstu Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 102/98 ... pročišćeni tekst Zakona o radu. Članak 8. Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama
15. 
NN 151/2022, (2343), zakon, 22.12.2022.
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Članak 1. U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14., 127/17. i 98 ... dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom. (8) Svaka izmjena, odnosno dopuna ugovora o radu ... . ovoga Zakona, ako ono postoji 12. trajanju i uvjetima probnog rada, ako je ugovoren. (2) Iznimno ... se u ugovoru o radu, odnosno potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu uputiti na odgovarajući zakon, drugi
16. 
NN 142/2003, (2089), ostalo, 10.9.2003.
i dopunama Zakona o radu koji je objav­ljen u »Narodnim novinama« broj 114 od 19. srp­nja 2003., te ... se daje ISPRAVAK ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U članku 18. iza slova: »U« trebaju ... 2089 Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama
17. 
NN 72/1994, (1252), zakon, 10.10.1994.
78 26.10.1994 72 10.10.1994 Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju ... Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O RADU ORGANA ... KOJI POSTUPAJU PO PREDSTAVKAMA I PRIJEDLOZIMA Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o radu ... O RADU ORGANA KOJI POSTUPAJU PO PREDSTAVKAMA I PRIJEDLOZIMA Članak 1. Zakon o radu organa koji ... . Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA
18. 
NN 53/1991, (1329), zakon, 8.10.1991.
o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima,Zakona o financiranju federacije,Zakona ... organa uprave i saveznih organizacija,Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa,Zakona o radu ... organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa, Zakona o radu ... s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Usta­vaRepublike Hrvatske, donosim UKAZ ... o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage u Re­publici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema držav­ne
19. 
NN 6/2005, (117), rješenje, 12.1.2005.
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 116. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne ... podnio je prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 116. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne ... članka 116. Zakona o radu propisano je: Sudski raskid ugovora o radu Članak 116. (1) Ako sud utvrdi ... da je osporena odredba stavka 2. članka 116. Zakona o radu u suprotnosti s člankom 3. i člankom 54 ... mjerodavna za ocjenu suglasnosti odredbe članka 116. stavka 2. Zakona o radu s Ustavom odredba je članka 54
20. 
NN 90/2005, (1825), rješenje, 25.7.2005.
stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 38/95., 54/96., 65/95., 17/01., 82/01., 114/03., 123/03 ... za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 227. stavka 5. Zakona o radu. III. Ovo rješenje objavit će ... . Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 38/95., 54/95., 65/95. i 17/01.). Zakon o radu mijenjan ... je i dopunjavan Zakonima o izmjenama i dopunama Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 82/01., 114/03. i 30 ... je pročišćeni tekst Zakona o radu, koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 137/04. 2. Odredba
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 99 100 > >|