Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1313 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
31. 
NN 159/2013, (3336), odluka, 30.12.2013.
(»Narodne novine«, broj 150/2011), članka 263. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/2009 ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3336Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
32. 
NN 59/2013, (1214), pravilnik, 20.5.2013.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 1214Na temelju članka 19. stavka 2. i 5. Zakona o radu ... (»»Narodne novine«, broj 149/09, 61/11 i 82/12), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz suglasnost ... novine«, broj 62/10), u članku 2. stavku 1. podstavku 1., iza riječi: »uvjetima rada«, dodaju se riječi ... : »osim poslova s posebnim uvjetima rada za koje je maloljetnik završio stručno srednjoškolsko ... radnika prema propisima o zaštiti na radu, «.Članak 2.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana
33. 
NN 115/2020, (2249), odluka, 21.10.2020.
stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014, 127/2017 i 98/2019), ministar nadležan ... Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 2249 Na temelju članka 203 ... za rad donosi ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG
34. 
NN 100/2023, (1464), odluka, 30.8.2023.
stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23 – Odluka ... Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 1464 Na temelju članka 203 ... Ustavnog suda) ministar nadležan za rad donosi ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA
35. 
NN 8/1996, (127), pravilnik, 31.1.1996.
Na temelju članka 124. stavka 4. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 38/95., 54/95. i 65/95 ... .) i članka 39. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93.) ministar rada ... uređuje način objave pravilnika o radu koje donosi poslodavac u skladu s odrebom članka 123. Zakona ... 8 31.01.1996 Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI ... i socijelne skrbi donosi PRAVILNIK O NAČINU OBJAVE PRAVILNIKA O RADU Članak 1. Ovim se Pravilnikom
36. 
NN 6/2005, (118), rješenje, 12.1.2005.
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 143. i 148. stavka 3. Zakona o radu ... članka 186. stavaka 4., 5. i 6., članka 210. stavka 5. i članka 229. stavka 1. točke 8. Zakona o radu ... . i članka 228. Zakona o radu. IV. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«. Obrazloženje ... . i članka 229. stavka 1. točke 8. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 38/95., 54/95. i 65/95.). Zakon ... o radu mijenjan je i dopunjavan Zakonima o izmjenama i dopunama Zakona o radu (»Narodne novine«, broj
37. 
NN 67/2010, (2066), pravilnik, 31.5.2010.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 2066Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o radu ... odredbe članka 48. stavka 2. Zakona o radu smatraju industrijom.Članak 2.Industrijom se u smislu ... (»Narodne novine« broj 149/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosiPRAVILNIKO
38. 
NN 85/2009, (2105), odluka, 17.7.2009.
o radu u smislu članka 107. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95., 54/96., 65/95 ... i u rokovima propisanim člankom 83. stavcima 1. i 3. Zakona o radu (a u kojoj su sudjelovali i podnositelji ... 6. listopada 2003. predstavlja dopuštenu industrijsku akciju radnika, jer Zakon o radu ne predviđa ... takav način ostvarivanja prava radnika. Vrhovni sud, nadalje, ističe da su Zakonom o radu propisane ... predstavlja povredu ugovora o radu samo ukoliko je štrajk organiziran sukladno Zakonu o radu, dok
39. 
NN 43/2009, (1021), odluka, 8.4.2009.
ugovora o radu u smislu članka 107. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95., 54/96., 65/95 ... . zbog neisplate plaća na način i u rokovima propisanim člankom 83. stavcima 1. i 3. Zakona o radu ... radnika, jer Zakon o radu ne predviđa takav način ostvarivanja prava radnika. Vrhovni sud, nadalje ... , ističe da su Zakonom o radu propisane pretpostavke pod kojima se može poduzimati štrajk, što znači da ... organiziran sukladno Zakonu o radu, dok u protivnom takav postupak radnika ima obilježja osobito teške
40. 
NN 145/2008, (3988), odluka, 15.12.2008.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA3988Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona o radu ... – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva ... . studenoga 2008.Potpredsjednik VladeRepublike Hrvatske i ministargospodarstva, rada i poduzetništvaDamir Polančec, dipl. ing., v. r.
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 ... 99 100 > >|