Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađen 1101 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
31. 
NN 151/2013, (3190), ostalo, 16.12.2013.
Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/2009, 61/2011, 82/2012 i 73/2013), odnosno Pravilnika o načinu ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3190Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
32. 
NN 89/2012, (2028), ostalo, 2.8.2012.
da sukladno odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/2009, 61/2011 i 82/2012), odnosno ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2028Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... ), zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti.2. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
33. 
NN 31/1991, (874), ostalo, 25.6.1991.
"Zakoni doneseni radi provođenja akata Sabora iz članka 5. ovoga zakone objavit će se u "Narodnim ... 31 25.06.1991 Ustavni zakon o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike ... Hrvatske SABOR REPUBLIKE HRVATSKE USTAVNI ZAKON o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provedbu Ustava ... Republike Hrvatske Članak 1. U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske članak 5 ... udruženog rada Ivan Matija, v. r. Predsjednik Vijeća općina Luka Bebić, dipl. ing., v. r. Predsjednik
34. 
NN 25/2016, (774), presuda, 23.3.2016.
povjerenikom čime je postupila protivno članku 150. u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu, a iz ... je osporena Odluka važna za položaj radnika u smislu članka 150. Zakona o radu, pa kako je donesena ... . Zakona o radu ništetna. U Općini Marina, kao poslodavcu, ustrojena je Sindikalna podružnica Općina ... članku 137. Zakona o radu, službenici i namještenici i drugi djelatnici Vlastitog pogona, kako ... povjereniku kao dostatno za ispunjenje propisane zakonske procedure iz članka 150. Zakona o radu
35. 
NN 146/2014, (2734), pravilnik, 10.12.2014.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA2734Na temelju članka 27. stavka 5. Zakona o radu (»Narodne ... poslodavac u skladu s člankom 27. Zakona o radu.(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno ... novine« broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosiPRAVILNIKO NAČINU OBJAVE PRAVILNIKA ... O RADUČlanak 1.(1) Ovim se Pravilnikom uređuje način objave pravilnika o radu kojeg donosi ... donijeti pravilnik o radu koji se primjenjuje na sve radnike zaposlene kod toga poslodavca, odnosno
36. 
NN 56/2013, (1149), zakon, 10.5.2013.
odredbama Zakona o radu.«.Članak 2.U članku 9. iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:»(9 ... ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU ... I RURALNOM RAZVOJUProglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA ... U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJUČlanak 1.U Zakonu o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi
37. 
NN 109/1997, (1664), zakon, 20.10.1997.
od jedne do tri godine života djeteta, dopusta iz članka 57. Zakona o radu, te novčana naknada ... za obračun nadoknade plaće za vrijeme stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu ... 109 20.10.1997 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske ... Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG ... PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1997. GODINU Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona
38. 
NN 134/2015, (2525), odluka, 11.12.2015.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 2525Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/2014), ministar nadležan za rad donosiODLUKUO PROŠIRENJU PRIMJENE DODATKA
39. 
NN 20/2008, (602), odluka, 15.2.2008.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 602 Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona o radu ... – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva ... i ministar gospodarstva rada i poduzetništva Damir Polančec dipl. ing., v. r.
40. 
NN 75/2005, (1471), odluka, 20.6.2005.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 1471 Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona ... o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 ... 99 100 > >|