Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađen 1191 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 151/2013, (3190), ostalo, 16.12.2013.
Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/2009, 61/2011, 82/2012 i 73/2013), odnosno Pravilnika o načinu ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3190Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
42. 
NN 89/2012, (2028), ostalo, 2.8.2012.
da sukladno odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/2009, 61/2011 i 82/2012), odnosno ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2028Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ... ), zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti.2. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
43. 
NN 31/1991, (874), ustav, 25.6.1991.
"Zakoni doneseni radi provođenja akata Sabora iz članka 5. ovoga zakone objavit će se u "Narodnim ... 31 25.06.1991 Ustavni zakon o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike ... Hrvatske SABOR REPUBLIKE HRVATSKE USTAVNI ZAKON o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provedbu Ustava ... Republike Hrvatske Članak 1. U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske članak 5 ... udruženog rada Ivan Matija, v. r. Predsjednik Vijeća općina Luka Bebić, dipl. ing., v. r. Predsjednik
44. 
NN 45/2019, (896), odluka, 3.5.2019.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 896 Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/2014 i 127/2017), ministar nadležan za rad donosi ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE
45. 
NN 25/2016, (774), presuda, 23.3.2016.
povjerenikom čime je postupila protivno članku 150. u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu, a iz ... je osporena Odluka važna za položaj radnika u smislu članka 150. Zakona o radu, pa kako je donesena ... . Zakona o radu ništetna. U Općini Marina, kao poslodavcu, ustrojena je Sindikalna podružnica Općina ... članku 137. Zakona o radu, službenici i namještenici i drugi djelatnici Vlastitog pogona, kako ... povjereniku kao dostatno za ispunjenje propisane zakonske procedure iz članka 150. Zakona o radu
46. 
NN 55/2015, (1058), odluka, 20.5.2015.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA1058Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/2014), ministar nadležan za rad donosiODLUKUO PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA
47. 
NN 56/2002, (1055), odluka, 17.5.2002.
ministarSTVO rada i socijalne skrbi 1055 Na teme­lju članka 201. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine« br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01), ministar rada i socijalne skrbi donosi ODLUKU ... . trav­nja 2002. Ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović, v. r.
48. 
NN 75/2005, (1472), odluka, 20.6.2005.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 1472 Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona ... o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
49. 
NN 146/2014, (2734), pravilnik, 10.12.2014.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA2734Na temelju članka 27. stavka 5. Zakona o radu (»Narodne ... poslodavac u skladu s člankom 27. Zakona o radu.(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno ... novine« broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosiPRAVILNIKO NAČINU OBJAVE PRAVILNIKA ... O RADUČlanak 1.(1) Ovim se Pravilnikom uređuje način objave pravilnika o radu kojeg donosi ... donijeti pravilnik o radu koji se primjenjuje na sve radnike zaposlene kod toga poslodavca, odnosno
50. 
NN 56/2013, (1149), zakon, 10.5.2013.
odredbama Zakona o radu.«.Članak 2.U članku 9. iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:»(9 ... ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU ... I RURALNOM RAZVOJUProglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA ... U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJUČlanak 1.U Zakonu o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 99 100 > >|