Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno su pronađena 1233 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 3/2007, (211), rješenje, 8.1.2007.
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 8. stavka 2. i članka 10. Zakona o radu (»Narodne ... . i članka 10. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 38/95., 54/96., 65/95., 17/01., 82/01., 114/03., 123 ... /03., 142/03. i 30/04.) 2. Osporeni članak 8. stavak 2. i članak 10. Zakona o radu glase: Zasnivanje ... je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama ovoga Zakona ili ako radnik ostane ... odred­bi Zakona o radu s Ustavom odredbe su članka 3., članka 16. i članka 49. stavka 1. Ustava koje
42. 
NN 82/2001, (1406), zakon, 26.9.2001.
u skraćenom radnom vremenu do jedne godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu ... , prava na rad u skraćenom radnom vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona ... djetetova života iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu, skraćenoga radnog vremena do tri godine ... djetetova života iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu te dopusta iz članka 57. Zakona o radu iznosi ... nadoknade plaća za vrijeme stanke za dojenje iz članka 60. Zakona o radu iznosi 1.600,00 kuna.« Članak 4
43. 
NN 31/2004, (842), zakon, 10.3.2004.
račun iz članka 62. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.). (2) Radi održavanja tekuće ... . stavka 9. Zakona o radu, posvojiteljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne ... , odnosno dvije godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu te prava na rad u skraćenom ... radnom vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, 2. naknadu plaće ... za vrijeme korištenja dopusta iz članka 57. Zakona o radu, 3. naknadu plaće za korištenje stanke
44. 
NN 183/2003, (2692), kolektivni ugovor, 19.11.2003.
donoše­nja Pravilnika o provedbi referenduma iz članka 187.a Zakona o radu, stranke ugovora posebnim će ... KOLEKTIVNI UGOVORI 2692 Na teme­lju odredbe članka 3. stavak 1. Zakona o plaćama u javnim ... u području za koje je sklop­ljen prihvate na referendumu sukladno odredbama iz članka 187.a Zakona ... o radu. 2. Doprinos solidarnosti iznosi 0,65% neto plaće. 3. Referendum će se provesti najkasnije
45. 
NN 16/1999, (339), odluka, 12.2.1999.
propisanoj zakonom, a od osnovice koju čini plaća utvrđena sukladno Zakonu o radu, odnosno kolektivnom ... OSIGURANJE Na osnovi odredbe članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 1/97 ... u radnom odnosu pri pravnoj ili fizičkoj osobi (članak 5. točka 2. Zakona) plaća se prema stopi ... osnovice. Obveznik uplate doprinosa, koji nije isplatio plaću sukladno propisima o radu, obvezan ... prema stopi propisanoj zakonom. Doprinos iz stavke 3. ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan
46. 
NN 35/2017, (762), pravilnik, 12.4.2017.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 762 Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA
47. 
NN 124/2009, (3090), izmjene i dopune, 16.10.2009.
Kolektivnog ugovora primjenjuju se od 15. svibnja 2009. godine.Sukladno Zakonu o radu, Sindikat će ove ... o mirovinskom osiguranju, ovlaštena osoba može ponuditi rad na manje zahtjevnom radnom mjestu.Radniku ... iz stavka 1. ovog članka, koji je u Društvu temeljem ugovora o radu radio najmanje trideset (30 ... 115. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:»Ako Društvo otkazuje ugovor o radu radniku koji ... je u Društvu temeljem ugovora o radu radio najmanje dvije (2) godine neprekidno, radnik ima pravo
48. 
NN 71/1999, (1307), rješenje, 8.7.1999.
Uputa nije sukladna članku 214. Zakona o radu jer se uopće nije gledalo na razmjernost vremena koje ... je provedeno u štrajku. Smatra da je osporenom Uputom povrijeđena navedena odredba Zakona o radu jer ... ravnatelji trebaju postupiti sukladno odredbama članka 214. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38 ... Hrvatske podnio je putem punomoćnika prijedlog radi pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti ... utemeljeni na zakonu. Osim toga navodi da je člankom 107. Ustava Republike Hrvatske propisano da
49. 
NN 70/1997, (1220), pravilnik, 7.7.1997.
organizacije, prema odredbama zakona, ne preuzimaju pravni sljednici; b) iz članka 243. Zakona o radu, ako ... je pripravnik zasnovao radni odnos na određeno vrijeme, prema članku 10. Zakona o radu. Članak 3 ... izvršavati te obveze; c) iz članka 243. Zakona o radu, ako poslodavac dade poslovno ili osobno ... i poslodavaca iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju REPUBLIČKI FOND ... MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE Na temelju članka 54. stavka 1. i 2. Zakona
50. 
NN 146/2004, (2574), odluka, 20.10.2004.
da je postupala u skladu s odredbama članka 145. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95 ... prema odredbama članka 145. Zakona o radu, tj. obavijestila je sindikalnog povjerenika o namjeri ... odluku o otkazu ugovora o radu tužite­lju pa je, u smislu odredbe članka 145. stavka 11. Zakona ... . utvrđeno je da je nedopuštena odluka podnosite­ljice o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužite­lju J ... je povjerenik dostavom tog dopisa dobio sazna­nje i svijest o namjeravanom otkazu ugovora o radu tužite­lju
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 99 100 > >|