Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1208 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 31/2004, (842), zakon, 10.3.2004.
račun iz članka 62. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.). (2) Radi održavanja tekuće ... . stavka 9. Zakona o radu, posvojiteljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne ... , odnosno dvije godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu te prava na rad u skraćenom ... radnom vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, 2. naknadu plaće ... za vrijeme korištenja dopusta iz članka 57. Zakona o radu, 3. naknadu plaće za korištenje stanke
42. 
NN 183/2003, (2692), kolektivni ugovor, 19.11.2003.
donoše­nja Pravilnika o provedbi referenduma iz članka 187.a Zakona o radu, stranke ugovora posebnim će ... KOLEKTIVNI UGOVORI 2692 Na teme­lju odredbe članka 3. stavak 1. Zakona o plaćama u javnim ... u području za koje je sklop­ljen prihvate na referendumu sukladno odredbama iz članka 187.a Zakona ... o radu. 2. Doprinos solidarnosti iznosi 0,65% neto plaće. 3. Referendum će se provesti najkasnije
43. 
NN 16/1999, (339), odluka, 12.2.1999.
propisanoj zakonom, a od osnovice koju čini plaća utvrđena sukladno Zakonu o radu, odnosno kolektivnom ... OSIGURANJE Na osnovi odredbe članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 1/97 ... u radnom odnosu pri pravnoj ili fizičkoj osobi (članak 5. točka 2. Zakona) plaća se prema stopi ... osnovice. Obveznik uplate doprinosa, koji nije isplatio plaću sukladno propisima o radu, obvezan ... prema stopi propisanoj zakonom. Doprinos iz stavke 3. ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan
44. 
NN 35/2017, (762), pravilnik, 12.4.2017.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 762 Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA
45. 
NN 124/2009, (3090), izmjene i dopune, 16.10.2009.
Kolektivnog ugovora primjenjuju se od 15. svibnja 2009. godine.Sukladno Zakonu o radu, Sindikat će ove ... o mirovinskom osiguranju, ovlaštena osoba može ponuditi rad na manje zahtjevnom radnom mjestu.Radniku ... iz stavka 1. ovog članka, koji je u Društvu temeljem ugovora o radu radio najmanje trideset (30 ... 115. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:»Ako Društvo otkazuje ugovor o radu radniku koji ... je u Društvu temeljem ugovora o radu radio najmanje dvije (2) godine neprekidno, radnik ima pravo
46. 
NN 71/1999, (1307), rješenje, 8.7.1999.
Uputa nije sukladna članku 214. Zakona o radu jer se uopće nije gledalo na razmjernost vremena koje ... je provedeno u štrajku. Smatra da je osporenom Uputom povrijeđena navedena odredba Zakona o radu jer ... ravnatelji trebaju postupiti sukladno odredbama članka 214. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38 ... Hrvatske podnio je putem punomoćnika prijedlog radi pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti ... utemeljeni na zakonu. Osim toga navodi da je člankom 107. Ustava Republike Hrvatske propisano da
47. 
NN 70/1997, (1220), pravilnik, 7.7.1997.
organizacije, prema odredbama zakona, ne preuzimaju pravni sljednici; b) iz članka 243. Zakona o radu, ako ... je pripravnik zasnovao radni odnos na određeno vrijeme, prema članku 10. Zakona o radu. Članak 3 ... izvršavati te obveze; c) iz članka 243. Zakona o radu, ako poslodavac dade poslovno ili osobno ... i poslodavaca iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju REPUBLIČKI FOND ... MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE Na temelju članka 54. stavka 1. i 2. Zakona
48. 
NN 146/2004, (2574), odluka, 20.10.2004.
da je postupala u skladu s odredbama članka 145. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95 ... prema odredbama članka 145. Zakona o radu, tj. obavijestila je sindikalnog povjerenika o namjeri ... odluku o otkazu ugovora o radu tužite­lju pa je, u smislu odredbe članka 145. stavka 11. Zakona ... . utvrđeno je da je nedopuštena odluka podnosite­ljice o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužite­lju J ... je povjerenik dostavom tog dopisa dobio sazna­nje i svijest o namjeravanom otkazu ugovora o radu tužite­lju
49. 
NN 1/2011, (30), odluka, 3.1.2011.
ugovora o radu temelje na pogrešnom tumačenju odredbi članka 116. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38 ... . Zakona o radu »Narodne novine« broj 137/04. – pročišćeni tekst).5. Na temelju navedenih utvrđenja ... za naknadu štete u smislu odredbe čl. 123. st. 3. Zakona o radu (pročišćen tekst) radnik može postaviti ... podnositeljice za naknadu štete zbog sudskog raskida ugovora o radu.2. Podnositeljica smatra da su joj ... osporavanu odluku.Ustavna tužba nije osnovana.3. Prema članku 62. stavku 1. Ustavnog zakona
50. 
NN 84/2021, (1573), kolektivni ugovor, 23.7.2021.
se nakon sklapanja ovog Ugovora neko pravo radnika ili uvjeti rada, Zakonom, Temeljnim kolektivnim ... traži zaposlenje i osobe koja se zaposli (radnik) u skladu s odredbama Zakona o radu. Svi radnici ... vjeri pregovarati o sklapanju Kolektivnog ugovora u vezi s pitanjima koja prema Zakonu o radu mogu ... uprave nadležan za obavljanje upravnog nadzora nad radom poslodavca sukladno Zakonu ... i prestanak radnog odnosa regulirana su Zakonom o radu, Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 99 100 > >|