Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1049 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 25/2016, (774), presuda, 23.3.2016.
povjerenikom čime je postupila protivno članku 150. u vezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu, a iz ... je osporena Odluka važna za položaj radnika u smislu članka 150. Zakona o radu, pa kako je donesena ... . Zakona o radu ništetna. U Općini Marina, kao poslodavcu, ustrojena je Sindikalna podružnica Općina ... članku 137. Zakona o radu, službenici i namještenici i drugi djelatnici Vlastitog pogona, kako ... povjereniku kao dostatno za ispunjenje propisane zakonske procedure iz članka 150. Zakona o radu
42. 
NN 146/2014, (2734), pravilnik, 10.12.2014.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA2734Na temelju članka 27. stavka 5. Zakona o radu (»Narodne ... poslodavac u skladu s člankom 27. Zakona o radu.(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno ... novine« broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosiPRAVILNIKO NAČINU OBJAVE PRAVILNIKA ... O RADUČlanak 1.(1) Ovim se Pravilnikom uređuje način objave pravilnika o radu kojeg donosi ... donijeti pravilnik o radu koji se primjenjuje na sve radnike zaposlene kod toga poslodavca, odnosno
43. 
NN 56/2013, (1149), zakon, 10.5.2013.
odredbama Zakona o radu.«.Članak 2.U članku 9. iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:»(9 ... ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU ... I RURALNOM RAZVOJUProglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA ... U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJUČlanak 1.U Zakonu o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi
44. 
NN 109/1997, (1664), zakon, 20.10.1997.
od jedne do tri godine života djeteta, dopusta iz članka 57. Zakona o radu, te novčana naknada ... za obračun nadoknade plaće za vrijeme stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu ... 109 20.10.1997 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske ... Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG ... PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1997. GODINU Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona
45. 
NN 75/2005, (1472), odluka, 20.6.2005.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 1472 Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona ... o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
46. 
NN 56/2002, (1055), odluka, 17.5.2002.
ministarSTVO rada i socijalne skrbi 1055 Na teme­lju članka 201. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine« br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01), ministar rada i socijalne skrbi donosi ODLUKU ... . trav­nja 2002. Ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović, v. r.
47. 
NN 55/2015, (1058), odluka, 20.5.2015.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA1058Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/2014), ministar nadležan za rad donosiODLUKUO PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA
48. 
NN 33/1999, (702), ostalo, 6.4.1999.
povrijeđena odredba članka 2. i 213. stavka 2. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38/95). Prijedlog ... zaposlenike, a što je u suprotnosti sa citiranim odredbama Ustava i Zakona o radu. Stoga predlažu ... Ustava i Zakona o radu jer zaposlenici, članovi sindikata koji su štrajkali, nisu dovedeni ... 214. Zakona o radu prema kojemu se zaposleniku koji je sudjelovao u štrajku, plaća i dodaci ... je prijedlog radi pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zaključka Vlade Republike
49. 
NN 59/2013, (1214), pravilnik, 20.5.2013.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 1214Na temelju članka 19. stavka 2. i 5. Zakona o radu ... (»»Narodne novine«, broj 149/09, 61/11 i 82/12), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz suglasnost ... novine«, broj 62/10), u članku 2. stavku 1. podstavku 1., iza riječi: »uvjetima rada«, dodaju se riječi ... : »osim poslova s posebnim uvjetima rada za koje je maloljetnik završio stručno srednjoškolsko ... radnika prema propisima o zaštiti na radu, «.Članak 2.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana
50. 
NN 151/2013, (3189), ostalo, 16.12.2013.
Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/2009, 61/2011, 82/2012 i 73/2013), odnosno Pravilnika ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3189Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 99 100 > >|