Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1313 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
41. 
NN 147/2020, (2842), uredba, 30.12.2020.
Zakona nastavljaju rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije do 31. prosinca 2022.«. Članak 3 ... Vlada Republike Hrvatske 2842 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da ... ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela UREDBU O IZMJENAMA ZAKONA ... O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Članak 1. U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125 ... . Članak 270. mijenja se i glasi: »Zdravstvenim radnicima, koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona
42. 
NN 122/2022, (1877), odluka, 20.10.2022.
stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014, 127/2017 i 98/2019), ministar rada ... Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 1877 Na temelju članka 203
43. 
NN 78/2023, (1247), odluka, 14.7.2023.
(»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 216. Zakona o radu ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1247 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ... sudjeluju u štrajku te vrijeme njihovog sudjelovanja u štrajku unesu u evidenciju radnog vremena radi
44. 
NN 82/2001, (1406), zakon, 26.9.2001.
u skraćenom radnom vremenu do jedne godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu ... , prava na rad u skraćenom radnom vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona ... djetetova života iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu, skraćenoga radnog vremena do tri godine ... djetetova života iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu te dopusta iz članka 57. Zakona o radu iznosi ... nadoknade plaća za vrijeme stanke za dojenje iz članka 60. Zakona o radu iznosi 1.600,00 kuna.« Članak 4
45. 
NN 3/2007, (211), rješenje, 8.1.2007.
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 8. stavka 2. i članka 10. Zakona o radu (»Narodne ... . i članka 10. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 38/95., 54/96., 65/95., 17/01., 82/01., 114/03., 123 ... /03., 142/03. i 30/04.) 2. Osporeni članak 8. stavak 2. i članak 10. Zakona o radu glase: Zasnivanje ... je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama ovoga Zakona ili ako radnik ostane ... odred­bi Zakona o radu s Ustavom odredbe su članka 3., članka 16. i članka 49. stavka 1. Ustava koje
46. 
NN 31/2004, (842), zakon, 10.3.2004.
račun iz članka 62. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.). (2) Radi održavanja tekuće ... . stavka 9. Zakona o radu, posvojiteljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne ... , odnosno dvije godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu te prava na rad u skraćenom ... radnom vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, 2. naknadu plaće ... za vrijeme korištenja dopusta iz članka 57. Zakona o radu, 3. naknadu plaće za korištenje stanke
47. 
NN 183/2003, (2692), kolektivni ugovor, 19.11.2003.
donoše­nja Pravilnika o provedbi referenduma iz članka 187.a Zakona o radu, stranke ugovora posebnim će ... KOLEKTIVNI UGOVORI 2692 Na teme­lju odredbe članka 3. stavak 1. Zakona o plaćama u javnim ... u području za koje je sklop­ljen prihvate na referendumu sukladno odredbama iz članka 187.a Zakona ... o radu. 2. Doprinos solidarnosti iznosi 0,65% neto plaće. 3. Referendum će se provesti najkasnije
48. 
NN 55/2023, (954), kolektivni ugovor, 24.5.2023.
KOLEKTIVNI UGOVORI 954 Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14., 127/17., 98 ... . st. 1. točka 2., usklađuje se sa Zakonom o radu i mijenja na način da sada glasi: »(1) Radnik koji ... /19., 151/22.) i članka 7. Zakona o reprezentativnosti udruge poslodavaca i sindikata (»Narodne novine ... privremeno nenazočnog radnika, poslodavac smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu sa ... . Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove. npr.: sobarica, pomoćni konobar
49. 
NN 150/2023, (2167), pravilnik, 15.12.2023.
stavka 6. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23 – Odluka ... 1. Zakona o radu, dostavlja platformi informaciju koja sadržava oznaku »DA« ili oznaku »NE«. Članak ... MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE 2167 Na temelju članka 221.n ... Ustavnog suda Republike Hrvatske), uz suglasnost ministra financija, ministar rada, mirovinskoga sustava ... PRIMITAKA OSTVARENIH RADOM PUTEM DIGITALNIH RADNIH PLATFORMI Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom, u svrhu
50. 
NN 16/1999, (339), odluka, 12.2.1999.
propisanoj zakonom, a od osnovice koju čini plaća utvrđena sukladno Zakonu o radu, odnosno kolektivnom ... OSIGURANJE Na osnovi odredbe članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 1/97 ... u radnom odnosu pri pravnoj ili fizičkoj osobi (članak 5. točka 2. Zakona) plaća se prema stopi ... osnovice. Obveznik uplate doprinosa, koji nije isplatio plaću sukladno propisima o radu, obvezan ... prema stopi propisanoj zakonom. Doprinos iz stavke 3. ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 99 100 > >|