Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1246 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
51. 
NN 70/1997, (1220), pravilnik, 7.7.1997.
organizacije, prema odredbama zakona, ne preuzimaju pravni sljednici; b) iz članka 243. Zakona o radu, ako ... je pripravnik zasnovao radni odnos na određeno vrijeme, prema članku 10. Zakona o radu. Članak 3 ... izvršavati te obveze; c) iz članka 243. Zakona o radu, ako poslodavac dade poslovno ili osobno ... i poslodavaca iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju REPUBLIČKI FOND ... MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE Na temelju članka 54. stavka 1. i 2. Zakona
52. 
NN 146/2004, (2574), odluka, 20.10.2004.
da je postupala u skladu s odredbama članka 145. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95 ... prema odredbama članka 145. Zakona o radu, tj. obavijestila je sindikalnog povjerenika o namjeri ... odluku o otkazu ugovora o radu tužite­lju pa je, u smislu odredbe članka 145. stavka 11. Zakona ... . utvrđeno je da je nedopuštena odluka podnosite­ljice o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužite­lju J ... je povjerenik dostavom tog dopisa dobio sazna­nje i svijest o namjeravanom otkazu ugovora o radu tužite­lju
53. 
NN 1/2011, (30), odluka, 3.1.2011.
ugovora o radu temelje na pogrešnom tumačenju odredbi članka 116. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38 ... . Zakona o radu »Narodne novine« broj 137/04. – pročišćeni tekst).5. Na temelju navedenih utvrđenja ... za naknadu štete u smislu odredbe čl. 123. st. 3. Zakona o radu (pročišćen tekst) radnik može postaviti ... podnositeljice za naknadu štete zbog sudskog raskida ugovora o radu.2. Podnositeljica smatra da su joj ... osporavanu odluku.Ustavna tužba nije osnovana.3. Prema članku 62. stavku 1. Ustavnog zakona
54. 
NN 75/2002, (1236), odluka, 27.6.2002.
stavku u 3. retku umjesto riječi »Zakona o« treba stajati »Zakona o radu«. Broj: Su-16/2002-41
55. 
NN 84/2021, (1573), kolektivni ugovor, 23.7.2021.
se nakon sklapanja ovog Ugovora neko pravo radnika ili uvjeti rada, Zakonom, Temeljnim kolektivnim ... traži zaposlenje i osobe koja se zaposli (radnik) u skladu s odredbama Zakona o radu. Svi radnici ... vjeri pregovarati o sklapanju Kolektivnog ugovora u vezi s pitanjima koja prema Zakonu o radu mogu ... uprave nadležan za obavljanje upravnog nadzora nad radom poslodavca sukladno Zakonu ... i prestanak radnog odnosa regulirana su Zakonom o radu, Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike
56. 
NN 82/2001, (1401), zakon, 26.9.2001.
stavka 1. Zakona o radu te prava na rad u skraćenom radnom vremenu do tri godine života djeteta iz ... članka 59. stavka 3. Zakona o radu, uz uvjete propisane ovim Zakonom,«. Iza točke 9. dodaje se točka ... radnom vremenu do jedne godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu, prava na rad ... u skraćenom radnom vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, dopusta ... . stavka 1. Zakona o radu, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do tri godine života djeteta iz
57. 
NN 120/2003, (1666), odluka, 26.7.2003.
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI 1666 Na teme­lju članka 201. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01) ministar rada i socijalne skrbi donosi ODLUKU ... , 16. srp­nja 2003. Ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović, v. r.
58. 
NN 75/2005, (1469), odluka, 20.6.2005.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 1469 Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona ... o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
59. 
NN 49/2018, (969), odluka, 30.5.2018.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 969 Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/2014 127/2017), ministar nadležan za rad donosi ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE
60. 
NN 134/2015, (2524), odluka, 11.12.2015.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA2524Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/2014), ministar nadležan za rad donosiODLUKUO PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 99 100 > >|