Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno su pronađena 1173 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
61. 
NN 104/2005, (1986), odluka, 31.8.2005.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 1986 Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona ... o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/2004.), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
62. 
NN 69/2002, (1179), odluka, 13.6.2002.
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI 1179 Na teme­lju članka 201. stavka 1. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01. i 82/01.), ministar rada i socijalne skrbi donosi ODLUKU ... objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 003-05/02-01/55 Urbroj: 524-04/2-02-5 Zagreb, 7. lip­nja 2002. Ministar rada i socijalne skrbi Davorko Vidović, v. r.
63. 
NN 37/1998, (465), odluka, 18.3.1998.
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI Na temelju članka 201. stavka 1. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38 ... /95, 54/95 i 65/95) ministar rada i socijalne skrbi donosi ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE ... . ožujka 1998. godine. Klasa: 003-05/98-01/12 Urbroj: 524-03/1-98-3 Zagreb, 16. ožujka 1998. Ministar rada i socijalne skrbi Joso Škara, v. r.
64. 
NN 41/1998, (503), odluka, 24.3.1998.
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI Na temelju članka 201. stavka 1. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38 ... /95, 54/95 i 65/95) ministar rada i socijalne skrbi donosi ODLUKU O PROŠIRENJU PRIMJENE ... , 17. ožujka 1998. Ministar rada i socijalne skrbi Joso Škara, v. r.
65. 
NN 68/2005, (1349), odluka, 3.6.2005.
se članak 53. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 114/03.). II ... i dopunama Zakona o radu (»Na­rodne novine«, broj 114/03.) i ukidaju se: – članak 1. u dijelu koji ... se odnosi na članak 2. stavak 6. Zakona o radu; – članak 51.; – članak 74. koji se odnosi na članak 228 ... .a stavak 1. točku 35. Zakona o radu, u dijelu koji glasi: »i doprinos solidarnosti (članak 182 ... o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2003. godine
66. 
NN 32/2015, (665), pravilnik, 20.3.2015.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 665Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne ... . stavka 2. Zakona o radu smatraju industrijom.Članak 2.Industrijom se u smislu članka 1. ovoga ... novine« broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosiPRAVILNIKO DJELATNOSTIMA KOJE
67. 
NN 55/1996, (1072), zakon, 10.7.1996.
dojenja djeteta u slučaju iz članka 57. Zakona o radu, 9. odsutan s rada zbog korištenja prava ... na stanku za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu". Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi ... života djeteta, dopusta iz članka 57. Zakona o radu, korištenja stranke za dojenje djeteta iz članka ... 60. Zakona o radu osiguranika koji koristi jedno od navedenih prava obračunava se nadoknada plaće ... dok dijete ne navrši jednu, odnosno tri godine života, dopusta iz članka 57. Zakona o radu te sranke
68. 
NN 5/2005, (81), rješenje, 11.1.2005.
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 184. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine ... .). Odredbama članka 184. Zakona o radu propisano je: »Zabrana djelovanja udruge Članak 184. (1 ... osporene odredbe članka 184. stavka 2. Zakona o radu odredba je članka 29. stavka 1. Ustava koja glasi ... . Osporavajući ustavnost stavka 2. članka 184. Zakona o radu predlagatelj polazi od pogrešne ... jer će sukladno odredbi članka 184. stavka 1. Zakona o radu, županijski sud zabraniti djelovanje
69. 
NN 11/1996, (175), pravilnik, 9.2.1996.
I SOCIJALNE SKRBI Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 38/95., 54/95. i 65 ... se osobe iz članka 49. stavka 2. Zakona o radu. Članak 7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana ... 11 09.02.1996 Pravilnik o potvrdi o privremenoj nesposobnosti za rad MINISTARSTVO RADA ... /95.) i članka 39. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93.) ministar ... rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra zdravstva donosi PRAVILNIK O POTVRDI O PRIVREMENOJ
70. 
NN 53/2005, (1023), odluka, 25.4.2005.
radnopravni status imaju primijeniti odredbe Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95., 54/95., 65/95., 102 ... primijeniti odredbe članka 118. stavaka 1. i 2. Zakona o radu, dok bi se Ugovor o radu menadžera mogao ... utvrđena Zakonom o radu, a koji propisuje minimum opsega prava, što ne znači da se ugovorom ne mogu prava ... utvrditi i u većem opsegu nego što je to regulirano Zakonom o radu. Predlaže Sudu ustavnu tužbu ... ima u vidu odredba članka 9. Zakona o radu, te da je odredba članka 5. stavka 1. tog ugovora ništava
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 99 100 > >|