Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1246 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
61. 
NN 81/2004, (1606), pravilnik, 16.6.2004.
dopusta iz članka 23. točke 11.a. Zakona, posvojite­ljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom ... iz članka 23. točke 11.a. Zakona, posvojite­ljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu ... u visini, na način i u traja­nju kako je to propisano Zakonom, Zakonom o radu, Zakonom o porodnom dopustu ... 23. točke 11.a. Zakona, posvojite­ljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne ... . Zakona, stanke za doje­nje djeteta iz članka 23. točke 10. Zakona, te privremene nesposobnosti za rad
62. 
NN 103/2011, (2107), odluka, 12.9.2011.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA2107Na temelju članka 271. stavka 2. Zakona o radu ... (»Narodne novine« broj 149/09 i 61/11), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz prethodno ... donosiODLUKUO VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA RADA MIRITELJA U POSTUPCIMA MIRENJA U KOLEKTIVNIM RADNIM ... -socijalno vijeće.II.Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je dužno miritelju imenovanom ... u prebivalište.Ako je miritelj obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, Ministarstvo gospodarstva, rada
63. 
NN 53/2008, (1855), rješenje, 9.5.2008.
je osporena odredba diskriminirajuća budući da jedan zakon, točnije Zakon o radu, dopušta takvu ... ostalog ističe: »Osim toga, Zakon o bankama je u suprotnosti sa Zakonom o radu, a prema odredbi ... članka 12. Zakona o radu ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu ... , prestanak rada i nadzor nad poslovanjem banke i štedne banke. Nadalje, člankom 2. istog Zakona ... Zakonom o radu, koji čine pravni poredak Republike Hrvatske, ne mogu biti predmetom ovog
64. 
NN 109/2019, (2195), pravilnik, 13.11.2019.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 2195 Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o radu ... (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17 i 98/19), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz prethodno ... . Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) uz prethodnu suglasnost ministra ... o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg ... , kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu
65. 
NN 137/2006, (3105), zakon, 19.12.2006.
na radu i profesionalne bolesti iz članka 71. stavka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne ... za blizance, treće i svako sljedeće dijete, rodiljnog dopusta iz članka 58. stavka 9. Zakona o radu ... tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu te prava na rad u skraćenom radnom ... vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu b) za korištenje dopusta ... iz članka 57. Zakona o radu c) za korištenje stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu
66. 
NN 60/2005, (1176), odluka, 11.5.2005.
pravo, konkretno odredbe članka 145. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 38/95., 54/95., 65/95 ... , sukladno odredbi članka 145. stavka 10. Zakona o radu, kojom je propisano da ako poslodavac izvanredno ... , i tužbeni zahtjev za isplatu naknade plaće temeljem članka 145. stavka 10. Zakona o radu. U vezi ... . stavka 10. Zakona o radu dolazi u slučaju kada se radničko vijeće protivi izvanrednom otkazu ... 145. stavak 8. Zakona o radu). 4. Ustavni sud, u postupku u povodu ustavne tužbe podnijete
67. 
NN 22/2009, (494), kolektivni ugovor, 18.2.2009.
odredbama Zakona o radu mogu biti stranke Ugovora, a koje mu naknadno pristupe.3.2. Ugovor obvezuje ... na način kako je to predviđeno Zakonom o radu u slučaju prenošenja ugovora na novog poslodavca.4.3 ... propisan Zakonom o radu.5.2. Slobodna radna mjesta kod Poslodavca popunjavat će se u pravilu putem internog ... rada, odnosno postupiti u skladu sa Zakonom o radu.10.5. Poslodavac je obvezan svaka 3 mjeseca ... u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, odredbama Zakona o radu, podzakonskim propisima, tehničkim normama
68. 
NN 62/2020, (1244), uputa, 27.5.2020.
predloženih kandidata u XII. izbornoj jedinici, na način predviđen Zakonom. (2) Radi objave rezultata ... izbora javno se objavljuju osobni podaci izabranih kandidata na način propisan Zakonom. (3) Radi ... DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 1244 Na osnovi članka 56. točke 3. Zakona ... , dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo ... ) Voditelji obrade osobnih podataka su izborna povjerenstva koja su u skladu s odredbama Zakona nadležna
69. 
NN 80/2004, (1592), kolektivni ugovor, 15.6.2004.
se na ­nje­gove potpisnike i na osobe koje prema odredbama Zakona o radu mogu biti stranke Ugovora, a koje mu ... se sklapa­njem ugovora o radu u pisanu obliku, čiji je obvezni sadržaj propisan Zakonom o radu. Članak 7 ... biti obuhvaćeni radnici koji su sukladno Zakonu oslobođeni obveza rada duže­g od punoga radnog ... . Poslodavac je dužan osigurati uređiva­nje i provedbu zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti ... na radu, odredbama Zakona o radu, podzakonskim propisima, tehničkim normama, Pravilnikom o zaštiti
70. 
NN 74/1999, (1352), rješenje, 14.7.1999.
zakonom odrediti drukčije nego na način iz članka 212. stavka 1. Zakona o radu. Stoga smatra da su ... u drugim djelatnostima koje nemaju značaj javne službe, ali u kojima se temeljem članka 212. Zakona o radu ... Zakon o radu izričito određuje opći karakter toga Zakona kojim se uređuju radni odnosi u Republici ... ustavnost osporenih odredbi. Naime, i sam Zakon o radu ("Narodne novine", broj 38/95), u članku 1 ... je to na opći način uređeno Zakonom o radu, naravno, pod uvjetom da se ne vrijeđaju odredbe članka 60. Ustava
Stranica |< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 99 100 > >|