Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno su pronađena 1173 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
921. 
NN 78/2017, (1946), odluka, 9.8.2017.
OSTALE INFORMACIJE 4.1. Zakonska regulativa povezana sa zanimanjem • Zakon o radu (»Narodne novine ... ) • Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/1996, 94/1996, 114/2003, 100/2004, 86/2008 ... Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1946 Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom ... obavlja blagajničke poslove, prodavač robu i naplaćuje. Ovisno o smjeni u kojoj radi, prodavač preuzima ... blagajnu i radi blagajnički obračun. Samoposluživanja, robne kuće, restorani, benzinske crpke
922. 
NN 83/2017, (2008), odluka, 24.8.2017.
raspoređeno radno vrijeme, prekovremeno radi prema potrebi. Nužno je poznavanje zakona. Nužna ... o elektroničkim medijima (»Narodne novine« 153/2009) ■ Zakon o radu (»Narodne novine« 38/1995, 54/1995, 65 ... MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 2008 Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom ... radu te biti sposoban rješavati izvanredne situacije. Radi na otvorenom i u uredu, neravnomjerno ... i organizacija rada■ analiziranje potražnje za uslugama i robom■ analizirati potražnju za uslugama
923. 
NN 5/2004, (152), ostalo, 15.1.2004.
ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo 152 Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona ... samouprava i uprava) Gospodarsko pravo Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta(pojam ... i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta) Organiziranost obrta(komorski sustav) Zakon ... o radu(osnovni propisi o:zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radno vrijeme radnika, odmori ... i dopusti, obrazovanje i osposobljavanje za rad, plaća radnika, zdravstveno i mirovinsko osiguranje
924. 
NN 5/2004, (151), ostalo, 15.1.2004.
ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo 151 Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona ... i uprava) Gospodarsko pravo Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta(pojam obrta ... obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta) Organiziranost obrta(komorski sustav) Zakon ... o radu(osnovni propisi o:zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radno vrijeme radnika, odmori i dopusti ... , obrazovanje i osposobljavanje za rad, plaća radnika, zdravstveno i mirovinsko osiguranje
925. 
NN 9/2005, (148), kolektivni ugovor, 17.1.2005.
osposobljavanja za samostalan rad završenih učenika i studenata zdravstvenog usmjerenja, za koje je zakonom ... vremena, sukladno zakonu. 3. ODMORI I DOPUSTI Stanka Članak 33. Odmor u tijeku rada (stanka ... Članak 48. Naknade štete iz Zakona o radu, smanjit će se pod uvjetom da šteta nije učinjena ... , a razlog otka­za nije skrivljeno ponašanje radnika, pripada otpremnina u skladu sa Zakonom o radu ... zakonom, drugim propisom ili pravilnikom o radu, – zlouporabe položaja ili prekoračenja ovlasti
926. 
NN 91/2009, (2305), pravilnik, 27.7.2009.
osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (volonterski rad) – članak 6. stavak ... zdravstveno osigurane po osnovi rada– članak 6. stavak 1. točka 6. Zakona osoba koja obavlja ... , ako nisu zdravstveno osigurane po osnovi rada– članak 6. stavak 1. točka 6. Zakona osoba koja obavlja ... ili poreza na dobit i ako nisu osigurane po osnovi rada– članak 6. stavak 1. točka 6. Zakona osoba ... te djelatnosti, ako nisu osigurane po osnovi rada– članak 6. stavak 1. točka 6. Zakona osoba sama
927. 
NN 88/2013, (1954), kolektivni ugovor, 8.7.2013.
osposobljavanja za samostalan rad završenih učenika i studenata zdravstvenog usmjerenja, za koje je zakonom ... ŠTETEUvjeti i načini smanjivanja i oslobađanja od naknade šteteČlanak 48.Naknade štete iz Zakona o radu ... Zakonom o blagdanima i neradnim danima te za rad na Uskrs, radnik ima pravo na plaću uvećanu za 150%.Ako ... radnik na dan blagdana ili neradnog dana utvrđenog zakonom te na Uskrs radi u smjenskom radu ... s rada zbog bolovanja do 42 dana pripada mu naknada plaće u visini 85% osnovice utvrđene Zakonom
928. 
NN 35/2015, (728), izmjene i dopune, 27.3.2015.
3) Radi obavljanja poslova koji sukladno Prekršajnom zakonu ne trpe odgodu osigurat će se obvezatna ... povodom tužbi na temelju Zakona o radu i Zakona o suzbijanju diskriminacije.«.Članak 46.Iza članka 209 ... su proslijeđeni od javnog bilježnika na temelju članka 282. Ovršnog zakona radi provedbe postupka ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 728Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj ... pravilnikom propisuje pravila o načinu rada i korištenja informacijskog sustava u primjeni
929. 
NN 85/2006, (2017), zakon, 26.7.2006.
ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU Proglašavam Zakon o zdravstvenom osiguranju ... Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU I. OPĆE ODREDBE Članak ... 1. Ovim se Zakonom uređuje sustav obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu ... za zaštitu zdrav­lja na radu sukladno posebnome zakonu. Standarde i normative zdravstvene zaštite iz ... 6. Ozljedom na radu prema ovome Zakonu smatra se: 1. ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim
930. 
NN 93/2004, (1762), pravilnik, 9.7.2004.
8. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01) 9. Zakon o radu ... MINISTARSTVO KULTURE 1762 Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima ... osoblje koje radi na poslovima zaštite, obrade ili korištenja arhivskoga gradiva. Za stručno osoblje ... rada iz područja te specijalnosti. Specijalnosti u zvanju arhivista su: filmski arhivist, konzervator ... elektroničkih zapisa. 3. Stručni rad i praktični rad Članak 9. Kandidati koji polažu ispit
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 91 92 93 94 95 ... 99 100 > >|