Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1167 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
941. 
NN 81/2015, (1565), kolektivni ugovor, 22.7.2015.
KOLEKTIVNI UGOVORI1565Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14, u daljnjem ... i primjenjuju se na njegove potpisnike i na osobe koje prema odredbama Zakona o radu i ovog Ugovora mogu ... u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom.(2) Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme ... o radu s radnikom koji ispunjava posebne uvjete utvrđene zakonom, drugim propisom te opisom poslova ... trošku osigurati uvjete za siguran rad propisan Zakonom, općim aktom Poslodavca i ovim Ugovorom.Članak 18
942. 
NN 136/2014, (2593), rješenje, 19.11.2014.
ovog Zakona.(3) Osobama iz stavka 1. i 2. ovog članka, prestankom mandata prestaje i ugovor o radu ... ugovora o radu na temelju ovog Zakona, drugog propisa ili kolektivnog ugovora.«III. NAVODI ... školskih ustanova u pogledu njihovog radnog statusa, ovo s obzirom na činjenicu kako je Zakonom o radu ... suprotno i uređenju iz Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.) kojim ... ustanovama,– ima licenciju za rad ravnatelja.«Članak 127. Zakona o odgoju i obrazovanju, u dijelu
943. 
NN 66/2018, (1355), kolektivni ugovor, 20.7.2018.
KOLEKTIVNI UGOVORI 1355 Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14 i 127/17 ... i na osobe koje prema odredbama Zakona o radu i ovog Ugovora mogu biti stranke Kolektivnog ugovora ... zasniva se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, a iznimno na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom ... ) Poslodavac će zaključiti ugovor o radu s radnikom koji ispunjava posebne uvjete utvrđene zakonom ... trošku osigurati uvjete za siguran rad propisan Zakonom o zaštiti na radu, općim aktima Poslodavca
944. 
NN 28/2010, (679), ostalo, 3.3.2010.
zaštiti (u daljnjem tekstu: Zakon) dobili odobrenje da obavljaju djelatnost osobnim radom u jedinici ... , u smislu Zakona o radu (u daljnjem tekstu: ZOR).Kolektivni ugovor primjenjuje se i na subjekte iz ... , prestanak ili druga pitanja u svezi s ugovorom o radu, a koja nisu uređena ZOR-om ili drugim zakonom ili ... zakonom.[17]Poslodavac donosi odluke u smislu odredbi ovog članka, zavisno o organizaciji rada ... neprekidnog rada za novog poslodavca.Privremena nesposobnost za rad, vojna služba ili drugi zakonom
945. 
NN 69/2016, (1662), kolektivni ugovor, 27.7.2016.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37na temelju članka 192. do 196. Zakona o radu i odredbi Zakona ... odredbi Zakona o mirovinskom osiguranju).Rad pod uvjetima iz prethodnog stavka može se obavljati ako ... radnika.Poslodavac je dužan provoditi mjere zaštite na radu kojima se osigurava provedba Zakona ... jedinicama gdje to zahtijevaju uvjeti rada u skladu sa zakonom i ovim Kolektivnim ugovorom, a s ciljem ... zaštitom na radu,– omogućiti druga prava sukladno Zakonu o zaštiti na radu.Članak 19.Radnik je dužan
946. 
NN 130/2011, (2617), kolektivni ugovor, 16.11.2011.
se u ugovoru o radu uputiti na odgovarajuće zakone, druge propise, ovaj Ugovor ili pravilnike koji ... obvezno sadrži i dodatne uglavke propisane Zakonom o radu.Članak 5.Ugovor o radu sklapa se u pisanom ... na neodređeno vrijeme).Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom ... potrebe za radom pojedinih radnika utvrđuje ovlaštena osoba u skladu sa zakonom i kriterijima ovoga ... se preraspodijeliti sukladno odredbama Zakona o radu tako da tijekom jedne kalendarske godine u jednom razdoblju
947. 
NN 106/2003, (1392), kolektivni ugovor, 2.7.2003.
KOLEKTIVNI UGOVORI 1392 Na teme­­­lju članka 185. i 187. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 38 ... u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, a prava i obveze može prenijeti stručnoj ovlaštenoj fizičkoj ... u skladu sa Zakonom. Članak 9. Povjerenik radnika za zaštitu na radu, odnosno sindikalni ... , koristiti i dostav­­­ljati trećim osobama ako je to određeno zakonom ili drugim propisom, radi ... je ovlašten u skladu sa zakonom odrediti prekovremeni rad. Radnik je dužan postupiti po nalogu poslodavca
948. 
NN 60/2013, (1237), kolektivni ugovor, 22.5.2013.
radnika.Poslodavac je dužan provoditi mjere zaštite na radu kojima se osigurava provedba Zakona ... jedinicama gdje to zahtijevaju uvjeti rada u skladu sa zakonom i ovim Kolektivnim ugovorom ... u svezi sa zaštitom na radu,– omogućiti druga prava sukladno Zakonu o zaštiti na radu.Članak 18. Radnik ... primanja u skladu sa zakonom, ovim Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i odlukama ... u posebnim okolnostima.Kada radnik radi na dane blagdana utvrđene zakonom, ima pravo na naknadu plaće i plaću
949. 
NN 20/2012, (552), odluka, 20.2.2012.
»Zakon o pučkom pravobranitelju..., razrađuje ustrojstvo, djelokrug i način rada državnog tijela« te ... , djelokrug i način rada državnih tijela...')«.U vezi s brojem zastupnika koji su glasovali za Zakon ... se Zakonom uređuju djelokrug i način rada te uvjeti za izbor i razrješenje pučkog pravobranitelja ... i temeljnih sloboda.2) Razrađuje li Zakon o pučkom pravobranitelju ustrojstvo, djelokrug i način rada ... zakoni) kojima se razrađuju... ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela... Hrvatski sabor
950. 
NN 93/2014, (1874), zakon, 30.7.2014.
i radu europskog radničkog vijeća.(2) Kod povezanih poslodavaca iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona ... članka zamjenjuje europsko radničko vijeće u slučajevima predviđenim ovim Zakonom, a način svoga rada ... sudjelovati u radu užeg odbora iz članka 26. ovoga Zakona, te sudjelovati na sastanku iz stavka 2. ovoga ... propisa obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove rada, ako drugim zakonom nije ... inspekcije rada, ako drugim zakonom nije drukčije određeno.(2) U provođenju nadzora inspektor rada ima
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 93 94 95 96 97 ... 99 100 > >|