Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno su pronađena 1154 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
941. 
NN 42/2005, (812), zakon, 1.4.2005.
stupanja na snagu ovoga Zakona mogu radi racionalnijeg korištenja energije, uz suglasnost energetskog ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROIZVODNJI, DISTRIBUCIJI I OPSKRBI TOPLINSKOM ENERGIJOM Proglašavam Zakon o proizvodnji ... Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O PROIZVODNJI, DISTRIBUCIJI I OPSKRBITOPLINSKOM ENERGIJOM I. OPĆE ... ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje obavljanje energetskih djelatnosti proizvodnje ... , distribucije i opskrbe toplinskom energijom. Članak 2. (1) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju
942. 
NN 85/2006, (2018), zakon, 26.7.2006.
posao iz zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o radu. Zdravstveni radnik ne može sklopiti posao iz ... čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja sukladno posebnome zakonu ... obvezni su uskladiti svoj rad s odredbama članka 34. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana ... s radom sukladno odredbama ovoga Zakona. Članak 81. Zdravstvenim radnicima kojima je do dana stupanja ... na snagu ovoga Zakona dano odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo za rad u svojoj struci izvan
943. 
NN 76/1999, (1361), zakon, 19.7.1999.
prekršaj iz članaka 125., 126., 126a., 126b., 128., 129. i 129a. ovoga Zakona počini radi stjecanja ... ovaj Zakon. Članak 31. Postupci pokrenuti prema članku 96., 98., 119. i 120. ovoga Zakona radi ... 76 19.7.1999 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o autorskom pravu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 30
944. 
NN 76/2007, (2398), zakon, 23.7.2007.
Zakona. Sredstva za rad Centra Članak 6. Sredstva za rad Centra osiguravaju se u državnom ... ravnatelja Centra, – obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom. Rad Upravnog odbora ... . ovoga Zakona, a radi osiguravanja sredstava za provedbu Nacionalnog programa. Osoba koja obavlja ... ovoga Zakona. S danom 1. siječnja 2008. prestaje s radom Kulturno vijeće za film i kinematografiju ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA Proglašavam Zakon o audiovizualnim djelatnostima, kojega
945. 
NN 20/1997, (280), zakon, 19.2.1997.
društava za osiguranje iz članka 11. ovoga Zakona mogu, radi zajedničkog preuzimanja izvanrednih ... : - ako mu bude oduzeto odobrenje za rad, - ako ne ispuni uvjete iz članka 12. i 47. ovoga Zakona ili ... putnika iz članka 73. ovoga Zakona ili osigurana svota nije isplaćena zbog prestanka rada društva ... se i glasi: "Sredstva u Garancijski fond radi plaćanja naknade šteta iz članka 100. Zakona obvezno ... za izdavanje odobrenja za rad društva, a nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovoga zakona, rješavat
946. 
NN 63/2019, (1238), uredba, 28.6.2019.
područje kibernetičke sigurnosti; provodi nadzor operatora ključnih usluga sukladno zakonu; koordinira rad ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1238 Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ... 41. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne ... službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za rad Središnjeg državnog ureda. II. UNUTARNJE ... rada i aktivnosti državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i zamjenika državnog tajnika
947. 
NN 104/2013, (2352), kolektivni ugovor, 14.8.2013.
turnusu, ili redovni rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima određenim zakonom 1 dan2 ... nedjeljom 35%– za rad blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom i na Uskrs 150%– za rad u drugoj ... iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje odredba Zakona o radu.(3) Prilikom izrade ... u Ustavu Republike Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim ... , konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru.Članak 90.Sindikat je dužan
948. 
NN 63/2013, (1257), odluka, 27.5.2013.
radi uređenja pojedinih pitanja, izvršenja i provedbe zakona ili radi provedbe drugog propisa više ... zakona radi njihove primjene.Naredbom se naređuje ili zabranjuje određeno postupanje.Naputkom ... (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) i zakonom, na sjednici održanoj 22 ... . svibnja 2013., donio jeODLUKUI. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te ... . Na temelju članka 31. stavka 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine
949. 
NN 93/2008, (2955), kolektivni ugovor, 11.8.2008.
turnusu, ili redovni rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima određenim zakonom 1 ... 35% – za rad blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom i na Uskrs 150% – za rad ... organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom. Članak 86. (1) Čelnik državnog tijela obvezuje se da neće ... ometana, ako djeluje u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima, drugim propisima ... u državnom tijelu bez suglasnosti Sindikata ne može prestati služba odnosno rad, osim po sili zakona
950. 
NN 63/2008, (2127), zakon, 2.6.2008.
zajamčenih ovim Zakonom, a radi se o nekom od letova iz stavka 1. ovoga članka, svoja prava putnik ... ovim Zakonom, ukoliko se radi o aerodromu iz članka 31. c. stavka 1. ovoga Zakona, obavlja ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I STVARNOPRAVIM ODNOSIMA U ZRAČNOM PROMETU ... Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravim odnosima u zračnom prometu ... -05-03/1-08-2 Zagreb, 23. svibnja 2008. Presjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 93 94 95 96 97 ... 99 100 > >|