Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno su pronađena 1172 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
951. 
NN 60/2013, (1237), kolektivni ugovor, 22.5.2013.
radnika.Poslodavac je dužan provoditi mjere zaštite na radu kojima se osigurava provedba Zakona ... jedinicama gdje to zahtijevaju uvjeti rada u skladu sa zakonom i ovim Kolektivnim ugovorom ... u svezi sa zaštitom na radu,– omogućiti druga prava sukladno Zakonu o zaštiti na radu.Članak 18. Radnik ... primanja u skladu sa zakonom, ovim Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i odlukama ... u posebnim okolnostima.Kada radnik radi na dane blagdana utvrđene zakonom, ima pravo na naknadu plaće i plaću
952. 
NN 20/2012, (552), odluka, 20.2.2012.
»Zakon o pučkom pravobranitelju..., razrađuje ustrojstvo, djelokrug i način rada državnog tijela« te ... , djelokrug i način rada državnih tijela...')«.U vezi s brojem zastupnika koji su glasovali za Zakon ... se Zakonom uređuju djelokrug i način rada te uvjeti za izbor i razrješenje pučkog pravobranitelja ... i temeljnih sloboda.2) Razrađuje li Zakon o pučkom pravobranitelju ustrojstvo, djelokrug i način rada ... zakoni) kojima se razrađuju... ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela... Hrvatski sabor
953. 
NN 93/2014, (1874), zakon, 30.7.2014.
i radu europskog radničkog vijeća.(2) Kod povezanih poslodavaca iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona ... članka zamjenjuje europsko radničko vijeće u slučajevima predviđenim ovim Zakonom, a način svoga rada ... sudjelovati u radu užeg odbora iz članka 26. ovoga Zakona, te sudjelovati na sastanku iz stavka 2. ovoga ... propisa obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove rada, ako drugim zakonom nije ... inspekcije rada, ako drugim zakonom nije drukčije određeno.(2) U provođenju nadzora inspektor rada ima
954. 
NN 42/2005, (812), zakon, 1.4.2005.
stupanja na snagu ovoga Zakona mogu radi racionalnijeg korištenja energije, uz suglasnost energetskog ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROIZVODNJI, DISTRIBUCIJI I OPSKRBI TOPLINSKOM ENERGIJOM Proglašavam Zakon o proizvodnji ... Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O PROIZVODNJI, DISTRIBUCIJI I OPSKRBITOPLINSKOM ENERGIJOM I. OPĆE ... ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje obavljanje energetskih djelatnosti proizvodnje ... , distribucije i opskrbe toplinskom energijom. Članak 2. (1) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju
955. 
NN 85/2006, (2018), zakon, 26.7.2006.
posao iz zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o radu. Zdravstveni radnik ne može sklopiti posao iz ... čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja sukladno posebnome zakonu ... obvezni su uskladiti svoj rad s odredbama članka 34. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana ... s radom sukladno odredbama ovoga Zakona. Članak 81. Zdravstvenim radnicima kojima je do dana stupanja ... na snagu ovoga Zakona dano odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo za rad u svojoj struci izvan
956. 
NN 76/1999, (1361), zakon, 19.7.1999.
prekršaj iz članaka 125., 126., 126a., 126b., 128., 129. i 129a. ovoga Zakona počini radi stjecanja ... ovaj Zakon. Članak 31. Postupci pokrenuti prema članku 96., 98., 119. i 120. ovoga Zakona radi ... 76 19.7.1999 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o autorskom pravu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 30
957. 
NN 76/2007, (2398), zakon, 23.7.2007.
Zakona. Sredstva za rad Centra Članak 6. Sredstva za rad Centra osiguravaju se u državnom ... ravnatelja Centra, – obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom. Rad Upravnog odbora ... . ovoga Zakona, a radi osiguravanja sredstava za provedbu Nacionalnog programa. Osoba koja obavlja ... ovoga Zakona. S danom 1. siječnja 2008. prestaje s radom Kulturno vijeće za film i kinematografiju ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA Proglašavam Zakon o audiovizualnim djelatnostima, kojega
958. 
NN 20/1997, (280), zakon, 19.2.1997.
društava za osiguranje iz članka 11. ovoga Zakona mogu, radi zajedničkog preuzimanja izvanrednih ... : - ako mu bude oduzeto odobrenje za rad, - ako ne ispuni uvjete iz članka 12. i 47. ovoga Zakona ili ... putnika iz članka 73. ovoga Zakona ili osigurana svota nije isplaćena zbog prestanka rada društva ... se i glasi: "Sredstva u Garancijski fond radi plaćanja naknade šteta iz članka 100. Zakona obvezno ... za izdavanje odobrenja za rad društva, a nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovoga zakona, rješavat
959. 
NN 63/2019, (1238), uredba, 28.6.2019.
područje kibernetičke sigurnosti; provodi nadzor operatora ključnih usluga sukladno zakonu; koordinira rad ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1238 Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ... 41. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne ... službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za rad Središnjeg državnog ureda. II. UNUTARNJE ... rada i aktivnosti državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i zamjenika državnog tajnika
960. 
NN 104/2013, (2352), kolektivni ugovor, 14.8.2013.
turnusu, ili redovni rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima određenim zakonom 1 dan2 ... nedjeljom 35%– za rad blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom i na Uskrs 150%– za rad u drugoj ... iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje odredba Zakona o radu.(3) Prilikom izrade ... u Ustavu Republike Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim ... , konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru.Članak 90.Sindikat je dužan
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 94 95 96 97 98 99 100 > >|