Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1126 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
951. 
NN 58/1993, (1164), zakon, 18.6.1993.
radi stjecanja imovinske koristi, autorsko djelo zaštićeno ovim Zakonom kaznit će se za krivično ... 99r. stavak 1. ovoga Zakona prestaje radom kada rješenje postane konačno. Članak 65. U svim ... 58 18.06.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu ... o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o autorskom pravu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2
952. 
NN 57/2012, (1410), zakon, 23.5.2012.
se Zakonom, s ciljem jačanja zapošljivosti i stjecanja znanja i vještina potrebnih za rad, korištenjem mjera ... za rad bez zasnivanja radnog odnosa, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ... ) Ovim se Zakonom, zbog posebnih obilježja sezonskog rada u poljoprivredi, uređuje jednostavniji način ... istekom ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme.Članak 5.(1) Olakšicu iz članka 3. ovoga Zakona ... može ostvariti poslodavac ako:1) radnicima dospjele plaće isplati sukladno odredbama Zakona o radu,2
953. 
NN 3/2016, (20), pravilnik, 8.1.2016.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 20Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne ... novine«, broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosiPRAVILNIKO RADNOM VREMENU, ODMORIMA ... za istu, uređuje se ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom.(4) Vrijeme koje radnik provede obavljajući ... radno vrijeme radnika ne može biti duže od četrdeset sati tjedno.(2) Ako zakonom, kolektivnim ... ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije određeno
954. 
NN 107/2007, (3125), zakon, 19.10.2007.
članka, odrediti rad za opće dobro na slobodi. Odredbe ovoga Zakona o radu za opće dobro na slobodi ... ne primjenjuju se protiv okrivljenika iz članka 136. stavka 1. ovoga Zakona. (4) Ako se radi ... izričito dopušta. Ako je riječ o roku koji je ovim Zakonom propisan radi zaštite prava obrane i drugih ... za prekršaj propisan zakonom, a radi se o prekršaju protiv javnog reda i mira, prekršaju vezanom ... . stavka 2. ovoga Zakona, a ako se radi o osuđeniku pravnoj osobi i sukladno odredbi članka 59
955. 
NN 101/2014, (1985), rješenje, 20.8.2014.
Na prava iz odredbe članka 2. ovoga Zakona ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu ... zatvoreni skup opravdanih razloga ograničenja sloboda i prava zakonom. U drugim slučajevima ili radi ... zakonsku proceduru kod donošenja podzakonskog propisa, ne poštivati Zakon o radu kod otkaza ... za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj ... jeRJEŠENJEI. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o uskrati isplate pojedinih
956. 
NN 109/2007, (3173), zakon, 24.10.2007.
ponudu za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona. (2) Radi utvrđivanja svih ... ) Agencija nadzire primjenu odredbi ovoga Zakona. (2) Kad je to potrebno radi nadzora primjene ovoga Zakona ... ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA Proglašavam Zakon o preuzimanju dioničkih društava, kojega ... -03/1-07-2 Zagreb, 12. listopada 2007. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON ... O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za davanje
957. 
NN 88/2011, (1868), ostalo, 27.7.2011.
do 2016. godine (»Narodne novine«, br. 20/11.).Uz Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o radu ... : Nadležna tijela državne uprave sukladno zakonom utvrđenom djelokrugu rada, Ured za ravnopravnost spolova ... vrijednosti i primjeni Zakona o radu. Nositelji: Ured za socijalno partnerstvo, Gospodarsko-socijalno vijeće ... obrazovanje i obrazovanje odraslih i javne ustanove u okviru svog zakonom propisanog djelokruga rada ... ravnopravnosti, 2) Stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada, 3) Unapređenje primjene rodno osjetljivog
958. 
NN 98/2005, (1923), pročišćeni tekst, 10.8.2005.
Na temelju članka 211. st. 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 137/04 – Pročišćeni tekst ... o radu mora sadržavati sve uglavke propisane zakonom. Osim bitnih uglavaka propisanih zakonom, ugovor ... na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu, a u slučaju nedostatka dovoljno osposobljenog osoblja ... povjerenikom zaštite na radu sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu. O povjerenicima zaštite ... i dužnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu. O svom radu povjerenik je dužan najmanje svaka tri
959. 
NN 91/1994, (1561), pravilnik, 12.12.1994.
uključivanje. To su: 1. dohodak od povremenog nesamostalnog rada (članak 9. Zakona) 2. dohodak ... od nesamostalnog rada (članak 3. stavak 1. točka 1. Zakona), 2. dohoci ostvareni na tržištu robe i usluga ... poljoprivrednih proizvoda, tada se, prema članku 23. stavku 1. Zakona, uvijek radi o obrtničkoj djelatnosti ... . (3) O poduzetničkoj djelatnosti se prema članku 23 stavku 2. Zakona nadalje radi, ako dohodak ... djelatnosti, prema članku 11. Zakona. O dohocima od imovinskih prava radi se u slučaju kad ih ostvaruju
960. 
NN 16/2015, (314), kolektivni ugovor, 11.2.2015.
KOLEKTIVNI UGOVORI314Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 93/14.) i članka 7 ... sporazuma iz prethodnog stavka, dužni su podvrći se postupku arbitraže sukladno Zakonu o radu (dalje ... propisane zakonom, drugim propisima, kolektivnim ugovorom i aktima poslodavca.(3) Ugovor o radu ... ili ugovorom o radu.(2) Ukoliko zakonom ili aktima iz prethodnog stavka nije drukčije propisano ... blagdana i u neradne dane utvrđene zakonom 50% – za rad nedjeljom 30% – za noćni rad 30% – za rad
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 94 95 96 97 98 99 100 > >|