Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1180 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
961. 
NN 76/2007, (2398), zakon, 23.7.2007.
Zakona. Sredstva za rad Centra Članak 6. Sredstva za rad Centra osiguravaju se u državnom ... ravnatelja Centra, – obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom. Rad Upravnog odbora ... . ovoga Zakona, a radi osiguravanja sredstava za provedbu Nacionalnog programa. Osoba koja obavlja ... ovoga Zakona. S danom 1. siječnja 2008. prestaje s radom Kulturno vijeće za film i kinematografiju ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA Proglašavam Zakon o audiovizualnim djelatnostima, kojega
962. 
NN 20/1997, (280), zakon, 19.2.1997.
društava za osiguranje iz članka 11. ovoga Zakona mogu, radi zajedničkog preuzimanja izvanrednih ... : - ako mu bude oduzeto odobrenje za rad, - ako ne ispuni uvjete iz članka 12. i 47. ovoga Zakona ili ... putnika iz članka 73. ovoga Zakona ili osigurana svota nije isplaćena zbog prestanka rada društva ... se i glasi: "Sredstva u Garancijski fond radi plaćanja naknade šteta iz članka 100. Zakona obvezno ... za izdavanje odobrenja za rad društva, a nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovoga zakona, rješavat
963. 
NN 63/2019, (1238), uredba, 28.6.2019.
područje kibernetičke sigurnosti; provodi nadzor operatora ključnih usluga sukladno zakonu; koordinira rad ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1238 Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ... 41. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne ... službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za rad Središnjeg državnog ureda. II. UNUTARNJE ... rada i aktivnosti državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i zamjenika državnog tajnika
964. 
NN 104/2013, (2352), kolektivni ugovor, 14.8.2013.
turnusu, ili redovni rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima određenim zakonom 1 dan2 ... nedjeljom 35%– za rad blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom i na Uskrs 150%– za rad u drugoj ... iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje odredba Zakona o radu.(3) Prilikom izrade ... u Ustavu Republike Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim ... , konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru.Članak 90.Sindikat je dužan
965. 
NN 63/2013, (1257), odluka, 27.5.2013.
radi uređenja pojedinih pitanja, izvršenja i provedbe zakona ili radi provedbe drugog propisa više ... zakona radi njihove primjene.Naredbom se naređuje ili zabranjuje određeno postupanje.Naputkom ... (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) i zakonom, na sjednici održanoj 22 ... . svibnja 2013., donio jeODLUKUI. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te ... . Na temelju članka 31. stavka 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine
966. 
NN 63/2008, (2127), zakon, 2.6.2008.
zajamčenih ovim Zakonom, a radi se o nekom od letova iz stavka 1. ovoga članka, svoja prava putnik ... ovim Zakonom, ukoliko se radi o aerodromu iz članka 31. c. stavka 1. ovoga Zakona, obavlja ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I STVARNOPRAVIM ODNOSIMA U ZRAČNOM PROMETU ... Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravim odnosima u zračnom prometu ... -05-03/1-08-2 Zagreb, 23. svibnja 2008. Presjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON
967. 
NN 125/2007, (3587), pravilnik, 5.12.2007.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU 3587 Na osnovi članka 42. Zakona ... s odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zakon ... zdravstvenu zaštitu iz članka 5. Zakona i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti iz članka ... 11. Zakona. Osigurane osobe iz članka 9. i 10. Zakona ostvaruju prava za slučaj ozljede na radu ... na radu i profesionalne bolesti u skladu sa Zakonom, drugim propisima i općim aktima Zavoda, te
968. 
NN 39/2013, (718), zakon, 3.4.2013.
i uređenja poljoprivrednog zemljišta,i) prisutnost onečišćenja iz članka 5. ovoga Zakona radi održavanja ... za korištenje voda radi uzgoja riba, sklopljeni sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br. 153 ... se sukladno članku 44. stavku 1. ovoga Zakona.(4) Agencija izdaje brisovno očitovanje radi brisanja ... preuzetim zaposlenicima ponuditi sklapanje ugovora o radu sukladno Zakonu o radu.(6) Do sklapanja novih ... ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTUProglašavam Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji je Hrvatski sabor
969. 
NN 76/1999, (1360), zakon, 19.7.1999.
ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju inspekcijski poslovi, ustrojstvo i način rada Državnog ... i stočarstva kada je to određeno posebnim zakonom. Članak 4. Državni inspektorat u području rada ... i zaštite na radu nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između ... i kotlova. Članak 8. (1) Radi obavljanja poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, ovim Zakonom ... . Inspektor rada Članak 19. Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu zakona i drugih propisa
970. 
NN 124/2000, (2332), pročišćeni tekst, 11.12.2000.
zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdrav­­­lja, prava i sloboda drugih. Članak 33 ... se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno og­ra­ni­čiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti ... štite djecu i nemoćne osobe. Djeca ne mogu biti prim­ljena na rad prije zakonom određene dobi niti ... izbore, imenova­nja i razrješe­nja, u skladu s Ustavom i zakonom, – nadzire rad Vlade Republike ... , djelokrug i način rada pučkog pravobranite­lja i ­nje­govih zamjenika uređuju se zakonom. U okviru
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 95 96 97 98 99 100 > >|