Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1150 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
961. 
NN 88/2011, (1868), ostalo, 27.7.2011.
do 2016. godine (»Narodne novine«, br. 20/11.).Uz Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o radu ... : Nadležna tijela državne uprave sukladno zakonom utvrđenom djelokrugu rada, Ured za ravnopravnost spolova ... vrijednosti i primjeni Zakona o radu. Nositelji: Ured za socijalno partnerstvo, Gospodarsko-socijalno vijeće ... obrazovanje i obrazovanje odraslih i javne ustanove u okviru svog zakonom propisanog djelokruga rada ... ravnopravnosti, 2) Stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada, 3) Unapređenje primjene rodno osjetljivog
962. 
NN 98/2005, (1923), pročišćeni tekst, 10.8.2005.
Na temelju članka 211. st. 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 137/04 – Pročišćeni tekst ... o radu mora sadržavati sve uglavke propisane zakonom. Osim bitnih uglavaka propisanih zakonom, ugovor ... na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu, a u slučaju nedostatka dovoljno osposobljenog osoblja ... povjerenikom zaštite na radu sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu. O povjerenicima zaštite ... i dužnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu. O svom radu povjerenik je dužan najmanje svaka tri
963. 
NN 91/1994, (1561), pravilnik, 12.12.1994.
uključivanje. To su: 1. dohodak od povremenog nesamostalnog rada (članak 9. Zakona) 2. dohodak ... od nesamostalnog rada (članak 3. stavak 1. točka 1. Zakona), 2. dohoci ostvareni na tržištu robe i usluga ... poljoprivrednih proizvoda, tada se, prema članku 23. stavku 1. Zakona, uvijek radi o obrtničkoj djelatnosti ... . (3) O poduzetničkoj djelatnosti se prema članku 23 stavku 2. Zakona nadalje radi, ako dohodak ... djelatnosti, prema članku 11. Zakona. O dohocima od imovinskih prava radi se u slučaju kad ih ostvaruju
964. 
NN 107/2007, (3125), zakon, 19.10.2007.
članka, odrediti rad za opće dobro na slobodi. Odredbe ovoga Zakona o radu za opće dobro na slobodi ... ne primjenjuju se protiv okrivljenika iz članka 136. stavka 1. ovoga Zakona. (4) Ako se radi ... izričito dopušta. Ako je riječ o roku koji je ovim Zakonom propisan radi zaštite prava obrane i drugih ... za prekršaj propisan zakonom, a radi se o prekršaju protiv javnog reda i mira, prekršaju vezanom ... . stavka 2. ovoga Zakona, a ako se radi o osuđeniku pravnoj osobi i sukladno odredbi članka 59
965. 
NN 37/2013, (669), zakon, 28.3.2013.
za prehranu ljudi.(3) Korisnik iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona smatra se odobrenim i za rad ... protivno odredbi članka 24. ovoga Zakona,37. radi na izoliranim organima, tkivima i trupovima ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... , v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA Članak 1.U Zakonu o zaštiti životinja ... Europske unijeČlanak 1.aOvaj Zakon sadrži odredbe za preuzimanje i provedbu sljedećih akata
966. 
NN 155/2008, (4240), pravilnik, 30.12.2008.
i namještenicima,• Zakon o radu,• Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi,• Uredba o načelima za unutarnje ... s navedenim zakonima).2. Propise o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti u vezi s radom autoškola:• Kaznene ... o zakupu poslovnog prostora,• Zakon o zaštiti na radu,• Pravilnik o osposobljavanju kandidata ... 208. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008.), ministar ... ispitivač) te za ovlaštenog nadzornika koji obavlja poslove stručnog nadzora nad radom autoškola
967. 
NN 120/2012, (2588), zakon, 31.10.2012.
donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.(2) Radi usklađenja s propisima ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODAProglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio ... . listopada 2012.PredsjednikRepublike HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ... O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODAČlanak 1.U Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih
968. 
NN 57/2007, (1856), pravilnik, 4.6.2007.
života djeteta kojem je potrebna pojačana skrb i njega u skladu sa Zakonom o radu. Odobrenje iz ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1856 Na osnovi odredbe članka 117. stavka 2. Zakona ... . svibnja 2007. godine donijelo je PRAVILNIK O SASTAVU, OVLASTIMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA ... s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se sastav ... , ovlasti i način rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem
969. 
NN 100/2004, (1898), zakon, 20.7.2004.
članovima i tajnicima za rad u povjerenstvima koja je prema ovome Zakonu ovlašten osnivati.«. Članak 5 ... donesenim na temelju tih zakona kojima se uređuje područje zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite ... u glavni projekt radi pribavljanja potvrda iz članka 82. stavka 2., odnosno stavka 3. ovoga Zakona ... . stavka 1. podstavka 5. i 8. ovoga Zakona. Za radove i jednostavne građevine iz članka 116. točke 5 ... .), – članak 94. stavka 1., 2. i 4. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96., 94/96
970. 
NN 35/1998, (445), rješenje, 13.3.1998.
o zdravstvenom osiguranju a u svezi sa člankom 58., 59., 65. i 67. Zakona o radu ("Narodne novine", broj ... o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu ustanovnosti zakona, na sjednici Suda održanoj dana 4 ... članaka 26., 27., 28. stavak 2. i 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske ... za 1997. godinu ("Narodne novine", broj 111/96) te odredbi Zakona o izmjeni i dopuni Zakona ... prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 95 96 97 98 99 100 > >|