Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1110 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
961. 
NN 76/2002, (1239), pravilnik, 28.6.2002.
osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se sastav, ovlasti i način rada liječničkih povjerenstava ... Zakona o radu – bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom u ugovornoj specijalnoj bolnici ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1239 Na osnovi odredbe članka 108. stavke 2. Zakona ... je PRAVILNIK O SASTAVU, OVLASTIMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ... OSIGURANJE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenom
962. 
NN 64/2001, (1050), zakon, 16.7.2001.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... . srpnja 2001. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ... ZAKONA O OBRTU Članak 1. U Zakonu o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93. i 90/96.) iza članka 1 ... je to propisano zakonom, 2. da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti ... . (2) Radom u obrtu obrtnik ostvaruje prava u svezi s radnim odnosom, ako ta prava ne ostvaruje
963. 
NN 57/2012, (1410), zakon, 23.5.2012.
se Zakonom, s ciljem jačanja zapošljivosti i stjecanja znanja i vještina potrebnih za rad, korištenjem mjera ... za rad bez zasnivanja radnog odnosa, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ... ) Ovim se Zakonom, zbog posebnih obilježja sezonskog rada u poljoprivredi, uređuje jednostavniji način ... istekom ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme.Članak 5.(1) Olakšicu iz članka 3. ovoga Zakona ... može ostvariti poslodavac ako:1) radnicima dospjele plaće isplati sukladno odredbama Zakona o radu,2
964. 
NN 67/1998, (806), pravilnik, 8.5.1998.
djelatnost iz članka 11. stavka 4. Zakona mogu radi utvrđivanja dohotka voditi poslovne knjige iz stavka 2 ... FINANCIJA Na temelju članka 113. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 25/95 ... u mirovinu do 7.000,00 kuna, 19. otpremnine radi poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih ... ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca i otpremnine radi ozljede na radu ... mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca." Stavak 3
965. 
NN 19/1996, (332), zakon, 8.3.1996.
Zakona o radu. Članak 13. Pirotehničar koji obavlja poslove razminiranja, neprekidno ih može ... 19 08.03.1996 Zakon o razminiranju PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 89. Ustava ... Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAZMINIRANJU Proglašavam Zakon ... . ZAKON O RAZMINIRANJU I. T E M E L J N E O D R E D B E Članak 1. Ovim Zakonom uređuje ... nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Članak 2. Poslovi razminiranja u smislu ovoga Zakona su poslovi
966. 
NN 58/1993, (1164), zakon, 18.6.1993.
radi stjecanja imovinske koristi, autorsko djelo zaštićeno ovim Zakonom kaznit će se za krivično ... 99r. stavak 1. ovoga Zakona prestaje radom kada rješenje postane konačno. Članak 65. U svim ... 58 18.06.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu ... o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o autorskom pravu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2
967. 
NN 16/2015, (314), kolektivni ugovor, 11.2.2015.
KOLEKTIVNI UGOVORI314Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 93/14.) i članka 7 ... sporazuma iz prethodnog stavka, dužni su podvrći se postupku arbitraže sukladno Zakonu o radu (dalje ... propisane zakonom, drugim propisima, kolektivnim ugovorom i aktima poslodavca.(3) Ugovor o radu ... ili ugovorom o radu.(2) Ukoliko zakonom ili aktima iz prethodnog stavka nije drukčije propisano ... blagdana i u neradne dane utvrđene zakonom 50% – za rad nedjeljom 30% – za noćni rad 30% – za rad
968. 
NN 117/2010, (3083), rješenje, 15.10.2010.
člancima 73. do 80. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95., 54/95.-ispravak, 65/95.-ispravak ... . Navode da je u razdoblju od siječnja 1996. godine (kad se počeo primjenjivati Zakon o radu, »Narodne ... vrijednosti.Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa ... opsegu i usklađuju se prema članku 86. ovoga Zakona.(2) Radi primjene članka 86. ovoga Zakona mirovine ... nesposobnosti za rad primjenom mirovinskog faktora iz članka 15. ovoga Zakona.(…)«32.1. Predlagatelj navodi
969. 
NN 25/2016, (771), odluka, 23.3.2016.
Zakona o radu sukladno kojem za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih ... je retroaktivno obustavljena isplata naknade plaće za vrijeme korištenja prava na dopust radi njege ... poslodavca kod kojega je podnositeljica imala zasnovan radni odnos, radi njegova odlaska u invalidsku ... .).4. Na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne ... novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Ustavni sud
970. 
NN 42/2017, (970), pravilnik, 28.4.2017.
naknadu plaće prema odredbama članka 95. Zakona o radu u iznosu manjem od iznosa dodijeljenog ... Ministarstvo poljoprivrede 970 Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (u daljnjem ... dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu ... do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik je odmah po nastupanju navedene okolnosti
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 95 96 97 98 99 100 > >|