Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1317 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
961. 
NN 42/2004, (989), uredba, 2.4.2004.
i ustrojstvom. U Tajništvu se usklađuje rad na izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga ... i koordinira rad ustanova koje izvršavaju prenijete poslove iz zakona koji su u nadležnosti uprave; obavlja ... izvješća o radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz područja ... i godišnja izvješća o radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz ... provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; usklađuje rad, utvrđuje smjernice, daje stručna mišljenja
962. 
NN 75/1993, (1534), ostalo, 13.8.1993.
ovim Zakonom, uključivši ovdje i mjere mobilizacije,organizacije i rasporeda rada i radnog vremena ... uvjete za rad propisane u članku 121 stavku 1. ovoga Zakona. Medicinske sestre općeg smjera iz ... prakse po sili zakona prestaje ako osobi koja ima odobrenje za rad: 1. umre, 2. izgubi ... akata koje donose tijela državne uprave u skladu s ovim Zakonom, te radi zakonitost akata tijela ... zaštite udružuju se u komore iz članka 164. ovoga Zakona radi ostvarivanja svojih interesa
963. 
NN 56/2013, (1141), zakon, 10.5.2013.
odredbama Zakona o radu.«.Članak 41.U članku 126. stavak 2. briše se.Članak 42.U članku 127. stavak 2 ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog ... ., 76/07., 146/08. i 61/11.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:»Članak 1.aOvaj Zakon sadrži ... ) o Konvenciji o radu pomoraca, 2006., i izmjenjujući Direktivu 1999/63/EZ.«.Članak 2.U članku 5. točka ... strategije radi očuvanja, zaštite i unapređenja morskog okoliša.«.Članak 4.U članku 8. stavku 1
964. 
NN 29/1998, (359), pravilnik, 4.3.1998.
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI Na osnovi članka 163. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine ... . Zakon o radu ("Narodne novine", br. 38/95, 54/95 i 65/95), 2. Zakon o plaćama službenika ... ", br. 73/97) ministar rada i socijalne skrbi donosi PRAVILNIK O VJEŽBENIČKOM STAŽU STRUČNIH ... volontiraju u ustanovama socijalne skrbi, radi stjecanja sposobnosti za samostalan rad (u daljnjem tekstu ... . Zakona o socijalnoj skrbi, dužan je provesti vježbeničku praksu sukladno odredbama ovog Pravilnika. (4
965. 
NN 1/2020, (4), pravilnik, 2.1.2020.
nesamostalnog rada Članak 32.e (1) U skladu s člankom 27.a Zakona obilježja nesamostalnog rada određuju ... Zakona o tržištu rada 0004Fizička osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog ... – novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o tržištu rada 0008Članovi predstavničkih i izvršnih tijela ... izaslan na rad u inozemstvo – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima 0012Radnik/osiguranik ... po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona
966. 
NN 57/2021, (1126), rješenje, 26.5.2021.
3. Zakona o vatrogastvu, koji je prestao važiti bilo je propisano da stručni nadzor nad radom ... tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu ta izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog ... i Miroslav Šumanović, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona ... . stavaka 2. i 3. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 125/19.). II. Ovo rješenje objavit će ... je na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. donio Zakon o vatrogastvu koji je objavljen u »Narodnim novinama
967. 
NN 94/2014, (1883), zakon, 31.7.2014.
područje osiguranja− zakona kojim se regulira područje leasinga− zakona kojima se regulira osnivanje i rad ... investicijskih fondova i društava za upravljanje istima− zakona kojima se regulira osnivanje i rad ... u skladu sa zakonom kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih ... . ovoga Zakona se ukida:1. ako je nadležno tijelo ukinulo osnivaču odobrenje za rad, i to danom ... i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja propisa ovoga Zakona te smjernice upravi faktoring-društva radi
968. 
NN 68/2018, (1392), zakon, 27.7.2018.
za radove propisane ovim Zakonom. (3) Operativnim godišnjim planom gospodarenja šumama i šumskim ... . i stavka 10. ovoga Zakona 3. radovi gospodarenja u gospodarskim šumama malih šumoposjednika, osim ... . vatrogasne djelatnosti. (2) Sredstva naknade iz članka 65. ovoga Zakona za provedbu radova iz stavka 1 ... 65. ovoga Zakona za provedbu radova iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom ... – radi utvrđivanja je li gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u skladu s odredbama ovoga Zakona
969. 
NN 6/2024, (114), odluka, 15.1.2024.
dopušten ili uredan, proslijedit će predmet nadležnom sudu u skladu sa člankom 287. ovoga Zakona radi ... o ovrsi već će proslijediti predmet nadležnom sudu u skladu sa člankom 287. ovoga Zakona radi donošenja ... ovom dijelu Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o ovrsi radi ... prethodnih razdoblja, a u kojima se nije razmatralo donošenje takvog zakona, te navodi: »Usporedbe radi ... predlagatelja društava vezane uz navedenu odredbu Ovršnog zakona navela: »Radi zaštite dostojanstva
970. 
NN 85/2020, (1593), zakon, 22.7.2020.
posebnim zakonom. Članak 15. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ... Hrvatske na temelju posebnog zakona kojim se uređuju prava na pristup informacijama, radi na pripremi ... stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom sljedeća tijela državne uprave: Ministarstvo ... za statistiku. Članak 34. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom, sukladno ... , graditeljstva i državne imovine. Članak 35. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 95 96 97 98 99 100 > >|