Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno su pronađena 1164 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
961. 
NN 76/1999, (1360), zakon, 19.7.1999.
ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju inspekcijski poslovi, ustrojstvo i način rada Državnog ... i stočarstva kada je to određeno posebnim zakonom. Članak 4. Državni inspektorat u području rada ... i zaštite na radu nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između ... i kotlova. Članak 8. (1) Radi obavljanja poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, ovim Zakonom ... . Inspektor rada Članak 19. Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu zakona i drugih propisa
962. 
NN 74/2014, (1391), zakon, 18.6.2014.
stručne poslove u skladu sa zakonom.(2) Radi obavljanja poslova iz stavka 1. točke 7., 8., 9. i 13 ... odredbi članka 53. ovoga Zakona i osigurati mu uvjete za neometan rad.(2) Smatra se da nadzirana pravna ... način3. zabraniti provođenje radnji koje su suprotne zakonu ili provedbenim propisima4. zabraniti rad ... ZAKONA O MJERITELJSTVUProglašavam Zakon o mjeriteljstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6 ... 1.Ovim se Zakonom uređuje djelokrug državnih tijela te ovlaštenih tijela u mjeriteljstvu, sustav
963. 
NN 124/2000, (2332), pročišćeni tekst, 11.12.2000.
zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdrav­­­lja, prava i sloboda drugih. Članak 33 ... se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno og­ra­ni­čiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti ... štite djecu i nemoćne osobe. Djeca ne mogu biti prim­ljena na rad prije zakonom određene dobi niti ... izbore, imenova­nja i razrješe­nja, u skladu s Ustavom i zakonom, – nadzire rad Vlade Republike ... , djelokrug i način rada pučkog pravobranite­lja i ­nje­govih zamjenika uređuju se zakonom. U okviru
964. 
NN 83/2002, (1360), zakon, 16.7.2002.
(2) Nagradne igre, u smislu ovoga Zakona, jesu igre koje se priređuju radi promidžbe svojih ... igre na sreću iz članka 26. ovoga Zakona radi prikupljanja sredstava za obavljanje svoje djelatnosti ... od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ... izvršiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (3) Obveza usklađivanja rada ... automata za igre na sreću na temelju ovoga Zakona, nastavljaju radom, a najviše šest mjeseci nakon
965. 
NN 73/2013, (1452), zakon, 18.6.2013.
ovoga članka ne primjenjuju se odredbe iz Zakona o radu koje propisuju radno vrijeme, odmore ... ZAKONA O OBRANIProglašavam Zakon o obrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2013 ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKON O OBRANIGlava I.TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.(1) Ovim Zakonom uređuje ... i prava državljana u području obrane.(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno ... kolektivno u skladu s Ustavom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav), zakonima i sklopljenim
966. 
NN 128/2006, (2838), kolektivni ugovor, 27.11.2006.
KOLEKTIVNI UGOVORI 2838 Na temelju članka 185. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95, 54/95 ... odredbama Zakona o radu i ovog Ugovora mogu biti stranke Kolektivnog ugovora, a koje mu naknadno ... se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, a iznimno na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom ... rad propisan Zakonom, općim aktom Poslodavca i ovim Ugovorom. Članak 18. Poslodavac je obvezan ... Zakona o zaštiti na radu. Članak 19. (1) Radnik je dužan rad obavljati sukladno pravilima zaštite
967. 
NN 98/2005, (1921), pravilnik, 10.8.2005.
djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu, te pravo na rad polovicu radnog vremena do tri godine ... života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, korištenja stanke za dojenje djeteta iz članka ... 60. Zakona o radu, koji koriste jedno od navedenih prava i pripada im pravo na naknadu plaće ... . stavak 1. točka 6. Zakona) i za radnike s kojima je poslodavac sklopio ugovor o radu na određeno ... na to primaju li za taj rad plaću, odnosno naknadu (članak 10. stavak 1. točka 3. Zakona) poslodavac
968. 
NN 65/2015, (1256), rješenje, 12.6.2015.
predmetnu problematiku, Zakon o radu (»Narodne novine«, broj: 93/14) u članku 102. uređuje ugovornu ... , navedena odredba iz Zakona o radu odnosi se na odnos poslodavca i radnika, dok odredba sadržana u ugovorima ... s člankom 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, brojevi 79/09 i 80/13), u upravnom ... , koje uključuju implementaciju i održavanje specijaliziranih poslovnih aplikacija potrebnih za rad ... rješenja, takvo postupanje smatrat će se povredom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, što će
969. 
NN 27/2004, (785), kolektivni ugovor, 3.3.2004.
sukladno odrednicama Zakona o radu tako da tijekom jednog razdob­lja traje duže, a tijekom drugog ... i pod uvjetima propisanim Zakonom. Odluka o prekovremenom radu mora biti pisana i dostavljena ... plaća, te ostala primanja u skladu sa Zakonom, ovim Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu ... i to u slučajevima: – plaćenog dopusta utvrđenog Pravilnikom o radu – blagdana i neradnih dana utvrđenih Zakonom ... rada i radnici koji sukladno Zakonu o radu rade sa skraćenim radnim vremenom imaju pravo na puni
970. 
NN 107/2007, (3125), zakon, 19.10.2007.
članka, odrediti rad za opće dobro na slobodi. Odredbe ovoga Zakona o radu za opće dobro na slobodi ... ne primjenjuju se protiv okrivljenika iz članka 136. stavka 1. ovoga Zakona. (4) Ako se radi ... izričito dopušta. Ako je riječ o roku koji je ovim Zakonom propisan radi zaštite prava obrane i drugih ... za prekršaj propisan zakonom, a radi se o prekršaju protiv javnog reda i mira, prekršaju vezanom ... . stavka 2. ovoga Zakona, a ako se radi o osuđeniku pravnoj osobi i sukladno odredbi članka 59
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 95 96 97 98 99 100 > >|