Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1118 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
961. 
NN 77/1993, (1591), zakon, 20.8.1993.
koristiti i radom drugih osoba. (4) Dopuštena je svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom ... radom, s namjerom ponovnog obavljanja obrta. Članak 2. (1) Obrti u smislu ovoga Zakona su: 1 ... propisani ovim zakonom a fizička osoba je započela rad na temelju članka 13. ovoga Zakona, smatrat će ... . Članak 43. (1) Obrtnik iz članka 42. ovoga Zakona ne može primiti na naukovanje naučnike radi ... primjenjuju se odredbe ovoga Zakona. Zakona o radu, kolektivnog ugovora ili odredbe o minimalnim uvjetima
962. 
NN 124/2015, (2354), uredba, 13.11.2015.
službenika i namještenika – članci 108. – 112.3.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14)3.4. Kolektivni ... državnih službenika i namještenika, – članci 108. – 112.2.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14 ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2354Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ... o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa– svjedodžba ili diploma ... – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi
963. 
NN 117/2003, (1633), zakon, 23.7.2003.
iz članka 26. stavka 4. i 5. ovoga Zakona. (4) Radi upisivanja u evidenciju iz stavka 3. ovoga ... utvrđenim u Dodatku 1. ovoga Zakona. (3) Pregled sadržaja deklaracije radi službene kontrole kakvoće ... . (2) Inspekcijski nadzor iz članka 64. stavka 3. ovoga Zakona koji se provodi radi službene kontrole ... ) Inspekcijski nadzor iz članka 64. stavka 4. ovoga Zakona koji se provodi radi službene kontrole kakvoće ... . ovoga Zakona, uzetih radi službene kontrole hrane, provode laboratoriji ovlašteni od ministra
964. 
NN 102/1998, (1409), zakon, 29.7.1998.
Zakona, ako je smrt tih osoba nastala zbog ozljede na radu ili bolesti, dok su obavljale poslove ... vremenom na drugom poslu. Članak 35. Invalid rada, prema ovome Zakonu, je osiguranik koji ... Zakona toliko da je prijeko potrebno, radi sprječavanja nastanka invalidnosti, premjestiti ga na drugi ... provodi li se profesionalna rehabilitacija invalida rada u skladu s ovim Zakonom i sklopljenim ugovorom ... , Zavod upućuje na pregled ovlaštenom vještaku prema ovome Zakonu radi ponovne ocjene preostale radne
965. 
NN 107/2007, (3125), zakon, 19.10.2007.
članka, odrediti rad za opće dobro na slobodi. Odredbe ovoga Zakona o radu za opće dobro na slobodi ... ne primjenjuju se protiv okrivljenika iz članka 136. stavka 1. ovoga Zakona. (4) Ako se radi ... izričito dopušta. Ako je riječ o roku koji je ovim Zakonom propisan radi zaštite prava obrane i drugih ... za prekršaj propisan zakonom, a radi se o prekršaju protiv javnog reda i mira, prekršaju vezanom ... . stavka 2. ovoga Zakona, a ako se radi o osuđeniku pravnoj osobi i sukladno odredbi članka 59
966. 
NN 130/2011, (2600), zakon, 16.11.2011.
se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja i boravka, rad stranaca i uvjeti rada i prava ... raspoređenih radnika u Republici Hrvatskoj.(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad stranaca ... , u smislu ovoga Zakona, smatra se brak koji je sklopljen radi izbjegavanja uvjeta koji su potrebni ... potvrde o prijavi rada osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.(2) Dozvola za boravak i rad može ... .(4) Radom se, u smislu ovoga Zakona, ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje
967. 
NN 21/2017, (491), uredba, 10.3.2017.
suradnju, priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja rada i zaštite ... , obavlja registraciju udruga definiranih Zakonom o radu, vodi evidencije, prati i analizira podatke ... utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine ... utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više ... je točka za europsku administrativnu suradnju radi zaštite i ostvarivanja zakonom zajamčenih radnih prava
968. 
NN 122/2012, (2641), ostalo, 7.11.2012.
na droge i alkohol, što je regulirano općim propisima o radu (Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu ... HRVATSKI SABOR 2641Na temelju članka 6. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br ... droga iz Kaznenog zakona. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u promatranom razdoblju ... . godine. Na temelju navedene Nacionalne strategije donesen je 23. studenoga 2001. godine Zakon ... Vlada Republike Hrvatske.Da bi mjere poduzete radi suzbijanja zlouporabe droga bile primjereno
969. 
NN 21/2012, (567), rješenje, 22.2.2012.
preko 30 godina) za koji će se izraditi program zbrinjavanja viška radnika sukladno Zakonu o radu ... članka 13. stavka 1., 2., i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11 ... sjedištem u Trogiru, Put brodograditelja 16, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada ... od dana potpisivanja ugovora o privatizaciji.VI. Utvrđuju se sljedeći uvjeti i rokovi radi provedbe ... ovog rješenja:a) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavljat će Agenciji za zaštitu
970. 
NN 50/2014, (974), odluka, 23.4.2014.
vlasti radi uređenja pojedinih pitanja, izvršenja i provedbe zakona ili radi provedbe drugog propisa više ... « broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i zakonom, na sjednici održanoj 15. travnja ... . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02 ... zajedničke prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike ... Ustavnom sudu zajednički prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonima
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 95 96 97 98 99 100 > >|