Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1137 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 110/2006, (2446), pravilnik, 9.10.2006.
290. i 291.), – privremene mjere (članci 293., 295. do 299.). 9. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2446 Na temelju članka 21a. stavka 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine ... , sastav i rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za stečajnoga upravitelja ... koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta ... i tajnik Ispitnog povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu. Visinu
972. 
NN 47/2014, (898), presuda, 16.4.2014.
45. stavka 3. Zakona, temeljem kojeg Komora propisuje organiziranje provjere kvalitete rada uz ... područje nadzora i provjeru kvalitete rada u normativnoj sinergiji Zakona i Statuta sa značenjem ... Komore, čime iskazuje nepoštivanje zakona i pravila struke, zbog čega je Komora morala, radi ... , odredbom članka 32. stavka 2. točke 13. Zakona propisano je da nadzire rad i provjerava kvalitetu rada ... . Zakona, radi provjere obavljaju li revizije u skladu s tim Zakonom, međunarodnim revizijskim
973. 
NN 75/2012, (1758), odluka, 6.7.2012.
na činjenicu da Zakon ne radi razliku između pojedinih obveza članova Komore već jasno navodi da za vrijeme ... ustavnosudskog postupka, a na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike ... zakon) zatražena je dostava parničnog spisa broj: P-2006/05.II. ČINJENICE I OKOLNOSTI PREDMETA2 ... podnijela prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave radi prisilne naplate iznosa nepodmirene ... je, na temelju članka 62. Ustavnog zakona, Ustavnom sudu podnijela tužbu sa zahtjevom da Ustavni sud
974. 
NN 77/2007, (2422), odluka, 25.7.2007.
stupanja na snagu ove Odluke zaposlene u INA grupi u skladu sa Zakonom o radu (»Narodne novine«, br ... 2. Zakona o privatizaciji INA – Industrije nafte d.d. (»Narodne novine«, broj 32/2002), Vlada ... . i 2. Zakona o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96, 71/97 i 73/2000) i članka 5. stavka 1 ... . točaka 1., 2. i 2a. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 19/91, 82/92, 94/93 ... ili drugog nadležnog tijela. U slučaju objave ponude za preuzimanje INA d.d. sukladno Zakonu
975. 
NN 76/2002, (1239), pravilnik, 28.6.2002.
osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se sastav, ovlasti i način rada liječničkih povjerenstava ... Zakona o radu – bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom u ugovornoj specijalnoj bolnici ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1239 Na osnovi odredbe članka 108. stavke 2. Zakona ... je PRAVILNIK O SASTAVU, OVLASTIMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ... OSIGURANJE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenom
976. 
NN 67/1998, (806), pravilnik, 8.5.1998.
djelatnost iz članka 11. stavka 4. Zakona mogu radi utvrđivanja dohotka voditi poslovne knjige iz stavka 2 ... FINANCIJA Na temelju članka 113. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 25/95 ... u mirovinu do 7.000,00 kuna, 19. otpremnine radi poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih ... ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca i otpremnine radi ozljede na radu ... mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca." Stavak 3
977. 
NN 64/2001, (1050), zakon, 16.7.2001.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... . srpnja 2001. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ... ZAKONA O OBRTU Članak 1. U Zakonu o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93. i 90/96.) iza članka 1 ... je to propisano zakonom, 2. da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti ... . (2) Radom u obrtu obrtnik ostvaruje prava u svezi s radnim odnosom, ako ta prava ne ostvaruje
978. 
NN 19/1996, (332), zakon, 8.3.1996.
Zakona o radu. Članak 13. Pirotehničar koji obavlja poslove razminiranja, neprekidno ih može ... 19 08.03.1996 Zakon o razminiranju PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 89. Ustava ... Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAZMINIRANJU Proglašavam Zakon ... . ZAKON O RAZMINIRANJU I. T E M E L J N E O D R E D B E Članak 1. Ovim Zakonom uređuje ... nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Članak 2. Poslovi razminiranja u smislu ovoga Zakona su poslovi
979. 
NN 58/1993, (1164), zakon, 18.6.1993.
radi stjecanja imovinske koristi, autorsko djelo zaštićeno ovim Zakonom kaznit će se za krivično ... 99r. stavak 1. ovoga Zakona prestaje radom kada rješenje postane konačno. Članak 65. U svim ... 58 18.06.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu ... o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o autorskom pravu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2
980. 
NN 57/2012, (1410), zakon, 23.5.2012.
se Zakonom, s ciljem jačanja zapošljivosti i stjecanja znanja i vještina potrebnih za rad, korištenjem mjera ... za rad bez zasnivanja radnog odnosa, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ... ) Ovim se Zakonom, zbog posebnih obilježja sezonskog rada u poljoprivredi, uređuje jednostavniji način ... istekom ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme.Članak 5.(1) Olakšicu iz članka 3. ovoga Zakona ... može ostvariti poslodavac ako:1) radnicima dospjele plaće isplati sukladno odredbama Zakona o radu,2
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 100 > >|