Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno su pronađena 1124 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 117/2003, (1633), zakon, 23.7.2003.
iz članka 26. stavka 4. i 5. ovoga Zakona. (4) Radi upisivanja u evidenciju iz stavka 3. ovoga ... utvrđenim u Dodatku 1. ovoga Zakona. (3) Pregled sadržaja deklaracije radi službene kontrole kakvoće ... . (2) Inspekcijski nadzor iz članka 64. stavka 3. ovoga Zakona koji se provodi radi službene kontrole ... ) Inspekcijski nadzor iz članka 64. stavka 4. ovoga Zakona koji se provodi radi službene kontrole kakvoće ... . ovoga Zakona, uzetih radi službene kontrole hrane, provode laboratoriji ovlašteni od ministra
972. 
NN 102/1998, (1409), zakon, 29.7.1998.
Zakona, ako je smrt tih osoba nastala zbog ozljede na radu ili bolesti, dok su obavljale poslove ... vremenom na drugom poslu. Članak 35. Invalid rada, prema ovome Zakonu, je osiguranik koji ... Zakona toliko da je prijeko potrebno, radi sprječavanja nastanka invalidnosti, premjestiti ga na drugi ... provodi li se profesionalna rehabilitacija invalida rada u skladu s ovim Zakonom i sklopljenim ugovorom ... , Zavod upućuje na pregled ovlaštenom vještaku prema ovome Zakonu radi ponovne ocjene preostale radne
973. 
NN 122/2012, (2641), ostalo, 7.11.2012.
na droge i alkohol, što je regulirano općim propisima o radu (Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu ... HRVATSKI SABOR 2641Na temelju članka 6. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br ... droga iz Kaznenog zakona. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u promatranom razdoblju ... . godine. Na temelju navedene Nacionalne strategije donesen je 23. studenoga 2001. godine Zakon ... Vlada Republike Hrvatske.Da bi mjere poduzete radi suzbijanja zlouporabe droga bile primjereno
974. 
NN 21/2012, (567), rješenje, 22.2.2012.
preko 30 godina) za koji će se izraditi program zbrinjavanja viška radnika sukladno Zakonu o radu ... članka 13. stavka 1., 2., i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11 ... sjedištem u Trogiru, Put brodograditelja 16, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada ... od dana potpisivanja ugovora o privatizaciji.VI. Utvrđuju se sljedeći uvjeti i rokovi radi provedbe ... ovog rješenja:a) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavljat će Agenciji za zaštitu
975. 
NN 50/2014, (974), odluka, 23.4.2014.
vlasti radi uređenja pojedinih pitanja, izvršenja i provedbe zakona ili radi provedbe drugog propisa više ... « broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i zakonom, na sjednici održanoj 15. travnja ... . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02 ... zajedničke prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike ... Ustavnom sudu zajednički prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonima
976. 
NN 49/2014, (949), pravilnik, 18.4.2014.
početak i prestanak privremene nesposobnosti za rad u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim ... 40., odnosno člankom 41. Zakona i to:1. za prvih 7 (za invalide rada), odnosno 42 dana privremene ... prestanka obavljanja djelatnosti osobnim radom pod uvjetima utvrđenim člankom 51. Zakona.(2) Isplatu ... u skladu s odredbama Zakona o radu udaljen s rada ne pripada pravo na naknadu plaće ako mu ... nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad u smislu članka 39. Zakona (u daljnjem tekstu: privremena
977. 
NN 79/2007, (2473), zakon, 30.7.2007.
se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga ... Zakona koje se odnose na boravak i rad stranaca ne primjenjuju se na članove diplomatskih misija ... članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, 6. ako je vraćen na temelju međunarodnog ugovora radi nezakonitog ... za poslove obrazovanja i znanosti, 4. se radi o strancima iz članka 132. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona ... , usavršavanje, rad i samozapošljavanje, sukladno odredbama ovoga Zakona. Članak 61. Strancu kojemu
978. 
NN 52/1999, (962), zakon, 26.5.1999.
posebne mjere radi zatite povjerljivih podataka, ako je to propisano posebnim zakonom. Članak 2 ... je to u skladu s namjenom građevine te radovi koji su posebnim zakonom utvrđeni kao radovi na odravanju ... . stavka 3. ovoga Zakona, 2. radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi za građevinu iz ovoga ... . osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama ovoga Zakona ... članka 48. stavka 1. ovoga Zakona, osoba koja vodi gradnju, odnosno pojedine radove moe biti samo glavni
979. 
NN 94/2018, (1838), odluka, 24.10.2018.
imaju javna tijela ili javne ustanove. Isto iz sadržaja Pobijanog Zakona ne proizlazi. Ne radi se ovdje ... propisana Ovršnim zakonom. Takvi vjerovnici mogu u toj proceduri angažirati i odvjetnike radi pružanja ... radi o nomotehnički nedorečenoj i nepravednog regulativi. Prvo, temeljem Pobijanog Zakona jedino ... nije uređen nijednim drugim propisom, što priznaje i sam predlagatelj Zakona. Nadalje, radi ... Šumanović, odlučujući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom
980. 
NN 11/1991, (327), zakon, 12.3.1991.
u skladu sa člankom 2. i 3. ovoga zakona; - utvrđivanju programa odgojno-obrazovnog rada ... ovoga zakona i nad zakonitošću rada organizacija usmjerenog obrazovanja obavlja Ministarstvo prosvjete ... . Članak 12. Odredbe zakona o udruženom radu i Zakona o radnim odnosima primjenjuju ... usmjerenog obrazovanja za rad u prvom zanimanju, u smislu ovoga zakona, razumijeva se program usmjerenog ... . ovoga zakona. V. ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI Članak 97. Odgojno-obrazovni rad u usmjerenom
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 100 > >|