Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1317 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 12/2008, (358), kolektivni ugovor, 30.1.2008.
listopada 2007. godine. II. Na temelju članka 211. st. 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 137 ... . Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Ugovor o radu mora sadržavati sve uglavke propisane zakonom ... . Osim bitnih uglavaka propisanih zakonom, ugovor o radu mora sadržavati: – naznaku grupe složenosti ... akata o zaštiti na radu poslodavac se mora savjetovati sa Sindikatom na način propisan Zakonom ... na radu) u skladu sa važećim propisima koji se odnose na zaštitu na radu i Zakon o radu obavještavati
972. 
NN 44/2004, (1055), odluka, 6.4.2004.
3. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01 114/03 i 142/03), članka
973. 
NN 9/1991, (215), zakon, 28.2.1991.
9 28.02.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji rada SABOR ... i dopunama Zakona o inspekciji rada Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji ... i dopunama Zakona o inspekciji rada Član 1. U Zakonu o inspekciji rada ("Narodne novine", br. 9/83 ... i 17/86) član 1. mijenja se i glasi: "Nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa o zaštiti na radu ... drugi organi. Organ inspekcije rada obavlja i nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa o radnim
974. 
NN 135/2006, (3071), odluka, 13.12.2006.
je: Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa ... sukladno Zakonu o radu, ali i primanja na temelju posebnih ugovora ako članovi uprave nisu u radnom ... se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti ... Vuković, u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici ... članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne
975. 
NN 173/2003, (2504), zakon, 31.10.2003.
s ovlastima utvrđenima zakonom. (2) Radi provedbe inspekcijskog nadzora, davatelji usluga informacijskog ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI Proglašavam Zakon o elektroničkoj trgovini, koji je donio ... . Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI I. OPĆE ODREDBE ... SadrŽaj i podruČje primjene Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje pružanje usluga informacij­skog ... u elektroničkom obliku. (2) Odredbe se ovoga Zakona ne primjenjuju na zaštitu podataka, područje
976. 
NN 76/2010, (2214), ostalo, 18.6.2010.
i način rada Državnog ureda za reviziju uređuju se zakonom.«Članak 10.U članku 57. stavku 2. riječ ... i razrješenje pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika, djelokrug i način rada uređuju se zakonom ... . Zakonom se, radi zaštite temeljnih ustavnih prava, pučkom pravobranitelju mogu povjeriti i određene ... : »zakona« zamjenjuje se riječju: »prava«.Članak 3.Članak 7. mijenja se i glasi:»Oružane snage Republike ... Republike Hrvatske radi vježbi i obuke u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska
977. 
NN 87/2021, (1621), odluka, 4.8.2021.
novine« broj 85/08.) u vezi s člankom 5. stavkom 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09 ... zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni ... ) podnijela je 21. kolovoza 2020., na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ... (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon ... . travnja 2011. tužbu kojom je pozivom na članke 1., 2. i 3. Zakona o suzbijanju diskriminacije (»Narodne
978. 
NN 28/2002, (623), pravilnik, 21.3.2002.
s posla radi njege bolesnog člana obitelji, u skladu sa Zakonom – daje mišljenje je li bolovanje ... je privremeno u skladu s člankom 145. stav­kom 10. Zakona o radu udaljen s rada, ne pripada naknada plaće ... , pripada osiguraniku u visini, na način i u trajanju kako je to propisano Zakonom, Zakonom o radu ... smatraju plaćom (npr. regres za godišnji odmor iznad neoporezivog iznosa, otpremnina prema Zakonu o radu ... pojedinačni razlog odsutnosti s rada za koji prema Zakonu osiguraniku pripada pravo na naknadu
979. 
NN 97/2013, (2213), kolektivni ugovor, 26.7.2013.
26. lipnja 2013. godine.II. Na temelju članka 211. st. 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 137/04 ... zakonom.Osim bitnih uglavaka propisanih zakonom, ugovor o radu mora sadržavati:– naznaku grupe složenosti ... se odnose na zaštitu na radu i Zakon o radu obavještavati o opasnostima za sigurnost zdravlja ... na radu sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu.O povjerenicima zaštite na radu imenovanim ... subote, blagdani i neradni dani utvrđeni Zakonom kao i razdoblje privremene nesposobnosti za rad
980. 
NN 15/2000, (228), zakon, 5.2.2000.
Članak 14. Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju radom Ministarstvo razvitka, useljenitva ... 15 5.2.2000 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih ... . stavka 1. i članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAENJU ZAKONA O IZMJENAMA ... I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA Proglaavam ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i dravnih upravnih
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 100 > >|