Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1118 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 49/2014, (949), pravilnik, 18.4.2014.
početak i prestanak privremene nesposobnosti za rad u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim ... 40., odnosno člankom 41. Zakona i to:1. za prvih 7 (za invalide rada), odnosno 42 dana privremene ... prestanka obavljanja djelatnosti osobnim radom pod uvjetima utvrđenim člankom 51. Zakona.(2) Isplatu ... u skladu s odredbama Zakona o radu udaljen s rada ne pripada pravo na naknadu plaće ako mu ... nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad u smislu članka 39. Zakona (u daljnjem tekstu: privremena
972. 
NN 79/2007, (2473), zakon, 30.7.2007.
se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga ... Zakona koje se odnose na boravak i rad stranaca ne primjenjuju se na članove diplomatskih misija ... članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, 6. ako je vraćen na temelju međunarodnog ugovora radi nezakonitog ... za poslove obrazovanja i znanosti, 4. se radi o strancima iz članka 132. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona ... , usavršavanje, rad i samozapošljavanje, sukladno odredbama ovoga Zakona. Članak 61. Strancu kojemu
973. 
NN 52/1999, (962), zakon, 26.5.1999.
posebne mjere radi zatite povjerljivih podataka, ako je to propisano posebnim zakonom. Članak 2 ... je to u skladu s namjenom građevine te radovi koji su posebnim zakonom utvrđeni kao radovi na odravanju ... . stavka 3. ovoga Zakona, 2. radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi za građevinu iz ovoga ... . osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama ovoga Zakona ... članka 48. stavka 1. ovoga Zakona, osoba koja vodi gradnju, odnosno pojedine radove moe biti samo glavni
974. 
NN 94/2018, (1838), odluka, 24.10.2018.
imaju javna tijela ili javne ustanove. Isto iz sadržaja Pobijanog Zakona ne proizlazi. Ne radi se ovdje ... propisana Ovršnim zakonom. Takvi vjerovnici mogu u toj proceduri angažirati i odvjetnike radi pružanja ... radi o nomotehnički nedorečenoj i nepravednog regulativi. Prvo, temeljem Pobijanog Zakona jedino ... nije uređen nijednim drugim propisom, što priznaje i sam predlagatelj Zakona. Nadalje, radi ... Šumanović, odlučujući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom
975. 
NN 11/1991, (327), ostalo, 12.3.1991.
u skladu sa člankom 2. i 3. ovoga zakona; - utvrđivanju programa odgojno-obrazovnog rada ... ovoga zakona i nad zakonitošću rada organizacija usmjerenog obrazovanja obavlja Ministarstvo prosvjete ... . Članak 12. Odredbe zakona o udruženom radu i Zakona o radnim odnosima primjenjuju ... usmjerenog obrazovanja za rad u prvom zanimanju, u smislu ovoga zakona, razumijeva se program usmjerenog ... . ovoga zakona. V. ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI Članak 97. Odgojno-obrazovni rad u usmjerenom
976. 
NN 117/2010, (3083), rješenje, 15.10.2010.
člancima 73. do 80. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95., 54/95.-ispravak, 65/95.-ispravak ... . Navode da je u razdoblju od siječnja 1996. godine (kad se počeo primjenjivati Zakon o radu, »Narodne ... vrijednosti.Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa ... opsegu i usklađuju se prema članku 86. ovoga Zakona.(2) Radi primjene članka 86. ovoga Zakona mirovine ... nesposobnosti za rad primjenom mirovinskog faktora iz članka 15. ovoga Zakona.(…)«32.1. Predlagatelj navodi
977. 
NN 35/2008, (1144), uredba, 28.3.2008.
zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih središnjih tijela držav­ne uprave; izrađuje ... i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela držav­ne uprave; izrađuje ... i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, provodi sve postupke nabave roba, radova i usluga za potrebe ... i ugovore za nabavu roba, radova i usluga, provodi postupak javnog oglašavanja sukladno Zakonu ... provođenja postupaka i načina nabave roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi i pratećim
978. 
NN 110/2007, (3226), zakon, 25.10.2007.
s posebnim zakonom obavlja gospodarsku djelatnost koristeći postrojenje. Tvrtkom upravlja ili nadzire rad ... Zakon. Ovlaštenja ministra Članak 5. (1) Način rada u tijelima državne uprave, tijelima jedinica ... se ministar da određuje naknadu članovima i tajnicima za rad u povjerenstvima koja je prema ovome Zakonu ... Vlada i ministar u skladu s ovim Zakonom. (5) Savjet donosi poslovnik o svom radu. (6) Članovima ... rad postrojenja ovim Zakonom i odgovarajućim provedbenim propisom ovoga Zakona, odnosno posebnim
979. 
NN 115/2018, (2238), zakon, 20.12.2018.
donesenim na temelju ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera radi ispravljanja nedostataka ... . točke 2. ovoga Zakona te na drugim računima kada je to potrebno radi realizacije ulaganja«. Iza ... nemaju značaj kršenja propisa ovoga Zakona te smjernice upravi mirovinskog društva radi otklanjanja istih ... ovoga Zakona, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim rješenjima. (3) Objava iz stavka 2. ovoga članka ... Zakona potrebno radi zaštite članova fonda, korisnika mirovina ili javnog interesa, a radi se o mjerama
980. 
NN 71/2013, (1432), odluka, 14.6.2013.
dozvoljeno da pojedini članovi GIP-a i ŽIP-a, na nekom drugom mjestu osim onog određenog Zakonom za rad GIP ... o radu svih 15 biračkih odbora; – izjavu Dragomira Šimića; – izjavu Marka Špoljarića; – primjedbe ... . i 76/10.) i Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12.; u daljnjem tekstu: ZoLI ... : 2185/02-1-13-26Belišće, 3. lipnja 2013. godineNa temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona ... o lokalnim izborima ('Narodne novine', broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 100 > >|