Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1167 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 65/2015, (1256), rješenje, 12.6.2015.
predmetnu problematiku, Zakon o radu (»Narodne novine«, broj: 93/14) u članku 102. uređuje ugovornu ... , navedena odredba iz Zakona o radu odnosi se na odnos poslodavca i radnika, dok odredba sadržana u ugovorima ... s člankom 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, brojevi 79/09 i 80/13), u upravnom ... , koje uključuju implementaciju i održavanje specijaliziranih poslovnih aplikacija potrebnih za rad ... rješenja, takvo postupanje smatrat će se povredom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, što će
972. 
NN 27/2004, (785), kolektivni ugovor, 3.3.2004.
sukladno odrednicama Zakona o radu tako da tijekom jednog razdob­lja traje duže, a tijekom drugog ... i pod uvjetima propisanim Zakonom. Odluka o prekovremenom radu mora biti pisana i dostavljena ... plaća, te ostala primanja u skladu sa Zakonom, ovim Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu ... i to u slučajevima: – plaćenog dopusta utvrđenog Pravilnikom o radu – blagdana i neradnih dana utvrđenih Zakonom ... rada i radnici koji sukladno Zakonu o radu rade sa skraćenim radnim vremenom imaju pravo na puni
973. 
NN 107/2007, (3125), zakon, 19.10.2007.
članka, odrediti rad za opće dobro na slobodi. Odredbe ovoga Zakona o radu za opće dobro na slobodi ... ne primjenjuju se protiv okrivljenika iz članka 136. stavka 1. ovoga Zakona. (4) Ako se radi ... izričito dopušta. Ako je riječ o roku koji je ovim Zakonom propisan radi zaštite prava obrane i drugih ... za prekršaj propisan zakonom, a radi se o prekršaju protiv javnog reda i mira, prekršaju vezanom ... . stavka 2. ovoga Zakona, a ako se radi o osuđeniku pravnoj osobi i sukladno odredbi članka 59
974. 
NN 130/2011, (2600), zakon, 16.11.2011.
se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja i boravka, rad stranaca i uvjeti rada i prava ... raspoređenih radnika u Republici Hrvatskoj.(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad stranaca ... , u smislu ovoga Zakona, smatra se brak koji je sklopljen radi izbjegavanja uvjeta koji su potrebni ... potvrde o prijavi rada osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.(2) Dozvola za boravak i rad može ... .(4) Radom se, u smislu ovoga Zakona, ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje
975. 
NN 101/2014, (1985), rješenje, 20.8.2014.
Na prava iz odredbe članka 2. ovoga Zakona ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu ... zatvoreni skup opravdanih razloga ograničenja sloboda i prava zakonom. U drugim slučajevima ili radi ... zakonsku proceduru kod donošenja podzakonskog propisa, ne poštivati Zakon o radu kod otkaza ... za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj ... jeRJEŠENJEI. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o uskrati isplate pojedinih
976. 
NN 109/2007, (3173), zakon, 24.10.2007.
ponudu za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona. (2) Radi utvrđivanja svih ... ) Agencija nadzire primjenu odredbi ovoga Zakona. (2) Kad je to potrebno radi nadzora primjene ovoga Zakona ... ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA Proglašavam Zakon o preuzimanju dioničkih društava, kojega ... -03/1-07-2 Zagreb, 12. listopada 2007. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON ... O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za davanje
977. 
NN 88/2011, (1868), ostalo, 27.7.2011.
do 2016. godine (»Narodne novine«, br. 20/11.).Uz Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o radu ... : Nadležna tijela državne uprave sukladno zakonom utvrđenom djelokrugu rada, Ured za ravnopravnost spolova ... vrijednosti i primjeni Zakona o radu. Nositelji: Ured za socijalno partnerstvo, Gospodarsko-socijalno vijeće ... obrazovanje i obrazovanje odraslih i javne ustanove u okviru svog zakonom propisanog djelokruga rada ... ravnopravnosti, 2) Stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada, 3) Unapređenje primjene rodno osjetljivog
978. 
NN 98/2005, (1923), pročišćeni tekst, 10.8.2005.
Na temelju članka 211. st. 1. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 137/04 – Pročišćeni tekst ... o radu mora sadržavati sve uglavke propisane zakonom. Osim bitnih uglavaka propisanih zakonom, ugovor ... na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu, a u slučaju nedostatka dovoljno osposobljenog osoblja ... povjerenikom zaštite na radu sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu. O povjerenicima zaštite ... i dužnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu. O svom radu povjerenik je dužan najmanje svaka tri
979. 
NN 91/1994, (1561), pravilnik, 12.12.1994.
uključivanje. To su: 1. dohodak od povremenog nesamostalnog rada (članak 9. Zakona) 2. dohodak ... od nesamostalnog rada (članak 3. stavak 1. točka 1. Zakona), 2. dohoci ostvareni na tržištu robe i usluga ... poljoprivrednih proizvoda, tada se, prema članku 23. stavku 1. Zakona, uvijek radi o obrtničkoj djelatnosti ... . (3) O poduzetničkoj djelatnosti se prema članku 23 stavku 2. Zakona nadalje radi, ako dohodak ... djelatnosti, prema članku 11. Zakona. O dohocima od imovinskih prava radi se u slučaju kad ih ostvaruju
980. 
NN 37/2013, (669), zakon, 28.3.2013.
za prehranu ljudi.(3) Korisnik iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona smatra se odobrenim i za rad ... protivno odredbi članka 24. ovoga Zakona,37. radi na izoliranim organima, tkivima i trupovima ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... , v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA Članak 1.U Zakonu o zaštiti životinja ... Europske unijeČlanak 1.aOvaj Zakon sadrži odredbe za preuzimanje i provedbu sljedećih akata
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 100 > >|