Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1037 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 67/2013, (1326), odluka, 5.6.2013.
zakone o radu),3) moguće razlike u poslovnim modelima između nadređene kreditne institucije ... HRVATSKA NARODNA BANKA1326Na temelju članka 161. stavka 1. točke 12. Zakona o kreditnim ... 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner ... u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.(3) Odredbe ove Odluke ... nesamostalnog rada – plaću, uključujući diskrecijske mirovinske pogodnosti,– primitke na osnovi
972. 
NN 73/2014, (1384), odluka, 16.6.2014.
ili zakone o radu),3) moguće razlike u modelima poslovanja između matične kreditne institucije ... HRVATSKA NARODNA BANKA1384Na temelju članka 101. stavka 2. točke 5. Zakona o kreditnim ... institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj ... narodne banke dobile odobrenje za rad.(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju ... nesamostalnog rada – plaću, uključujući diskrecijske mirovinske pogodnosti,– primitke na osnovi
973. 
NN 75/2014, (1412), pravilnik, 20.6.2014.
zdravstvene zaštite radnika iz članka 71. Zakona i prava za slučaj priznate ozljede na radu ... u članku 16. Zakona.(2) Prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu ... specijalisti medicine rada, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i posebnim zakonima te pravilnicima ... zdravlja na radu(2) Osiguranici iz članka 7. stavka 4. Zakona pravo na specifičnu zdravstvenu zaštitu ... na radu, odnosno profesionalne bolesti utvrđenu člankom 18. Zakona u opsegu, na način i pod uvjetima
974. 
NN 44/1996, (852), zakon, 5.6.1996.
VI. ovoga Zakona radi uređivanja pravnoga položaja dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima ... odnosa nije pravno valjan, može tražiti zaštitu svojih prava u skladu s odredbama Zakona o radu ... . ovoga Zakona podnijeti dokaz stečajnom upravitelju da je podnio tužbu radi utvrđenja te tražbine ... stečajne mase, nije dopuštena ovrha radi naplate obveza stečajne mase iz članka 205. ovoga Zakona ... 44 05.06.1996 Stečajni zakon ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 89
975. 
NN 53/1994, (951), zakon, 8.7.1994.
radijskih frekvencija iz članka 28. ovoga Zakona, ako se time ne stvaraju smetnje u radu radijskih ... . i članka 70. stavka 4. ovoga Zakona. (11) Troškovi Vijeća i naknade za rad i troškovi članovima Vijeća ... Zakona i radi poduzimanja rnjera za zaštitu od smetnji iz članka 51. ovoga Zakona, Ministarstvo osniva ... 1. ovoga Zakona. (3) Odredba iz stavka 2. ovoga danka ne odnosi se na HPT. Izvođenje radova ... osoba iz članka 51. ovoga Zakona omogućiti obavljanje pregleda i potrebnih mjerenja radi utvrđivanja
976. 
NN 80/2013, (1655), zakon, 28.6.2013.
dužne su ishoditi dozvolu za proizvodnju toplinske energije u skladu s odredbama ovoga Zakona.(3) Radi ... , u zgradi/građevini izgrađenoj prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dužni su radi racionalnijeg korištenja ... za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu,5. nakon izvedbe radova za izdvajanje samostalne ... Zakona dužan je računovodstveno razdvojiti djelatnosti radi primjene načela nediskriminacije korisnika ... postrojenja sukladno članku 9. ovoga Zakona,5. zabraniti radove na ugradnji uređaja iz članka 33. stavka
977. 
NN 157/2014, (2977), pravilnik, 31.12.2014.
rada iz članka 14. Zakona odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona,14 ... je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima ... radnog odnosa–rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o poticanju ... /osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima ... osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu 5702 Osiguranik po osnovi
978. 
NN 71/2014, (1334), zakon, 11.6.2014.
ZAKONA O ZAŠTITI NA RADUProglašavam Zakon o zaštiti na radu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30 ... ZakonaČlanak 1.(1) Ovim Zakonom uređuje se sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a osobito ... posebno osjetljivih skupina osoba na radu od, za njih, specifičnih rizika.Članak 2.(1) Ovim Zakonom ... se i na osobe na radu ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.(5) Odredbe ovoga Zakona ne odnose ... na radu prema odredbama ovoga Zakona i drugih propisa te prema pravilima struke.(2) Poslodavac je obvezan
979. 
NN 31/2000, (653), ostalo, 22.3.2000.
se poslovi: - usklađivanja rada na izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa ... ; - izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa; - usklađivanje rada na izradi ... i poboljšanja zaštite invalidnih osoba; suradnju s institucijama zaštite na radu i zakonom utvrđenim pravnim ... na: - upravni nadzor nad radom centara za socijalnu skrb u pogledu: provedbe zakona i drugih propisa ... socijalne skrbi u pogledu: primjene i izvršavanja zakona i drugih propisa; uvjeta, stručnosti i načina rada
980. 
NN 51/2006, (1217), ostalo, 8.5.2006.
i ustrojstvom. U Tajništvu se usklađuje rad na izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga ... nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi ... , prati i koordinira rad ustanova koje izvršavaju prenesene poslove iz zakona koji su ... u pripremi strategije, ciljeva i planova iz svog djelokruga rada; priprema nacrte Zakona i ostalih ... u pripremi strategije, ciljeva i planova iz svog djelokruga rada; priprema nacrte zakona i ostalih
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 100 > >|