Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1110 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
971. 
NN 57/2006, (1374), kolektivni ugovor, 24.5.2006.
rada. Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom određenog ... zakonom 1 dan 2. s obzirom na složenost poslova: –za rad na poslovima ... Zakona o radu. Prilikom izrade programa zbrinjavanja viška namještenika ravnatelj HCR-a ili osoba koju ... Ustavu, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom ugovoru. Članak 70. Sindikat ... može prestati služba odnosno rad, osim po sili zakona, niti se on može bez njegove suglasnosti
972. 
NN 92/2004, (1760), kolektivni ugovor, 7.7.2004.
rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom određenog opravdanog ... zakonom i na Uskrs ima pravo na plaću uvećanu za 150%. Radom u smjenama (smjenski rad) smatra ... se primje­njuje odredba Zakona o radu. Prilikom izrade programa zbri­njava­nja viška namještenika čelnik ... Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom. Članak 71. Čelnik ... Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru. Članak 73. Sindikat je dužan obavijestiti
973. 
NN 3/2018, (118), pravilnik, 10.1.2018.
potpore za razdoblje privremene obustave isplatio naknadu plaće prema odredbama Zakona o radu u iznosu ... MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE118 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... « – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu ... Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća ... trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik
974. 
NN 157/1998, (1935), ostalo, 9.12.1998.
izvori: - Zakon o radu (NN br. 38/95, 54/95 i 65/95), - Zakon o zapošljavanju stranaca (NN br ... . 19/92, 33/92, 89/92, 26/93 i 52/94), - Zakon o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu (NN ... br. 34/91 i 26/93), - Zakon o evidencijama u oblasti rada (NN br. 34/91 i 26/93), - Zakon ... za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog ... ). 2. Ustrojstvo, poslovi i ovlasti inspekcije rada Pravni izvori: - Zakon o inspekciji rada (NN
975. 
NN 145/2002, (2323), ostalo, 5.12.2002.
obračunaju doprinosi (problem segmentiranosti tržišta rada) •Uskladiti sve zakone koji se bave ... između radnika i poslodavaca. Zakon o radu i ostali zakonski akti koji se na njega nadovezuju štite ... postojećeg Zakona o radu zasad su prihvatljivi. Mjere na trŽiŠtu rada Mjere za poticanje rasta najvažnije ... na tržištu rada za smanjenje nezaposlenosti. Deregulacija Poželjno je u zakone (Zakon o radu, Zakon ... o zapošljavanju, Zakon o stečaju) unijeti promjene koje bi smanjile segmentiranost na tržištu rada
976. 
NN 108/1995, (1777), zakon, 28.12.1995.
Koncesiju radi obavljanja određene djelatnosti iz članka 9. ovoga Zakona može dobiti samo trgovačko ... Zakona određuje se ovisno o planu i programu rada trgovačkog društva koje traži koncesiju, vodeći ... odredbama članka 10. stavak 1. do 4. i članka 11. i 12. ovoga Zakona. Članak 14. Koncesija radi ... daje na korištenje na temelju koncesije, prema odredbama članka 10. do 15. ovoga Zakona, a radi ... 1. ovoga Zakona, suglasnost na godišnji program rada i razvoja luke daje ministar i ministar
977. 
NN 89/2017, (2104), odluka, 6.9.2017.
djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Ti poslovi uređuju se zakonom, a radi njihova ... vlasničkih prava zakonom, radi zaštite interesa Republike Hrvatske pa je, u tom svjetlu, zakonodavac ... , Rajko Mlinarić i Antun Palarić, odlučujući o prijedlozima za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom ... održanoj 11. srpnja 2017. donio je ODLUKU Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom ... i ukidaju se članci 19. stavak 1. i 26. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
978. 
NN 81/2013, (1701), zakon, 29.6.2013.
u svrhu učinkovite provedbe ovoga Zakona, Uredbe i odluka iz članka 1. ovoga Zakona koordinira rad ... na kojima je uspostavljen rad nadležnih inspekcijskih službi, prema ovome Zakonu, Uredbi (EZ) br ... ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU ... I DOBROBITI ŽIVOTINJAProglašavam Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima ... ) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće vezano uz organizaciju, koordinaciju
979. 
NN 8/1998, (121), pročišćeni tekst, 26.1.1998.
u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog ... i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske ... . Položaj Hrvatske narodne banke uređuje se zakonom. Članak 54. Svatko ima pravo na rad i slobodu ... primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe ... i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom; - nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja
980. 
NN 35/2008, (1144), uredba, 28.3.2008.
zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih središnjih tijela držav­ne uprave; izrađuje ... i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela držav­ne uprave; izrađuje ... i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, provodi sve postupke nabave roba, radova i usluga za potrebe ... i ugovore za nabavu roba, radova i usluga, provodi postupak javnog oglašavanja sukladno Zakonu ... provođenja postupaka i načina nabave roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi i pratećim
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 96 97 98 99 100 > >|