Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1037 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 10/2007, (439), uredba, 29.1.2007.
propisane zakonom, može, radi pohađanja pojedinog programa izobrazbe, zatražiti plaćeni ili neplaćeni ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 439 Na temelju članka 93. stavka 3. Zakona o državnim službenicima ... službenika u toku rada. Može biti organizirano na radnom mjestu ili putem aktivnosti raznih udruga ... službenika koji u tim tijelima rade središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose ... nadležno za službeničke odnose u suradnji s jedinicama za službeničke odnose u državnim tijelima. Radi
982. 
NN 63/1997, (992), pravilnik, 20.6.1997.
("Narodne novine", broj 74/94, 86/94 i 7/95), 2. Zakon o radu ("Narodne novine", broj 38/95), 3 ... za rad u zemljišnoknjižnoj službi obuhvaća sljedeće pravne izvore: - Zakon o zemljišnim knjigama ... Na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 3/94. i 100/96.) ministar pravosuđa ... i obavljanje vježbeničke prakse, uvjeti za polaganje državnog stručnog ispita za rad u sudovima, program ... vrste zvanja ako zakonom nije određeno drugo zvanje pod uvjetom da imaju završenu školu
983. 
NN 116/2008, (3349), odluka, 11.10.2008.
Radi obavljanja poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, ovim Zakonom ustrojavaju se područne ... od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Članak 9. (1) Radom Državnog inspektorata upravlja glavni ... na primjenu zakona i drugih propisa u području rada i zaštite na radu provodi inspektor rada i viši ... inspektor rada. Članak 16. (1) Za inspektora rada (radni odnosi) može se postaviti osoba koja pored zakonom ... ) Za inspektora rada (zaštita na radu) može se postaviti osoba koja pored zakonom utvrđenih uvjeta za prijam
984. 
NN 25/1996, (470), ostalo, 29.3.1996.
odnosno oglasa sukladno Zakonu. Članak 6. Namještenicima koji se na rad primaju na neodređeno ... namještenik radi na blagdane i u neradne dane utvrđene zakonom, ima pravo na naknadu plaće i plaću ... . ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o radu. Prilikom izrade programa zbrinjavanja ... Republike Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim ugovorom. Članak 95 ... djelovanje provoditi sukladno Ustavu, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom
985. 
NN 104/1995, (1734), pravilnik, 18.12.1995.
- dohoci od nesamostalnog rada (članak 3. stavak 1. točka 1. Zakona), 2. ostvareni na tržištu roba ... se u skladu s odredbama članka 9. Zakona kao razlika između primitaka od nesamostalnog rada i izdataka ... za zakonom propisane obvezne doprinose. 2. POSLOPRIMAC, POSLODAVAC I NESAMOSTALNI RAD Članak 21. (1 ... se oduzimaju prilikom utvrđivanja dohotka od nesamostalnog rada, smatraju se zakonom propisani ... KARTICE Članak 31. (1) Radi pravilnog oporezivanja plaća, odredbama članka 44. Zakona propisano
986. 
NN 84/2011, (1790), zakon, 20.7.2011.
radove građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta, osim ako ovim Zakonom nije drukčije ... na temelju posebnog zakona.6. Nužni radovi održavanja prilikom štrajkaČlanak 35.Pravna osoba koja ... 36. do 42. ovoga Zakona.(2) Poslovi izmještanja postojeće infrastrukture radi građenja ... ovoga Zakona ovlaštene podnijeti prijedlog za izvlaštenje nekretnina radi građenja, rekonstrukcije ... su po odredbama ovoga Zakona ovlaštene podnijeti prijedlog za izvlaštenje nekretnina radi građenja
987. 
NN 62/2017, (1429), zakon, 30.6.2017.
ovoga Zakona: – osigurava provedbu i obavlja nadzor nad provedbom ovoga Zakona – prati rad i obavlja ... način ometa rad e-očevidnika protivno članku 52. stavku 6. ovoga Zakona 115. postupa sa sustavom ... ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU Proglašavam Zakon o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio ... . Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU I. OPĆE ODREDBE ... Svrha Zakona Članak 1. (1) Ovim Zakonom se uređuje provedba Zajedničke ribarstvene politike
988. 
NN 10/2017, (289), pravilnik, 3.2.2017.
primitke od nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje dohodak ... od nesamostalnog rada prema članku 20. Zakona. (4) Nasljedstva iz članka 8. stavka 2. točke 3. Zakona ... od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada iz članka 20. Zakona. (4) Djetetom iz članka 9 ... učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja (članak 9. stavak 1. točka 4. Zakona)0,7do 1.750,00 ... rada u ukupno isplaćenom iznosu. (2) U skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točke 9. Zakona
989. 
NN 52/1991, (1245), ostalo, 3.10.1991.
mjere za sprečavanje zaraznih bolesti propisane ovim zakonom. Radi sprečavanja unošenja životinjskih ... u radnom odnosu koje prema odredbama članka 31. ovoga zakona sudjeluju u radu ekipe za suzbijanje ... ., a sudjeluju prema odredbama članka 31. ovoga zakona u radu ekipa za suzbijanje zaraznih bolesti životinja ... stavka 1. ovoga zakona. Članak 62. Na ustrojstvo i rad, način ostvarivanja prava, obveza ... u članku 71. stavku 1. alineji 2. ovoga zakona. 3. Veterinarska stanica Članak 68. Radi pružanja
990. 
NN 75/2005, (1467), odluka, 20.6.2005.
koji se provodi u skladu s ovim Zakonom radi sprječavanja unošenja i širenja štetnih organizama ... mjera pružateljima usluga iz članka 4. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona. (5) Radi pravovremenog ... . Djelokrug i poslovi Ministarstva Članak 51. Radi provedbe ovoga Zakona Ministarstvo ... . ovoga Zakona, usklađuje rad provoditelja zdravstvene zaštite bilja, razmjenjuje informacije ... nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju ovoga Zakona te nadzor nad radom pravnih
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|