Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1230 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 143/2002, (2298), zakon, 3.12.2002.
zakonom. (5) Praktični dio osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije izvodi se kod ... rada ili održati svoje zaposlenje uz primjenu olakšica iz članka 29. ovoga Zakona. (4 ... Zakona, Zakona o radu, drugih propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i sporazuma radni­čkog ... vijeća i poslodavca. (2) Odredbe Zakona o radu koje se odnose na radnike s profesionalnom ... s invaliditetom iz članka 3. ovoga Zakona. (3) Zakonom o radu određeno najmanje trajanje otkaznog roka
982. 
NN 61/2006, (1457), uredba, 31.5.2006.
– 112.) 3.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 69/95, 17/01, 82/01 i 114/03, 142 ... uređene plaće državnih službenika i namještenika – članci 108. – 112.) 3.3. Zakon o radu (»Narodne novine ... . i 368.), 3. Zakon o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi (»Narodne novine ... izvorima: 1. Zakon o radu (»Narodne novine, br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123 ... /03, 142/03, 30/04. i 137/04 – pročišćeni tekst), 2. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59
983. 
NN 30/2003, (414), ostalo, 27.2.2003.
do konca 2002. godine treba usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama. Radi ... potrebna suglasnost MVP). Zakonom je detaljno razrađen likvidacijski postupak, radi zaštite imovine ... udruge u slučaju prestanaka rada udruge Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 14/78, 52 ... utvrđenih Zakonom na način koji će onemogućiti ometanje autonomnosti uredničkog i novinarskog rada ... prava na organiziranje Međunarodne organizacije rada (NN 3/00-Međunarodni ugovori) te Zakonom o radu
984. 
NN 91/2009, (2305), pravilnik, 27.7.2009.
osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (volonterski rad) – članak 6. stavak ... zdravstveno osigurane po osnovi rada– članak 6. stavak 1. točka 6. Zakona osoba koja obavlja ... , ako nisu zdravstveno osigurane po osnovi rada– članak 6. stavak 1. točka 6. Zakona osoba koja obavlja ... ili poreza na dobit i ako nisu osigurane po osnovi rada– članak 6. stavak 1. točka 6. Zakona osoba ... te djelatnosti, ako nisu osigurane po osnovi rada– članak 6. stavak 1. točka 6. Zakona osoba sama
985. 
NN 88/2013, (1954), kolektivni ugovor, 8.7.2013.
osposobljavanja za samostalan rad završenih učenika i studenata zdravstvenog usmjerenja, za koje je zakonom ... ŠTETEUvjeti i načini smanjivanja i oslobađanja od naknade šteteČlanak 48.Naknade štete iz Zakona o radu ... Zakonom o blagdanima i neradnim danima te za rad na Uskrs, radnik ima pravo na plaću uvećanu za 150%.Ako ... radnik na dan blagdana ili neradnog dana utvrđenog zakonom te na Uskrs radi u smjenskom radu ... s rada zbog bolovanja do 42 dana pripada mu naknada plaće u visini 85% osnovice utvrđene Zakonom
986. 
NN 35/2015, (728), izmjene i dopune, 27.3.2015.
3) Radi obavljanja poslova koji sukladno Prekršajnom zakonu ne trpe odgodu osigurat će se obvezatna ... povodom tužbi na temelju Zakona o radu i Zakona o suzbijanju diskriminacije.«.Članak 46.Iza članka 209 ... su proslijeđeni od javnog bilježnika na temelju članka 282. Ovršnog zakona radi provedbe postupka ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 728Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj ... pravilnikom propisuje pravila o načinu rada i korištenja informacijskog sustava u primjeni
987. 
NN 85/2006, (2017), zakon, 26.7.2006.
ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU Proglašavam Zakon o zdravstvenom osiguranju ... Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU I. OPĆE ODREDBE Članak ... 1. Ovim se Zakonom uređuje sustav obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu ... za zaštitu zdrav­lja na radu sukladno posebnome zakonu. Standarde i normative zdravstvene zaštite iz ... 6. Ozljedom na radu prema ovome Zakonu smatra se: 1. ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim
988. 
NN 9/1994, (158), zakon, 10.2.1994.
odobrenja za rad društva za osiguranje i nadzor da li društvo posluje sukladno ovom Zakonu i drugim ... za rad društva smatra se da su prihvaćeni i akti društva iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona. Rješenje ... temeljnog kapitala iz članka 12. ovoga Zakona. Glede izdavanja odobrenja za rad vlastitom društvu ... za osiguranje odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izdavanje odobrenja za rad ... Odobrenja za rad odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izdavanje odobrenja
989. 
NN 56/1991, (1531), zakon, 29.10.1991.
o povjeravanju radova iz članka 12. ovoga zakona uz suglasnost Ministarstva prometa i veza; 4 ... 22. Radovi na odrzavanju javnih cesta, u smislu ovoga zakona, su radovi tekućeg odrzavanja i radovi ... radova koji se izvode na javnim cestama ili njihovom zaštitnom pojasu suprotno odredbama ovoga zakona ... 56 29.10.1991 Pročišćeni tekst Zakona o javnim cestama. ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA ... REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama
990. 
NN 102/2020, (1921), pravilnik, 16.9.2020.
odredbama članka 95. Zakona o radu u iznosu manjem od iznosa dodijeljenog navedenom Odlukom, isti ... Ministarstvo poljoprivrede 1921 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu ... tekstu: povlastica)« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu ... dan kad Upravljačko tijelo radi j) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje ... Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|