Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1114 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 89/2017, (2104), odluka, 6.9.2017.
djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Ti poslovi uređuju se zakonom, a radi njihova ... vlasničkih prava zakonom, radi zaštite interesa Republike Hrvatske pa je, u tom svjetlu, zakonodavac ... , Rajko Mlinarić i Antun Palarić, odlučujući o prijedlozima za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom ... održanoj 11. srpnja 2017. donio je ODLUKU Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom ... i ukidaju se članci 19. stavak 1. i 26. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
982. 
NN 81/2013, (1701), zakon, 29.6.2013.
u svrhu učinkovite provedbe ovoga Zakona, Uredbe i odluka iz članka 1. ovoga Zakona koordinira rad ... na kojima je uspostavljen rad nadležnih inspekcijskih službi, prema ovome Zakonu, Uredbi (EZ) br ... ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU ... I DOBROBITI ŽIVOTINJAProglašavam Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima ... ) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće vezano uz organizaciju, koordinaciju
983. 
NN 8/1998, (121), pročišćeni tekst, 26.1.1998.
u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog ... i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske ... . Položaj Hrvatske narodne banke uređuje se zakonom. Članak 54. Svatko ima pravo na rad i slobodu ... primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe ... i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom; - nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja
984. 
NN 35/2008, (1144), uredba, 28.3.2008.
zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih središnjih tijela držav­ne uprave; izrađuje ... i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela držav­ne uprave; izrađuje ... i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, provodi sve postupke nabave roba, radova i usluga za potrebe ... i ugovore za nabavu roba, radova i usluga, provodi postupak javnog oglašavanja sukladno Zakonu ... provođenja postupaka i načina nabave roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi i pratećim
985. 
NN 110/2007, (3226), zakon, 25.10.2007.
s posebnim zakonom obavlja gospodarsku djelatnost koristeći postrojenje. Tvrtkom upravlja ili nadzire rad ... Zakon. Ovlaštenja ministra Članak 5. (1) Način rada u tijelima državne uprave, tijelima jedinica ... se ministar da određuje naknadu članovima i tajnicima za rad u povjerenstvima koja je prema ovome Zakonu ... Vlada i ministar u skladu s ovim Zakonom. (5) Savjet donosi poslovnik o svom radu. (6) Članovima ... rad postrojenja ovim Zakonom i odgovarajućim provedbenim propisom ovoga Zakona, odnosno posebnim
986. 
NN 115/2018, (2238), zakon, 20.12.2018.
donesenim na temelju ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera radi ispravljanja nedostataka ... . točke 2. ovoga Zakona te na drugim računima kada je to potrebno radi realizacije ulaganja«. Iza ... nemaju značaj kršenja propisa ovoga Zakona te smjernice upravi mirovinskog društva radi otklanjanja istih ... ovoga Zakona, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim rješenjima. (3) Objava iz stavka 2. ovoga članka ... Zakona potrebno radi zaštite članova fonda, korisnika mirovina ili javnog interesa, a radi se o mjerama
987. 
NN 71/2013, (1432), odluka, 14.6.2013.
dozvoljeno da pojedini članovi GIP-a i ŽIP-a, na nekom drugom mjestu osim onog određenog Zakonom za rad GIP ... o radu svih 15 biračkih odbora; – izjavu Dragomira Šimića; – izjavu Marka Špoljarića; – primjedbe ... . i 76/10.) i Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12.; u daljnjem tekstu: ZoLI ... : 2185/02-1-13-26Belišće, 3. lipnja 2013. godineNa temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona ... o lokalnim izborima ('Narodne novine', broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga
988. 
NN 70/2005, (1370), zakon, 8.6.2005.
izvoza, uvoza i radi drugih zakonom određenih razloga, 47. vlažna staništa uključuju područja ... godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provest će se nužne mjere radi zaštite ptica od strujnog ... o primjercima koji su zakonito stečeni prije nego je svojta zakonom zaštićena – da se radi o slučaju iz ... , koju radi ograničenja i zabrana iz ovoga Zakona nije moguće upotrebljavati za djelatnost za koju ... Članak 116. (1) Pravna ili fizička osoba kojoj se radi ograničenja i zabrana iz ovog Zakona ili
989. 
NN 167/2003, (2399), zakon, 22.10.2003.
(2) Satelit, za potrebe ovoga Zakona, je svaki satelit koji radi na frekvencijskim područjima ... ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos nije drukčije određeno ... isko­rišta­­vanja izvedbe. Ako ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos ... Zakona osim ako se radi o sredstvima koja su isključivo ili pretežito namijenjena za povredu prava iz ... Zakona počinila radi stjecanja imovinske koristi. (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit
990. 
NN 26/1993, (447), zakon, 1.4.1993.
Članak 1. Ovim Zakonom se radi povečanja novčanih kazni mijenjaju i dopunjuju odredbe zakona koji ... radi utvrdivanja i dokazivanja tog prekršaja". Članak 4. U Zakonu o,nadzoru državne granice ... : "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM". Članak 34. U Zakonu o evidencijama iz oblasti rada ("Narodne ... 150 do 500 DEM". Članak 40. U Zakonu o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu ("Narodne ... 400 do 1.500 DEM". Članak 42. U Zakonu o inspekciji rada ("Narodne novine", br. 9/83.,17/86. i 9/91
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|