Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1120 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 71/2013, (1432), odluka, 14.6.2013.
dozvoljeno da pojedini članovi GIP-a i ŽIP-a, na nekom drugom mjestu osim onog određenog Zakonom za rad GIP ... o radu svih 15 biračkih odbora; – izjavu Dragomira Šimića; – izjavu Marka Špoljarića; – primjedbe ... . i 76/10.) i Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12.; u daljnjem tekstu: ZoLI ... : 2185/02-1-13-26Belišće, 3. lipnja 2013. godineNa temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona ... o lokalnim izborima ('Narodne novine', broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga
982. 
NN 70/2005, (1370), zakon, 8.6.2005.
izvoza, uvoza i radi drugih zakonom određenih razloga, 47. vlažna staništa uključuju područja ... godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provest će se nužne mjere radi zaštite ptica od strujnog ... o primjercima koji su zakonito stečeni prije nego je svojta zakonom zaštićena – da se radi o slučaju iz ... , koju radi ograničenja i zabrana iz ovoga Zakona nije moguće upotrebljavati za djelatnost za koju ... Članak 116. (1) Pravna ili fizička osoba kojoj se radi ograničenja i zabrana iz ovog Zakona ili
983. 
NN 167/2003, (2399), zakon, 22.10.2003.
(2) Satelit, za potrebe ovoga Zakona, je svaki satelit koji radi na frekvencijskim područjima ... ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos nije drukčije određeno ... isko­rišta­­vanja izvedbe. Ako ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos ... Zakona osim ako se radi o sredstvima koja su isključivo ili pretežito namijenjena za povredu prava iz ... Zakona počinila radi stjecanja imovinske koristi. (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit
984. 
NN 26/1993, (447), zakon, 1.4.1993.
Članak 1. Ovim Zakonom se radi povečanja novčanih kazni mijenjaju i dopunjuju odredbe zakona koji ... radi utvrdivanja i dokazivanja tog prekršaja". Članak 4. U Zakonu o,nadzoru državne granice ... : "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM". Članak 34. U Zakonu o evidencijama iz oblasti rada ("Narodne ... 150 do 500 DEM". Članak 40. U Zakonu o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu ("Narodne ... 400 do 1.500 DEM". Članak 42. U Zakonu o inspekciji rada ("Narodne novine", br. 9/83.,17/86. i 9/91
985. 
NN 117/2010, (3083), rješenje, 15.10.2010.
člancima 73. do 80. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95., 54/95.-ispravak, 65/95.-ispravak ... . Navode da je u razdoblju od siječnja 1996. godine (kad se počeo primjenjivati Zakon o radu, »Narodne ... vrijednosti.Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa ... opsegu i usklađuju se prema članku 86. ovoga Zakona.(2) Radi primjene članka 86. ovoga Zakona mirovine ... nesposobnosti za rad primjenom mirovinskog faktora iz članka 15. ovoga Zakona.(…)«32.1. Predlagatelj navodi
986. 
NN 25/2016, (771), odluka, 23.3.2016.
Zakona o radu sukladno kojem za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih ... je retroaktivno obustavljena isplata naknade plaće za vrijeme korištenja prava na dopust radi njege ... poslodavca kod kojega je podnositeljica imala zasnovan radni odnos, radi njegova odlaska u invalidsku ... .).4. Na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne ... novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Ustavni sud
987. 
NN 42/2017, (970), pravilnik, 28.4.2017.
naknadu plaće prema odredbama članka 95. Zakona o radu u iznosu manjem od iznosa dodijeljenog ... Ministarstvo poljoprivrede 970 Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (u daljnjem ... dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu ... do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik je odmah po nastupanju navedene okolnosti
988. 
NN 57/2006, (1374), kolektivni ugovor, 24.5.2006.
rada. Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom određenog ... zakonom 1 dan 2. s obzirom na složenost poslova: –za rad na poslovima ... Zakona o radu. Prilikom izrade programa zbrinjavanja viška namještenika ravnatelj HCR-a ili osoba koju ... Ustavu, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom ugovoru. Članak 70. Sindikat ... može prestati služba odnosno rad, osim po sili zakona, niti se on može bez njegove suglasnosti
989. 
NN 92/2004, (1760), kolektivni ugovor, 7.7.2004.
rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom određenog opravdanog ... zakonom i na Uskrs ima pravo na plaću uvećanu za 150%. Radom u smjenama (smjenski rad) smatra ... se primje­njuje odredba Zakona o radu. Prilikom izrade programa zbri­njava­nja viška namještenika čelnik ... Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom. Članak 71. Čelnik ... Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru. Članak 73. Sindikat je dužan obavijestiti
990. 
NN 3/2018, (118), pravilnik, 10.1.2018.
potpore za razdoblje privremene obustave isplatio naknadu plaće prema odredbama Zakona o radu u iznosu ... MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE118 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... « – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu ... Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća ... trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|