Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1185 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 73/2013, (1452), zakon, 18.6.2013.
ovoga članka ne primjenjuju se odredbe iz Zakona o radu koje propisuju radno vrijeme, odmore ... ZAKONA O OBRANIProglašavam Zakon o obrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2013 ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKON O OBRANIGlava I.TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.(1) Ovim Zakonom uređuje ... i prava državljana u području obrane.(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno ... kolektivno u skladu s Ustavom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav), zakonima i sklopljenim
982. 
NN 1/2021, (7), pravilnik, 4.1.2021.
odredbama Zakona o tržištu rada 0008Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica ... Zakona o doprinosima 0011Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ... po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona ... /osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima ... po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu
983. 
NN 98/2005, (1921), pravilnik, 10.8.2005.
djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu, te pravo na rad polovicu radnog vremena do tri godine ... života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, korištenja stanke za dojenje djeteta iz članka ... 60. Zakona o radu, koji koriste jedno od navedenih prava i pripada im pravo na naknadu plaće ... . stavak 1. točka 6. Zakona) i za radnike s kojima je poslodavac sklopio ugovor o radu na određeno ... na to primaju li za taj rad plaću, odnosno naknadu (članak 10. stavak 1. točka 3. Zakona) poslodavac
984. 
NN 65/2015, (1256), rješenje, 12.6.2015.
predmetnu problematiku, Zakon o radu (»Narodne novine«, broj: 93/14) u članku 102. uređuje ugovornu ... , navedena odredba iz Zakona o radu odnosi se na odnos poslodavca i radnika, dok odredba sadržana u ugovorima ... s člankom 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, brojevi 79/09 i 80/13), u upravnom ... , koje uključuju implementaciju i održavanje specijaliziranih poslovnih aplikacija potrebnih za rad ... rješenja, takvo postupanje smatrat će se povredom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, što će
985. 
NN 27/2004, (785), kolektivni ugovor, 3.3.2004.
sukladno odrednicama Zakona o radu tako da tijekom jednog razdob­lja traje duže, a tijekom drugog ... i pod uvjetima propisanim Zakonom. Odluka o prekovremenom radu mora biti pisana i dostavljena ... plaća, te ostala primanja u skladu sa Zakonom, ovim Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu ... i to u slučajevima: – plaćenog dopusta utvrđenog Pravilnikom o radu – blagdana i neradnih dana utvrđenih Zakonom ... rada i radnici koji sukladno Zakonu o radu rade sa skraćenim radnim vremenom imaju pravo na puni
986. 
NN 121/2015, (2306), ostalo, 4.11.2015.
KOLEKTIVNI UGOVORI2306Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14.) i članka 7 ... . Zakona o reprezentativnosti udruge poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« 93/14) SINDIKAT TURIZMA ... mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici određuju samostalno, te je poslodavac, sukladno Zakonu ... radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika ... punoljetnom radniku koji radi na ugostiteljsko turističkim poslovima kada se oni obavljaju u dvokratnom
987. 
NN 110/2006, (2446), pravilnik, 9.10.2006.
290. i 291.), – privremene mjere (članci 293., 295. do 299.). 9. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2446 Na temelju članka 21a. stavka 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine ... , sastav i rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za stečajnoga upravitelja ... koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta ... i tajnik Ispitnog povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu. Visinu
988. 
NN 47/2014, (898), presuda, 16.4.2014.
45. stavka 3. Zakona, temeljem kojeg Komora propisuje organiziranje provjere kvalitete rada uz ... područje nadzora i provjeru kvalitete rada u normativnoj sinergiji Zakona i Statuta sa značenjem ... Komore, čime iskazuje nepoštivanje zakona i pravila struke, zbog čega je Komora morala, radi ... , odredbom članka 32. stavka 2. točke 13. Zakona propisano je da nadzire rad i provjerava kvalitetu rada ... . Zakona, radi provjere obavljaju li revizije u skladu s tim Zakonom, međunarodnim revizijskim
989. 
NN 75/2012, (1758), odluka, 6.7.2012.
na činjenicu da Zakon ne radi razliku između pojedinih obveza članova Komore već jasno navodi da za vrijeme ... ustavnosudskog postupka, a na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike ... zakon) zatražena je dostava parničnog spisa broj: P-2006/05.II. ČINJENICE I OKOLNOSTI PREDMETA2 ... podnijela prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave radi prisilne naplate iznosa nepodmirene ... je, na temelju članka 62. Ustavnog zakona, Ustavnom sudu podnijela tužbu sa zahtjevom da Ustavni sud
990. 
NN 77/2007, (2422), odluka, 25.7.2007.
stupanja na snagu ove Odluke zaposlene u INA grupi u skladu sa Zakonom o radu (»Narodne novine«, br ... 2. Zakona o privatizaciji INA – Industrije nafte d.d. (»Narodne novine«, broj 32/2002), Vlada ... . i 2. Zakona o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96, 71/97 i 73/2000) i članka 5. stavka 1 ... . točaka 1., 2. i 2a. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 19/91, 82/92, 94/93 ... ili drugog nadležnog tijela. U slučaju objave ponude za preuzimanje INA d.d. sukladno Zakonu
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|