Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađen 1131 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 11/1991, (327), zakon, 12.3.1991.
u skladu sa člankom 2. i 3. ovoga zakona; - utvrđivanju programa odgojno-obrazovnog rada ... ovoga zakona i nad zakonitošću rada organizacija usmjerenog obrazovanja obavlja Ministarstvo prosvjete ... . Članak 12. Odredbe zakona o udruženom radu i Zakona o radnim odnosima primjenjuju ... usmjerenog obrazovanja za rad u prvom zanimanju, u smislu ovoga zakona, razumijeva se program usmjerenog ... . ovoga zakona. V. ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI Članak 97. Odgojno-obrazovni rad u usmjerenom
982. 
NN 16/2015, (314), kolektivni ugovor, 11.2.2015.
KOLEKTIVNI UGOVORI314Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 93/14.) i članka 7 ... sporazuma iz prethodnog stavka, dužni su podvrći se postupku arbitraže sukladno Zakonu o radu (dalje ... propisane zakonom, drugim propisima, kolektivnim ugovorom i aktima poslodavca.(3) Ugovor o radu ... ili ugovorom o radu.(2) Ukoliko zakonom ili aktima iz prethodnog stavka nije drukčije propisano ... blagdana i u neradne dane utvrđene zakonom 50% – za rad nedjeljom 30% – za noćni rad 30% – za rad
983. 
NN 124/2015, (2354), uredba, 13.11.2015.
službenika i namještenika – članci 108. – 112.3.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14)3.4. Kolektivni ... državnih službenika i namještenika, – članci 108. – 112.2.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14 ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2354Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ... o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa– svjedodžba ili diploma ... – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi
984. 
NN 117/2003, (1633), zakon, 23.7.2003.
iz članka 26. stavka 4. i 5. ovoga Zakona. (4) Radi upisivanja u evidenciju iz stavka 3. ovoga ... utvrđenim u Dodatku 1. ovoga Zakona. (3) Pregled sadržaja deklaracije radi službene kontrole kakvoće ... . (2) Inspekcijski nadzor iz članka 64. stavka 3. ovoga Zakona koji se provodi radi službene kontrole ... ) Inspekcijski nadzor iz članka 64. stavka 4. ovoga Zakona koji se provodi radi službene kontrole kakvoće ... . ovoga Zakona, uzetih radi službene kontrole hrane, provode laboratoriji ovlašteni od ministra
985. 
NN 102/1998, (1409), zakon, 29.7.1998.
Zakona, ako je smrt tih osoba nastala zbog ozljede na radu ili bolesti, dok su obavljale poslove ... vremenom na drugom poslu. Članak 35. Invalid rada, prema ovome Zakonu, je osiguranik koji ... Zakona toliko da je prijeko potrebno, radi sprječavanja nastanka invalidnosti, premjestiti ga na drugi ... provodi li se profesionalna rehabilitacija invalida rada u skladu s ovim Zakonom i sklopljenim ugovorom ... , Zavod upućuje na pregled ovlaštenom vještaku prema ovome Zakonu radi ponovne ocjene preostale radne
986. 
NN 35/2008, (1144), uredba, 28.3.2008.
zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih središnjih tijela držav­ne uprave; izrađuje ... i prijedloge na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada drugih tijela držav­ne uprave; izrađuje ... i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, provodi sve postupke nabave roba, radova i usluga za potrebe ... i ugovore za nabavu roba, radova i usluga, provodi postupak javnog oglašavanja sukladno Zakonu ... provođenja postupaka i načina nabave roba, radova i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi i pratećim
987. 
NN 110/2007, (3226), zakon, 25.10.2007.
s posebnim zakonom obavlja gospodarsku djelatnost koristeći postrojenje. Tvrtkom upravlja ili nadzire rad ... Zakon. Ovlaštenja ministra Članak 5. (1) Način rada u tijelima državne uprave, tijelima jedinica ... se ministar da određuje naknadu članovima i tajnicima za rad u povjerenstvima koja je prema ovome Zakonu ... Vlada i ministar u skladu s ovim Zakonom. (5) Savjet donosi poslovnik o svom radu. (6) Članovima ... rad postrojenja ovim Zakonom i odgovarajućim provedbenim propisom ovoga Zakona, odnosno posebnim
988. 
NN 115/2018, (2238), zakon, 20.12.2018.
donesenim na temelju ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera radi ispravljanja nedostataka ... . točke 2. ovoga Zakona te na drugim računima kada je to potrebno radi realizacije ulaganja«. Iza ... nemaju značaj kršenja propisa ovoga Zakona te smjernice upravi mirovinskog društva radi otklanjanja istih ... ovoga Zakona, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim rješenjima. (3) Objava iz stavka 2. ovoga članka ... Zakona potrebno radi zaštite članova fonda, korisnika mirovina ili javnog interesa, a radi se o mjerama
989. 
NN 71/2013, (1432), odluka, 14.6.2013.
dozvoljeno da pojedini članovi GIP-a i ŽIP-a, na nekom drugom mjestu osim onog određenog Zakonom za rad GIP ... o radu svih 15 biračkih odbora; – izjavu Dragomira Šimića; – izjavu Marka Špoljarića; – primjedbe ... . i 76/10.) i Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12.; u daljnjem tekstu: ZoLI ... : 2185/02-1-13-26Belišće, 3. lipnja 2013. godineNa temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona ... o lokalnim izborima ('Narodne novine', broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga
990. 
NN 70/2005, (1370), zakon, 8.6.2005.
izvoza, uvoza i radi drugih zakonom određenih razloga, 47. vlažna staništa uključuju područja ... godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provest će se nužne mjere radi zaštite ptica od strujnog ... o primjercima koji su zakonito stečeni prije nego je svojta zakonom zaštićena – da se radi o slučaju iz ... , koju radi ograničenja i zabrana iz ovoga Zakona nije moguće upotrebljavati za djelatnost za koju ... Članak 116. (1) Pravna ili fizička osoba kojoj se radi ograničenja i zabrana iz ovog Zakona ili
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|