Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađen 1101 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 26/1993, (447), ostalo, 1.4.1993.
Članak 1. Ovim Zakonom se radi povečanja novčanih kazni mijenjaju i dopunjuju odredbe zakona koji ... radi utvrdivanja i dokazivanja tog prekršaja". Članak 4. U Zakonu o,nadzoru državne granice ... : "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM". Članak 34. U Zakonu o evidencijama iz oblasti rada ("Narodne ... 150 do 500 DEM". Članak 40. U Zakonu o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu ("Narodne ... 400 do 1.500 DEM". Članak 42. U Zakonu o inspekciji rada ("Narodne novine", br. 9/83.,17/86. i 9/91
982. 
NN 167/2003, (2399), zakon, 22.10.2003.
(2) Satelit, za potrebe ovoga Zakona, je svaki satelit koji radi na frekvencijskim područjima ... ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos nije drukčije određeno ... isko­rišta­­vanja izvedbe. Ako ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos ... Zakona osim ako se radi o sredstvima koja su isključivo ili pretežito namijenjena za povredu prava iz ... Zakona počinila radi stjecanja imovinske koristi. (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit
983. 
NN 25/2014, (448), uredba, 24.2.2014.
izrađuje prijedloge zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, izrađuje stručna ... udruga definiranih Zakonom o radu, pruža administrativnu i stručnu pomoć za primjenu propisa iz ... administrativnu suradnju radi zaštite i ostvarivanja zakonom zajamčenih radnih prava radnika upućenih na rad ... u vezi s upravnim sporovima iz područja zaštite na radu, osigurava jedinstvenu provedbu zakona ... inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije
984. 
NN 142/1997, (2020), zakon, 31.12.1997.
142 31.12.1997 Zakon o nabavi roba, usluga i ustupunju radova ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA ... O NABAVI ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA Proglašavam Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova ... . ZAKON O NABAVI ROBA, USLUGA I USTUPANJU RADOVA DIO I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom ... i ustupanje radova. Određivanje pojmova Članak 2. U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju ... 51. ovoga Zakona. (4) Ako su predmet nabave robe i radovi čija je ukupna predračunska vrijednost
985. 
NN 104/2015, (2029), pravilnik, 30.9.2015.
mjere (članci 340. – 355.)9. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14.), i to:– sklapanje ugovora ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2029Na temelju članka 82. stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj ... stručnog ispita, sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za stečajne ... radom iz predmeta koji se ispituju.(5) Rješenjem o imenovanju članova i zamjenika članova Ispitnog ... .(2) Članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva te njihovi zamjenici imaju pravo na nagradu za rad
986. 
NN 17/2016, (481), rješenje, 24.2.2016.
i provedbe zakona ili radi provedbe drugog propisa više pravne snage, a koji uređuje odnose na općenit ... zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02 ... . – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) 21. srpnja 2010. prijedlog za pokretanje postupka ... . godine temeljem, članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje: Statut ... Senata Sveučilišta.Odredbom članka 86. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će sud
987. 
NN 25/2007, (924), rješenje, 7.3.2007.
sve ugovore sa članovima uprave i zaposlenicima Banke u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ... HRVATSKA NARODNA BANKA 924 Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ... (»Narodne novine«, br. 36/01. i 135./06.), a u vezi s člankom 40. Zakona o bankama (»Narodne ... Unione Mutuo Soccorso (S.U.M.S.). Sukladno kasnije donesenim zakonima navedeno se društvo 2001. godine ... ugovorom i drugim propisima o radu. Predugovorom je predviđeno...xx (označeno kao poslovna tajna
988. 
NN 28/2011, (584), pravilnik, 8.3.2011.
stručnog osposobljavanja za rad prema odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 149/09).Članak 13 ... pripravničkom stažu koja uključuje i stručno osposobljavanje za rad sukladno Zakonu o radu.Prijavu za ispit ... MINISTARSTVO KULTURE584Na osnovi članka 34. stavka 2. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, broj ... na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne ... koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
989. 
NN 77/2000, (1664), odluka, 31.7.2000.
čini plaća utvrđena sukladno Zakonu o radu, odnosno granskom kolektivnom ugovoru. Osnovica ... u drugu pravnu osobu radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja (članak 5. točka 20. Zakona ... osnovice utvrđene Zakonom, a za osobe na radu u kućanstvu osiguranika, na osnovicu od 3.000,00 kuna ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1664 Na osnovi članka 104. Zakona o zdravstvenom ... ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Članak 1. Ovom Odlukom, ako Zakonom o zdravstvenom
990. 
NN 31/2002, (678), odluka, 27.3.2002.
se nakon završenog obrazovanja nalaze na praktičnom radu iz članka 5. točke 8. Zakona, ako primaju ... tekstu: Zakon o plaćanju doprinosa), a od osnovice koju čini plaća utvrđena u skladu sa Zakonom o radu ... u Republici Hrvatskoj upućene na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo (članak 5. točka 2. Zakona ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 678 Na osnovi članka 51. Zakona o zdravstvenom ... Odlukom, ako Zakonom o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01. - u daljnjem tekstu: Zakon
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|