Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1219 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 9/1994, (158), zakon, 10.2.1994.
odobrenja za rad društva za osiguranje i nadzor da li društvo posluje sukladno ovom Zakonu i drugim ... za rad društva smatra se da su prihvaćeni i akti društva iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona. Rješenje ... temeljnog kapitala iz članka 12. ovoga Zakona. Glede izdavanja odobrenja za rad vlastitom društvu ... za osiguranje odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izdavanje odobrenja za rad ... Odobrenja za rad odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izdavanje odobrenja
982. 
NN 56/1991, (1531), zakon, 29.10.1991.
o povjeravanju radova iz članka 12. ovoga zakona uz suglasnost Ministarstva prometa i veza; 4 ... 22. Radovi na odrzavanju javnih cesta, u smislu ovoga zakona, su radovi tekućeg odrzavanja i radovi ... radova koji se izvode na javnim cestama ili njihovom zaštitnom pojasu suprotno odredbama ovoga zakona ... 56 29.10.1991 Pročišćeni tekst Zakona o javnim cestama. ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA ... REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama
983. 
NN 102/2020, (1921), pravilnik, 16.9.2020.
odredbama članka 95. Zakona o radu u iznosu manjem od iznosa dodijeljenog navedenom Odlukom, isti ... Ministarstvo poljoprivrede 1921 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu ... tekstu: povlastica)« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu ... dan kad Upravljačko tijelo radi j) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje ... Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća
984. 
NN 93/2004, (1762), pravilnik, 9.7.2004.
8. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01) 9. Zakon o radu ... MINISTARSTVO KULTURE 1762 Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima ... osoblje koje radi na poslovima zaštite, obrade ili korištenja arhivskoga gradiva. Za stručno osoblje ... rada iz područja te specijalnosti. Specijalnosti u zvanju arhivista su: filmski arhivist, konzervator ... elektroničkih zapisa. 3. Stručni rad i praktični rad Članak 9. Kandidati koji polažu ispit
985. 
NN 90/2017, (2126), odluka, 8.9.2017.
i Ustavom datih ovlaštenja da pravilnikom kao provedbenim aktom razradi pojedine odredbe zakona, a radi ... donesen je radi provedbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti i radi provedbe Zakona o reguliranim profesijama ... se detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene. (...)« 8. Članak 139. i članak 140 ... i radi provedbe nekog drugog zakona osim onoga u njemu navedenog. U tom slučaju razumno je zaključiti ... na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Ustavni sud smatra da je Pravilnik:116/15 donesen radi
986. 
NN 117/1999, (1879), ostalo, 9.11.1999.
- Zakon o radu ("Narodne novine", br. 38/95, 54/95 i 65/95), - Zakon o zapošljavanju stranaca ... radu u inozemstvu ("Narodne novine", br. 34/91 i 26/93), - Zakon o evidencijama u oblasti rada ... Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja ... postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa Pravni izvori: - Zakon o zaštiti na radu ("Narodne ... . 114. Zakona o zaštiti na radu - Nar. nov., 59/96-2732), - Pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru
987. 
NN 49/2003, (625), pročišćeni tekst, 27.3.2003.
a fizička osoba je započela rad na temelju članka 14. ovoga Zakona, smatrat će se da se obrt obavlja ... Zakona ne može primiti na naukovanje naučnike radi njihovog naukovanja: – ako je osuđen za kazneno ... . ovoga članka primjenjuju se odred­be ovoga Zakona, Zakona o radu, kolektivnog ugovora ili odredbe ... . ovoga Zakona. IV. ORGANIZIRANOST OBRTA Članak 62. (1) Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja ... Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93.) do 31. prosinca 1996. prestaju s radom, što će nadležni
988. 
NN 61/2018, (1265), zakon, 11.7.2018.
i na drugi način u skladu sa zakonom. Prestanak rada arhiva Članak 40. (1) Odluku o prestanku rada ... od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoj rad, poslovanje i opće akte s odredbama ovoga ... ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA Proglašavam Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, koji ... , 3. srpnja 2018. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O ARHIVSKOM ... GRADIVU I ARHIVIMA I. OPĆE ODREDBE Predmet Zakona Članak 1. (1) Ovim Zakonom uređuju se zaštita
989. 
NN 61/2018, (1266), zakon, 11.7.2018.
Zakona urediti samoregulacijom i koregulacijom radi ujednačivanja njihove primjene u praksi. (2 ... o dodjeli sredstava Članak 9. Ravnatelj Centra u skladu s odredbama ovoga Zakona, radi provedbe odluke ... i koregulaciju radi učinkovitije provedbe ovoga Zakona – podupire i organizira stručno i profesionalno ... . ovoga Zakona – surađuje sa strukovnim udrugama, pravnim i fizičkim osobama radi unaprjeđenja ... . (1) Ravnatelj Centra nastavlja s radom i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, do isteka mandata
990. 
NN 70/2018, (1418), ostalo, 1.8.2018.
oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (»Narodne novine«, br. 64/15), Zakon o radu ... i obiteljskog nasilja. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, a radi transponiranja ... pomoći radi zaštite fizičkog i psihičkog zdravlja. g) upoznati žrtvu s odredbama Zakona o novčanoj ... zakonima i drugim aktima vezanim uz zdravstvene djelatnosti radi zaštite žrtava te prikupljanja ... radi izbjegavanja vizualnog kontakta s počiniteljem i druge mjere propisane zakonom) kako bi
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|