Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1208 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 49/2003, (625), pročišćeni tekst, 27.3.2003.
a fizička osoba je započela rad na temelju članka 14. ovoga Zakona, smatrat će se da se obrt obavlja ... Zakona ne može primiti na naukovanje naučnike radi njihovog naukovanja: – ako je osuđen za kazneno ... . ovoga članka primjenjuju se odred­be ovoga Zakona, Zakona o radu, kolektivnog ugovora ili odredbe ... . ovoga Zakona. IV. ORGANIZIRANOST OBRTA Članak 62. (1) Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja ... Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93.) do 31. prosinca 1996. prestaju s radom, što će nadležni
982. 
NN 61/2018, (1266), zakon, 11.7.2018.
Zakona urediti samoregulacijom i koregulacijom radi ujednačivanja njihove primjene u praksi. (2 ... o dodjeli sredstava Članak 9. Ravnatelj Centra u skladu s odredbama ovoga Zakona, radi provedbe odluke ... i koregulaciju radi učinkovitije provedbe ovoga Zakona – podupire i organizira stručno i profesionalno ... . ovoga Zakona – surađuje sa strukovnim udrugama, pravnim i fizičkim osobama radi unaprjeđenja ... . (1) Ravnatelj Centra nastavlja s radom i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, do isteka mandata
983. 
NN 20/1999, (448), kolektivni ugovor, 26.2.1999.
članka 185. Zakona o radu ("Narodne novine" 38/95) te članka 21. Zakona o plaćama službenika ... sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu zaposlenik bude premješten na rad izvan ... se izabere druga osoba), pripada mu dvostruka otpremnina i dvostruki otkazni rok u odnosu na Zakon o radu ... ugovora o radu Članak 74. 1) Ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno, pripravnički ... . Iznimno od odredbe članka 43. Zakona o radu, zaposlenik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja ima pravo
984. 
NN 59/1996, (1183), zakon, 17.7.1996.
59 17.07.1996 Zakon o zaštiti na radu ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi ... članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU ... Proglašavam Zakon o zaštiti na radu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici ... . Franjo Tuđman, v. r. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Svrha ovoga ... Zakona je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te
985. 
NN 70/2018, (1418), ostalo, 1.8.2018.
oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (»Narodne novine«, br. 64/15), Zakon o radu ... i obiteljskog nasilja. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, a radi transponiranja ... pomoći radi zaštite fizičkog i psihičkog zdravlja. g) upoznati žrtvu s odredbama Zakona o novčanoj ... zakonima i drugim aktima vezanim uz zdravstvene djelatnosti radi zaštite žrtava te prikupljanja ... radi izbjegavanja vizualnog kontakta s počiniteljem i druge mjere propisane zakonom) kako bi
986. 
NN 117/2010, (3083), rješenje, 15.10.2010.
člancima 73. do 80. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95., 54/95.-ispravak, 65/95.-ispravak ... . Navode da je u razdoblju od siječnja 1996. godine (kad se počeo primjenjivati Zakon o radu, »Narodne ... vrijednosti.Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa ... opsegu i usklađuju se prema članku 86. ovoga Zakona.(2) Radi primjene članka 86. ovoga Zakona mirovine ... nesposobnosti za rad primjenom mirovinskog faktora iz članka 15. ovoga Zakona.(…)«32.1. Predlagatelj navodi
987. 
NN 57/2006, (1374), kolektivni ugovor, 24.5.2006.
rada. Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom određenog ... zakonom 1 dan 2. s obzirom na složenost poslova: –za rad na poslovima ... Zakona o radu. Prilikom izrade programa zbrinjavanja viška namještenika ravnatelj HCR-a ili osoba koju ... Ustavu, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom ugovoru. Članak 70. Sindikat ... može prestati služba odnosno rad, osim po sili zakona, niti se on može bez njegove suglasnosti
988. 
NN 92/2004, (1760), kolektivni ugovor, 7.7.2004.
rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom određenog opravdanog ... zakonom i na Uskrs ima pravo na plaću uvećanu za 150%. Radom u smjenama (smjenski rad) smatra ... se primje­njuje odredba Zakona o radu. Prilikom izrade programa zbri­njava­nja viška namještenika čelnik ... Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom. Članak 71. Čelnik ... Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru. Članak 73. Sindikat je dužan obavijestiti
989. 
NN 108/1995, (1777), zakon, 28.12.1995.
Koncesiju radi obavljanja određene djelatnosti iz članka 9. ovoga Zakona može dobiti samo trgovačko ... Zakona određuje se ovisno o planu i programu rada trgovačkog društva koje traži koncesiju, vodeći ... odredbama članka 10. stavak 1. do 4. i članka 11. i 12. ovoga Zakona. Članak 14. Koncesija radi ... daje na korištenje na temelju koncesije, prema odredbama članka 10. do 15. ovoga Zakona, a radi ... 1. ovoga Zakona, suglasnost na godišnji program rada i razvoja luke daje ministar i ministar
990. 
NN 89/2017, (2104), odluka, 6.9.2017.
djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Ti poslovi uređuju se zakonom, a radi njihova ... vlasničkih prava zakonom, radi zaštite interesa Republike Hrvatske pa je, u tom svjetlu, zakonodavac ... , Rajko Mlinarić i Antun Palarić, odlučujući o prijedlozima za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom ... održanoj 11. srpnja 2017. donio je ODLUKU Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom ... i ukidaju se članci 19. stavak 1. i 26. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|