Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađen 1191 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 83/2002, (1360), zakon, 16.7.2002.
(2) Nagradne igre, u smislu ovoga Zakona, jesu igre koje se priređuju radi promidžbe svojih ... igre na sreću iz članka 26. ovoga Zakona radi prikupljanja sredstava za obavljanje svoje djelatnosti ... od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ... izvršiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (3) Obveza usklađivanja rada ... automata za igre na sreću na temelju ovoga Zakona, nastavljaju radom, a najviše šest mjeseci nakon
982. 
NN 1/2021, (7), pravilnik, 4.1.2021.
odredbama Zakona o tržištu rada 0008Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica ... Zakona o doprinosima 0011Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ... po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona ... /osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima ... po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu
983. 
NN 71/2015, (1367), pravilnik, 29.6.2015.
prekršaje iz Zakona o radu, Zakona o bankama, Zakona o industrijskom vlasništvu, Zakona o održivom ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA1367Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj ... 28/13 i 33/15) ministar pravosuđa donosiPRAVILNIKO RADU U SUSTAVU JCMSI. OPĆE ODREDBESadržaj ... pravilnikaČlanak 1.(1) Ovim se Pravilnikom propisuju pravila o načinu rada i korištenju Jedinstvenog ... je jedinstveni informacijski sustav za upravljanje i rad na sudskim predmetima koji se sastoji
984. 
NN 93/2008, (2955), kolektivni ugovor, 11.8.2008.
turnusu, ili redovni rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima određenim zakonom 1 ... 35% – za rad blagdanom, neradnim danom utvrđenim zakonom i na Uskrs 150% – za rad ... organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom. Članak 86. (1) Čelnik državnog tijela obvezuje se da neće ... ometana, ako djeluje u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima, drugim propisima ... u državnom tijelu bez suglasnosti Sindikata ne može prestati služba odnosno rad, osim po sili zakona
985. 
NN 74/2014, (1391), zakon, 18.6.2014.
stručne poslove u skladu sa zakonom.(2) Radi obavljanja poslova iz stavka 1. točke 7., 8., 9. i 13 ... odredbi članka 53. ovoga Zakona i osigurati mu uvjete za neometan rad.(2) Smatra se da nadzirana pravna ... način3. zabraniti provođenje radnji koje su suprotne zakonu ili provedbenim propisima4. zabraniti rad ... ZAKONA O MJERITELJSTVUProglašavam Zakon o mjeriteljstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6 ... 1.Ovim se Zakonom uređuje djelokrug državnih tijela te ovlaštenih tijela u mjeriteljstvu, sustav
986. 
NN 73/2013, (1452), zakon, 18.6.2013.
ovoga članka ne primjenjuju se odredbe iz Zakona o radu koje propisuju radno vrijeme, odmore ... ZAKONA O OBRANIProglašavam Zakon o obrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2013 ... HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKON O OBRANIGlava I.TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.(1) Ovim Zakonom uređuje ... i prava državljana u području obrane.(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno ... kolektivno u skladu s Ustavom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav), zakonima i sklopljenim
987. 
NN 128/2020, (2438), zakon, 20.11.2020.
se Zakon ne primjenjuje na prekogranično pružanje usluga samozaposlenih osoba, rad u dvije ili više ... država te rad pomoraca. Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije Članak 2. Ovim se Zakonom ... poslodavac u jednoj od situacija iz članka 5. ovoga Zakona uputio na ograničeno vrijeme na rad ... . naknadu za obavljeni rad iz članka 8. ovoga Zakona, uključujući povećanu naknadu za prekovremeni rad 4 ... domaćem korisniku primjenjuju se odredbe članka 11. ovoga Zakona. (3) Uvjeti rada iz stavka 1. točaka 2
988. 
NN 128/2006, (2838), kolektivni ugovor, 27.11.2006.
KOLEKTIVNI UGOVORI 2838 Na temelju članka 185. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95, 54/95 ... odredbama Zakona o radu i ovog Ugovora mogu biti stranke Kolektivnog ugovora, a koje mu naknadno ... se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, a iznimno na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom ... rad propisan Zakonom, općim aktom Poslodavca i ovim Ugovorom. Članak 18. Poslodavac je obvezan ... Zakona o zaštiti na radu. Članak 19. (1) Radnik je dužan rad obavljati sukladno pravilima zaštite
989. 
NN 98/2005, (1921), pravilnik, 10.8.2005.
djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu, te pravo na rad polovicu radnog vremena do tri godine ... života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, korištenja stanke za dojenje djeteta iz članka ... 60. Zakona o radu, koji koriste jedno od navedenih prava i pripada im pravo na naknadu plaće ... . stavak 1. točka 6. Zakona) i za radnike s kojima je poslodavac sklopio ugovor o radu na određeno ... na to primaju li za taj rad plaću, odnosno naknadu (članak 10. stavak 1. točka 3. Zakona) poslodavac
990. 
NN 65/2015, (1256), rješenje, 12.6.2015.
predmetnu problematiku, Zakon o radu (»Narodne novine«, broj: 93/14) u članku 102. uređuje ugovornu ... , navedena odredba iz Zakona o radu odnosi se na odnos poslodavca i radnika, dok odredba sadržana u ugovorima ... s člankom 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, brojevi 79/09 i 80/13), u upravnom ... , koje uključuju implementaciju i održavanje specijaliziranih poslovnih aplikacija potrebnih za rad ... rješenja, takvo postupanje smatrat će se povredom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, što će
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|