Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1097 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 142/1997, (2020), zakon, 31.12.1997.
142 31.12.1997 Zakon o nabavi roba, usluga i ustupunju radova ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA ... O NABAVI ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA Proglašavam Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova ... . ZAKON O NABAVI ROBA, USLUGA I USTUPANJU RADOVA DIO I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom ... i ustupanje radova. Određivanje pojmova Članak 2. U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju ... 51. ovoga Zakona. (4) Ako su predmet nabave robe i radovi čija je ukupna predračunska vrijednost
982. 
NN 21/1990, (415), ostalo, 9.5.1990.
- sudjelovati u pripremi programa rada Sabora; - podnositi prijedloge za donošenje zakona i drugih akata iz ... republičke sekretare i druge funkcionare koji rukovode radom republičkih organa uprave određene zakonom ... predlagača zakona i drugih akata Sabora. Član 73. U radu radnog tijela Sabora imaju pravo ... zakonom, o primjeni zakona i općim problemima pravosuđa, - pitanja osnivanja i rada organa uprave ... koji se donosi radi izvršavanja i konkretiziranja pojedinih odredaba zakona, ako je to predviđeno
983. 
NN 33/2012, (798), zakon, 16.3.2012.
usluge, osim u slučajevima propisanim ovim Zakonom,– financiranje rada centara za socijalnu skrb ... institucionalnu skrb po ovom Zakonu.Članak 40.Potpuno nesposobnim za rad u smislu ovoga Zakona smatra ... u skladu s ovim Zakonom, a obuhvaćaju plan, izbor i pripremu pravne ili fizičke osobe radi ... Zakonu obuhvaća one vrste rada koji omogućavaju osobama iz stavka 1. ovoga članka očuvanje već ... socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima i ovome Zakonu, te poticati rad udruga
984. 
NN 175/2003, (2552), zakon, 4.11.2003.
je to potrebno u postupcima koji se vode prema ovom Zakonu, posebnim zakonom propisat će se posebne mjere radi ... propisana ovim Zakonom, – građenje jest izvođenje radova (pripremnih radova, zemljanih radova, radova ... . ovoga Zakona kao i za radove i jednostavne građevine iz članka 117. ovoga Zakona. Protiv suglasnosti ... voditelj radova odgovorni su za provedbu članka 39. ovoga Zakona. Ako u građenju sudjeluju dva ili ... Zakona. Za voditelja radova određene vrste može se imenovati diplomirani inženjer odgovarajuće struke
985. 
NN 104/2015, (2029), pravilnik, 30.9.2015.
mjere (članci 340. – 355.)9. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14.), i to:– sklapanje ugovora ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2029Na temelju članka 82. stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj ... stručnog ispita, sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za stečajne ... radom iz predmeta koji se ispituju.(5) Rješenjem o imenovanju članova i zamjenika članova Ispitnog ... .(2) Članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva te njihovi zamjenici imaju pravo na nagradu za rad
986. 
NN 17/2016, (481), rješenje, 24.2.2016.
i provedbe zakona ili radi provedbe drugog propisa više pravne snage, a koji uređuje odnose na općenit ... zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02 ... . – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) 21. srpnja 2010. prijedlog za pokretanje postupka ... . godine temeljem, članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje: Statut ... Senata Sveučilišta.Odredbom članka 86. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će sud
987. 
NN 25/2007, (924), rješenje, 7.3.2007.
sve ugovore sa članovima uprave i zaposlenicima Banke u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ... HRVATSKA NARODNA BANKA 924 Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ... (»Narodne novine«, br. 36/01. i 135./06.), a u vezi s člankom 40. Zakona o bankama (»Narodne ... Unione Mutuo Soccorso (S.U.M.S.). Sukladno kasnije donesenim zakonima navedeno se društvo 2001. godine ... ugovorom i drugim propisima o radu. Predugovorom je predviđeno...xx (označeno kao poslovna tajna
988. 
NN 28/2011, (584), pravilnik, 8.3.2011.
stručnog osposobljavanja za rad prema odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 149/09).Članak 13 ... pripravničkom stažu koja uključuje i stručno osposobljavanje za rad sukladno Zakonu o radu.Prijavu za ispit ... MINISTARSTVO KULTURE584Na osnovi članka 34. stavka 2. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, broj ... na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne ... koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
989. 
NN 77/2000, (1664), odluka, 31.7.2000.
čini plaća utvrđena sukladno Zakonu o radu, odnosno granskom kolektivnom ugovoru. Osnovica ... u drugu pravnu osobu radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja (članak 5. točka 20. Zakona ... osnovice utvrđene Zakonom, a za osobe na radu u kućanstvu osiguranika, na osnovicu od 3.000,00 kuna ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1664 Na osnovi članka 104. Zakona o zdravstvenom ... ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Članak 1. Ovom Odlukom, ako Zakonom o zdravstvenom
990. 
NN 31/2002, (678), odluka, 27.3.2002.
se nakon završenog obrazovanja nalaze na praktičnom radu iz članka 5. točke 8. Zakona, ako primaju ... tekstu: Zakon o plaćanju doprinosa), a od osnovice koju čini plaća utvrđena u skladu sa Zakonom o radu ... u Republici Hrvatskoj upućene na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo (članak 5. točka 2. Zakona ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 678 Na osnovi članka 51. Zakona o zdravstvenom ... Odlukom, ako Zakonom o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01. - u daljnjem tekstu: Zakon
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|