Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1110 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 110/2007, (3226), zakon, 25.10.2007.
s posebnim zakonom obavlja gospodarsku djelatnost koristeći postrojenje. Tvrtkom upravlja ili nadzire rad ... Zakon. Ovlaštenja ministra Članak 5. (1) Način rada u tijelima državne uprave, tijelima jedinica ... se ministar da određuje naknadu članovima i tajnicima za rad u povjerenstvima koja je prema ovome Zakonu ... Vlada i ministar u skladu s ovim Zakonom. (5) Savjet donosi poslovnik o svom radu. (6) Članovima ... rad postrojenja ovim Zakonom i odgovarajućim provedbenim propisom ovoga Zakona, odnosno posebnim
982. 
NN 115/2018, (2238), zakon, 20.12.2018.
donesenim na temelju ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera radi ispravljanja nedostataka ... . točke 2. ovoga Zakona te na drugim računima kada je to potrebno radi realizacije ulaganja«. Iza ... nemaju značaj kršenja propisa ovoga Zakona te smjernice upravi mirovinskog društva radi otklanjanja istih ... ovoga Zakona, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim rješenjima. (3) Objava iz stavka 2. ovoga članka ... Zakona potrebno radi zaštite članova fonda, korisnika mirovina ili javnog interesa, a radi se o mjerama
983. 
NN 71/2013, (1432), odluka, 14.6.2013.
dozvoljeno da pojedini članovi GIP-a i ŽIP-a, na nekom drugom mjestu osim onog određenog Zakonom za rad GIP ... o radu svih 15 biračkih odbora; – izjavu Dragomira Šimića; – izjavu Marka Špoljarića; – primjedbe ... . i 76/10.) i Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12.; u daljnjem tekstu: ZoLI ... : 2185/02-1-13-26Belišće, 3. lipnja 2013. godineNa temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona ... o lokalnim izborima ('Narodne novine', broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga
984. 
NN 70/2005, (1370), zakon, 8.6.2005.
izvoza, uvoza i radi drugih zakonom određenih razloga, 47. vlažna staništa uključuju područja ... godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provest će se nužne mjere radi zaštite ptica od strujnog ... o primjercima koji su zakonito stečeni prije nego je svojta zakonom zaštićena – da se radi o slučaju iz ... , koju radi ograničenja i zabrana iz ovoga Zakona nije moguće upotrebljavati za djelatnost za koju ... Članak 116. (1) Pravna ili fizička osoba kojoj se radi ograničenja i zabrana iz ovog Zakona ili
985. 
NN 167/2003, (2399), zakon, 22.10.2003.
(2) Satelit, za potrebe ovoga Zakona, je svaki satelit koji radi na frekvencijskim područjima ... ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos nije drukčije određeno ... isko­rišta­­vanja izvedbe. Ako ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos ... Zakona osim ako se radi o sredstvima koja su isključivo ili pretežito namijenjena za povredu prava iz ... Zakona počinila radi stjecanja imovinske koristi. (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit
986. 
NN 26/1993, (447), ostalo, 1.4.1993.
Članak 1. Ovim Zakonom se radi povečanja novčanih kazni mijenjaju i dopunjuju odredbe zakona koji ... radi utvrdivanja i dokazivanja tog prekršaja". Članak 4. U Zakonu o,nadzoru državne granice ... : "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM". Članak 34. U Zakonu o evidencijama iz oblasti rada ("Narodne ... 150 do 500 DEM". Članak 40. U Zakonu o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu ("Narodne ... 400 do 1.500 DEM". Članak 42. U Zakonu o inspekciji rada ("Narodne novine", br. 9/83.,17/86. i 9/91
987. 
NN 25/2014, (448), uredba, 24.2.2014.
izrađuje prijedloge zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, izrađuje stručna ... udruga definiranih Zakonom o radu, pruža administrativnu i stručnu pomoć za primjenu propisa iz ... administrativnu suradnju radi zaštite i ostvarivanja zakonom zajamčenih radnih prava radnika upućenih na rad ... u vezi s upravnim sporovima iz područja zaštite na radu, osigurava jedinstvenu provedbu zakona ... inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije
988. 
NN 142/1997, (2020), zakon, 31.12.1997.
142 31.12.1997 Zakon o nabavi roba, usluga i ustupunju radova ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA ... O NABAVI ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA Proglašavam Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova ... . ZAKON O NABAVI ROBA, USLUGA I USTUPANJU RADOVA DIO I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom ... i ustupanje radova. Određivanje pojmova Članak 2. U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju ... 51. ovoga Zakona. (4) Ako su predmet nabave robe i radovi čija je ukupna predračunska vrijednost
989. 
NN 21/2017, (491), uredba, 10.3.2017.
suradnju, priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja rada i zaštite ... , obavlja registraciju udruga definiranih Zakonom o radu, vodi evidencije, prati i analizira podatke ... utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine ... utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više ... je točka za europsku administrativnu suradnju radi zaštite i ostvarivanja zakonom zajamčenih radnih prava
990. 
NN 21/1990, (415), ostalo, 9.5.1990.
- sudjelovati u pripremi programa rada Sabora; - podnositi prijedloge za donošenje zakona i drugih akata iz ... republičke sekretare i druge funkcionare koji rukovode radom republičkih organa uprave određene zakonom ... predlagača zakona i drugih akata Sabora. Član 73. U radu radnog tijela Sabora imaju pravo ... zakonom, o primjeni zakona i općim problemima pravosuđa, - pitanja osnivanja i rada organa uprave ... koji se donosi radi izvršavanja i konkretiziranja pojedinih odredaba zakona, ako je to predviđeno
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|