Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno su pronađena 1154 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 117/2003, (1633), zakon, 23.7.2003.
iz članka 26. stavka 4. i 5. ovoga Zakona. (4) Radi upisivanja u evidenciju iz stavka 3. ovoga ... utvrđenim u Dodatku 1. ovoga Zakona. (3) Pregled sadržaja deklaracije radi službene kontrole kakvoće ... . (2) Inspekcijski nadzor iz članka 64. stavka 3. ovoga Zakona koji se provodi radi službene kontrole ... ) Inspekcijski nadzor iz članka 64. stavka 4. ovoga Zakona koji se provodi radi službene kontrole kakvoće ... . ovoga Zakona, uzetih radi službene kontrole hrane, provode laboratoriji ovlašteni od ministra
982. 
NN 102/1998, (1409), zakon, 29.7.1998.
Zakona, ako je smrt tih osoba nastala zbog ozljede na radu ili bolesti, dok su obavljale poslove ... vremenom na drugom poslu. Članak 35. Invalid rada, prema ovome Zakonu, je osiguranik koji ... Zakona toliko da je prijeko potrebno, radi sprječavanja nastanka invalidnosti, premjestiti ga na drugi ... provodi li se profesionalna rehabilitacija invalida rada u skladu s ovim Zakonom i sklopljenim ugovorom ... , Zavod upućuje na pregled ovlaštenom vještaku prema ovome Zakonu radi ponovne ocjene preostale radne
983. 
NN 121/2015, (2306), ostalo, 4.11.2015.
KOLEKTIVNI UGOVORI2306Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14.) i članka 7 ... . Zakona o reprezentativnosti udruge poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« 93/14) SINDIKAT TURIZMA ... mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici određuju samostalno, te je poslodavac, sukladno Zakonu ... radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika ... punoljetnom radniku koji radi na ugostiteljsko turističkim poslovima kada se oni obavljaju u dvokratnom
984. 
NN 110/2006, (2446), pravilnik, 9.10.2006.
290. i 291.), – privremene mjere (članci 293., 295. do 299.). 9. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2446 Na temelju članka 21a. stavka 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine ... , sastav i rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za stečajnoga upravitelja ... koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta ... i tajnik Ispitnog povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu. Visinu
985. 
NN 47/2014, (898), presuda, 16.4.2014.
45. stavka 3. Zakona, temeljem kojeg Komora propisuje organiziranje provjere kvalitete rada uz ... područje nadzora i provjeru kvalitete rada u normativnoj sinergiji Zakona i Statuta sa značenjem ... Komore, čime iskazuje nepoštivanje zakona i pravila struke, zbog čega je Komora morala, radi ... , odredbom članka 32. stavka 2. točke 13. Zakona propisano je da nadzire rad i provjerava kvalitetu rada ... . Zakona, radi provjere obavljaju li revizije u skladu s tim Zakonom, međunarodnim revizijskim
986. 
NN 75/2012, (1758), odluka, 6.7.2012.
na činjenicu da Zakon ne radi razliku između pojedinih obveza članova Komore već jasno navodi da za vrijeme ... ustavnosudskog postupka, a na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike ... zakon) zatražena je dostava parničnog spisa broj: P-2006/05.II. ČINJENICE I OKOLNOSTI PREDMETA2 ... podnijela prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave radi prisilne naplate iznosa nepodmirene ... je, na temelju članka 62. Ustavnog zakona, Ustavnom sudu podnijela tužbu sa zahtjevom da Ustavni sud
987. 
NN 77/2007, (2422), odluka, 25.7.2007.
stupanja na snagu ove Odluke zaposlene u INA grupi u skladu sa Zakonom o radu (»Narodne novine«, br ... 2. Zakona o privatizaciji INA – Industrije nafte d.d. (»Narodne novine«, broj 32/2002), Vlada ... . i 2. Zakona o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96, 71/97 i 73/2000) i članka 5. stavka 1 ... . točaka 1., 2. i 2a. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 19/91, 82/92, 94/93 ... ili drugog nadležnog tijela. U slučaju objave ponude za preuzimanje INA d.d. sukladno Zakonu
988. 
NN 76/2002, (1239), pravilnik, 28.6.2002.
osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se sastav, ovlasti i način rada liječničkih povjerenstava ... Zakona o radu – bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom u ugovornoj specijalnoj bolnici ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1239 Na osnovi odredbe članka 108. stavke 2. Zakona ... je PRAVILNIK O SASTAVU, OVLASTIMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ... OSIGURANJE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenom
989. 
NN 67/1998, (806), pravilnik, 8.5.1998.
djelatnost iz članka 11. stavka 4. Zakona mogu radi utvrđivanja dohotka voditi poslovne knjige iz stavka 2 ... FINANCIJA Na temelju članka 113. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 25/95 ... u mirovinu do 7.000,00 kuna, 19. otpremnine radi poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih ... ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca i otpremnine radi ozljede na radu ... mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca." Stavak 3
990. 
NN 64/2001, (1050), zakon, 16.7.2001.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... . srpnja 2001. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ... ZAKONA O OBRTU Članak 1. U Zakonu o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93. i 90/96.) iza članka 1 ... je to propisano zakonom, 2. da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti ... . (2) Radom u obrtu obrtnik ostvaruje prava u svezi s radnim odnosom, ako ta prava ne ostvaruje
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|