Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno su pronađena 1273 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 125/2021, (2130), odluka, 22.11.2021.
sklapaju prema načelima iz Zakona o radu i Zakona o obveznim odnosima, a prema članku 254., stavak 1 ... zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada, među njima i opće akte i odluke ... naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi ... zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada, među njima i opće akte i odluke koje ... 15. (1) Postupak procjene učinaka propisa ne provodi se kada se predlaže donošenje zakona radi
982. 
NN 57/2007, (1856), pravilnik, 4.6.2007.
života djeteta kojem je potrebna pojačana skrb i njega u skladu sa Zakonom o radu. Odobrenje iz ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1856 Na osnovi odredbe članka 117. stavka 2. Zakona ... . svibnja 2007. godine donijelo je PRAVILNIK O SASTAVU, OVLASTIMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA ... s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se sastav ... , ovlasti i način rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem
983. 
NN 100/2004, (1898), zakon, 20.7.2004.
članovima i tajnicima za rad u povjerenstvima koja je prema ovome Zakonu ovlašten osnivati.«. Članak 5 ... donesenim na temelju tih zakona kojima se uređuje područje zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite ... u glavni projekt radi pribavljanja potvrda iz članka 82. stavka 2., odnosno stavka 3. ovoga Zakona ... . stavka 1. podstavka 5. i 8. ovoga Zakona. Za radove i jednostavne građevine iz članka 116. točke 5 ... .), – članak 94. stavka 1., 2. i 4. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96., 94/96
984. 
NN 77/1993, (1591), zakon, 20.8.1993.
koristiti i radom drugih osoba. (4) Dopuštena je svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom ... radom, s namjerom ponovnog obavljanja obrta. Članak 2. (1) Obrti u smislu ovoga Zakona su: 1 ... propisani ovim zakonom a fizička osoba je započela rad na temelju članka 13. ovoga Zakona, smatrat će ... . Članak 43. (1) Obrtnik iz članka 42. ovoga Zakona ne može primiti na naukovanje naučnike radi ... primjenjuju se odredbe ovoga Zakona. Zakona o radu, kolektivnog ugovora ili odredbe o minimalnim uvjetima
985. 
NN 120/2012, (2588), zakon, 31.10.2012.
donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.(2) Radi usklađenja s propisima ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODAProglašavam Zakon ... o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio ... . listopada 2012.PredsjednikRepublike HrvatskeIvo Josipović, v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ... O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODAČlanak 1.U Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih
986. 
NN 98/2020, (1869), rješenje, 2.9.2020.
dopušteno je samo ako je u skladu sa zakonom i radi ispunjenja legitimnih ciljeva te i u slučaju kada ... ona koja su u skladu sa zakonom i koja su u demokratskom društvu nužna radi interesa državne sigurnosti ili ... službene dužnosti – primanje mita iz članka 347. stavka 1. i dr. Kaznenog zakona (»Narodne novine« broj ... članka 7. stavka 1. i članka 5. točke 13. Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva ... , na temelju članka 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/08., 76/09., 80/11
987. 
NN 37/2013, (669), zakon, 28.3.2013.
za prehranu ljudi.(3) Korisnik iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona smatra se odobrenim i za rad ... protivno odredbi članka 24. ovoga Zakona,37. radi na izoliranim organima, tkivima i trupovima ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJAProglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... , v. r.ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA Članak 1.U Zakonu o zaštiti životinja ... Europske unijeČlanak 1.aOvaj Zakon sadrži odredbe za preuzimanje i provedbu sljedećih akata
988. 
NN 35/1998, (445), rješenje, 13.3.1998.
o zdravstvenom osiguranju a u svezi sa člankom 58., 59., 65. i 67. Zakona o radu ("Narodne novine", broj ... o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu ustanovnosti zakona, na sjednici Suda održanoj dana 4 ... članaka 26., 27., 28. stavak 2. i 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske ... za 1997. godinu ("Narodne novine", broj 111/96) te odredbi Zakona o izmjeni i dopuni Zakona ... prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
989. 
NN 59/1996, (1182), zakon, 17.7.1996.
23. ovoga Zakona radi samozapošljavanja. Nezaposlena osoba kojoj je jednokratno isplaćena novčana ... osobama iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje odlukom ministar nadležan za rad uz suglasnost ... osobom u smislu ovoga Zakona smatra se osoba sposobna za rad, u dobi 15-65 godina koja je evidentirana ... o radu Zavoda i to do 30. travnja za proteklu godinu, - obavlja druge poslove utvrđene zakonom ... i fizičkih osoba iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona provodi inspekcija rada. Inspekcija rada zabranit će
990. 
NN 155/2008, (4240), pravilnik, 30.12.2008.
i namještenicima,• Zakon o radu,• Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi,• Uredba o načelima za unutarnje ... s navedenim zakonima).2. Propise o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti u vezi s radom autoškola:• Kaznene ... o zakupu poslovnog prostora,• Zakon o zaštiti na radu,• Pravilnik o osposobljavanju kandidata ... 208. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008.), ministar ... ispitivač) te za ovlaštenog nadzornika koji obavlja poslove stručnog nadzora nad radom autoškola
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|