Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1313 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
981. 
NN 126/2012, (2705), zakon, 16.11.2012.
razredni odjel za djecu s teškoćama iz članka 65. stavka 1. ovog Zakona radi izvođenja posebnog ... o svom radu u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.(2) Za raspravu o nekom pitanju ili ... za početak rada školske ustanove propisuje ministar.Odredbom članka 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ... ) Na prestanak rada školske ustanove primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.(5) Ako utvrdi da ne postoji ... -obrazovnog rada ugovorenog kolektivnim ugovorom« brisane su.Odredbom članka 23. Zakona o izmjenama
982. 
NN 67/2010, (2078), rješenje, 31.5.2010.
o radu ili Zakonom o trgovačkim društvima.f) Privremena obustava usklađivanja rasta mirovina, propisana ... Šernhorst, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom ... postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge ... . Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom pojedinih odredbi Zakona ... .2. Predlagatelji predlažu pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti osporenog zakona s Ustavom
983. 
NN 25/2022, (322), odluka, 2.3.2022.
pravna osoba u kojoj rade zaposlenici iz stavka 2. ove točke smatraju se u smislu zakona koji uređuje ... .) i člankom 29. stavcima 1. i 2. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14., 127/17. i 98/19 ... mogli ostvarili svoje pravo na rad, a da pri tome ne krše zakone i ne budu izloženi diskriminaciji ... , i to članak 7. Zakona o radu, jer se izuzimanjem od testiranja cijepljenih i preboljelih ne jamče sigurni ... na rad ustavna kategorija i može se ograničiti samo zakonom, a ne i osporenom odlukom, koja ima
984. 
NN 41/2007, (1372), zakon, 21.4.2007.
člankom 11. ovoga Zakona. (2) Radi sprječavanja unošenja zaraznih ili nametničkih bolesti iz drugih ... narediti i druge mjere i postupke koji nisu propisani odredbama ovoga Zakona, radi suzbijanja ... 91. (1) Za svaku metodu koja se provodi radi službene kontrole u skladu s odredbama ovoga Zakona ... Zakona, u skladu s člankom 95. stavkom 3. ovoga Zakona, 6. savjetovanje posjednika životinja radi ... određene statutom, u skladu s odredbama ovoga Zakona, 9. iz djelokruga svoga rada, izdavanje svjedodžbi
985. 
NN 52/2021, (1050), zakon, 14.5.2021.
kvalitete. (2) Ovaj se Zakon primjenjuje i na službene kontrole koje se provode radi verifikacije ... . Uzorkovanje GM sjemena i sadnog materijala radi analize provodi se u skladu s odredbama zakona kojim ... Zakona radi njihove primjene. Određivanje nacionalnih referentnih laboratorija Članak 44. (1 ... Zakona radi njihove primjene. VII. SLUŽBENE KONTROLE ŽIVOTINJA I ROBE KOJI ULAZE U UNIJU Nacionalni plan ... ) 2017/625 i ovoga Zakona, a radi verifikacije usklađenosti s pravilima iz članka 1. stavka 2. točke (g
986. 
NN 185/2003, (2700), kolektivni ugovor, 21.11.2003.
strana fizička i/ili druga pravna osoba, u smislu članka 40. i 41. Zakona, odnosno na radu ... , kao nadležnom tijelu, u smislu članka 198. Zakona o radu (u daljnjem tekstu: ZOR). Kolektivni ... osposobljavanja za samostalan rad svršenih učenika i studenata zdravstvenog usmjerenja, za koje je zakonom ... . Privremena nesposobnost za rad, vojna služba ili drugi zakonom određeni slučaj opravdanog odsustvovanja ... aktivnosti – drugih slučajeva utvrđenih zakonom. Za vrijeme kada radnik ne radi, kako je navedeno
987. 
NN 128/2006, (2838), kolektivni ugovor, 27.11.2006.
KOLEKTIVNI UGOVORI 2838 Na temelju članka 185. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95, 54/95 ... odredbama Zakona o radu i ovog Ugovora mogu biti stranke Kolektivnog ugovora, a koje mu naknadno ... se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, a iznimno na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom ... rad propisan Zakonom, općim aktom Poslodavca i ovim Ugovorom. Članak 18. Poslodavac je obvezan ... Zakona o zaštiti na radu. Članak 19. (1) Radnik je dužan rad obavljati sukladno pravilima zaštite
988. 
NN 98/2005, (1921), pravilnik, 10.8.2005.
djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu, te pravo na rad polovicu radnog vremena do tri godine ... života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, korištenja stanke za dojenje djeteta iz članka ... 60. Zakona o radu, koji koriste jedno od navedenih prava i pripada im pravo na naknadu plaće ... . stavak 1. točka 6. Zakona) i za radnike s kojima je poslodavac sklopio ugovor o radu na određeno ... na to primaju li za taj rad plaću, odnosno naknadu (članak 10. stavak 1. točka 3. Zakona) poslodavac
989. 
NN 65/2015, (1256), rješenje, 12.6.2015.
predmetnu problematiku, Zakon o radu (»Narodne novine«, broj: 93/14) u članku 102. uređuje ugovornu ... , navedena odredba iz Zakona o radu odnosi se na odnos poslodavca i radnika, dok odredba sadržana u ugovorima ... s člankom 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, brojevi 79/09 i 80/13), u upravnom ... , koje uključuju implementaciju i održavanje specijaliziranih poslovnih aplikacija potrebnih za rad ... rješenja, takvo postupanje smatrat će se povredom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, što će
990. 
NN 27/2004, (785), kolektivni ugovor, 3.3.2004.
sukladno odrednicama Zakona o radu tako da tijekom jednog razdob­lja traje duže, a tijekom drugog ... i pod uvjetima propisanim Zakonom. Odluka o prekovremenom radu mora biti pisana i dostavljena ... plaća, te ostala primanja u skladu sa Zakonom, ovim Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu ... i to u slučajevima: – plaćenog dopusta utvrđenog Pravilnikom o radu – blagdana i neradnih dana utvrđenih Zakonom ... rada i radnici koji sukladno Zakonu o radu rade sa skraćenim radnim vremenom imaju pravo na puni
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 97 98 99 100 > >|