Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1097 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 112/2018, (2166), zakon, 14.12.2018.
Članak 1. Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, područje rada i ovlasti nadležnog tijela ... usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani zakonom kojim se uređuje područje rada ... nadzora iz članka 5. ovoga Zakona. Područje rada Agencije Članak 7. Agencija za potrebe provedbe ... 5. ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Agencije. (2) Agencija nadzor ... . ovoga Zakona i zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Agencije i 2. izricanjem
992. 
NN 111/1996, (2167), odluka, 31.12.1996.
života djeteta te dopusta iz članka 57. Zakona o radu iznosi 1.540,00 kuna. (2) Nadoknadu plaće iz ... 111 31.12.1996 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu ... ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1997. GODINU ... Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu, koji je donio ... , 27. prosinca 1996. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON
993. 
NN 1/1995, (5), zakon, 5.1.1995.
nabavlja radi daljnje prodaje na način i pod uvjetima to su propisani člankom 8. Zakona. (2) Izvozom ... i pod uvjetima koji su propisani člankom 8. Zakona. (2) Radi praćenja nabave i nadzora nad koritenjem opreme ... opreme i proizvoda radi reprodukcije ili prerade Članak 19. (1) Osobe iz članka 4. Zakona mogu ... 1 05.01.1995 Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i uslug MINISTARSTVO ... FINANCIJA Na temelju članka 55. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine
994. 
NN 152/2014, (2872), zakon, 22.12.2014.
lanak 106.a(1) Najkasnije osam dana prije početka radova iz članka 106. ovoga Zakona, izvoditelj radova ... za radove iz članka 106. stavka 3. i 4. ovoga Zakona i izvod iz tehničke dokumentacije s tehničkim ... . ovoga Zakona,– koncesije za javne radove, za građenje lučkih građevina, prema propisima o javno ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODAProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12
995. 
NN 150/2005, (2901), zakon, 21.12.2005.
za korištenje voda iz javnog vodoopskrbnog sustava, 3. za radove iz članka 83. ovoga Zakona, osim ... se radi o gradnji i/ili ugradnji iz članka 143. točka 8. ovoga Zakona, ugovor o pravu gradnje ... može obavljati osoba koja, pored zakonom utvrđenih uvjeta za rad u tijelima državne uprave, ima visoku ... Zakona i dozvolbene naloge radi utvrđenja suklad­nosti s člankom 79. ovoga Zakona te pozvati korisnike ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
996. 
NN 109/2003, (1437), zakon, 9.7.2003.
Zakona smatra se odobrenjem za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvat­ske. Članak 36 ... ovoga Zakona je boravak u svrhu: 1. rada, 2. studiranja i školovanja, 3. spajanja obitelji, 4 ... Zakonom. Odobrenje za privremeni boravak u svrhu rada izdaje se strancu na rok na koji mu ... postojanje razloga iz članka 29. ovoga Zakona, 2. radi u Republici Hrvatskoj bez važeće radne ili ... obavijestiti nadležno tijelo. Članak 100. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na rad stranaca ne
997. 
NN 41/2001, (705), pročišćeni tekst, 7.5.2001.
može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava ... oganičiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša ... se zakonom. Hrvatska narodna banka u svom je radu samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru. Članak 54 ... na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Članak 59. Radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih ... ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji
998. 
NN 87/2009, (2128), zakon, 21.7.2009.
natjecanja, te ponuda kada se u smislu ovoga Zakona radi o povezanim osobama.Poništenje ... 29. ovoga Zakona sklopila ugovor o pravu priređivanja.(2) Odobrenje za početak rada na automatima ... poreznog zakona, prije početka rada dostaviti garanciju banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za prvih ... usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ovoga Zakona.(2) Obvezu iz članka 62. stavka 1. ovoga ... ovoga Zakona usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ovoga Zakona, sklopit će se ugovor
999. 
NN 83/1996, (1474), zakon, 8.10.1996.
propisani uvjeti. Trgovačko društvo iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona može započeti s radom ako ima ... 1. ovoga Zakona prestaje vrijediti ako privatni detektiv ne započne s radom u roku od jedne godine ... ovlast iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona. Članak 47. Detektivski ured može započeti s radom ... članka 48. stavka 1. ovoga Zakona prestaje vrijediti ako detektivski ured ne započne s radom u roku ... . Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, nad radom
1000. 
NN 85/2017, (2036), odluka, 26.8.2017.
4. istražiti plinske zakone 5. opisati načine prijenosa topline 6. objasniti pojam rada ... procesima 8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike Razrada Nastavne ... sila Tlak Uzgon Coulombov zakon Električno polje Magnetsko polje Rad i energijaMehanički rad ... termodinamike Rad u termodinamici Drugi zakon termodinamike Toplinski strojevi Ostalo Metode i oblici ... struja Električni otpor Ohmov zakon za strujni krug Rad i snaga električne struje Oerstedov pokus
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|