Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1219 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 119/2022, (1835), zakon, 14.10.2022.
skupštine radi odluke o povećanju kapitala unutar kraćeg roka od onoga utvrđenog zakonom koji uređuje ... radi odluke o povećanju kapitala saziva unutar kraćeg roka od onoga utvrđenog zakonom koji uređuje ... subjekt iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona 2. radi provjere provodi li subjekt iz članka 30. stavka 1 ... . ovoga Zakona aktivnosti radi otklanjanja značajnih prepreka mogućnosti sanacije 3. radi donošenja ... ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH
992. 
NN 20/1999, (448), kolektivni ugovor, 26.2.1999.
članka 185. Zakona o radu ("Narodne novine" 38/95) te članka 21. Zakona o plaćama službenika ... sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu zaposlenik bude premješten na rad izvan ... se izabere druga osoba), pripada mu dvostruka otpremnina i dvostruki otkazni rok u odnosu na Zakon o radu ... ugovora o radu Članak 74. 1) Ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno, pripravnički ... . Iznimno od odredbe članka 43. Zakona o radu, zaposlenik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja ima pravo
993. 
NN 59/1996, (1183), zakon, 17.7.1996.
59 17.07.1996 Zakon o zaštiti na radu ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi ... članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU ... Proglašavam Zakon o zaštiti na radu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici ... . Franjo Tuđman, v. r. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Svrha ovoga ... Zakona je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te
994. 
NN 117/2010, (3083), rješenje, 15.10.2010.
člancima 73. do 80. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95., 54/95.-ispravak, 65/95.-ispravak ... . Navode da je u razdoblju od siječnja 1996. godine (kad se počeo primjenjivati Zakon o radu, »Narodne ... vrijednosti.Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa ... opsegu i usklađuju se prema članku 86. ovoga Zakona.(2) Radi primjene članka 86. ovoga Zakona mirovine ... nesposobnosti za rad primjenom mirovinskog faktora iz članka 15. ovoga Zakona.(…)«32.1. Predlagatelj navodi
995. 
NN 57/2006, (1374), kolektivni ugovor, 24.5.2006.
rada. Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom određenog ... zakonom 1 dan 2. s obzirom na složenost poslova: –za rad na poslovima ... Zakona o radu. Prilikom izrade programa zbrinjavanja viška namještenika ravnatelj HCR-a ili osoba koju ... Ustavu, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom ugovoru. Članak 70. Sindikat ... može prestati služba odnosno rad, osim po sili zakona, niti se on može bez njegove suglasnosti
996. 
NN 92/2004, (1760), kolektivni ugovor, 7.7.2004.
rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom određenog opravdanog ... zakonom i na Uskrs ima pravo na plaću uvećanu za 150%. Radom u smjenama (smjenski rad) smatra ... se primje­njuje odredba Zakona o radu. Prilikom izrade programa zbri­njava­nja viška namještenika čelnik ... Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom. Članak 71. Čelnik ... Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru. Članak 73. Sindikat je dužan obavijestiti
997. 
NN 108/1995, (1777), zakon, 28.12.1995.
Koncesiju radi obavljanja određene djelatnosti iz članka 9. ovoga Zakona može dobiti samo trgovačko ... Zakona određuje se ovisno o planu i programu rada trgovačkog društva koje traži koncesiju, vodeći ... odredbama članka 10. stavak 1. do 4. i članka 11. i 12. ovoga Zakona. Članak 14. Koncesija radi ... daje na korištenje na temelju koncesije, prema odredbama članka 10. do 15. ovoga Zakona, a radi ... 1. ovoga Zakona, suglasnost na godišnji program rada i razvoja luke daje ministar i ministar
998. 
NN 89/2017, (2104), odluka, 6.9.2017.
djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Ti poslovi uređuju se zakonom, a radi njihova ... vlasničkih prava zakonom, radi zaštite interesa Republike Hrvatske pa je, u tom svjetlu, zakonodavac ... , Rajko Mlinarić i Antun Palarić, odlučujući o prijedlozima za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom ... održanoj 11. srpnja 2017. donio je ODLUKU Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom ... i ukidaju se članci 19. stavak 1. i 26. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
999. 
NN 42/2017, (970), pravilnik, 28.4.2017.
naknadu plaće prema odredbama članka 95. Zakona o radu u iznosu manjem od iznosa dodijeljenog ... Ministarstvo poljoprivrede 970 Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (u daljnjem ... dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu ... do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik je odmah po nastupanju navedene okolnosti
1000. 
NN 81/2013, (1701), zakon, 29.6.2013.
u svrhu učinkovite provedbe ovoga Zakona, Uredbe i odluka iz članka 1. ovoga Zakona koordinira rad ... na kojima je uspostavljen rad nadležnih inspekcijskih službi, prema ovome Zakonu, Uredbi (EZ) br ... ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU ... I DOBROBITI ŽIVOTINJAProglašavam Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima ... ) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće vezano uz organizaciju, koordinaciju
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|