Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađen 1131 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 167/2003, (2399), zakon, 22.10.2003.
(2) Satelit, za potrebe ovoga Zakona, je svaki satelit koji radi na frekvencijskim područjima ... ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos nije drukčije određeno ... isko­rišta­­vanja izvedbe. Ako ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos ... Zakona osim ako se radi o sredstvima koja su isključivo ili pretežito namijenjena za povredu prava iz ... Zakona počinila radi stjecanja imovinske koristi. (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit
992. 
NN 26/1993, (447), zakon, 1.4.1993.
Članak 1. Ovim Zakonom se radi povečanja novčanih kazni mijenjaju i dopunjuju odredbe zakona koji ... radi utvrdivanja i dokazivanja tog prekršaja". Članak 4. U Zakonu o,nadzoru državne granice ... : "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 100 DEM". Članak 34. U Zakonu o evidencijama iz oblasti rada ("Narodne ... 150 do 500 DEM". Članak 40. U Zakonu o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu ("Narodne ... 400 do 1.500 DEM". Članak 42. U Zakonu o inspekciji rada ("Narodne novine", br. 9/83.,17/86. i 9/91
993. 
NN 21/2017, (491), uredba, 10.3.2017.
suradnju, priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja rada i zaštite ... , obavlja registraciju udruga definiranih Zakonom o radu, vodi evidencije, prati i analizira podatke ... utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine ... utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više ... je točka za europsku administrativnu suradnju radi zaštite i ostvarivanja zakonom zajamčenih radnih prava
994. 
NN 117/2010, (3083), rješenje, 15.10.2010.
člancima 73. do 80. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95., 54/95.-ispravak, 65/95.-ispravak ... . Navode da je u razdoblju od siječnja 1996. godine (kad se počeo primjenjivati Zakon o radu, »Narodne ... vrijednosti.Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa ... opsegu i usklađuju se prema članku 86. ovoga Zakona.(2) Radi primjene članka 86. ovoga Zakona mirovine ... nesposobnosti za rad primjenom mirovinskog faktora iz članka 15. ovoga Zakona.(…)«32.1. Predlagatelj navodi
995. 
NN 25/2016, (771), odluka, 23.3.2016.
Zakona o radu sukladno kojem za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih ... je retroaktivno obustavljena isplata naknade plaće za vrijeme korištenja prava na dopust radi njege ... poslodavca kod kojega je podnositeljica imala zasnovan radni odnos, radi njegova odlaska u invalidsku ... .).4. Na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne ... novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Ustavni sud
996. 
NN 42/2017, (970), pravilnik, 28.4.2017.
naknadu plaće prema odredbama članka 95. Zakona o radu u iznosu manjem od iznosa dodijeljenog ... Ministarstvo poljoprivrede 970 Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (u daljnjem ... dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu ... do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik je odmah po nastupanju navedene okolnosti
997. 
NN 57/2006, (1374), kolektivni ugovor, 24.5.2006.
rada. Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom određenog ... zakonom 1 dan 2. s obzirom na složenost poslova: –za rad na poslovima ... Zakona o radu. Prilikom izrade programa zbrinjavanja viška namještenika ravnatelj HCR-a ili osoba koju ... Ustavu, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom ugovoru. Članak 70. Sindikat ... može prestati služba odnosno rad, osim po sili zakona, niti se on može bez njegove suglasnosti
998. 
NN 92/2004, (1760), kolektivni ugovor, 7.7.2004.
rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne vježbe ili drugog zakonom određenog opravdanog ... zakonom i na Uskrs ima pravo na plaću uvećanu za 150%. Radom u smjenama (smjenski rad) smatra ... se primje­njuje odredba Zakona o radu. Prilikom izrade programa zbri­njava­nja viška namještenika čelnik ... Hrvatske, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom. Članak 71. Čelnik ... Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru. Članak 73. Sindikat je dužan obavijestiti
999. 
NN 3/2018, (118), pravilnik, 10.1.2018.
potpore za razdoblje privremene obustave isplatio naknadu plaće prema odredbama Zakona o radu u iznosu ... MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE118 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... « – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu ... Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća ... trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik
1000. 
NN 157/1998, (1935), ostalo, 9.12.1998.
izvori: - Zakon o radu (NN br. 38/95, 54/95 i 65/95), - Zakon o zapošljavanju stranaca (NN br ... . 19/92, 33/92, 89/92, 26/93 i 52/94), - Zakon o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu (NN ... br. 34/91 i 26/93), - Zakon o evidencijama u oblasti rada (NN br. 34/91 i 26/93), - Zakon ... za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog ... ). 2. Ustrojstvo, poslovi i ovlasti inspekcije rada Pravni izvori: - Zakon o inspekciji rada (NN
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|