Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1110 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 33/2012, (798), zakon, 16.3.2012.
usluge, osim u slučajevima propisanim ovim Zakonom,– financiranje rada centara za socijalnu skrb ... institucionalnu skrb po ovom Zakonu.Članak 40.Potpuno nesposobnim za rad u smislu ovoga Zakona smatra ... u skladu s ovim Zakonom, a obuhvaćaju plan, izbor i pripremu pravne ili fizičke osobe radi ... Zakonu obuhvaća one vrste rada koji omogućavaju osobama iz stavka 1. ovoga članka očuvanje već ... socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima i ovome Zakonu, te poticati rad udruga
992. 
NN 175/2003, (2552), zakon, 4.11.2003.
je to potrebno u postupcima koji se vode prema ovom Zakonu, posebnim zakonom propisat će se posebne mjere radi ... propisana ovim Zakonom, – građenje jest izvođenje radova (pripremnih radova, zemljanih radova, radova ... . ovoga Zakona kao i za radove i jednostavne građevine iz članka 117. ovoga Zakona. Protiv suglasnosti ... voditelj radova odgovorni su za provedbu članka 39. ovoga Zakona. Ako u građenju sudjeluju dva ili ... Zakona. Za voditelja radova određene vrste može se imenovati diplomirani inženjer odgovarajuće struke
993. 
NN 152/2014, (2872), zakon, 22.12.2014.
lanak 106.a(1) Najkasnije osam dana prije početka radova iz članka 106. ovoga Zakona, izvoditelj radova ... za radove iz članka 106. stavka 3. i 4. ovoga Zakona i izvod iz tehničke dokumentacije s tehničkim ... . ovoga Zakona,– koncesije za javne radove, za građenje lučkih građevina, prema propisima o javno ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODAProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12
994. 
NN 150/2005, (2901), zakon, 21.12.2005.
za korištenje voda iz javnog vodoopskrbnog sustava, 3. za radove iz članka 83. ovoga Zakona, osim ... se radi o gradnji i/ili ugradnji iz članka 143. točka 8. ovoga Zakona, ugovor o pravu gradnje ... može obavljati osoba koja, pored zakonom utvrđenih uvjeta za rad u tijelima državne uprave, ima visoku ... Zakona i dozvolbene naloge radi utvrđenja suklad­nosti s člankom 79. ovoga Zakona te pozvati korisnike ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
995. 
NN 109/2003, (1437), zakon, 9.7.2003.
Zakona smatra se odobrenjem za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvat­ske. Članak 36 ... ovoga Zakona je boravak u svrhu: 1. rada, 2. studiranja i školovanja, 3. spajanja obitelji, 4 ... Zakonom. Odobrenje za privremeni boravak u svrhu rada izdaje se strancu na rok na koji mu ... postojanje razloga iz članka 29. ovoga Zakona, 2. radi u Republici Hrvatskoj bez važeće radne ili ... obavijestiti nadležno tijelo. Članak 100. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na rad stranaca ne
996. 
NN 87/2009, (2128), zakon, 21.7.2009.
natjecanja, te ponuda kada se u smislu ovoga Zakona radi o povezanim osobama.Poništenje ... 29. ovoga Zakona sklopila ugovor o pravu priređivanja.(2) Odobrenje za početak rada na automatima ... poreznog zakona, prije početka rada dostaviti garanciju banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za prvih ... usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ovoga Zakona.(2) Obvezu iz članka 62. stavka 1. ovoga ... ovoga Zakona usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ovoga Zakona, sklopit će se ugovor
997. 
NN 41/2001, (705), pročišćeni tekst, 7.5.2001.
može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava ... oganičiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša ... se zakonom. Hrvatska narodna banka u svom je radu samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru. Članak 54 ... na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Članak 59. Radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih ... ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji
998. 
NN 83/1996, (1474), zakon, 8.10.1996.
propisani uvjeti. Trgovačko društvo iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona može započeti s radom ako ima ... 1. ovoga Zakona prestaje vrijediti ako privatni detektiv ne započne s radom u roku od jedne godine ... ovlast iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona. Članak 47. Detektivski ured može započeti s radom ... članka 48. stavka 1. ovoga Zakona prestaje vrijediti ako detektivski ured ne započne s radom u roku ... . Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, nad radom
999. 
NN 1/1995, (5), pravilnik, 5.1.1995.
nabavlja radi daljnje prodaje na način i pod uvjetima to su propisani člankom 8. Zakona. (2) Izvozom ... i pod uvjetima koji su propisani člankom 8. Zakona. (2) Radi praćenja nabave i nadzora nad koritenjem opreme ... opreme i proizvoda radi reprodukcije ili prerade Članak 19. (1) Osobe iz članka 4. Zakona mogu ... 1 05.01.1995 Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i uslug MINISTARSTVO ... FINANCIJA Na temelju članka 55. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine
1000. 
NN 9/2019, (204), kolektivni ugovor, 25.1.2019.
utvrđenog Zakonom o radu, niti više od 6 tjedana, odnosno 30 radnih dana za rad u petodnevnom radnom tjednu ... ugovora o radu po sili zakona ili odlukom poslodavca isto nije moguće. (6) Daljnji uvjeti ... uživa zaštitu iz Zakona o radu i ovoga Ugovora, određuje se: – prema broju članova sindikata ... godišnje, sukladno Zakonu o radu. (3) Svaki radni sat u prekovremenom radu plaća se 50% više od cijene ... u Republici Hrvatskoj kojima se sredstva za rad osiguravaju iz državnog proračuna: u javnim znanstvenim
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|