Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1208 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 42/2017, (970), pravilnik, 28.4.2017.
naknadu plaće prema odredbama članka 95. Zakona o radu u iznosu manjem od iznosa dodijeljenog ... Ministarstvo poljoprivrede 970 Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (u daljnjem ... dan« – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu ... do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik je odmah po nastupanju navedene okolnosti
992. 
NN 81/2013, (1701), zakon, 29.6.2013.
u svrhu učinkovite provedbe ovoga Zakona, Uredbe i odluka iz članka 1. ovoga Zakona koordinira rad ... na kojima je uspostavljen rad nadležnih inspekcijskih službi, prema ovome Zakonu, Uredbi (EZ) br ... ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU ... I DOBROBITI ŽIVOTINJAProglašavam Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima ... ) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće vezano uz organizaciju, koordinaciju
993. 
NN 123/2021, (2109), pravilnik, 17.11.2021.
tekstu: Zakon). (2) Radi ostvarivanja svrhe izvršavanja kazne zatvora, za svakog se zatvorenika donosi ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE 2109 Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o izvršavanju kazne ... zatvorenika prema stupnju kriminogenih i sigurnosnih rizika radi razvrstavanja u odgovarajuće uvjete ... osnaživanje zaštitnih čimbenika koji omogućuju nastanak i održavanje pozitivnih promjena, radi ... ostvarivanja svrhe izvršavanja kazne zatvora propisane Zakonom o izvršavanju kazne zatvora (u daljnjem
994. 
NN 47/2020, (962), pravilnik, 17.4.2020.
isplatio naknadu plaće prema odredbama članka 95. Zakona o radu u iznosu manjem od iznosa ... MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 962 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu i) »Radni dan« – svaki dan ... koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi j) »Ribolovna ... ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa
995. 
NN 8/1998, (121), pročišćeni tekst, 26.1.1998.
u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog ... i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske ... . Položaj Hrvatske narodne banke uređuje se zakonom. Članak 54. Svatko ima pravo na rad i slobodu ... primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe ... i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom; - nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja
996. 
NN 130/2020, (2475), pravilnik, 25.11.2020.
za razdoblje privremene obustave isplatio naknadu plaće prema odredbama članka 95. Zakona o radu u iznosu ... MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2475 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu ... : povlastica)« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ... Upravljačko tijelo radi j) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje, polaganje ... « – svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom
997. 
NN 25/2016, (771), odluka, 23.3.2016.
Zakona o radu sukladno kojem za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih ... je retroaktivno obustavljena isplata naknade plaće za vrijeme korištenja prava na dopust radi njege ... poslodavca kod kojega je podnositeljica imala zasnovan radni odnos, radi njegova odlaska u invalidsku ... .).4. Na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne ... novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Ustavni sud
998. 
NN 3/2018, (118), pravilnik, 10.1.2018.
potpore za razdoblje privremene obustave isplatio naknadu plaće prema odredbama Zakona o radu u iznosu ... MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE118 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne ... « – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu ... Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća ... trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja, korisnik
999. 
NN 157/1998, (1935), ostalo, 9.12.1998.
izvori: - Zakon o radu (NN br. 38/95, 54/95 i 65/95), - Zakon o zapošljavanju stranaca (NN br ... . 19/92, 33/92, 89/92, 26/93 i 52/94), - Zakon o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu (NN ... br. 34/91 i 26/93), - Zakon o evidencijama u oblasti rada (NN br. 34/91 i 26/93), - Zakon ... za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog ... ). 2. Ustrojstvo, poslovi i ovlasti inspekcije rada Pravni izvori: - Zakon o inspekciji rada (NN
1000. 
NN 145/2002, (2323), ostalo, 5.12.2002.
obračunaju doprinosi (problem segmentiranosti tržišta rada) •Uskladiti sve zakone koji se bave ... između radnika i poslodavaca. Zakon o radu i ostali zakonski akti koji se na njega nadovezuju štite ... postojećeg Zakona o radu zasad su prihvatljivi. Mjere na trŽiŠtu rada Mjere za poticanje rasta najvažnije ... na tržištu rada za smanjenje nezaposlenosti. Deregulacija Poželjno je u zakone (Zakon o radu, Zakon ... o zapošljavanju, Zakon o stečaju) unijeti promjene koje bi smanjile segmentiranost na tržištu rada
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|