Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2024
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1313 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 46/2018, (892), kolektivni ugovor, 18.5.2018.
pravilnikom o radu ili ugovorom o radu za zaposlenike nešto povoljnije riješeno ili ako Zakonom o radu ... i poslova s posebnim uvjetima rada, sukladno zakonu. (4) Na temelju procjene radnih mjesta i poslova ... od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja sukladno Zakonu o radu, Zakonu o ravnopravnosti spolova ... je, u skladu sa Zakonom o radu, morao zatražiti savjetovanje s radničkim vijećem. VRIJEME VAŽENJA I OTKAZ ... ili nekim drugim zakonom, nije drukčije određeno. RADNO VRIJEME Članak 3. (1) Puno radno vrijeme
992. 
NN 132/2006, (2957), ostalo, 6.12.2006.
ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu35, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece ... ./2012. godine Aktivnosti: 1. izraditi izmjene i dopune Zakona o radu 2. provoditi edukaciju ... i prihvaćene izmjene i dopune Zakona o radu 2. provedena edukacija i upoznati potencijalni korisnici ... na suzbijanje nezakonitosti u primjeni odredaba Zakona o radu Indikatori provedbe: 1. izrađena analiza ... demokratskih društava kojima pripada i Republika Hrvatska. Ni jedan zakon, ni jedna rezolucija ili
993. 
NN 50/2020, (1015), zakon, 24.4.2020.
ovom Zakonu, glede odobalnih radova kako bi se spriječile velike nesreće. (2) Operatora ili ... Zakona i drugih posebnih propisa te trošak rada Koordinacije.«. Članak 9. Članak 11. mijenja se i glasi ... članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, a trošak rada Koordinacije i način raspolaganja financijskim ... tijelima radi obavljanja poslova iz ovoga Zakona d) temeljiti svoju politiku, organizaciju i operativne ... 1. ovoga Zakona, ako postoji utemeljena zabrinutost glede sigurnosti odobalnih radova g) zahtijevati
994. 
NN 145/2013, (3090), zakon, 6.12.2013.
je odmah obustaviti svaki rad na predmetu, a ako je riječ o otklonu iz članka 32. stavka 2. ovog Zakona ... zatvor iz članka 123. stavka 1. točke 1. – 4. ovog Zakona, a pritvor je potreban radi utvrđivanja ... uhićenika sucu istrage radi postupanja prema članku 118. ovog Zakona. U tom slučaju državni odvjetnik ... Zakona, dopuštena je samo ako je potrebna u sljedeće svrhe:1) radi sprečavanja, otkrivanja ili progona ... dodijeljeni zakonom, ili radi sprečavanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja
995. 
NN 89/2014, (1800), odluka, 24.7.2014.
dobrima što su propisani posebnim zakonima.(6) Radi razvoja održive turističke ponude na području ... HRVATSKI SABOR 1800Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ... . Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13.), Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja ... su utvrđene Zakonom o izmjeni Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode ... i u najmanjoj mjeri koja je nužna radi unapređenja toga sustava, gradnja novih građevina na za to izričito
996. 
NN 22/2013, (358), zakon, 22.2.2013.
ovoga Zakona obavlja se kao javna usluga u dijelu i na način koji je propisan ovim Zakonom. (4) Radi ... u skladu s odredbama ovoga Zakona. (4) Praćenjem i analizom rada i poslovanja iz stavaka 1. i 2 ... unutarnju organizaciju, rad i poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja ... ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJEProglašavam Zakon o tržištu električne energije, koji je Hrvatski ... . OPĆE ODREDBEPredmet i primjena ZakonaČlanak 1.(1) Ovim se Zakonom uređuju pravila i mjere
997. 
NN 82/2013, (1734), zakon, 30.6.2013.
Zakona.(2) Radi sprječavanja unošenja zaraznih ili nametničkih bolesti iz drugih država čelnik Uprave ... ovoga Zakona, radi suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti.(4) Uprava izrađuje krizne planove koji detaljno ... s člankom 109. stavkom 5. ovoga Zakona,6. savjetovanje posjednika životinja radi očuvanja zdravlja ... , u skladu s odredbama ovoga Zakona,9. iz djelokruga svoga rada, izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju ... s odredbama ovoga Zakona, osim ako se radi o suzbijanju zaraznih ili nametničkih bolesti u skladu
998. 
NN 115/2018, (2243), zakon, 20.12.2018.
odnosno službenih kontrola sa svrhom zaštite javnozdravstvenog interesa radi provedbe zakona ... posebnim ili ovim Zakonom nije drugačije propisano, obavlja inspekcija rada. (2) Poslovi iz stavka 1 ... – obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu. (3) Inspekcija rada obavlja ... zakonu kojim se uređuje zaštita na radu. (7) Osoba na radu je u smislu ovoga Zakona osoba kod poslodavca ... ujedno upravlja i središnjim uredom iz članka 29. ovoga Zakona. (9) Radom sektora upravljaju
999. 
NN 142/2013, (3063), pročišćeni tekst, 29.11.2013.
sklopljen 3. listopada 2013. godine.II. Na temelju članka 211. st. 1. Zakona o radu (»Narodne novine ... mora sadržavati sve uglavke propisane zakonom.Osim bitnih uglavaka propisanih zakonom, ugovor o radu ... na radu) u skladu s važećim propisima koji se odnose na zaštitu na radu i Zakon o radu obavještavati ... se izjednačava s izabranim povjerenikom zaštite na radu sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu.O ... sukladno odredbama Zakona o radu.5. Mirenje i arbitraža u individualnim radnim sporovimaČlanak 76
1000. 
NN 34/2011, (762), zakon, 23.3.2011.
odredbama Zakona o radu, mogu biti stranke kolektivnog ugovora.Ako u Ministarstvu djeluje više sindikata ... sindikata sukladno odredbama Zakona o radu.4. RADNO VRIJEME U POLICIJIČlanak 41.Policijska služba ... .Osobi iz članka 50. ovoga Zakona i vježbeniku prestaje služba ako:– nije zadovoljio na probnom radu ... sukladno odredbama Zakona o radu mogu biti stranke kolektivnog ugovora.Članak 66.Za vrijeme trajanja ... , zatečeni u službi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|