Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Pregled svih izdanja
2023
2022
2021
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno su pronađena 1233 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 56/1991, (1531), zakon, 29.10.1991.
o povjeravanju radova iz članka 12. ovoga zakona uz suglasnost Ministarstva prometa i veza; 4 ... 22. Radovi na odrzavanju javnih cesta, u smislu ovoga zakona, su radovi tekućeg odrzavanja i radovi ... radova koji se izvode na javnim cestama ili njihovom zaštitnom pojasu suprotno odredbama ovoga zakona ... 56 29.10.1991 Pročišćeni tekst Zakona o javnim cestama. ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA ... REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama
992. 
NN 102/2020, (1921), pravilnik, 16.9.2020.
odredbama članka 95. Zakona o radu u iznosu manjem od iznosa dodijeljenog navedenom Odlukom, isti ... Ministarstvo poljoprivrede 1921 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu ... tekstu: povlastica)« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu ... dan kad Upravljačko tijelo radi j) »Ribolovna aktivnost« – znači potraga za ribom, bacanje ... Zakonu o morskom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća
993. 
NN 93/2004, (1762), pravilnik, 9.7.2004.
8. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01) 9. Zakon o radu ... MINISTARSTVO KULTURE 1762 Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima ... osoblje koje radi na poslovima zaštite, obrade ili korištenja arhivskoga gradiva. Za stručno osoblje ... rada iz područja te specijalnosti. Specijalnosti u zvanju arhivista su: filmski arhivist, konzervator ... elektroničkih zapisa. 3. Stručni rad i praktični rad Članak 9. Kandidati koji polažu ispit
994. 
NN 90/2017, (2126), odluka, 8.9.2017.
i Ustavom datih ovlaštenja da pravilnikom kao provedbenim aktom razradi pojedine odredbe zakona, a radi ... donesen je radi provedbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti i radi provedbe Zakona o reguliranim profesijama ... se detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene. (...)« 8. Članak 139. i članak 140 ... i radi provedbe nekog drugog zakona osim onoga u njemu navedenog. U tom slučaju razumno je zaključiti ... na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Ustavni sud smatra da je Pravilnik:116/15 donesen radi
995. 
NN 117/1999, (1879), ostalo, 9.11.1999.
- Zakon o radu ("Narodne novine", br. 38/95, 54/95 i 65/95), - Zakon o zapošljavanju stranaca ... radu u inozemstvu ("Narodne novine", br. 34/91 i 26/93), - Zakon o evidencijama u oblasti rada ... Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja ... postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa Pravni izvori: - Zakon o zaštiti na radu ("Narodne ... . 114. Zakona o zaštiti na radu - Nar. nov., 59/96-2732), - Pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru
996. 
NN 49/2003, (625), pročišćeni tekst, 27.3.2003.
a fizička osoba je započela rad na temelju članka 14. ovoga Zakona, smatrat će se da se obrt obavlja ... Zakona ne može primiti na naukovanje naučnike radi njihovog naukovanja: – ako je osuđen za kazneno ... . ovoga članka primjenjuju se odred­be ovoga Zakona, Zakona o radu, kolektivnog ugovora ili odredbe ... . ovoga Zakona. IV. ORGANIZIRANOST OBRTA Članak 62. (1) Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja ... Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93.) do 31. prosinca 1996. prestaju s radom, što će nadležni
997. 
NN 61/2018, (1266), zakon, 11.7.2018.
Zakona urediti samoregulacijom i koregulacijom radi ujednačivanja njihove primjene u praksi. (2 ... o dodjeli sredstava Članak 9. Ravnatelj Centra u skladu s odredbama ovoga Zakona, radi provedbe odluke ... i koregulaciju radi učinkovitije provedbe ovoga Zakona – podupire i organizira stručno i profesionalno ... . ovoga Zakona – surađuje sa strukovnim udrugama, pravnim i fizičkim osobama radi unaprjeđenja ... . (1) Ravnatelj Centra nastavlja s radom i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, do isteka mandata
998. 
NN 61/2018, (1265), zakon, 11.7.2018.
i na drugi način u skladu sa zakonom. Prestanak rada arhiva Članak 40. (1) Odluku o prestanku rada ... od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoj rad, poslovanje i opće akte s odredbama ovoga ... ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA Proglašavam Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, koji ... , 3. srpnja 2018. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON O ARHIVSKOM ... GRADIVU I ARHIVIMA I. OPĆE ODREDBE Predmet Zakona Članak 1. (1) Ovim Zakonom uređuju se zaštita
999. 
NN 20/1999, (448), kolektivni ugovor, 26.2.1999.
članka 185. Zakona o radu ("Narodne novine" 38/95) te članka 21. Zakona o plaćama službenika ... sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu zaposlenik bude premješten na rad izvan ... se izabere druga osoba), pripada mu dvostruka otpremnina i dvostruki otkazni rok u odnosu na Zakon o radu ... ugovora o radu Članak 74. 1) Ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno, pripravnički ... . Iznimno od odredbe članka 43. Zakona o radu, zaposlenik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja ima pravo
1000. 
NN 59/1996, (1183), zakon, 17.7.1996.
59 17.07.1996 Zakon o zaštiti na radu ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi ... članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU ... Proglašavam Zakon o zaštiti na radu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici ... . Franjo Tuđman, v. r. ZAKON O ZAŠTITI NA RADU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Svrha ovoga ... Zakona je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|