Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1185 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 76/2002, (1239), pravilnik, 28.6.2002.
osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se sastav, ovlasti i način rada liječničkih povjerenstava ... Zakona o radu – bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom u ugovornoj specijalnoj bolnici ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1239 Na osnovi odredbe članka 108. stavke 2. Zakona ... je PRAVILNIK O SASTAVU, OVLASTIMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ... OSIGURANJE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenom
992. 
NN 67/1998, (806), pravilnik, 8.5.1998.
djelatnost iz članka 11. stavka 4. Zakona mogu radi utvrđivanja dohotka voditi poslovne knjige iz stavka 2 ... FINANCIJA Na temelju članka 113. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 25/95 ... u mirovinu do 7.000,00 kuna, 19. otpremnine radi poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih ... ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca i otpremnine radi ozljede na radu ... mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca." Stavak 3
993. 
NN 64/2001, (1050), zakon, 16.7.2001.
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ... . srpnja 2001. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ... ZAKONA O OBRTU Članak 1. U Zakonu o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93. i 90/96.) iza članka 1 ... je to propisano zakonom, 2. da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti ... . (2) Radom u obrtu obrtnik ostvaruje prava u svezi s radnim odnosom, ako ta prava ne ostvaruje
994. 
NN 19/1996, (332), zakon, 8.3.1996.
Zakona o radu. Članak 13. Pirotehničar koji obavlja poslove razminiranja, neprekidno ih može ... 19 08.03.1996 Zakon o razminiranju PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 89. Ustava ... Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAZMINIRANJU Proglašavam Zakon ... . ZAKON O RAZMINIRANJU I. T E M E L J N E O D R E D B E Članak 1. Ovim Zakonom uređuje ... nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Članak 2. Poslovi razminiranja u smislu ovoga Zakona su poslovi
995. 
NN 58/1993, (1164), zakon, 18.6.1993.
radi stjecanja imovinske koristi, autorsko djelo zaštićeno ovim Zakonom kaznit će se za krivično ... 99r. stavak 1. ovoga Zakona prestaje radom kada rješenje postane konačno. Članak 65. U svim ... 58 18.06.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu ... o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o autorskom pravu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2
996. 
NN 57/2012, (1410), zakon, 23.5.2012.
se Zakonom, s ciljem jačanja zapošljivosti i stjecanja znanja i vještina potrebnih za rad, korištenjem mjera ... za rad bez zasnivanja radnog odnosa, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ... ) Ovim se Zakonom, zbog posebnih obilježja sezonskog rada u poljoprivredi, uređuje jednostavniji način ... istekom ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme.Članak 5.(1) Olakšicu iz članka 3. ovoga Zakona ... može ostvariti poslodavac ako:1) radnicima dospjele plaće isplati sukladno odredbama Zakona o radu,2
997. 
NN 3/2016, (20), pravilnik, 8.1.2016.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 20Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne ... novine«, broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosiPRAVILNIKO RADNOM VREMENU, ODMORIMA ... za istu, uređuje se ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom.(4) Vrijeme koje radnik provede obavljajući ... radno vrijeme radnika ne može biti duže od četrdeset sati tjedno.(2) Ako zakonom, kolektivnim ... ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije određeno
998. 
NN 16/2015, (314), kolektivni ugovor, 11.2.2015.
KOLEKTIVNI UGOVORI314Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« br. 93/14.) i članka 7 ... sporazuma iz prethodnog stavka, dužni su podvrći se postupku arbitraže sukladno Zakonu o radu (dalje ... propisane zakonom, drugim propisima, kolektivnim ugovorom i aktima poslodavca.(3) Ugovor o radu ... ili ugovorom o radu.(2) Ukoliko zakonom ili aktima iz prethodnog stavka nije drukčije propisano ... blagdana i u neradne dane utvrđene zakonom 50% – za rad nedjeljom 30% – za noćni rad 30% – za rad
999. 
NN 107/2007, (3125), zakon, 19.10.2007.
članka, odrediti rad za opće dobro na slobodi. Odredbe ovoga Zakona o radu za opće dobro na slobodi ... ne primjenjuju se protiv okrivljenika iz članka 136. stavka 1. ovoga Zakona. (4) Ako se radi ... izričito dopušta. Ako je riječ o roku koji je ovim Zakonom propisan radi zaštite prava obrane i drugih ... za prekršaj propisan zakonom, a radi se o prekršaju protiv javnog reda i mira, prekršaju vezanom ... . stavka 2. ovoga Zakona, a ako se radi o osuđeniku pravnoj osobi i sukladno odredbi članka 59
1000. 
NN 130/2011, (2600), zakon, 16.11.2011.
se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja i boravka, rad stranaca i uvjeti rada i prava ... raspoređenih radnika u Republici Hrvatskoj.(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad stranaca ... , u smislu ovoga Zakona, smatra se brak koji je sklopljen radi izbjegavanja uvjeta koji su potrebni ... potvrde o prijavi rada osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.(2) Dozvola za boravak i rad može ... .(4) Radom se, u smislu ovoga Zakona, ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|