Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1167 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 122/2012, (2641), ostalo, 7.11.2012.
na droge i alkohol, što je regulirano općim propisima o radu (Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu ... HRVATSKI SABOR 2641Na temelju članka 6. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br ... droga iz Kaznenog zakona. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u promatranom razdoblju ... . godine. Na temelju navedene Nacionalne strategije donesen je 23. studenoga 2001. godine Zakon ... Vlada Republike Hrvatske.Da bi mjere poduzete radi suzbijanja zlouporabe droga bile primjereno
992. 
NN 21/2012, (567), rješenje, 22.2.2012.
preko 30 godina) za koji će se izraditi program zbrinjavanja viška radnika sukladno Zakonu o radu ... članka 13. stavka 1., 2., i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11 ... sjedištem u Trogiru, Put brodograditelja 16, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada ... od dana potpisivanja ugovora o privatizaciji.VI. Utvrđuju se sljedeći uvjeti i rokovi radi provedbe ... ovog rješenja:a) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavljat će Agenciji za zaštitu
993. 
NN 50/2014, (974), odluka, 23.4.2014.
vlasti radi uređenja pojedinih pitanja, izvršenja i provedbe zakona ili radi provedbe drugog propisa više ... « broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i zakonom, na sjednici održanoj 15. travnja ... . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02 ... zajedničke prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike ... Ustavnom sudu zajednički prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonima
994. 
NN 79/2007, (2473), zakon, 30.7.2007.
se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga ... Zakona koje se odnose na boravak i rad stranaca ne primjenjuju se na članove diplomatskih misija ... članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, 6. ako je vraćen na temelju međunarodnog ugovora radi nezakonitog ... za poslove obrazovanja i znanosti, 4. se radi o strancima iz članka 132. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona ... , usavršavanje, rad i samozapošljavanje, sukladno odredbama ovoga Zakona. Članak 61. Strancu kojemu
995. 
NN 52/1999, (962), zakon, 26.5.1999.
posebne mjere radi zatite povjerljivih podataka, ako je to propisano posebnim zakonom. Članak 2 ... je to u skladu s namjenom građevine te radovi koji su posebnim zakonom utvrđeni kao radovi na odravanju ... . stavka 3. ovoga Zakona, 2. radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi za građevinu iz ovoga ... . osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama ovoga Zakona ... članka 48. stavka 1. ovoga Zakona, osoba koja vodi gradnju, odnosno pojedine radove moe biti samo glavni
996. 
NN 94/2018, (1838), odluka, 24.10.2018.
imaju javna tijela ili javne ustanove. Isto iz sadržaja Pobijanog Zakona ne proizlazi. Ne radi se ovdje ... propisana Ovršnim zakonom. Takvi vjerovnici mogu u toj proceduri angažirati i odvjetnike radi pružanja ... radi o nomotehnički nedorečenoj i nepravednog regulativi. Prvo, temeljem Pobijanog Zakona jedino ... nije uređen nijednim drugim propisom, što priznaje i sam predlagatelj Zakona. Nadalje, radi ... Šumanović, odlučujući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom
997. 
NN 11/1991, (327), zakon, 12.3.1991.
u skladu sa člankom 2. i 3. ovoga zakona; - utvrđivanju programa odgojno-obrazovnog rada ... ovoga zakona i nad zakonitošću rada organizacija usmjerenog obrazovanja obavlja Ministarstvo prosvjete ... . Članak 12. Odredbe zakona o udruženom radu i Zakona o radnim odnosima primjenjuju ... usmjerenog obrazovanja za rad u prvom zanimanju, u smislu ovoga zakona, razumijeva se program usmjerenog ... . ovoga zakona. V. ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI Članak 97. Odgojno-obrazovni rad u usmjerenom
998. 
NN 49/2014, (949), pravilnik, 18.4.2014.
početak i prestanak privremene nesposobnosti za rad u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim ... 40., odnosno člankom 41. Zakona i to:1. za prvih 7 (za invalide rada), odnosno 42 dana privremene ... prestanka obavljanja djelatnosti osobnim radom pod uvjetima utvrđenim člankom 51. Zakona.(2) Isplatu ... u skladu s odredbama Zakona o radu udaljen s rada ne pripada pravo na naknadu plaće ako mu ... nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad u smislu članka 39. Zakona (u daljnjem tekstu: privremena
999. 
NN 105/2020, (1969), odluka, 25.9.2020.
u javnosti te je nerijetko dovođena u vezu sa zakonima koji su zabranjivali rad trgovina nedjeljom ... COVID-19 prema članku 57. Zakona o trgovini, s tim da rad nije bio dopušten nedjeljom, blagdanom ... 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, jasno smo ukazivali da »epidemiološka« mjera zabrane rada ... zahvat u ograničavanju poduzetničkih sloboda od nedjelje koja je člankom 75. stavkom 3. Zakona o radu ... (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i zakonom, na sjednici održanoj 14
1000. 
NN 124/2015, (2354), uredba, 13.11.2015.
službenika i namještenika – članci 108. – 112.3.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14)3.4. Kolektivni ... državnih službenika i namještenika, – članci 108. – 112.2.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14 ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2354Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ... o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa– svjedodžba ili diploma ... – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|