Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno su pronađena 1154 dokumenta.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 19/1996, (332), zakon, 8.3.1996.
Zakona o radu. Članak 13. Pirotehničar koji obavlja poslove razminiranja, neprekidno ih može ... 19 08.03.1996 Zakon o razminiranju PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 89. Ustava ... Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAZMINIRANJU Proglašavam Zakon ... . ZAKON O RAZMINIRANJU I. T E M E L J N E O D R E D B E Članak 1. Ovim Zakonom uređuje ... nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Članak 2. Poslovi razminiranja u smislu ovoga Zakona su poslovi
992. 
NN 58/1993, (1164), zakon, 18.6.1993.
radi stjecanja imovinske koristi, autorsko djelo zaštićeno ovim Zakonom kaznit će se za krivično ... 99r. stavak 1. ovoga Zakona prestaje radom kada rješenje postane konačno. Članak 65. U svim ... 58 18.06.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu ... o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama ... Zakona o autorskom pravu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2
993. 
NN 57/2012, (1410), zakon, 23.5.2012.
se Zakonom, s ciljem jačanja zapošljivosti i stjecanja znanja i vještina potrebnih za rad, korištenjem mjera ... za rad bez zasnivanja radnog odnosa, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ... ) Ovim se Zakonom, zbog posebnih obilježja sezonskog rada u poljoprivredi, uređuje jednostavniji način ... istekom ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme.Članak 5.(1) Olakšicu iz članka 3. ovoga Zakona ... može ostvariti poslodavac ako:1) radnicima dospjele plaće isplati sukladno odredbama Zakona o radu,2
994. 
NN 3/2016, (20), pravilnik, 8.1.2016.
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 20Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne ... novine«, broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosiPRAVILNIKO RADNOM VREMENU, ODMORIMA ... za istu, uređuje se ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom.(4) Vrijeme koje radnik provede obavljajući ... radno vrijeme radnika ne može biti duže od četrdeset sati tjedno.(2) Ako zakonom, kolektivnim ... ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije određeno
995. 
NN 122/2012, (2641), ostalo, 7.11.2012.
na droge i alkohol, što je regulirano općim propisima o radu (Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu ... HRVATSKI SABOR 2641Na temelju članka 6. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br ... droga iz Kaznenog zakona. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u promatranom razdoblju ... . godine. Na temelju navedene Nacionalne strategije donesen je 23. studenoga 2001. godine Zakon ... Vlada Republike Hrvatske.Da bi mjere poduzete radi suzbijanja zlouporabe droga bile primjereno
996. 
NN 21/2012, (567), rješenje, 22.2.2012.
preko 30 godina) za koji će se izraditi program zbrinjavanja viška radnika sukladno Zakonu o radu ... članka 13. stavka 1., 2., i 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11 ... sjedištem u Trogiru, Put brodograditelja 16, pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada ... od dana potpisivanja ugovora o privatizaciji.VI. Utvrđuju se sljedeći uvjeti i rokovi radi provedbe ... ovog rješenja:a) Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavljat će Agenciji za zaštitu
997. 
NN 50/2014, (974), odluka, 23.4.2014.
vlasti radi uređenja pojedinih pitanja, izvršenja i provedbe zakona ili radi provedbe drugog propisa više ... « broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i zakonom, na sjednici održanoj 15. travnja ... . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02 ... zajedničke prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike ... Ustavnom sudu zajednički prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonima
998. 
NN 79/2007, (2473), zakon, 30.7.2007.
se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga ... Zakona koje se odnose na boravak i rad stranaca ne primjenjuju se na članove diplomatskih misija ... članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, 6. ako je vraćen na temelju međunarodnog ugovora radi nezakonitog ... za poslove obrazovanja i znanosti, 4. se radi o strancima iz članka 132. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona ... , usavršavanje, rad i samozapošljavanje, sukladno odredbama ovoga Zakona. Članak 61. Strancu kojemu
999. 
NN 52/1999, (962), zakon, 26.5.1999.
posebne mjere radi zatite povjerljivih podataka, ako je to propisano posebnim zakonom. Članak 2 ... je to u skladu s namjenom građevine te radovi koji su posebnim zakonom utvrđeni kao radovi na odravanju ... . stavka 3. ovoga Zakona, 2. radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi za građevinu iz ovoga ... . osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama ovoga Zakona ... članka 48. stavka 1. ovoga Zakona, osoba koja vodi gradnju, odnosno pojedine radove moe biti samo glavni
1000. 
NN 94/2018, (1838), odluka, 24.10.2018.
imaju javna tijela ili javne ustanove. Isto iz sadržaja Pobijanog Zakona ne proizlazi. Ne radi se ovdje ... propisana Ovršnim zakonom. Takvi vjerovnici mogu u toj proceduri angažirati i odvjetnike radi pružanja ... radi o nomotehnički nedorečenoj i nepravednog regulativi. Prvo, temeljem Pobijanog Zakona jedino ... nije uređen nijednim drugim propisom, što priznaje i sam predlagatelj Zakona. Nadalje, radi ... Šumanović, odlučujući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|