Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1114 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 21/2017, (491), uredba, 10.3.2017.
suradnju, priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja rada i zaštite ... , obavlja registraciju udruga definiranih Zakonom o radu, vodi evidencije, prati i analizira podatke ... utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine ... utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više ... je točka za europsku administrativnu suradnju radi zaštite i ostvarivanja zakonom zajamčenih radnih prava
992. 
NN 25/2014, (448), uredba, 24.2.2014.
izrađuje prijedloge zakona i drugih propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, izrađuje stručna ... udruga definiranih Zakonom o radu, pruža administrativnu i stručnu pomoć za primjenu propisa iz ... administrativnu suradnju radi zaštite i ostvarivanja zakonom zajamčenih radnih prava radnika upućenih na rad ... u vezi s upravnim sporovima iz područja zaštite na radu, osigurava jedinstvenu provedbu zakona ... inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije
993. 
NN 142/1997, (2020), zakon, 31.12.1997.
142 31.12.1997 Zakon o nabavi roba, usluga i ustupunju radova ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA ... O NABAVI ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA Proglašavam Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova ... . ZAKON O NABAVI ROBA, USLUGA I USTUPANJU RADOVA DIO I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom ... i ustupanje radova. Određivanje pojmova Članak 2. U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju ... 51. ovoga Zakona. (4) Ako su predmet nabave robe i radovi čija je ukupna predračunska vrijednost
994. 
NN 21/1990, (415), ostalo, 9.5.1990.
- sudjelovati u pripremi programa rada Sabora; - podnositi prijedloge za donošenje zakona i drugih akata iz ... republičke sekretare i druge funkcionare koji rukovode radom republičkih organa uprave određene zakonom ... predlagača zakona i drugih akata Sabora. Član 73. U radu radnog tijela Sabora imaju pravo ... zakonom, o primjeni zakona i općim problemima pravosuđa, - pitanja osnivanja i rada organa uprave ... koji se donosi radi izvršavanja i konkretiziranja pojedinih odredaba zakona, ako je to predviđeno
995. 
NN 33/2012, (798), zakon, 16.3.2012.
usluge, osim u slučajevima propisanim ovim Zakonom,– financiranje rada centara za socijalnu skrb ... institucionalnu skrb po ovom Zakonu.Članak 40.Potpuno nesposobnim za rad u smislu ovoga Zakona smatra ... u skladu s ovim Zakonom, a obuhvaćaju plan, izbor i pripremu pravne ili fizičke osobe radi ... Zakonu obuhvaća one vrste rada koji omogućavaju osobama iz stavka 1. ovoga članka očuvanje već ... socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima i ovome Zakonu, te poticati rad udruga
996. 
NN 175/2003, (2552), zakon, 4.11.2003.
je to potrebno u postupcima koji se vode prema ovom Zakonu, posebnim zakonom propisat će se posebne mjere radi ... propisana ovim Zakonom, – građenje jest izvođenje radova (pripremnih radova, zemljanih radova, radova ... . ovoga Zakona kao i za radove i jednostavne građevine iz članka 117. ovoga Zakona. Protiv suglasnosti ... voditelj radova odgovorni su za provedbu članka 39. ovoga Zakona. Ako u građenju sudjeluju dva ili ... Zakona. Za voditelja radova određene vrste može se imenovati diplomirani inženjer odgovarajuće struke
997. 
NN 9/2019, (204), kolektivni ugovor, 25.1.2019.
utvrđenog Zakonom o radu, niti više od 6 tjedana, odnosno 30 radnih dana za rad u petodnevnom radnom tjednu ... ugovora o radu po sili zakona ili odlukom poslodavca isto nije moguće. (6) Daljnji uvjeti ... uživa zaštitu iz Zakona o radu i ovoga Ugovora, određuje se: – prema broju članova sindikata ... godišnje, sukladno Zakonu o radu. (3) Svaki radni sat u prekovremenom radu plaća se 50% više od cijene ... u Republici Hrvatskoj kojima se sredstva za rad osiguravaju iz državnog proračuna: u javnim znanstvenim
998. 
NN 152/2014, (2872), zakon, 22.12.2014.
lanak 106.a(1) Najkasnije osam dana prije početka radova iz članka 106. ovoga Zakona, izvoditelj radova ... za radove iz članka 106. stavka 3. i 4. ovoga Zakona i izvod iz tehničke dokumentacije s tehničkim ... . ovoga Zakona,– koncesije za javne radove, za građenje lučkih građevina, prema propisima o javno ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODAProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12
999. 
NN 150/2005, (2901), zakon, 21.12.2005.
za korištenje voda iz javnog vodoopskrbnog sustava, 3. za radove iz članka 83. ovoga Zakona, osim ... se radi o gradnji i/ili ugradnji iz članka 143. točka 8. ovoga Zakona, ugovor o pravu gradnje ... može obavljati osoba koja, pored zakonom utvrđenih uvjeta za rad u tijelima državne uprave, ima visoku ... Zakona i dozvolbene naloge radi utvrđenja suklad­nosti s člankom 79. ovoga Zakona te pozvati korisnike ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
1000. 
NN 109/2003, (1437), zakon, 9.7.2003.
Zakona smatra se odobrenjem za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvat­ske. Članak 36 ... ovoga Zakona je boravak u svrhu: 1. rada, 2. studiranja i školovanja, 3. spajanja obitelji, 4 ... Zakonom. Odobrenje za privremeni boravak u svrhu rada izdaje se strancu na rok na koji mu ... postojanje razloga iz članka 29. ovoga Zakona, 2. radi u Republici Hrvatskoj bez važeće radne ili ... obavijestiti nadležno tijelo. Članak 100. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na rad stranaca ne
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|