Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1049 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 17/2016, (481), rješenje, 24.2.2016.
i provedbe zakona ili radi provedbe drugog propisa više pravne snage, a koji uređuje odnose na općenit ... zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02 ... . – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) 21. srpnja 2010. prijedlog za pokretanje postupka ... . godine temeljem, članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje: Statut ... Senata Sveučilišta.Odredbom članka 86. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će sud
992. 
NN 77/2000, (1664), ostalo, 31.7.2000.
čini plaća utvrđena sukladno Zakonu o radu, odnosno granskom kolektivnom ugovoru. Osnovica ... u drugu pravnu osobu radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja (članak 5. točka 20. Zakona ... osnovice utvrđene Zakonom, a za osobe na radu u kućanstvu osiguranika, na osnovicu od 3.000,00 kuna ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1664 Na osnovi članka 104. Zakona o zdravstvenom ... ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Članak 1. Ovom Odlukom, ako Zakonom o zdravstvenom
993. 
NN 28/2011, (584), pravilnik, 8.3.2011.
stručnog osposobljavanja za rad prema odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 149/09).Članak 13 ... pripravničkom stažu koja uključuje i stručno osposobljavanje za rad sukladno Zakonu o radu.Prijavu za ispit ... MINISTARSTVO KULTURE584Na osnovi članka 34. stavka 2. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine«, broj ... na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne ... koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
994. 
NN 25/2007, (924), rješenje, 7.3.2007.
sve ugovore sa članovima uprave i zaposlenicima Banke u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ... HRVATSKA NARODNA BANKA 924 Na temelju članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ... (»Narodne novine«, br. 36/01. i 135./06.), a u vezi s člankom 40. Zakona o bankama (»Narodne ... Unione Mutuo Soccorso (S.U.M.S.). Sukladno kasnije donesenim zakonima navedeno se društvo 2001. godine ... ugovorom i drugim propisima o radu. Predugovorom je predviđeno...xx (označeno kao poslovna tajna
995. 
NN 111/1996, (2167), odluka, 31.12.1996.
života djeteta te dopusta iz članka 57. Zakona o radu iznosi 1.540,00 kuna. (2) Nadoknadu plaće iz ... 111 31.12.1996 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu ... ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1997. GODINU ... Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu, koji je donio ... , 27. prosinca 1996. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON
996. 
NN 68/2017, (1594), odluka, 13.7.2017.
primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima 8. raspraviti o radu toplinskih ... kapacitet tijela Plinski zakoni Prijenos topline Prvi zakon termodinamike Rad u termodinamici Drugi zakon ... znanosti i obrazovanja. 2.2.4. Završni rad Provodi se na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju ... MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 1594 Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o strukovnom ... su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama
997. 
NN 71/2017, (1702), odluka, 20.7.2017.
zakon termodinamike na termodinamičkim procesima 8. raspraviti o radu toplinskih strojeva pomoću ... Drugog zakona termodinamike Razrada Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme Rad i energijaMehanički rad ... tijela Plinski zakoni. Prijenos topline Prvi zakon termodinamike Rad u termodinamici Drugi zakon ... Nastavne teme ElektrodinamikaElektrična struja Električni otpor Ohmov zakon za strujni krug Rad ... . Završni rad Provodi se temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine
998. 
NN 85/2017, (2030), odluka, 26.8.2017.
objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici 7. primijeniti Prvi zakon termodinamike ... na termodinamičkim procesima. 8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike ... sila Gravitacijska sila Tlak Uzgon Coulombov zakon Električno polje Magnetsko polje Rad ... i energijaMehanički rad i energija Kinetička i potencijalna energija Snaga i korisnost stroja Zakon očuvanja ... topline Prvi zakon termodinamike Rad u termodinamici Drugi zakon termodinamike Toplinski strojevi Ostalo
999. 
NN 161/2003, (2320), uredba, 14.10.2003.
iz članka 25. stavka 2. Carinskog zakona roba ne može dobiti podrijetlo, iako je radi preradbe ... . Carinskog zakona, ne postoji obveza prijevoza radi podnošenja carinarnici. 2. u trenutku kada su ... robe u slobodan promet, nastupi jedan od razloga iz članka 207. stavak 1. Carinskog zakona, a radi ... zakona i člancima 502. i 503. ove Uredbe, prije svega radi neuspjele prodaje robe; b) da se radi ... 235., članka 236. i članka 257. stavka 2. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99, 94/99, 117/99
1000. 
NN 17/1994, (313), zakon, 7.3.1994.
uređaja ili naprave iz članka 36. ovoga Zakona, dužna je: a) najmanje 30 dana prije započinjanja radova ... je strani brod, njegova brodica ili plovilo, koje radi zajedno s njime, povrijedio ovaj Zakon, druge ... ili podzakonske akte donesene radi izvršenja odredaba zakona ili uvjete koncesije, c) ako ... vodi upisnik brodova radi izvršenja upisa i postupanja prema članku 329. i 332. ovoga Zakona ... o postojanju tražbine iz članka 342. točke 3) ovoga Zakona, radi čijeg je osiguranja predbilježba upisana
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|