Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađeno 1037 dokumenata.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 70/2015, (1329), ostalo, 24.6.2015.
u javnoj upravi primjenjuje Zakon o radu[22].Postojeći sustav razvoja i upravljanja ljudskim ... dužnosti u skladu sa zakonom i unaprijed poznatim pravilima te nepristrano prema svim korisnicima usluga ... koje pruža.Otvorenost izlaže rad javne uprave nadzoru i kritici izvana, ali i otvara mogućnost ... utjecaja i uključenosti građana i drugih zainteresiranih strana u njezin rad, dok transparentnost znači ... da rad javne uprave treba svima biti razvidan i razumljiv.Odgovornost znači obvezu pojedinca ili
992. 
NN 37/2014, (663), ostalo, 24.3.2014.
U svom radu volonteri su dužni poštovati odredbe Zakona o volonterstvu, Etičkog kodeksa volontera ... sporazumnih zahtjeva za razvod braka, a županijski sudovi povodom tužbi na temelju Zakona o radu ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA663Na temelju članka 76. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj ... o radu Vrhovnog suda Republike Hrvatske.Članak 2.(1) U poslovanju sudovi koriste informacijski sustav.(2 ... . Poslovi sudske upraveČlanak 4.Pored poslova propisanih Zakonom o sudovima, poslovi sudske uprave
993. 
NN 62/2003, (740), zakon, 12.4.2003.
od razloga za isključenje iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona, dužan je prekinuti svaki rad ... to zakon izričito dopušta. Ako je riječ o roku koji je ovim Zakonom propisan radi zaštite prava ... članka 101. stavka 1. ovoga Zakona, redarstvene vlasti mogu s njim obaviti razgovor radi prikupljanja ... Zakona pisanu obavijest da radi primanja dopisa bude u određen dan i sat u svom stanu ili na svome ... potrebi, postupiti na način propisan u članku 183. stavku 2. ovoga Zakona. (2) Radi ispunjenja
994. 
NN 16/2013, (265), zakon, 8.2.2013.
odobrenje za osnivanje i rad u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih ... i djelokrug rada su propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i ovim Zakonom ... UCITS fondom dužan je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe zakona koji uređuje osnivanje i rad ... namjerava upravljati UCITS fondovima koji su regulirani zakonom koji uređuje osnivanje i rad ... za rad u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova
995. 
NN 69/2017, (1605), zakon, 14.7.2017.
– pomaganje iz članaka 116. i 117. ovoga Zakona – pomaganje u nezakonitom prelasku državne granice radi ... : »(12) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na rad državljana trećih zemalja primjenjuju se na državljane ... rad i koji nije postupao suprotno odredbama ovoga Zakona koje se odnose na sezonske radnike ne mora ... i rad za sezonski rad ako poslodavac postupa suprotno odredbama Zakona o radu i podzakonskih propisa ... donesenih na temelju njega odnosno odredbama ovoga Zakona koje se odnose na rad ili je poslodavac
996. 
NN 112/2003, (1532), uredba, 16.7.2003.
poslove na ostvarivanju plana rada, usklađuje rad na izradi nacrta zakona i drugih propisa iz ... i koordinira rad ustanova koje obavljaju upravne i stručne poslove temeljem zakona iz nadležnosti Ministarstva ... izvješća o radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih ... nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; usklađuje rad, utvrđuje ... i lovištima prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; radi
997. 
NN 111/2003, (1519), ostalo, 15.7.2003.
postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa Pravni izvori: – Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 38/95 ... /92, 89/92, 26/93. i 52/94.); – Zakon o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu (»Narodne ... novine« br. 34/91. i 26/93.); – Zakon o evidencijama u oblasti rada (»Narodne novine«, br. 34/91 ... u nadzoru nad primjenom tih propisa Pravni izvori: – Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br ... vozila i prijevozu motornim vozilima (Sl. SFRJ, 55/65. i Čl.114. Zakona o zaštiti na radu – »Narodne
998. 
NN 94/2013, (2125), zakon, 22.7.2013.
stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, te koordinira međuresorne radne skupine18) sudjeluje u radu međunarodnih ... radi provedbe uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije ... stanju, te u slučaju iz članka 27. ovoga Zakona, postupak radi izdavanja novog dopuštenja ili potvrde ... ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMAProglašavam Zakon o prekograničnom prometu ... .(1) Ovim se Zakonom uređuje postupanje u prekograničnom prometu i trgovini primjercima životinja
999. 
NN 76/2013, (1521), zakon, 21.6.2013.
1) Ovim se Zakonom radi osiguranja kakvoće, sigurnosti i izvedbenih mogućnosti medicinskih ... Zakonom,– privremeno zabraniti rad pravnoj i fizičkoj osobi ako ne ispunjava uvjete propisane ovim ... Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,– zabraniti rad pravnoj i fizičkoj osobi ako ... ZAKONA O MEDICINSKIM PROIZVODIMAProglašavam Zakon o medicinskim proizvodima, koji je Hrvatski sabor ... , promet, oglašavanje, vigilancija i nadzor nad medicinskim proizvodima.(2) Odredbe ovoga Zakona
1000. 
NN 50/2012, (1223), zakon, 2.5.2012.
stavka 5. ovoga Zakona.(3) Ako rezultati dogovora ne iziskuju nikakve izmjene ili se radi ... na snagu ovoga Zakona.(2) Radi usklađenja s propisima Europske unije ministar može, osim propisa ... ZAKONA O OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA TRADICIONALNOG UGLEDA ... POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODAProglašavam Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog ... PROIZVODAGlava I.OPĆE ODREDBEPredmet ZakonaČlanak 1.Ovim se Zakonom uređuje:– postupak zaštite oznaka
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|