Službeni dio
Međunarodni dio
Oglasni dio
Rezultati pretraživanja, "zakon o radu", službeni dio. Ukupno je pronađen 1101 dokument.
Prikaz rezultata po stranici
991. 
NN 17/2019, (383), rješenje, 20.2.2019.
neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima ... . Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja (učenika podnositelja) radi naknade štete ... /01., 76/10. i 5/14.): – opća zabrana diskriminacije i pravo na jednakost pred zakonom (članak 14 ... . stavak 1. Ustava). Podnositelj je na temelju članka 67. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu ... tekstu: Ustavni zakon) u ustavnoj tužbi istaknuo i prijedlog da Ustavni sud privremeno odgodi izvršenje
992. 
NN 112/2018, (2166), zakon, 14.12.2018.
Članak 1. Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, područje rada i ovlasti nadležnog tijela ... usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani zakonom kojim se uređuje područje rada ... nadzora iz članka 5. ovoga Zakona. Područje rada Agencije Članak 7. Agencija za potrebe provedbe ... 5. ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Agencije. (2) Agencija nadzor ... . ovoga Zakona i zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Agencije i 2. izricanjem
993. 
NN 111/1996, (2167), zakon, 31.12.1996.
života djeteta te dopusta iz članka 57. Zakona o radu iznosi 1.540,00 kuna. (2) Nadoknadu plaće iz ... 111 31.12.1996 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu ... ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1997. GODINU ... Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu, koji je donio ... , 27. prosinca 1996. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON
994. 
NN 21/1990, (415), ostalo, 9.5.1990.
- sudjelovati u pripremi programa rada Sabora; - podnositi prijedloge za donošenje zakona i drugih akata iz ... republičke sekretare i druge funkcionare koji rukovode radom republičkih organa uprave određene zakonom ... predlagača zakona i drugih akata Sabora. Član 73. U radu radnog tijela Sabora imaju pravo ... zakonom, o primjeni zakona i općim problemima pravosuđa, - pitanja osnivanja i rada organa uprave ... koji se donosi radi izvršavanja i konkretiziranja pojedinih odredaba zakona, ako je to predviđeno
995. 
NN 33/2012, (798), zakon, 16.3.2012.
usluge, osim u slučajevima propisanim ovim Zakonom,– financiranje rada centara za socijalnu skrb ... institucionalnu skrb po ovom Zakonu.Članak 40.Potpuno nesposobnim za rad u smislu ovoga Zakona smatra ... u skladu s ovim Zakonom, a obuhvaćaju plan, izbor i pripremu pravne ili fizičke osobe radi ... Zakonu obuhvaća one vrste rada koji omogućavaju osobama iz stavka 1. ovoga članka očuvanje već ... socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima i ovome Zakonu, te poticati rad udruga
996. 
NN 175/2003, (2552), zakon, 4.11.2003.
je to potrebno u postupcima koji se vode prema ovom Zakonu, posebnim zakonom propisat će se posebne mjere radi ... propisana ovim Zakonom, – građenje jest izvođenje radova (pripremnih radova, zemljanih radova, radova ... . ovoga Zakona kao i za radove i jednostavne građevine iz članka 117. ovoga Zakona. Protiv suglasnosti ... voditelj radova odgovorni su za provedbu članka 39. ovoga Zakona. Ako u građenju sudjeluju dva ili ... Zakona. Za voditelja radova određene vrste može se imenovati diplomirani inženjer odgovarajuće struke
997. 
NN 152/2014, (2872), zakon, 22.12.2014.
lanak 106.a(1) Najkasnije osam dana prije početka radova iz članka 106. ovoga Zakona, izvoditelj radova ... za radove iz članka 106. stavka 3. i 4. ovoga Zakona i izvod iz tehničke dokumentacije s tehničkim ... . ovoga Zakona,– koncesije za javne radove, za građenje lučkih građevina, prema propisima o javno ... ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODAProglašavam Zakon o izmjenama ... i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12
998. 
NN 150/2005, (2901), zakon, 21.12.2005.
za korištenje voda iz javnog vodoopskrbnog sustava, 3. za radove iz članka 83. ovoga Zakona, osim ... se radi o gradnji i/ili ugradnji iz članka 143. točka 8. ovoga Zakona, ugovor o pravu gradnje ... može obavljati osoba koja, pored zakonom utvrđenih uvjeta za rad u tijelima državne uprave, ima visoku ... Zakona i dozvolbene naloge radi utvrđenja suklad­nosti s člankom 79. ovoga Zakona te pozvati korisnike ... O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
999. 
NN 109/2003, (1437), zakon, 9.7.2003.
Zakona smatra se odobrenjem za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvat­ske. Članak 36 ... ovoga Zakona je boravak u svrhu: 1. rada, 2. studiranja i školovanja, 3. spajanja obitelji, 4 ... Zakonom. Odobrenje za privremeni boravak u svrhu rada izdaje se strancu na rok na koji mu ... postojanje razloga iz članka 29. ovoga Zakona, 2. radi u Republici Hrvatskoj bez važeće radne ili ... obavijestiti nadležno tijelo. Članak 100. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na rad stranaca ne
1000. 
NN 41/2001, (705), pročišćeni tekst, 7.5.2001.
može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava ... oganičiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša ... se zakonom. Hrvatska narodna banka u svom je radu samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru. Članak 54 ... na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Članak 59. Radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih ... ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji
Stranica |< < 1 2 3 4 5 ... 98 99 100 > >|