ISPRAVAK ZAKONA O POTVRĐIVANJU DRUGOG FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA NAMIJENJEN UKINUĆU SMRTNE KAZNE, OD 15. PROSINCA 1989. GODINE

NN 11/1995 (9.11.1995.), ISPRAVAK ZAKONA O POTVRĐIVANJU DRUGOG FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA NAMIJENJEN UKINUĆU SMRTNE KAZNE, OD 15. PROSINCA 1989. GODINE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrdena je pogreška u zakonu o potvrđivanju Drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o gradanskim i političkim pravima, namijenjen ukinuću smrtne kazne, od I5. prosincd 1989. godine, objavljenom u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori" broj 7 od 21 lipnja 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POTVRĐIVANJU DRUGOG FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA NAMIJENJEN UKINUĆU SMRTNE KAZNE, OD 15. PROSINCA 1989. GODINE

U Zakonu o potvrđivanju drugog fakulativnog protokola uz Međunarodni pakt o gradanskim i političkim pravima namijenjen ukinuću smrtne kazne, od 15. prosinca 1989. godine prijevod teksta na hrvatski jezik Drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o gradanskim i političkim pravima, namijenjen ukinuću smrtne kazne s engleskog izvornika treba sadržavati prevedene odredbe članka 7. do I l. koje glase:

"Članak 7.

( 1 ) Ovaj je Protokol otvoren za potpis bilo kojoj državi koja ' je potpisala Pakt.

(2) Ovaj Protokol podliježe ratifikaciji u bilo kojoj državi koja je ratificirala akt ili mu pristupila. Isprave o ratifikaciji deponirat će se pri Glavnom tajniku UN.

(3) Ovaj je prokol otvoren za pristup bilo kojoj državi koja je ratificirala akt ili imu pristupila.

(4) Pristup Protokolu izvršit će se putem deponiranja instrumenata o pristupu kod Glavnog tajnika UN.

(5) Glavni tajnik UN obavijestit će sve države koje su potpisale Protokol ili su mu pristupi:e o depozitu svakog instrumenta o ratifikaciji ili pristupu.

Članak 8.

(1) Ovaj protokol stupa na snagu tri mjeseca nakon dana deponiranja desetog instrumenta o ratifikaciji ili pristupu pri Glavnom tajniku UN.

(2) Za države koje ratificiraju Protokol ili mu pristupe nakon depozita desetog instrumenta o ratifikaciji ili pristupu, Protokol stupa na snagu tri mjeseca nakon dana deponiranja njihovog instrumenta o ratifikaciji ili pristupu.

Članak 9.

Odredbe ovoga Protokola primjenjivat će se u svim dijelovima saveznih država bez ograničenja ili izuzetaka.

Članak 10.

Glavni tajnik UN obavijestit će sve drzave na koje se odnosi odredba članka 48. stavka 1. Pakta o slijedećem:

a) rezervama, priopćenjima, i obavijestima prema članku 2. ovoga Protokola;

b) izjavama danim prema odredbama članaka 4. i 5. ovoga Protokola;

c) potpisima, ratifikacijama i pristupima prema odredbi članka 7. ovoga Protokola;

d) danu stupanja na snagu ovoga Protokola prema odredbi gornjeg članka 8.

Članak 11.

(1) Ovaj Protokol, sastavljen na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, koji su svi izvorni jezici, biti pohranjen u pismohrani UN.

(2) Glavni tajnik UN proslijedit će ovjerene kopije ovoga Protokola svim državama navedenim u odredbi članka 48. Pakta."

Urbroj : 5050 I -95-727
Zagreb, 14. rujna 1995.

Glavni i odgovorni
urednik Marijan Prus, v.r.