Upute za korištenje tražilice

Video upute

Web preglednik i Ispis

Za pregled tražilice Narodnih novina preporučeno je koristiti zadnju verziju web preglednika Chrome i Mozilla Firefox.

Ukoliko koristite Internet Explorer prije ispisa dokumenta potrebno je otvoriti dokument u "Prikazu na čitavom ekranu" te pokrenuti ispis dokumenta kombinacijom tipaka Ctrl + P.

Za korištenje tražilice potrebno je omogućiti JavaScript u web pregledniku.
Upute za omogućavanje JavaScript u internet pregledniku!

Odabir područja

Korištenje tražilice Narodnih novina omogućuje pretragu sva tri dijela sadržaja. Najprije je potrebno odabrati "Službeni dio", "Međunarodni dio" ili "Oglasni dio" kako bi se pretraga ograničila na jedno od navedena tri područja.

1. Pregled

Pri odabiru Službenog dijela ili Međunarodnog dijela, moguće je pregledavati po cijeloj godini (unijeti samo godinu), po godini i broju ili po nekom broju objavljenom u bilo kojoj godini. Alternativno, moguće je zadati datume koji ograničavaju pretragu i prikazati sve propise u traženom razdoblju. Pri odabiru Oglasnog dijela, moguće je odabrati kombinaciju mjeseca i godine čime se dobiva tablica svih izdanja i svih tipova oglasa objavljenih u odabranom mjesecu. Klikom na ćeliju tablice dohvaćaju se svi oglasi navedenog tipa i broja izdanja.

2. Kazalo

Pri službenom dijelu moguće je po godinama ili u cijeloj povijesti dohvaćati propise koji su indeksirani određenim pojmovima iz kontroliranog skupa pojmova (navesti tko ih zadaje). Ovo kazalo bilo je dostupno u tiskanim izdanjima kao prilog na kraju tekuće godine.

3. Pretraživanje

Prilikom pretraživanja koriste se uobičajena pravila pretraživanja u modernim tražilicama.

3.1. Slobodna pretraga

U polje za upit moguće je unijeti točnu frazu ili niz riječi od interesa bez određenog redoslijeda. Tražilica će prepoznati frazu i ako ona postoji u danom redoslijedu riječi, vratiti će samo propise koji je sadrže.
Npr. upit zakon o radu
vratit će samo propise koji sadrže navedenu frazu.

Suprotno, ukoliko riječi iz upita ne odgovaraju niti jednoj frazi u svim propisima, tražilica će vratiti dokumente u kojima se riječi iz upita pojavljuju odvojeno i nevezanim redoslijedom. U tom je slučaju moguće i da neka od riječi iz upita nedostaju u pronađenom dokumentu.

Npr. upit zakon o održavanju novih zgrada
vratit će propise koji najbolje odgovaraju danim riječima upita iako ga ne sadrže kao frazu.

3.2. Pretraživanje fraza

U slučajevima da korisnik želi točnu frazu, može forsirati njenu pojavnost pomoću navodnih znakova.
Npr. upit "Uredba o održavanju zgrada"
pronaći će sve tekstove koji istim redoslijedom sadrže navedene riječi iz upita.

3.3. Booleovo pretraživanje

Moguće je korištenje Booleovih izraza pri pretrazi
Npr. uredba AND "zakon o"
pronaći će sve dokumente koji sadrže riječ "uredba" i frazu "zakon o".
Npr. predsjednik OR predsjednica
pronaći će sve dokumente koji sadrže riječ "predsjednik" ili "predsjednica".

3.4. Jezična obrada

Tražilica zanemaruje velika i mala slova, te podržava hrvatsku morfologiju.

3.5. Prefiksna pretraga

Moguće je zadavati prefiksne upite.
Npr. upit plovi*
pronaći će sve dokumente koji sadrže riječi koje počinju s "plovi" (plovidba, plovilo, ploviti).

3.6. Rangiranje

Kako bi pri vrh pretrage došli propisi koji imaju veću vjerojatnost da odgovaraju upitu korisnika, koristi se tzv. relevatnost koja je u suštini funkcija rangiranja koja uzima u obzir razne statistike o riječima uključujući njihovu čestotu općenito i u pronađenim dokumentima, veličinu dokumenata i druge faktore. Također, veća je težina dana riječima iz naslova u odnosu na riječi u ostatku dokumenta. Osim po relevantnosti, dokumente je moguće rangirati i po datumu objave.

3.7. Dodatni kriteriji pretraživanja

Moguće je pretraživati samo naslove odabirom odgovarajućeg gumba desno od glavnog polja za upit. U slučaju prijave na sustav, moguće je korištenje "Dodatnih opcija" pretraživanja poput zadavanja više tipova propisa, ograničavanje datuma objave, ograničavanje datuma važenja, filtriranje po vrijednostima metapodataka i ključnim riječima prisutnim na propisima.

3.8. Prazna pretraga

U slučaju prazne pretrage, vraćaju se svi dokumenti koji zadovoljavaju ostale odabrane kriterije pretraživanja.

4. Pregled stranice

U slučaju da želite uvećati sadržaj tražilice koristite kombinaciju tipaka Ctrl + +