O Europskom identifikatoru zakonodavstva (ELI)

This page is available in English.

Implementacija ELI-ja pri Narodnim novinama


Narodne novine su se potrudile implementirati ELI shemu povrh weba za objavu i pretraživanje (NN tražilice). Molimo više informacija o ELI shemi pri NN potražite ovdje.


Što je ELI?*


Europski identifikator zakonodavstva (ELI) sustav je koji omogućava da zakonodavstvo bude dostupno na internetu u standardiziranom formatu kako bi mu se moglo pristupiti, razmjenjivati ga i ponovno ga koristiti u različitim državama. Ta inicijativa, koju zajednički provode zemlje i institucije EU-a, sadržana je u Zaključcima Vijeća od 6. studenoga 2017. o europskom identifikatoru zakonodavstva (2017/C 441/05). **

ELI se temelji na dobrovoljnom sporazumu između zemalja EU. Uključuje tehničke specifikacije za:

ELI se financira u okviru akcije "Olakšavanje razmjene podataka o zakonodavstvu u Europi" ("Facilitating the exchange of legislation data in Europe"), koja je dio programa Interoperabilna rješenja za europske javne uprave (ISA²) (Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA²) Programme.).

* Ovaj sadržaj prenesen je s https://eur-lex.europa.eu/eli-register/about.html?locale=hr

** Zaključci Vijeća od 6. studenoga 2017. o europskom identifikatoru zakonodavstva temelje se na prvotnoj verziji Zaključaka Vijeća objavljenoj 26. listopada 2012. (2012/C 325/02).


Prednosti ELI-ja*


ELI ima sljedeće prednosti:


* Ovaj sadržaj prenesen je s https://eur-lex.europa.eu/eli-register/about.html?locale=hr