ISPRAVAK KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODATE PROTOKOLA BR. 1, PROTOKOLA BR. 4, PROTOKOLA BR. 6 I PROTOKOLA BR. 7

NN 8/1999 (7.7.1999.), ISPRAVAK KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODATE PROTOKOLA BR. 1, PROTOKOLA BR. 4, PROTOKOLA BR. 6 I PROTOKOLA BR. 7

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, Protokola br. 4, Protokola br. 6. i Protokola br. 7. uz tu Konvenciju, objavljenoj u »Narodnim novinama - dodatak Međunarodni ugovori«, br. 6/99 od 18. svibnja 1999. godine, te se daje

ISPRAVAK

KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA TE PROTOKOLA BR. 1, PROTOKOLA BR. 4, PROTOKOLA BR. 6 I PROTOKOLA BR. 7

U članku 56. stavak 4. engleskog i hrvatskog teksta Konvencije umjesto brojki »4.1« trebaju stajati brojke »43«.

Tekst bilješke broj 1 uz članak 58. stavak 4. treba na engleskom jeziku glasiti: »Text amended according to the provision of Protocol No. 11 (ETS No. 155)«, a na hrvatskom: »Tekst je izmijenjen u skladu s odredbama Protokola br. 11 (ETS br. 155)«.

Urbroj: 50501-99-611
Zagreb, 1. srpnja 1999.

Glavni i odgovorni urednik
Marijan Prus, v. r.