Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

NN 2/1990 (17.1.1990.), Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 47. stava 2. i 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

Za pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, imenuje se IVANA-VANJA ROŠKO.

Klasa: 080-02/90-01/01

Zagreb, 9. siječnja 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r.