Odluka o privremenom određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1990.

NN 3/1990 (30.1.1990.), Odluka o privremenom određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 37. stava 1. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86. 29/86 i 4/89), a u skladu s odredbom člana 12. stava 1 točke 4. Samoupravnog sporazuma o osnovama plana Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske za razdoblje od 1986. do 1980. godine i o osnovama dogradnje sistema ("Narodne novine", br. 17/86), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljopriv rednika Hrvatske, na sjednici 28. prosinca 1889, donosi

ODLUKU

o privremenom određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1990.

1. Ako starosna ili invalidska mirovina koja se isplaćuje tokom 1980. godine iznosi manje od 106,20 dinara mjesečno isplaćivat će se umjesto pripadajuće mirovine zajamčena najniža svota od 106,20 dinara mjesećno.

2. Porodična mirovina isplaćivat će se u odgovarajućem postotku od iznosa utvrđenog točkom 1. ove odluke ovisno o broju korisnika porodične mirovine.

3. Korisnicima mirovina ostvarenih primjenom ugovora o socijalnom osiguranju. a određenih u razmjernom dijelu isplaćivat će se razmjerni dio iznosa utvrđenog primjenom toćke 1. ili 2. ove odluke.

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 141-13/89-01/3749

Urbroj : 343-99-02/ 1-89-1

Zagreb, 28. prosinca 1989.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

Ivan Leskovar, v. r.